Bazele statului și dreptului Republica Moldova

Curs
9.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 42 în total
Cuvinte : 14135
Mărime: 69.70KB (arhivat)
Publicat de: Claudiu Chiș
Puncte necesare: 0

Extras din curs

1. Notiuni generale cu privire la dreptul constituţional

2. Parlamentul RM, rolul şi atribuţiile lui

3. Guvernul RM, rolul şi atribuţiile lui

4. Autoadministrarea locala a RM

Sistemul dreptului este format din subsisteme, adică ramurile dreptului. Dreptul constituţional este ramura principală a dreptului care prin normele sale consacră şi ocroteşte cele mai importante valori economice sociale şi politice. În procesul de apariţie şi dezvoltare a dreptului dreptul constituţional spre deosebire de alte ramuri de drept apare mult mai târziu, el apare şi sub o altă denumire şi anume drept de stat, sau dreptul statal. Dreptul constituţional ocupă locul primordial în ierarhia ramurilor proprii sistemului de drept, el are ca obiect de reglementare relaţiile sociale care iau naştere în legătură cu instaurarea menţinerea şi exercitarea puterii de stat. Normele dreptului constituţional sunt chemate să asigure separarea puterilor în stat precum şi relaţiile sociale ce sunt generate în legătură cu definitivarea şi exercitare drepturilor libertăţilor şi îndatoririlor omului. De asemenea dreptul constituţional consfintește dimensiunile politice externe ale statului comportamentul statului în legătură cu alte state, statele comunităţii internaţionale.

Izvoarele dreptului constituţional: izvorul dreptului constituţional poate fi definit ca fiind forma specifică de exprimare a normelor de drept constituţional, de remarcat este faptul că nu toate izvoarele dreptului constituie izvoarele dreptului constituţional.

1. Obiceiul – este interpretat în RM ca izvor al dreptului constituţional, într-un mod total excepţional (conform obiceiului stabilit de-a lungul anilor până la alegerea preşedintelui parlamentului prezidează şedinţele parlamentului cel mai învârstă deputat).

2. Doctrina – nu poate fi considerat direct izvor de drept, dat fiind faptul că ea nu reglementează nemijlocit relaţiile sociale.

3. Practica judiciară cu precedentul judiciar – de asemenea nu sunt acceptate ca izvoare ale dreptului constituţional.

4. Actul normativ – constituie primul şi cel mai important izvor de drept constituţional, dar nu toate actele normative sunt izvoare ci doar acelea adoptate de parlament deci pot fi izvoare de drept constituţional, toate legile constituţionale unele legi organice şi nicidecum cele ordinare. Din totalitatea legilor organice ce pot servi în calitate de izvor de drept constituţional sunt doar celea ce reglementează sistemul electoral organizarea şi desfăşurarea referendumului organizarea şi funcţionarea parlamentului guvernului curţii constituţionale.

5. Tratatul internaţional – el trebuie să fie ratificat conform dispoziţiilor constituţionale şi să cuprindă nemijlocit reglementări ale relaţiilor specifice dreptului constituţional.

Raportul juridic constituţional, poate fi definit ca fiind relaţia socială reglementată de norma de drept constituţională ce apare în procesul instaurării menţinerii şi exercitării puterii de stat. În cadrul unui raport juridic constituţional unul din subiectele lui este întotdeauna fie deţinătorul puterii de stat fie statul fie o autoritate publică.

Subiectele raportului de drept constituţional sunt următoarele:

1. Poporul - (există divergenţe in privinţa acestui subiect) dacă constituţia spune că poporul este unicul generator al puterii.

2. Statul - atât direct cât şi prin organele sale.

3. Autorităţile publice.

4. Partidele, şi alte organizaţii social politice.

5. Cetăţenii, ei pot apărea ca persoane fizice în cazul când le sunt lezate drepturile fundamentale.

6. Străinii şi apatrizii, în raporturile ce apar în legătură cu acordarea cetăteniei RM.

Constituţia este legea supremă a unui stat

Adoptarea constituţiei într-un stat sau altul, devine un eveniment de importanţă majoră pentru societate respectivă. O constituţie marchează anumite victorii şi împliniri într-o societate, constituţia este acea lege care având forţa juridică superioară celorlalte legi reglementează structurile economice şi formele proprietăţii organizate de stat statutul juridic al cetăţeanului consfinţeşte perspectiva politicii interne şi externe a statului conţinutul normativ al constituţiei din 1994 este structurat din punct de vedere juridic în 151 de articole grupate în 7 titluri unele având capitole şi secţiuni.

Cetătenia RM

Populaţia ca atribut al statului îşi găseşte reflectarea în ştiinţa dreptului constituţional sub aspectul cetăteniei, astfel dreptul la cetătenie este înscris în declaraţia universală a drepturilor omului, astfel art. 15 al acestui document, declaraţia universală a drepturilor omului consfinţeşte.

