Criminalistică

Curs
9/10 (4 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 2787
Mărime: 16.86KB (arhivat)
Publicat de: Doru Dan Buzatu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gavrilescu Cicerone
Universitatea din Pitesti Curs 1 si 2

Extras din curs

Criminalistica este ştiinţa judiciară cu caracter autonom şi unitar care însumează un ansamblu de cunoştinţe despre metodele tehnico-ştiinţifice şi procedurale tactice destinate descoperiri infracţiunilor şi identificării persoanelor antrenate în săvârşirea lor. Din perspectivă epistemiologică criminalistica este o ştiinţă de sine stătătoare întrucât are un obiect propriu de cercetare, şi are metode specifice de investigare, începând cu analiza şi sinteza, inducţia şi deducţia, analiza comparativă şi continuând cu metodele specifice investigaţiilor penale, cum ar fi metodele de identificare a persoanelor şi obiectelor, de cercetare a falsurilor, etc.

Criminalisticii îi sunt definitori următoarele caractere:

- Caracterul judiciar, pentru că se ocupă cu strângere probelor necesare conturării elementelor constitutive ale infracţiunii, stabilind modalităţile de acţiune tehnico-tactică de investigare a infracţiunilor.

- Caracterul autonom, este dat prin obiectul şi metodele proprii de investigare pe care nu le întâlnim la alte ştiinţe.

- Caracterul unitar, acesta chiar dacă ne aflăm î¬n prezenţa a trei domenii de activitate şi anume domeniul tehnic, domeniul tactic care însumează regulile după care trebuiesc efectuate diferite acte, începând cu cercetarea la faţa locului şi continuând cu ascultări de persoane, efectuări de percheziţii, iar ultimul domeniu al criminalisticii este domeniul metodologic care conţine reguli de investigare raportate la natura faptelor cercetate.

- Caracterul pluridisciplinar, criminalistica fiind una din primele ştiinţe de graniţa.

Legături cu alte ştiinţe:

- Legăturile cu ştiinţele penale (drept penal, drept procesual penal).

- Legăturile cu criminologia.

- Legăturile cu medicina legală.

- Legăturile cu dreptul transporturilor.

- Legăturile cu dreptul familiei.

Principii fundamentale ale criminalisticii:

a. Principiul legalităţii.

b. Principiul aflării adevărului.

c. Principiul prezumţiei de nevinovăţie. Sunt chestiuni de deontologie profesională. În primul rând aflarea adevărului ca şi vinovăţia unei persoane nu trebuie stabilită cu orice preţ, adevărul având un singur sens care nu este adevărul inculpatului dar nici cel al magistratului. În strângerea probelor trebuie evidenţiate atât elemente în vederea învinuirii persoanei, precum şi pentru circumstanţiere, în favoarea neînvinovăţirii acestuia.

Principiile proprii criminalisticii:

a) Săvârşirea unei fapte penale determină modificări în mediul înconjurător, astfel, teoretic nu există faptă fără urme, nu există cimă perfectă.

b) Principiul operativităţii, astfel actele de urmărire penală trebuie făcute cu rapiditate, timpul lucrând în favoarea infractorului. Pe măsură ce timpul trece se şterg urmele şi dispar amintirile.

c) Principiul identificării. Întreaga investigaţie penală vizează, obiecte concrete, identificate cu ele însele, care au legătură cauzală cu fapta cercetată.

Identificarea criminalistică

Identificarea este problema centrală a investigaţiei penale, pentru că esenţialmente identifică fapte, împrejurări, persoane antrenate într-o formă sau alta în săvârşirea faptei penale. Identificarea ca atare este un proces de recunoaştere a unor persoane, obiecte, care are la bază compararea.

Prin identitate înţelegem însuşirea unei persoane sau obiect de a-şi manifesta identitatea în timp şi spaţiu prin caracterele fundamentale relativ neschimbătoare care îl deosebesc de toate celelalte şi îl fac să rămână identic cu el însuşi pe întreaga existenţă a sa. Acestora li se pot adăuga şi caractere temporale. Caracterele temporare trebuie privite în permanenţă mişcare deşi unele rămân stabile pentru întreaga durată a existenţei persoanei sau obiectului.

