Drept Administrativ

Curs
8.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 9384
Mărime: 39.96KB (arhivat)
Publicat de: Oana Diaconu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: PAVEL BRENCIU
CURS DREPT ADMINISTRATIV AN II ADMINISTRATIE PUBLICA

Extras din curs

Primarii sunt autoritati executive prin care se realizeaza autonimia locala in commune si orase, conform art.21 alin.1 din Legea 215/2001 a administratiei publice locale.

Alegerea primarilor este reglementata de Legea 67/2004 privind alegerea autoritatilor administratiei publice locale. Primarii comunelor, oraselo, municipiilor se aleg pe circumscriptii electorale, prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat, prin scrutin electoral.

In situatia in care un candidat la functia de primar e independent, el trebuie sa fie sustinut de cel putin2 din numarul total al alegatorilor inscrisi in listele electorale permanente din circumscriptia pentru care candideaza.

Modelul buletinului de vot pentru alegerea primarului este diferit de cel utilizat pentru alegerea consiliului local, iar rezultatul votarii se va consemna distrinct fata de rezultatele obtinute pentru alegerea consiliului local.

Alegerile sunt valabile indiferent de numarul alegatorilor care au participat la vot, fiind declarat primar candidatul care a intrunit majoritatea voturilor valabil exprimate. Validarea alegerii primarului general al mun.Bucuresti se face de presedintele Tribunalului Bucuresti, iar pe plan local de catre Judecatoria in a carui raza teritoriala de competenta se afla localitatea administrativ teritoriala, de un judecator desemnat de presedintele judecatoriei.

Invalidarea alegerii primarului se face in conditiile art.29.1 alin.5 din L 215/2001, daca se constata incalcarea conditiilor de eligibilitate sau daca alegerea primarului s-a facut prin frauda electorala constatata de biroul electoral central. In caz de invalidare a alegerii, se organizeaza alegeri in termen de cel mult 90 zile de la data invalidarii sau de la data raminerii definitive si irevocabile a hotaririi judecatoresti.

MANDATUL PRIMARULUI

Mandatul primarului este de 4 ani si se exercita de la depunerea juramintului pina la depunerea juramintului de primarul nou ales.

Primarul :

- indeplineste o functie de autoritate publica, este seful administratiei publice locale si al aparatului propriu de specialitate al autoritatilor administratiei locale pe care le conduce si coordoneaza

- raspunde de buna functionare a administratiei publice locale, in conditiile legii

- reprezinta localitatea in relatiile cu alte autoritati publice, cu persoane fizice romane sau straine, precum si in justitie

Mandatul primarului poate fi prelungit prin lege organica, pe timp de razboi sau catastrofa.

CONFLICT DE INTERESE

Starea de incompatibilitate si conflictul de interese intervin numai dupa validarea mandatului de primar.Prin conflict de interese se intelege situatia in care persoana ce exercita o demnitate publica sau o functie publica are un interes personal de natura patrimoniala, care ar putea influenta indeplinirea cu obiectivitate a atributiilor ce-i revin.

Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese sunt :

- impartialitatea

- integritatea

- transparenta deciziei

- suprematia interesului public

Daca – in urma controlului asupra legalitatii actelor juridice incheiate – rezulta ca alesul local a realizat foloase materiale, prefectul dispune, dupa caz, sesizarea organelor de urmarire penala competente sacompetente de cercetare a averii, conform Legii 115/1996.

Sesizarea prefectului poate fi facuta de orice persoana interesata

INCOMPATIBILITATI

Functia de primar este incompatibila cu functia de:

- consilier local

- prefect sau subprefect

- functionar public sau angajat cu contract individual de munca

- presedinte, vicepresedinte, director general, administrator, membru in CA ori cenzor sau orice functie de conducere sau executie la SC, inclusiv banci sau alte institutii de credit.

- Presedinte sau secretar al AGA sau asociatilor la o SC

- Reprezentant al unitatii administratic teritoriale in AGA ale SC de interes local sau reprezentant al statului in AGA unei SC de interes national

- Comerciant, persoana fizica

- Membru al uni grup de interes economic

- Deputat sau senator

- Ministru, secretar de stat sau alta functie asimilata

- Orice alte functii publice sau activitati remunerate in tara sau strainatate, cu exceptia functiei de cadru didactic sau in cadrul unor asociatii, fundatii, organizatii neguvernamentale.

Pe durata mandatului, primarul nu poate detine functia de consilier judetean. Daca se afla in una din situatiile enuntate, in termen de 60 zile trebuie sa opteze pentru incetarea raporturilor ierarhice directe sau renuntarea la calitatea de demnitar (art.95 alin.3 din Legea 215/2001-interzice raporturile ierarhice directe in cazul in care functionarii publici respectivi sunt soti sau rude de grad I).

