Drept Comercial

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 5 în total
Cuvinte : 3022
Mărime: 13.66KB (arhivat)
Publicat de: Severin Șandor
Puncte necesare: 0

Extras din curs

SOCIETATEA PE ACTIUNI – S.A.

Notiunea SA: S.A. este forma juridica cea mai avansata, cea mai complexa dintre societatile comersiale

Forma de S.A. are ca principala caracteristica ca aportul la capitalul social sunt formate de catre un nr. nedefinit de asociati denumiti actionari, calitatile personale ale asociatilor si relatiile dintre acestia fiind fara importanta. Aceasta forma de societate mai este cunoscuta si sub denumirea de societate anomima. Destinatia S.A. este realizarea unor activitati de anverguri. Structura S.A. se realizeaza pe principii democratice, organele sale au componente bine definite:

- organe de deliberare si decizie

- organe de administrare si reprezentare

- organe de supraveghere si control

Definitie: O definitie a S.A. se poate da pe baza interpretarii Art.3 din Legea 31/1990, S.A. este constituita prin asocierea mai multor persoane care contribuie la formarea capitalului social prin anumite cote de participare reprezentate prin titluri numite actiuni, in vederea desfasurarii de activitati comerciale in scopul impartirii profitului si in care asociatii (actionarii) raspund pentru obligatiile sociale numai in limita aporturilor lor.

Caracteristicile juridice ale S.A.:

a) Societatea se constituie cu un nr. Minim de asociati denumiti actionari (min. 2 act.)

b) Capitalul social este impartit in actiuni care nu sunt titluri ca la S.R.L., ci titluri negociabile si transmisibile

c) Raspunderea asociatilor pentru obligatiile sociale este limitata, ei raspund numai in limita aportului la capitalul social

Constituirea S.A.:

Notiuni generale: Constituirea S.A. este reglementata de dispozitiile L 31/1990, care privesc constituirea oricarei S.C., precum si anumite reguli specifice acestei forme de societate.

S.A. se poate constitui prin vointa asociatilor exprimate prin actul constitutiv, insa pentru formarea capitalului social, legea reglementeaza doua modalitati:

- constituirea obijnuita prin aporturile asociatilor

- constituirea prin subscriptie publica

In ambele forme, pentru constituirea S.A., trebuie indeplinite formalitatile cerute de lege, actele constitutive ale societatii.

Potrivit art. 5 din L 31/1990, S.A. se constituie pe baza de statut si contract de societate, insa cele 2 pot fi incheiate sub forma unui inscris unic denumit act constitutiv. Actul constitutiv se semneaza de catre toti asociatii, sau in caz de subscriptie publica, de catre fondator.

A. Contractul de societate: Se incheie in forma prevazuta de art. 8 din L 31/1990. asociatii, ca in orice societate, in S.A. pot fi persoane fizice sau juridice, purtand denumirea de actionari

Potrivit art. 10, al.3 nr. Minim de asociati este de 2 asociati

Firma societatii: In cazul S.A., firma se compune dintr-o denumire proprie de natura a o deosebi de firma altor societati si va fi urmata de mentinerea scrisa in intregime “Societatea pe actiuni” sau prescurtat S.A. (art. 35 din L 26/1990- Legea Registrului Comertului)

Capitalul social: In actul contitutiv trebuie sa se prevada capitalul social subscris si varsat. Capitalul social al S.A. nu poate fi mai mic de 90 000 RON. In mod obisnuit, in cazul unei subscrieri integrale si simultane a capitalului social de catre toti semnatarii actului constitutiv, capitalul social varsat nu va putea fi mai mic de 30% din capitalul subscris.

Diferenta de capital subscris va fi varsat in termene diferita. Pentru aporturi in numerar in termen de 12 luni de la data inregistarii societatii. Pentru aporturi in natura in termen de cel mult 2 ani de la data inmatricularii (art.9 din L31/1990)

In cazul S.A. constituita prin subscriptie publica, fiecare acceptant trebuie sa verse in numerar jumatate din valoarea actiunilor subscrise. Diferenta de capital social subscris se varsa in termen de 12 luni de la inmatriculari. In cazul subscriptiei, aporturile in natura trebuie acoperite integral la data subscrierii (art.21 din L31/1990)

Aporturile asociatilor: In actul constitutiv trebuie sa se arate aportul fiecarui asociat. Aportul poate consta in numerar, in natura si in creante. La S.A. sunt interzise aporturile constand in prestatii in munca si servicii.

Actiunile: Contractul de societate trebuie sa arate nr. Si valoarea actiunilor cu specificarea daca actiunile sunt nominative sau la purtator. Valoarea unei actiuni (nominala) nu poate fi mai mica de 0,10 lei. Daca sunt mai multe categorii de actiuni, in contractul de societati trebuie sa se mentioneze in valoarea nominala si dreptul conferit fiecarei categorii de actiuni.

Administrarea S.A.: In actul constitutiv sunt cuprinse clauze privind administrarea si conducerea societatii, trebuie de asemenea precizat sistemul de administrare: sistemul unitar si sistemul dualist

In actul constitutiv trebuie trecute datele de identificare a primelor membre al consiliului de administrare respectiv primi membri ai consiliului de supraveghere. De asemenea, in contract (act constitutiv) trebuie sa se precizeze nr. De membri ai consiliului precum si mobilitatea de alegere a acestora.

