Drept Administrativ

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 8388
Mărime: 47.67KB (arhivat)
Publicat de: Nechifor Voicu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Adrian Stoica
Cursurile 1, 2 si 3

Extras din curs

Noţiuni elementare în analiza fenomenului administrativ

( conceptul de societate şi sistem social, aspecte generale privind organizarea statului, noţiuni elementare privind ştiinţa administraţiei şi dreptul administrativ)

I. Conceptul de societate şi sistem social

1. Conceptul de societate

Societatea este un mod organizat de existenţă în sfera fenomenelor vieţii. Societatea presupune existenţa comunitară a unor indivizi articulaţi în ansambluri mai mult ori mai puţin persistente, aşadar ea este proprie nu numai lumii umane dar, în grade diferite, şi multor specii din lumea animală.

Definirea conceptului de societate subsumează două categorii de sensuri:

- caracterul de unitate(entitate) pe care îl dobândesc relaţiile sociale relativ hotărnicite(ex., societatea românească, germană, europeană, etc.);

- cristalizări specifice de relaţii între indivizii umani şi instituţii(societate capitalistă, societate rurală ş.a.).

Conceptul de societate, în limbajul comun(joc de societate, om de societate) nu-şi realizează operaţionalitatea analitică decât sub forma altor concepte precum: sistem social, structură socială, comunitate. De regulă se foloseşte termenul de societate pentru a desemna întregul câmp de acţiune umană: sistemul social, organismul comportamental, personalitatea individului, mediul fizic-organic şi sistemul cultural reprezintă principalele subsisteme ale societăţii.

Nucleul unei societăţi este ordinea normativă comportamentală prin care viaţa unei populaţii este organizată în mod colectiv.

Ca ordine, ea conţine valori şi norme atât diferenţiate cât şi particularizate, toate cerând referinţe culturale pentru a fi semnificative şi legitime.

Ca o colectivitate, ea manifestă o concepţie delimitată despre calitatea de membru, care face distincţie între acei indivizi care aparţin şi care nu aparţin de ea.

O problemă importantă ce poate fi pusă în discuţie în acest context este aceea a legitimării ordinii normative a societăţii.

Dincolo de consens şi de întrepătrunderea intereselor, pentru ca ordinea normativă sa fie legitimă, mai există nevoia de un mecanism de constrângere. Prin urmare, toate societăţile au câte un tip de procedee legale, cu ajutorul cărora se poate decide ce este just sau nejust, fără a se recurge la voilenţă şi cu ajutorul căruia părţile considerate că greşesc pot fi constrânse să nu acţioneze asupra interpretărilor, intereselor sau sentimentelor în detrimentul altora.

2. Conceptul de sistem social

Scopul final al oricărui studiu în ştiinţa administraţiei este de a construi un model al sistemului administrativ, pe baza căruia administraţia, ca fundament al unui sistem social să fie înţeleasă ca un proces evolutiv.

Analizând conceptul de sistem social creat într-un stat, vom remarca faptul că acesta este realizat pe mai multe paliere şi anume:

- Palierul intermediar reprezintă aparatul administrativ al statului, excluzând serviciile producătoare de bunuri şi servicii care sunt înglobate în palierul de bază;

- Primul palier reprezintă autorităţile publice de vârf superioare(Parlament, Guvern, Preşedinţie) iar administraţia publică apare ca o structură intermediară între autorităţile politice, pe de o parte şi societatea civil, pe de altă parte, între putere şi cetăţenii ce au calitate de administraţi. Ea asigură, sub autoritatea puterii politice, reglerea activităţilor sociale.

II. Aspecte generale privind organizarea statului

Statul, este privit în doctrina de specialitate dintr-un întreit punct de vedere: al structurii sale, a formei de guvernământ şi al regimului politic.

1. Noţiunea de structură de stat

Statul, a cărui naştere este determinaă de circumstanţe istorice, este înainte de toate o idee, un produs al inteligenţei umane.

Reglementator al luptei politice, el trebuie să-şi asigure o bază omogenă care să-l situeze deasupra intereselor sociale divergente. Statul liberal, statul partidului unic sau statul pluralist au încercat, fiecare în maniera sa, să răspundă acestei exigenţe.

Elementele fundamentale inerente existenţei unui stat sunt: teritoriul, populaţia, puterea politică suverană.

Strucura de stat formează obiect de studiu atât pentru dreptul internaţional, cât şi pentru dreptul constituţional.

