Drept Administrativ 2

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 47 în total
Cuvinte : 28490
Mărime: 100.20KB (arhivat)
Publicat de: Teohari Micu
Puncte necesare: 0

Extras din curs

I. Funcţia şi funcţionarul public administrativ

1. Noţiune. Clasificare

În baza articolului 73 alin. 3 litera j din Constituţia României, Parlamentul a adoptat Legea organică privind statutul funcţionarilor publici, nr. 188/8.12.1999, act normativ ce a fost supus numeroaselor completări şi modificări.

Legea, în forma actuală, este structurată în 10 capitole şi 118 articole, ea propunându-şi să creeze un funcţionar public neutru din punct de vedere politic, capabil să îşi îndeplinească sarcinile de serviciu într-o structură administrativă compatibilă cu structurile similare din ţările Uniunii Europene.

Din conţinutul său rezultă că legea urmăreşte să reglementeze regimul funcţionarului public de carieră din administraţia publică. Aceasta reiese din coroborarea definiţiei dată de prezenta lege funcţionarului public în articolul 2 alin.2, care consacră că “funcţionarul public este persoana numită, în condiţiile legii, într-o funcţie publică”, cu definiţia funcţiei publice (art.2 alin.1), ca fiind cea care“ reprezintă ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor de putere publică de către administraţia publică centrală, administraţia publică locală şi autorităţile administrative autonome ”.

În art.1 alin.1 din Statutul funcţionarilor publici se arată cadrul general de aplicare a prezentei legi, care “reglementează regimul general al raporturilor juridice dintre funcţionarii publici şi stat sau administraţia publică locală, prin autorităţile administrative autonome ori prin autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei publice centrale şi locale”, excepţie făcând acei funcţionari publici pentru care, prin legi speciale, se reglementează statutul lor juridic şi prevăzuţi, în cadrul prezentei legi, în art. 6 lit. a-e.

Articolele 12, 13 şi 14 precizează şi categoriile de servicii publice ai căror funcţionari sunt supuşi prezentului statut, şi anume:

a) categoria înalţilor funcţionari publici: secretarul general al Guvernului şi secretarul general adjunct al Guvernului, secretarul general şi secretarul general adjunct din ministere şi alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, prefectul, subprefectul, inspectorul guvernamental;

b) categoria funcţionarilor publici de conducere: director general, director general adjunct, director şi director adjunct din aparatul autorităţilor administrative autonome, al ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi în funcţiile publice asimilate acestora; secretar al unităţii administrativ-teritoriale; director executiv şi director executiv ai serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, în cadrul instituţiei prefectului, în cadrul aparatului propriu al autorităţilor administraţiei publice locale şi al instituţiilor publice subordonate acestora, precum şi în funcţiile publice specifice asimilate acestora; şef serviciu, precum şi în funcţiile publice specifice asimilate acesteia; şef birou, precum şi în funcţiile publice specifice asimilate acesteia;

c) categoria funcţionarilor publici de execuţie:

- clasa I, persoanele numite în următoarele funcţii publice generale: expert, consilier, inspector, consilier juridic, auditor, precum şi în funcţiile publice specifice asimilate acestora.

- clasa a II-a, persoanele numite în funcţia publică generală de referent de specialitate, precum şi în funcţiile publice specifice asimilate acesteia.

- clasa a III-a, persoanele numite în funcţia publică generală de referent, precum şi în funcţiile publice specifice asimilate acesteia.

Constatăm, aşadar, că Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificări şi completări, are în vedere atât funcţionarii din aparatul administraţiei centrale, cât şi funcţionarii din cadrul administraţiei publice locale şi al celei autonome.

De la aplicarea dispoziţiilor statutului fac excepţie şi unele categorii pe care art. 6 le prevede expres şi anume:

a) personalul contractual salariat din aparatul propriu al autorităţilor şi instituţiilor publice, care desfăşoară activităţi de secretariat, administrative, protocol, gospodărire, întreţinere-reparaţii şi deservire, pază, precum şi altor categorii de personal care nu exercită prerogative de putere publică;

b) personalul salariat încadrat, pe baza încrederii personale, la cabinetul demnitarului;

c) corpul magistraţilor;

d) cadrele didactice;

e) persoanele numite sau alese în funcţii de demnitate publică.

