Drept Administrativ

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 167 în total
Cuvinte : 62189
Mărime: 695.36KB (arhivat)
Publicat de: George Roșu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ana-Maria Bercu
Suport de curs

Extras din curs

CAPITOLUL I

DREPTUL ADMINISTRATIV - RAMURĂ A DREPTULUI PUBLIC

1.1. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND DREPTUL ADMINISTRATIV

Modalităţile de abordare a dreptului administrativ nu au fost identice de-a lungul

timpului, deşi, în esenţă, specialiştii au fost preocupaţi de analiza aceloraşi instituţii

fundamentale. Prezentarea acestor instituţii se realizează din triplă perspectivă: legislativă,

jurisprudenţială şi doctrinară.

Perspectiva legislativă presupune interpretarea instituţiilor de drept administrativ în

acord cu dispoziţiile constituţionale şi legale în materie.

Perspectiva jurisprudenţială presupune analiza soluţiilor pronunţate de instanţele

judecătoreşti unor cauze determinate, soluţii care se bazează pe litera şi spiritul legii.

Perspectiva doctrinară presupune abordările de natură teoretică ale fenomenelor juridice

de către teoreticienii dreptului. Acestea sunt publicate sub forma unor tratate, monografii,

manuale, note de curs, studii, articole, cronici, practică judiciară, analize, investigaţii,

interpretări pe care oamenii de specialitate le dau fenomenului juridic1.

Dreptul administrativ face parte din ramura dreptului public. Drept urmare, trebuie să se

facă o delimitare între dreptul public şi dreptul privat. În accepţiunea teoreticienilor2 dreptul

public cuprinde normele care se referă la organizarea şi funcţionarea autorităţilor publice,

raporturile dintre aceste autorităţi, dintre stat şi particulari, precum şi raporturile dintre state.

Aceste norme sunt grupate după obiectul de reglementare în ramuri ale dreptului public, cum

ar fi: dreptul constituţional, dreptul administrativ, dreptul financiar etc. .

Unii autori3 consideră că dreptul administrativ a apărut înaintea altor ramuri ale dreptului

public, deoarece înaintea oricăror activităţi şi preocupări, omul a trebuit să o opună pe cea

privind modul în care-şi organizează comunitatea, cum se apără împotriva duşmanilor, acestea

fiind dimensiuni ale activităţii administrative4.

Dreptul privat determină raporturile dintre particulare, fie dintre persoane fizice, fie

dintre acestea şi persoane juridice ori numai dintre persoane juridice, dar nu în vederea

realizării puterii publice, ci în nume personal. În dreptul privat se înscriu ramura dreptului

civil, ramura dreptului familiei, ramura dreptului muncii şi securităţii sociale, ramura

dreptului comercial etc. .

Autorii dreptului contemporan5 fac o remarcă privind distincţia dintre dreptul privat şi cel

public, în sensul că această demarcaţie nu trebuie absolutizată, ci, dimpotrivă, din raţiuni

puternice se produc imixtiuni ale dreptului privat în viaţa publică şi invers.

În studiul dreptului administrativ, ramură a dreptului public, noţiunea de administraţie

publică ocupă o poziţie centrală6.

Administraţia publică se prezintă într-o multitudine de concepte şi teorii menite să o

definească şi să o explice. Dinamica vieţii sociale determină o schimbare şi o modelare a

tuturor structurilor, instituţiilor, organismelor care compun şi fac ca administraţia publică să

funcţioneze. Timpul prezent demonstrează că teoria şi practica administraţiei publice sunt

într-o perpetuă şi radicală schimbare sub influenţa unor factori contextuali extrem de diferiţi:

factori istorici, politici, geografici, culturali, economici. Înţelegerea tuturor mecanismelor de

funcţionare a acesteia reclamă înainte de toate cunoaşterea sensurilor atribuite. Termenul de

„administraţie” provine din latinescul „administer”, cuvânt compus din prefixul „ad” care

arată direcţia, sensul şi substantivul „minister” care înseamnă servitor, ajutător, agent. Verbul

„administro” înseamnă a da o mână de ajutor, a conduce sau a dirija. Dicţionarul limbii

române explică verbul „a administra” prin a conduce, a cârmui, iar pentru sintagma

„administraţie publică” – totalitatea autorităţilor administrative existente într-un stat, secţie

sau serviciu, care se ocupă de problemele administrative ale unei instituţii sau agent

economic. În „Dictionary of American Government and Politics”, editat la The Dorsey Press,

Chicago, în 1988, sub îndrumarea profesorului Jay M. Shafritz7 de la Universitatea din

Pittsburgh, sintagmei public administration îi sunt date mai multe explicaţii. Astfel că,

administraţia publică înseamnă funcţia executivă în Guvern, executarea, aplicarea politicii

publice, organizarea şi conducerea poporului şi a altor resurse pentru atingerea obiectivelor

guvernării, arta şi ştiinţa conducerii aplicată la sectorul public. Se poate constata că

numeroasele explicaţii atribuite termenului nu fac altceva decât să demonstreze complexitatea

sa. Dificultatea de a defini termenul determină în egală măsură găsirea tuturor acelor cadre de

manifestare a administraţiei publice, astfel încât aceasta să poată fi înţeleasă.