Cu privire la reprezentare, in contract se va prevede puterile conferite administratorilor sau dupa caz directorilor si daca acesteputeri urmeaza sa le exercite impreuna sau separat

Controlul gestiunii societatii

In contractul de societate trebuie specificate datele de identificare ale cenzorilor sau a primului auditor financiar. In anumite cazuri situatia impune ca in contractul de societate sa se prevada anumite clauze speciale referitoare la avantajele abordate unor categorii de actionari. Uneori se mai prevad si cheltuielile constituirii societatii sau cumulul total al acestor cheltuieli

B. Statutul social pe actiuni: Se incheie in forma prevazuta de art.3 si 6 din L31/1990. in statut, de obicei se cuprind datele de identificare ale asociatilor si clauze referitoare la organizarea, functionarea si desfasurarea activitatii societatii.

Constituirea contituanta sau subscriptie publica

Notiune: Daca asociatii care initiaza contituirea societatii nu au resursele financiare necesare pentru subscriere, ei pot apela la subscriptia publica, adica pot face o oferta de subscriere adresata oricarei persoane care dispune de bani si doreste sa investeasca prin cumpararea de actiuni. In acest caz constituirea societatii presupune o faza premergatoare necesara constituirii capitalului social pe calea subscriptiei publice.

Constituirea societatii pe actiuni prin subscriptie publica implica urmatoarele operatiuni: intocmirea si lansarea prospectului de emisiune a actiunilor, validarea subscriptiei si a actelor constitutive, subscrierea actiunilor, adunarile generale constitutive etc.

Operatiunile mentionate se efectueaza de catre fondatori, acestia semneaza si actele constitutive.

Prospectul de emisiune a actiunilor: Prin prospect de emisiune se intelege actul juridic care este o oferta adresata publicului de a subscrie actiunile societatii. Acest act juridic este un act unilateral adresat unor persoane nedeteminate

Preview document

Drept Comercial - Pagina 1
Drept Comercial - Pagina 2
Drept Comercial - Pagina 3
Drept Comercial - Pagina 4
Drept Comercial - Pagina 5

Conținut arhivă zip

  • Drept Comercial.doc

Alții au mai descărcat și

Contracte Speciale

CONTRACTELE COMERCIALE SPECIALE 1. Contractul de vânzare-cumparare comerciala 1. NOTIUNEA CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPARARE COMERCIALA. Întrucât...

Contractul în Dreptul Internațional Privat

Problema limitelor principiului autonomiei de voinţă trebuie pusă sub un dublu aspect. Sub un prim aspect, trebuie cercetat dacă părţile au...

Dreptul Comerțului Internațional

1. NOŢIUNI GENERALE. NORME CONFLICTUALE – NORME DE DREPT MATERIAL (SUBSTANŢIAL). Raporturile juridice de drept al comerţului internaţional sunt...

Contracte Comerciale Speciale

CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE PRIVIND CONTRACTELE COMERCIALE SPECIALE 1.Relatia general-special Adesea teoreticienii si practicienii dreptului...

Drept Comercial Român

Titlul I INTRODUCERE ÎN STUDIUL DREPTULUI COMERCIAL Capitolul I. NOŢIUNEA DE DREPT COMERCIAL Secţiunea I Definiţia şi obiectul dreptului...

Drept Comercial Maritim

SECTIUNEA I NOTIUNEA SI OBIECTUL DREPTULUI COMERCIAL MARITIM în definirea notiunii de Drept Comercial Maritim numerosi autori si sustinatori ai...

Drept Comercial Român

DREPT COMERCIAL ROMÂN Capitolul 1 Noţiuni introductive privind dreptul comercial 1. 1. Precizări prealabile Din punct de vedere economic,...

Fundamentul Dreptului Comercial Comunitar

FUNDAMENTUL DREPTULUI COMERCIAL COMUNITAR Piatra de fundament a dreptului commercial comunitar a fost pusa odata cu Tratatul de la Roma,care a...

Te-ar putea interesa și

Patrimoniul societății comerciale - organizarea fondului de comerț

Capitolul I. Noţiunea şi Definiţia Societăţii Comerciale. Secţiunea 1. Noţiunea de societate comercială. § 1- Societatea civilă şi societatea...

Drept Comercial

DREPT COMERCIAL Noţiunea, obiectul şi definiţia dreptului comercial Dreptul comercial şi dreptul civil sunt cele două ramuri distincte care...

Dreptul Comercial - Aspecte Generale

CONCEPTE PRIVIND DREPTUL COMERCIAL 1.1. Definiţia noţiunii de drept comercial Dreptul comercial este acea ramură a dreptului privat care cuprinde...

Originalitatea Dreptului Comercial

DREPTUL COMERCIAL CA DISCIPLINĂ COMPLEXĂ Cu privire la dreptul comercial există nişte întrebări, cum ar fi: Ce este dreptul comercial?, Cum şi,...

Izvoarele Dreptului Comercial - Drept Comercial

Dreptul comercial, ca ramură a dreptului privat, este alcătuit dintr-un ansamblu de norme juridice aplicate în raporturile juridice, în care cel...

Elemente de Drept

OBIECTIVELE CURSULUI  Însusirea de catre studenti a elementelor fundamentale ale dreptului, a trasaturilor esentiale si definitorii ale ordinii...

Dreptul Comercial

Scopul cursului este acela de a avea un corp de economisti bine pregatiti din punct de vedere juridic – comercial care sa poata raspunde cu...

Drept Comercial Român

Titlul I INTRODUCERE ÎN STUDIUL DREPTULUI COMERCIAL Capitolul I. NOŢIUNEA DE DREPT COMERCIAL Secţiunea I Definiţia şi obiectul dreptului...

Ai nevoie de altceva?