Trăsăturile specifice funcţiei publice sunt următoarele:

1) Funcţia publică este o situaţie juridică reglementată legal, în sensul că drepturile şi obligaţiile care formează conţinutul acesteia sunt prestabilite pe cale unilaterală, prin norme juridice, de către organele administraţiei publice.

2) Funcţia publică reprezintă un ansamblu complex de drepturi şi obligaţii conferite titularului ei, care capătă un adevărat statut propriu şi participă la realizarea competenţei organului administraţiei publice din care face parte.

3) Funcţia publică are un caracter propriu, în sensul că aparţine numai celui anume învestit în cadrul unui organ al administraţiei publice.

4) Funcţia publică are un caracter continuu, în sensul că existenţa drepturilor şi obligaţiilor care formează conţinutul său durează atât timp cât durează competenţa organului administraţiei publice pe care funcţionarul public o realizează, fără intermitenţe.

5) Funcţia publică are un caracter obligatoriu, în sensul că exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor care formează conţinutul său nu reprezintă o facultate sau o posibilitate la aprecierea titularului funcţiei, care este obligat să intervbină, din oficiu sau la cerere, potrivit competenţei sale.

6) Drepturile şi obligaţiile care formează conţinutul funcţiei publice sunt exercitate în regim de putere publică.

7) Funcţiile publice sunt ocupate de personalul de specialitate, anume de către funcţionarii publici.

Clasificarea funcţiilor publice se face după următoarele criterii

1) După întinderea competenţelor acordate, funcţiile publice se împart în:

• Funcţii publice generale, care au un caracter general şi comun tuturor autorităţilor şi instituţiilor publice, în vederea realizării competenţelor lor generale;

• Funcţii publice specifice, care au un caracter specific unor autorităţi şi instituţii publice, stabilite în vederea realizării competenţelor specifice;

2) După nivelul studiilor absolvite, funcţiile publice se împart în 3 clase :

• Funcţii publice din clasa I, care pot fi ocupate numai de persoanele care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

• Funcţii publice din clasa II, care pot fi ocupate numai de persoanele care au absolvit, cu diplomă, studii superioare de scurtă durată

• Funcţii publice din clasa III, care pot fi ocupate de persoanele care au absolvit studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat.

Preview document

Drept Administrativ 2 - Pagina 1
Drept Administrativ 2 - Pagina 2
Drept Administrativ 2 - Pagina 3
Drept Administrativ 2 - Pagina 4
Drept Administrativ 2 - Pagina 5
Drept Administrativ 2 - Pagina 6
Drept Administrativ 2 - Pagina 7
Drept Administrativ 2 - Pagina 8
Drept Administrativ 2 - Pagina 9
Drept Administrativ 2 - Pagina 10
Drept Administrativ 2 - Pagina 11
Drept Administrativ 2 - Pagina 12
Drept Administrativ 2 - Pagina 13
Drept Administrativ 2 - Pagina 14
Drept Administrativ 2 - Pagina 15
Drept Administrativ 2 - Pagina 16
Drept Administrativ 2 - Pagina 17
Drept Administrativ 2 - Pagina 18
Drept Administrativ 2 - Pagina 19
Drept Administrativ 2 - Pagina 20
Drept Administrativ 2 - Pagina 21
Drept Administrativ 2 - Pagina 22
Drept Administrativ 2 - Pagina 23
Drept Administrativ 2 - Pagina 24
Drept Administrativ 2 - Pagina 25
Drept Administrativ 2 - Pagina 26
Drept Administrativ 2 - Pagina 27
Drept Administrativ 2 - Pagina 28
Drept Administrativ 2 - Pagina 29
Drept Administrativ 2 - Pagina 30
Drept Administrativ 2 - Pagina 31
Drept Administrativ 2 - Pagina 32
Drept Administrativ 2 - Pagina 33
Drept Administrativ 2 - Pagina 34
Drept Administrativ 2 - Pagina 35
Drept Administrativ 2 - Pagina 36
Drept Administrativ 2 - Pagina 37
Drept Administrativ 2 - Pagina 38
Drept Administrativ 2 - Pagina 39
Drept Administrativ 2 - Pagina 40
Drept Administrativ 2 - Pagina 41
Drept Administrativ 2 - Pagina 42
Drept Administrativ 2 - Pagina 43
Drept Administrativ 2 - Pagina 44
Drept Administrativ 2 - Pagina 45
Drept Administrativ 2 - Pagina 46
Drept Administrativ 2 - Pagina 47