Preview document

Drept Administrativ - Pagina 1
Drept Administrativ - Pagina 2
Drept Administrativ - Pagina 3
Drept Administrativ - Pagina 4
Drept Administrativ - Pagina 5
Drept Administrativ - Pagina 6
Drept Administrativ - Pagina 7
Drept Administrativ - Pagina 8
Drept Administrativ - Pagina 9
Drept Administrativ - Pagina 10
Drept Administrativ - Pagina 11
Drept Administrativ - Pagina 12
Drept Administrativ - Pagina 13
Drept Administrativ - Pagina 14
Drept Administrativ - Pagina 15
Drept Administrativ - Pagina 16
Drept Administrativ - Pagina 17
Drept Administrativ - Pagina 18
Drept Administrativ - Pagina 19
Drept Administrativ - Pagina 20
Drept Administrativ - Pagina 21
Drept Administrativ - Pagina 22
Drept Administrativ - Pagina 23
Drept Administrativ - Pagina 24
Drept Administrativ - Pagina 25
Drept Administrativ - Pagina 26
Drept Administrativ - Pagina 27
Drept Administrativ - Pagina 28
Drept Administrativ - Pagina 29
Drept Administrativ - Pagina 30
Drept Administrativ - Pagina 31
Drept Administrativ - Pagina 32
Drept Administrativ - Pagina 33
Drept Administrativ - Pagina 34
Drept Administrativ - Pagina 35
Drept Administrativ - Pagina 36
Drept Administrativ - Pagina 37
Drept Administrativ - Pagina 38
Drept Administrativ - Pagina 39
Drept Administrativ - Pagina 40
Drept Administrativ - Pagina 41
Drept Administrativ - Pagina 42
Drept Administrativ - Pagina 43
Drept Administrativ - Pagina 44
Drept Administrativ - Pagina 45
Drept Administrativ - Pagina 46
Drept Administrativ - Pagina 47
Drept Administrativ - Pagina 48
Drept Administrativ - Pagina 49
Drept Administrativ - Pagina 50
Drept Administrativ - Pagina 51
Drept Administrativ - Pagina 52
Drept Administrativ - Pagina 53
Drept Administrativ - Pagina 54
Drept Administrativ - Pagina 55
Drept Administrativ - Pagina 56
Drept Administrativ - Pagina 57
Drept Administrativ - Pagina 58
Drept Administrativ - Pagina 59
Drept Administrativ - Pagina 60
Drept Administrativ - Pagina 61
Drept Administrativ - Pagina 62
Drept Administrativ - Pagina 63
Drept Administrativ - Pagina 64
Drept Administrativ - Pagina 65
Drept Administrativ - Pagina 66
Drept Administrativ - Pagina 67
Drept Administrativ - Pagina 68
Drept Administrativ - Pagina 69
Drept Administrativ - Pagina 70
Drept Administrativ - Pagina 71
Drept Administrativ - Pagina 72
Drept Administrativ - Pagina 73
Drept Administrativ - Pagina 74
Drept Administrativ - Pagina 75
Drept Administrativ - Pagina 76
Drept Administrativ - Pagina 77
Drept Administrativ - Pagina 78
Drept Administrativ - Pagina 79
Drept Administrativ - Pagina 80
Drept Administrativ - Pagina 81
Drept Administrativ - Pagina 82
Drept Administrativ - Pagina 83
Drept Administrativ - Pagina 84
Drept Administrativ - Pagina 85
Drept Administrativ - Pagina 86
Drept Administrativ - Pagina 87
Drept Administrativ - Pagina 88
Drept Administrativ - Pagina 89
Drept Administrativ - Pagina 90
Drept Administrativ - Pagina 91
Drept Administrativ - Pagina 92
Drept Administrativ - Pagina 93
Drept Administrativ - Pagina 94
Drept Administrativ - Pagina 95
Drept Administrativ - Pagina 96
Drept Administrativ - Pagina 97
Drept Administrativ - Pagina 98
Drept Administrativ - Pagina 99
Drept Administrativ - Pagina 100
Drept Administrativ - Pagina 101
Drept Administrativ - Pagina 102
Drept Administrativ - Pagina 103
Drept Administrativ - Pagina 104
Drept Administrativ - Pagina 105
Drept Administrativ - Pagina 106
Drept Administrativ - Pagina 107
Drept Administrativ - Pagina 108
Drept Administrativ - Pagina 109
Drept Administrativ - Pagina 110
Drept Administrativ - Pagina 111
Drept Administrativ - Pagina 112
Drept Administrativ - Pagina 113
Drept Administrativ - Pagina 114
Drept Administrativ - Pagina 115
Drept Administrativ - Pagina 116
Drept Administrativ - Pagina 117
Drept Administrativ - Pagina 118
Drept Administrativ - Pagina 119
Drept Administrativ - Pagina 120
Drept Administrativ - Pagina 121
Drept Administrativ - Pagina 122
Drept Administrativ - Pagina 123
Drept Administrativ - Pagina 124
Drept Administrativ - Pagina 125
Drept Administrativ - Pagina 126
Drept Administrativ - Pagina 127
Drept Administrativ - Pagina 128
Drept Administrativ - Pagina 129
Drept Administrativ - Pagina 130
Drept Administrativ - Pagina 131
Drept Administrativ - Pagina 132
Drept Administrativ - Pagina 133
Drept Administrativ - Pagina 134
Drept Administrativ - Pagina 135
Drept Administrativ - Pagina 136
Drept Administrativ - Pagina 137
Drept Administrativ - Pagina 138
Drept Administrativ - Pagina 139
Drept Administrativ - Pagina 140
Drept Administrativ - Pagina 141
Drept Administrativ - Pagina 142
Drept Administrativ - Pagina 143
Drept Administrativ - Pagina 144
Drept Administrativ - Pagina 145
Drept Administrativ - Pagina 146
Drept Administrativ - Pagina 147
Drept Administrativ - Pagina 148
Drept Administrativ - Pagina 149
Drept Administrativ - Pagina 150
Drept Administrativ - Pagina 151
Drept Administrativ - Pagina 152
Drept Administrativ - Pagina 153
Drept Administrativ - Pagina 154
Drept Administrativ - Pagina 155
Drept Administrativ - Pagina 156
Drept Administrativ - Pagina 157
Drept Administrativ - Pagina 158
Drept Administrativ - Pagina 159
Drept Administrativ - Pagina 160
Drept Administrativ - Pagina 161
Drept Administrativ - Pagina 162
Drept Administrativ - Pagina 163
Drept Administrativ - Pagina 164
Drept Administrativ - Pagina 165
Drept Administrativ - Pagina 166
Drept Administrativ - Pagina 167