Preview document

Drept Administrativ - Pagina 1
Drept Administrativ - Pagina 2
Drept Administrativ - Pagina 3
Drept Administrativ - Pagina 4
Drept Administrativ - Pagina 5
Drept Administrativ - Pagina 6
Drept Administrativ - Pagina 7
Drept Administrativ - Pagina 8
Drept Administrativ - Pagina 9
Drept Administrativ - Pagina 10
Drept Administrativ - Pagina 11
Drept Administrativ - Pagina 12
Drept Administrativ - Pagina 13
Drept Administrativ - Pagina 14
Drept Administrativ - Pagina 15
Drept Administrativ - Pagina 16
Drept Administrativ - Pagina 17
Drept Administrativ - Pagina 18
Drept Administrativ - Pagina 19
Drept Administrativ - Pagina 20
Drept Administrativ - Pagina 21

Conținut arhivă zip

  • Drept Administrativ
    • drept administrativ curs 2.doc
    • drept administrativ curs.doc
    • drept administrativ.doc

Alții au mai descărcat și

Contractul de Leasing în Dreptul Român

Capitolul I NOŢIUNI INTRODUCTIVE Secţiunea A. Apariţia şi evoluţia operaţiunilor de leasing în dreptul comparat 1.1. Istoricul operaţiunilor de...

Instituții politice

Partidele politice In societatea moderna partidele politice s- au impus ca incontestabil necesare. Procesul aparitiei lor fiind in stransa...

Drept Constituțional

Statul şi dreptul sunt strâns legate, se sprijină şi se condiţionează reciproc. Au apărut deodată, din aceleaşi cauze şi, pot fi explicate mult mai...

Teoria Generală a Dreptului

RAPORTUL JURIDIC TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI ÎN SISTEMUL ŞTIINŢELOR JURIDICE I. Consideraţii generale În rândul disciplinelor juridice, Teoria...

Soluționarea de Către Instanțele de Contencios Administrativ și a Altor Cauze

1. Cauze prevăzute de Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale Prin Constituţie şi unele legi, instanţele de contencios administrative...

Drept Penal al Afacerilor

INSOLVENTA INFRACTIUNILE PREVAZUTE DE LEGEA NR.85/2006 PRIVIND PROCEDURA INSOLVENTEI INSOLVENTA este starea patrimoniului debitorului care se...

Cooperare judiciară

Aspectele procesuale ale cooperarii 1. Dpdv conceptual 2. Extradarea 3. Mandatul european de arestare 4. Asistenta judiciara internationala 1....

Drept Anul I CIG

Noţiunea şi clasificarea obligaţiilor. 1.1. Noţiune Din punct de vedere etimologic, termenul de „obligaţie” provine din cuvântul obligatio, care...

Te-ar putea interesa și

Reglementări Administrative ale Uniunii Europene

Introducere: În Uniunea Europeană, aflată în continuă dezvoltare şi expansiune, administraţia publică europeană şi implicit dreptul administrativ...

Izvoarele Dreptului Administrativ European

INTRODUCERE Voinţa socială generală pentru a deveni obligatorie pentru fiecare membru cât şi pentru intreaga colectivitate umană trebuie exprimată...

Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc

INTRODUCERE Literatura juridică interbelica și mai ales postbelică a fost preocupată de fundamentarea particularităților a ceea ce se numește cel...

Șeful statului. atribuții și principii de funcționare și organizare a instituției - viziunea românească și europeană

Introducere: Lucrarea de față, propune o analiză aprofundată a instituției șefului de stat atât în țara noastră cât și pe plan European, astfel...

Raportul de Drept Adminstrativ

1. Noţiunea de raport de drept administrativ Acţionând în mediul social, normele de drept administrativ dau naştere la raporturi juridice de drept...

Dreptul aplicabil administrației publice

A-Despre Administratie si Drept in Dacia Administratia de stat, ca fenomen apare o data cu statul. Deci si in statul sclavagist dac,...

Dreptul administrativ în statul de drept

Drept administrativ Definitia dreptului administrativ Dreptul administrativ poate fi definit ca ramura a dreptului public, care reglementeaza...

Izvoarele Dreptului Administrativ

Capitolul I IZVOARELE DREPTULUI ADMINISTRATIV Generalitati Orice societate are nevoie de o ordine, pe care o asigura prin instituirea unor reguli...

Ai nevoie de altceva?