Conținut arhivă zip

  • Drept Administrativ 2.doc

Alții au mai descărcat și

Dreptul de Proprietate Publică

Capitolul I Dreptul de proprietate publică SECŢIUNEA I 1.Noţiune şi conţinut Distincţia dintre proprietatea privată şi proprietatea publică...

Regimul Juridic al Terenurilor

Introducere Punctul de plecare al lucrării de faţă îl constituie momentul în care am realizat că foarte multe persoane din rândul celor mai bogaţi...

Domeniul privat al statului și al unităților

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Domeniul privat al unităţilor administrativ teritoriale este alcătuit din bunurile mobile şi imobile care nu sunt afectate...

Statutul Juridic al Funcționarului Public

Capitolulul 1. NOŢIUNEA ŞI CLASIFICAREA FUNCŢIONARILOR PUBLICI 1.1. Consideraţii generale Viaţa socială a pus dintotdeauna multiple...

Principiul legalității - drept administrativ

1.Principiul legalităţii Legalitatea reprezintă un principiu fundamental care stă la baza fenomenului administrativ şi căruia i se subordonează...

Dreptul administrativ - modificarea, suspendarea și încetarea raporturilor de serviciu al funcționarului public

Capitolul I 1. Definiţia si noţiunea de funcţie publică si a funcţionarului public. În România, reglementarea functie publice, în sensul modern...

Principiul Legalității în Elaborarea Actelor Administrative de Către Organele Administrației Publice

CAPITOLUL 1 PRINCIPIUL LEGALITĂŢII CA DIMENSIUNE A STATULUI DE DREPT 1.1. Constituţionalizarea statului de drept Statele care îşi atribuie...

Cariera funcționarilor publici

1. Conceptul de carieră Noţiunea de carieră este des întâlnită în limbajul curent, dar nu beneficiază de o definiţie oficială, unanim acceptată,...

Te-ar putea interesa și

Reglementări Administrative ale Uniunii Europene

Introducere: În Uniunea Europeană, aflată în continuă dezvoltare şi expansiune, administraţia publică europeană şi implicit dreptul administrativ...

Izvoarele Dreptului Administrativ European

INTRODUCERE Voinţa socială generală pentru a deveni obligatorie pentru fiecare membru cât şi pentru intreaga colectivitate umană trebuie exprimată...

Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc

INTRODUCERE Literatura juridică interbelica și mai ales postbelică a fost preocupată de fundamentarea particularităților a ceea ce se numește cel...

Șeful statului. atribuții și principii de funcționare și organizare a instituției - viziunea românească și europeană

Introducere: Lucrarea de față, propune o analiză aprofundată a instituției șefului de stat atât în țara noastră cât și pe plan European, astfel...

Raportul de Drept Adminstrativ

1. Noţiunea de raport de drept administrativ Acţionând în mediul social, normele de drept administrativ dau naştere la raporturi juridice de drept...

Dreptul aplicabil administrației publice

A-Despre Administratie si Drept in Dacia Administratia de stat, ca fenomen apare o data cu statul. Deci si in statul sclavagist dac,...

Dreptul administrativ în statul de drept

Drept administrativ Definitia dreptului administrativ Dreptul administrativ poate fi definit ca ramura a dreptului public, care reglementeaza...

Izvoarele Dreptului Administrativ

Capitolul I IZVOARELE DREPTULUI ADMINISTRATIV Generalitati Orice societate are nevoie de o ordine, pe care o asigura prin instituirea unor reguli...

Ai nevoie de altceva?