Preview document

Criminalistică - Pagina 1
Criminalistică - Pagina 2
Criminalistică - Pagina 3
Criminalistică - Pagina 4
Criminalistică - Pagina 5
Criminalistică - Pagina 6
Criminalistică - Pagina 7
Criminalistică - Pagina 8
Criminalistică - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Criminalistica
    • Criminalistica 1.doc
    • criminalitica 2.doc

Alții au mai descărcat și

Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri

INTRODUCERE Ce ar trebui să ştim despre percheziţie Despre termenul percheziţie probabil am auzit cu toţii şi, cu aproximaţie, ştim despre ce...

Percheziția ca Proces Probatoriu în Procesul Penal

INTRODUCERE Omenirea, în decursul dezvoltării sale istorice, a parcurs etape interesante, privite prin prisma evoluţiei fenomenelor criminalităţii...

Protecția Copilului

Capitolul I Noţiuni introductive §1. Noţiunea de protecţie a copilului. Sediul materiei Reglementările juridice au ţinut întotdeauna seama de...

Infracțiuni informatice

Tipuri de infractiuni din domeniul informatic 1.Furtul – frauda informatica Intrarea, alterarea, stergerea, sau supraimprimarea de date sau de...

Introducere în Drept European

În conformitate cu art. 7 din Tratatul CE, sarcinile încredintate Comunitatii sunt realizate de: - un Parlament european - un Consiliu - o...

Procedură civilă

Conditiile de exercitiu ale actiunii civile. Intrunite cumulativ in nr de 4 : -existenta unui drept -existenta unui interes -capacitate...

Criminologie

PRELEGEREA I – CERCETAREA CRIMINOLOGICA: Obiectul cercetarii criminologice; Modalitati de cunoastere, procedee, finalitate in cercetarea...

Contractul de transport aerian

Înca de la descoperirea si lansarea în trafic a primelor aparate, transportul aerian a constituit un mijloc care a polarizat atentia comunitatii...

Te-ar putea interesa și

Identificarea persoanelor și a cadavrelor după semnalmentele exterioare și prin alte metode criminalistice

1. Rolul identificării criminalistice în activitatea judiciară Stabilirea adevărului este o problemă asupra căreia se concentrează atât...

Constatările tehnico - științifice și expertizele criminalistice

Introducere În ultimele decenii, criminalistica mondiala a înregistrat progrese deosebite, vizibile, pentru toata lumea. Acest lucru i-a...

Cercetarea criminalistică a infracțiunilor de furt și tâlhărie

INTRODUCERE Motivarea alegerii temei Principalul motiv pentru care am ales să studiez tema Cercetarea criminalistică a infracțiunilor de furt și...

Expertiza Criminalistică a Vocii și a Vorbirii

CAPITOLUL I Expertizele-mijloace de probă Literatura de specialitate prezintă un caz semnificativ , care demonstrează cât de personală este...

Investigarea criminalistică a infracțiunilor privind traficul de droguri

INTRODUCERE Numai în primele săptămâni ale anului 2007, în rezultatul accidentelor de circulaţie rutieră au decedat mai mult de 30 de persoane. La...

Cercetarea Criminalistică

INTRODUCERE Evoluţia Criminalisticii în ţara noastră, se cuvine subliniat faptul că, încă de la apariţia acestei ştiinţe la sfârşitul secolului al...

Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie

Introducere Motivul care a stat la baza alegerii acestei teme de licență se regăsește în importanța cercetării criminalistice la fața locului în...

Cercetarea Criminalistică în Cazul Incendiilor și Exploziilor

CAPITOLUL I IMPORTANŢA CERCETĂRII URMELOR ÎN PROCESUL CRIMINALISTIC Studiul urmelor prezintă importanţă pentru un întreg ansamblu de ştiinţe...

Ai nevoie de altceva?