INCETAREA SI SUSPENDAREA MANDATULUI

Mandatul inceteaza de drept inainte de termen in caz de :

- demisie

- incompatibilitate

- schimbarea domiciliului in alta unitate administrativ teritoriala

- condamnarea prin hotarire judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila la o pedeapsa privata de libertate

- punerea sub interdictie judecatoreasca pentru debilitate, alienare mintala

- pierderea drepturilor electorale

- deces.

Preview document

Drept Administrativ - Pagina 1
Drept Administrativ - Pagina 2
Drept Administrativ - Pagina 3
Drept Administrativ - Pagina 4
Drept Administrativ - Pagina 5
Drept Administrativ - Pagina 6
Drept Administrativ - Pagina 7
Drept Administrativ - Pagina 8
Drept Administrativ - Pagina 9
Drept Administrativ - Pagina 10
Drept Administrativ - Pagina 11
Drept Administrativ - Pagina 12
Drept Administrativ - Pagina 13
Drept Administrativ - Pagina 14
Drept Administrativ - Pagina 15
Drept Administrativ - Pagina 16
Drept Administrativ - Pagina 17
Drept Administrativ - Pagina 18
Drept Administrativ - Pagina 19
Drept Administrativ - Pagina 20

Conținut arhivă zip

  • Drept Administrativ.doc

Alții au mai descărcat și

Mandatul Parlamentar

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Parlamentul are principalul rol de a adopta dispoziţiile cele mai importante pentru organizarea vieţii sociale şi de stat, de...

Președintele României

1. Evolutia istorica a institutiei sefului statului in Romania In Romania, institutia sefului statului a cunoscut mai multe reglementari. La...

Drept comercial - considerații teoretice

Dreptul comercial vs. Dreptul afacerilor Drept comercial » “In comer legea de fa ” (art.1 C.com.) • Notiunea de comer i semnificatia...

Protecția drepturilor omului în dreptul internațional contemporan

Până la cel de al doilea război mondial problemele drepturilor omului au fost tratate în mod fragmentar, in domenii limitate- interzicerea...

Dreptul Muncii

SINDICATELE Secţiunea 1 Izvoarele dreptului sindical O mişcare sindicală realmente liberă şi independentă nu poate să se dezvolte decât dacă...

Elemente de drept internațional

APARIŢIA SI DEZVOLTAREA DREPTULUI INTERNAŢIONAL PUBLIC A. PRIMELE REGULUI DE DREPT INTERNAŢIONAL • primele reguli de drept internaţional au...

Intimitatea și Siguranța Persoanei

Faptul că cineva este ziarist, aceasta este dovada unei oarecare lipse de caracter. Lyndon Baines Johnson S-au scris şi s-au spus multe despre...

Dreptul Mediului

1. NOŢIUNI GENERALE 1.1. Noţiunea de mediu înconjurător şi noţiunea de resurse naturale. Noţiunea de mediu înconjurător este una din noţiunile...

Te-ar putea interesa și

Reglementări Administrative ale Uniunii Europene

Introducere: În Uniunea Europeană, aflată în continuă dezvoltare şi expansiune, administraţia publică europeană şi implicit dreptul administrativ...

Izvoarele Dreptului Administrativ European

INTRODUCERE Voinţa socială generală pentru a deveni obligatorie pentru fiecare membru cât şi pentru intreaga colectivitate umană trebuie exprimată...

Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc

INTRODUCERE Literatura juridică interbelica și mai ales postbelică a fost preocupată de fundamentarea particularităților a ceea ce se numește cel...

Șeful statului. atribuții și principii de funcționare și organizare a instituției - viziunea românească și europeană

Introducere: Lucrarea de față, propune o analiză aprofundată a instituției șefului de stat atât în țara noastră cât și pe plan European, astfel...

Raportul de Drept Adminstrativ

1. Noţiunea de raport de drept administrativ Acţionând în mediul social, normele de drept administrativ dau naştere la raporturi juridice de drept...

Dreptul aplicabil administrației publice

A-Despre Administratie si Drept in Dacia Administratia de stat, ca fenomen apare o data cu statul. Deci si in statul sclavagist dac,...

Dreptul administrativ în statul de drept

Drept administrativ Definitia dreptului administrativ Dreptul administrativ poate fi definit ca ramura a dreptului public, care reglementeaza...

Izvoarele Dreptului Administrativ

Capitolul I IZVOARELE DREPTULUI ADMINISTRATIV Generalitati Orice societate are nevoie de o ordine, pe care o asigura prin instituirea unor reguli...

Ai nevoie de altceva?