Conținut arhivă zip

  • Drept Administrativ.pdf

Alții au mai descărcat și

Actele ce Derivă de la Guvernul României

1. Actele institutiilor publice Doctrina româna de drept public prezinta doua categorii de acte ce emana de la institutiile publice, acestea...

Drept Administrativ

Partea a I-a: Introducere în dreptul administrativ si în stiinta administratiei Capitolul I Aspecte generale REZUMAT: în acest prim capitol...

Dreptul Uniunii Europene I

ELEMENTE INTRODUCTIVE SI DELIMITARI CONCEPTUALE NOTIUNI DE DIP Organizatiile internationale sunt: nonguvernamentale (partile nu sunt state) sau...

Drept adminitrativ

Capitolul I ADMINISTRATIA PUBLICA, OBIECT CENTRAL DE STUDIU AL DREPTULUI ADMINISTRATIV Sectiunea 1. Consideratii generale privind administratia...

Drept Administrativ

CURS 1 Recapitulare: Ce este actul adm? Anulare, nulitate, inexistenta actelor administrative? Consideratii introductive privind Administratia...

Drept constituțional și instituții publice

TEORIA CONSTITUTIEI 1.1. NOTIUNEA DE CONSTITUTIE. PREMISELE APARITIEI CONSTITUTIONALISMULUI Cuvântul „constitutie” îsi are originea în...

Drept constituțional

Partea I Notiunea. Teoria constitutiei. Teoria statului Capitolul I Dreptul constitutional ca stiintă în sistemul stiintelor juridice...

Drepturile și libertățile fundamentale în AP

TEMA 1 APARIȚIA ȘI EVOLUȚIA ISTORICĂ A DREPTURILOR OMULUI 1. Evoluția istorică a Drepturilor Omului Drepturile omului - ca fenomen social -...

Te-ar putea interesa și

Reglementări Administrative ale Uniunii Europene

Introducere: În Uniunea Europeană, aflată în continuă dezvoltare şi expansiune, administraţia publică europeană şi implicit dreptul administrativ...

Izvoarele Dreptului Administrativ European

INTRODUCERE Voinţa socială generală pentru a deveni obligatorie pentru fiecare membru cât şi pentru intreaga colectivitate umană trebuie exprimată...

Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc

INTRODUCERE Literatura juridică interbelica și mai ales postbelică a fost preocupată de fundamentarea particularităților a ceea ce se numește cel...

Șeful statului. atribuții și principii de funcționare și organizare a instituției - viziunea românească și europeană

Introducere: Lucrarea de față, propune o analiză aprofundată a instituției șefului de stat atât în țara noastră cât și pe plan European, astfel...

Raportul de Drept Adminstrativ

1. Noţiunea de raport de drept administrativ Acţionând în mediul social, normele de drept administrativ dau naştere la raporturi juridice de drept...

Dreptul aplicabil administrației publice

A-Despre Administratie si Drept in Dacia Administratia de stat, ca fenomen apare o data cu statul. Deci si in statul sclavagist dac,...

Dreptul administrativ în statul de drept

Drept administrativ Definitia dreptului administrativ Dreptul administrativ poate fi definit ca ramura a dreptului public, care reglementeaza...

Izvoarele Dreptului Administrativ

Capitolul I IZVOARELE DREPTULUI ADMINISTRATIV Generalitati Orice societate are nevoie de o ordine, pe care o asigura prin instituirea unor reguli...

Ai nevoie de altceva?