1. Orice persoană are dreptul la o cetătenie

2. Nimeni nu poate fi lipsit în mod arbitrar de cetătenie, şi nici de dreptul de aşi schimba cetăţenia.

Preview document

Bazele statului și dreptului Republica Moldova - Pagina 1
Bazele statului și dreptului Republica Moldova - Pagina 2
Bazele statului și dreptului Republica Moldova - Pagina 3
Bazele statului și dreptului Republica Moldova - Pagina 4
Bazele statului și dreptului Republica Moldova - Pagina 5
Bazele statului și dreptului Republica Moldova - Pagina 6
Bazele statului și dreptului Republica Moldova - Pagina 7
Bazele statului și dreptului Republica Moldova - Pagina 8
Bazele statului și dreptului Republica Moldova - Pagina 9
Bazele statului și dreptului Republica Moldova - Pagina 10
Bazele statului și dreptului Republica Moldova - Pagina 11
Bazele statului și dreptului Republica Moldova - Pagina 12
Bazele statului și dreptului Republica Moldova - Pagina 13
Bazele statului și dreptului Republica Moldova - Pagina 14
Bazele statului și dreptului Republica Moldova - Pagina 15
Bazele statului și dreptului Republica Moldova - Pagina 16
Bazele statului și dreptului Republica Moldova - Pagina 17
Bazele statului și dreptului Republica Moldova - Pagina 18
Bazele statului și dreptului Republica Moldova - Pagina 19
Bazele statului și dreptului Republica Moldova - Pagina 20
Bazele statului și dreptului Republica Moldova - Pagina 21
Bazele statului și dreptului Republica Moldova - Pagina 22
Bazele statului și dreptului Republica Moldova - Pagina 23
Bazele statului și dreptului Republica Moldova - Pagina 24
Bazele statului și dreptului Republica Moldova - Pagina 25
Bazele statului și dreptului Republica Moldova - Pagina 26
Bazele statului și dreptului Republica Moldova - Pagina 27
Bazele statului și dreptului Republica Moldova - Pagina 28
Bazele statului și dreptului Republica Moldova - Pagina 29
Bazele statului și dreptului Republica Moldova - Pagina 30
Bazele statului și dreptului Republica Moldova - Pagina 31
Bazele statului și dreptului Republica Moldova - Pagina 32
Bazele statului și dreptului Republica Moldova - Pagina 33
Bazele statului și dreptului Republica Moldova - Pagina 34
Bazele statului și dreptului Republica Moldova - Pagina 35
Bazele statului și dreptului Republica Moldova - Pagina 36
Bazele statului și dreptului Republica Moldova - Pagina 37
Bazele statului și dreptului Republica Moldova - Pagina 38
Bazele statului și dreptului Republica Moldova - Pagina 39
Bazele statului și dreptului Republica Moldova - Pagina 40
Bazele statului și dreptului Republica Moldova - Pagina 41
Bazele statului și dreptului Republica Moldova - Pagina 42

Conținut arhivă zip

  • Bazele Statului si Dreptului Republica Moldova.doc

Alții au mai descărcat și

Instituții politice

Partidele politice In societatea moderna partidele politice s- au impus ca incontestabil necesare. Procesul aparitiei lor fiind in stransa...

Drept - Financiar și Fiscal

CAPITOLUL 1 – SISTEMUL FISCAL CURS 1 RELATII FINANCIARE 1.1. CONCEPT Relatiile financiare din zilele noastre reprezinta rezultatul unui proces...

Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare

CAPITOLUL I 1. Consideraţii generale. De-a lungul timpului au existat mijloace de plată şi de credit proprii vieţii afacerilor, care au avut rolul...

Calitatea de apărător

Calitatea de aparator:este o persoana sacrificata, este un participant la procesul penal situandu-se pe pozitia partii pe care o apara. Efectele...

Dreptul Muncii

Capitolul I RELAŢIILE SOCIALE DE MUNCĂ 1. Noţiune şi trăsături caracteristice raportului juridic de muncă Normele juridice nu reprezintă un...

Drept Administrativ

Actele Juridice, Operaţiunile Adm şi Faptele Materiale din Sfera Adm Publice - administraţia publică se poate realiza nu doar prin emiterea de...

Bazele statului și dreptului

Tema 1: Originea si esenta statului si dreptului 1. Dispozitii generale cu privire la aparitia si evolutia statului Statul este organizatia care...

Drept constituțional

NOTIUNI INTRODUCTIVE. Orice activitate sociala se desfășoară pe baza unor reguli. Ele sunt necesare deoarece la desfășurarea oricărei activități...

Te-ar putea interesa și

Asigurarea dreptului omului în penitenciar

INTRODUCERE Actualitatea și importanța problemei abordate. Problema drepturilor omului a fost, este și va fi mereu în atenția tuturor și va...

Regimul Juridic al Controlului Fiscal

INTRODUCERE În studiu pe care autorul îl propune spre prezentare, intitulat ,,Regimul juridic al controlului fiscal”, se intenţionează să se...

Protecția consumatorilor

INTRODUCERE Actualitatea temei. Existenţa noastră întru respectul legii, construirea propriului sistem social de valori concentrat în normele...

Răspunderea Juridică

ÎNTODUCERE Respectarea normelor de drept nu se revendică unor exigenţe abstracte. Ea se legitimează în cerinţe social obiective, legate de...

Competenta administrației publice

INTRODUCERE Actualitatea temei. Eficienţa oricărei administraţii publice aflate în slujba cetăţenilor, este determinată de calitatea profesională...

Recunoașterea statelor în DIP

INTRODUCERE Actualitatea temei. Recunoaşterea este un act politic, generator de efecte juridice, actul de recunoaştere constituind expresia...

Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public

INTRODUCERE Salariul este forma de venit cea mai des întîlnită în societatea contemporană. În această situaţie este firesc ca salariul, cu...

Societatea comercială și impunerea

Introducere Importanța și actualitatea temei cercetate. Fiscalitatea s-a dovedit a fi unul dintre cele mai dinamice fenomene în economia de piață....

Ai nevoie de altceva?