Drept Administrativ

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 2 în total
Cuvinte : 80551
Mărime: 226.34KB (arhivat)
Publicat de: Nae Nistor
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Fodor Mihaela

Extras din curs

CAPITOLUL 1

NOŢIUNI INTRODUCTIVE DESPRE DREPTUL ADMINISTRATIV ŞI RAPORTUL JURIDIC ADMINISTRATIV

1.1. Generalităţi

După cum se ştie, sistemul dreptului românesc este format dintr-o serie de ramuri concepute ca grupuri de norme care au un obiect comun şi o metodă de reglementare.

Dreptul administrativ este ramura sistemului de drept care cuprinde normele juridice ce reglementează raporturile sociale referitoare la organizarea administraţiei publice şi activităţile administraţiei.

Concepută în acest fel ramura dreptului administrativ formează obiectul de studiu atât pentru ştiinţa dreptului administrativ cât şi pentru dreptul administrativ privit ca o disciplină de studiu ce se predă în învăţământul juridic universitar. Aşa fiind, dreptul administrativ considerat ca o disciplină didactică va cuprinde atât o parte a dreptului administrativ ca ramură a dreptului, respectiv studierea celor mai importante norme juridice din ramura dreptului administrativ cât şi o parte a ştiinţei dreptului administrativ, respectiv o serie de concepţii, păreri exprimate în anumite monografii, cursuri universitare, studii, articole, comunicări ştiinţifice etc.

Latura preponderentă a cursului de faţă se doreşte a fi ansamblul normelor juridice de drept administrativ, bineînţeles completate cu diferite opinii, păreri exprimate în literatura juridică din ţară şi de peste hotare despre aceste norme juridice.

Utilitatea unei bune cunoaşteri a dreptului administrativ este evidentă, dacă ne gândim doar la faptul că este vorba de reglementarea unei funcţii a statului - cea executivă, sau la faptul că multe din raporturile juridice reglementate aparţin sferei relaţiilor dintre stat şi cetăţean.

Având în vedere multitudinea de relaţii sociale pe care le reglementează normele dreptului administrativ, evoluţia lor şi modul în care sunt reglementate aceste relaţii, s-ar putea spune că ramura dreptului administrativ este ramura cea mai dinamică din sistemul nostru de drept. De aceea se impune de la început o clasificare a acestor norme.

Clasificarea normelor de drept administrativ

După natura raporturilor juridice reglementate distingem între norme juridice care reglementează:

- organizarea şi funcţionarea autorităţilor administraţiei publice şi raporturile dintre ele;

- raporturile dintre autorităţile administraţiei publice şi particulari , persoane fizice şi juridice;

- statutul funcţionarului public;

- serviciul public;

- domeniul public;

- răspunderea autorităţilor administraţiei şi răspunderea administrativă a persoanelor fizice şi juridice;

- controlul administrativ;

- instituţia contenciosului administrativ;

- principiile şi procedura de desfăşurare a activităţii autorităţilor administraţiei publice;

În literatura juridică de specialitate au mai fost utilizate şi alte criterii de clasificare, unele generale, cum este clasificarea normelor după caracterul dispoziţiei normelor în norme onerative, prohibitive, permisive ori după sfera lor de cuprindere în norme generale, speciale şi excepţionale. Au fost utilizate şi criterii mai speciale cum este clasificarea normelor după locul în care îşi produc efectele în norme producătoare de efecte interne şi norme producătoare de efecte externe. Normele dreptului administrativ au mai fost clasificate în funcţie de obiectul lor de reglementare în norme organice, norme de drept material şi norme de drept procesual .

Izvoarele dreptului administrativ sunt formele pe care le îmbracă normele de drept administrativ:

- Constituţia;

- legi organice;

- legi ordinare;

- decrete prezidenţiale şi acte administrative normative care emană de la Guvern şi administraţia publică centrală de specialitate;

- actele autorităţilor administraţiei publice locale deconcentrate;

- actele autorităţilor administraţiei publice locale autonome;

- actele unor instituţii publice centrale;

- acte ale autorităţilor comunitare europene;

Preview document

Drept Administrativ - Pagina 1
Drept Administrativ - Pagina 2
Drept Administrativ - Pagina 3
Drept Administrativ - Pagina 4
Drept Administrativ - Pagina 5
Drept Administrativ - Pagina 6
Drept Administrativ - Pagina 7
Drept Administrativ - Pagina 8
Drept Administrativ - Pagina 9
Drept Administrativ - Pagina 10
Drept Administrativ - Pagina 11
Drept Administrativ - Pagina 12
Drept Administrativ - Pagina 13
Drept Administrativ - Pagina 14
Drept Administrativ - Pagina 15
Drept Administrativ - Pagina 16
Drept Administrativ - Pagina 17
Drept Administrativ - Pagina 18
Drept Administrativ - Pagina 19
Drept Administrativ - Pagina 20
Drept Administrativ - Pagina 21
Drept Administrativ - Pagina 22
Drept Administrativ - Pagina 23
Drept Administrativ - Pagina 24
Drept Administrativ - Pagina 25
Drept Administrativ - Pagina 26
Drept Administrativ - Pagina 27
Drept Administrativ - Pagina 28
Drept Administrativ - Pagina 29
Drept Administrativ - Pagina 30
Drept Administrativ - Pagina 31
Drept Administrativ - Pagina 32
Drept Administrativ - Pagina 33
Drept Administrativ - Pagina 34
Drept Administrativ - Pagina 35
Drept Administrativ - Pagina 36
Drept Administrativ - Pagina 37
Drept Administrativ - Pagina 38
Drept Administrativ - Pagina 39
Drept Administrativ - Pagina 40
Drept Administrativ - Pagina 41
Drept Administrativ - Pagina 42
Drept Administrativ - Pagina 43
Drept Administrativ - Pagina 44
Drept Administrativ - Pagina 45
Drept Administrativ - Pagina 46
Drept Administrativ - Pagina 47
Drept Administrativ - Pagina 48
Drept Administrativ - Pagina 49
Drept Administrativ - Pagina 50
Drept Administrativ - Pagina 51
Drept Administrativ - Pagina 52
Drept Administrativ - Pagina 53
Drept Administrativ - Pagina 54
Drept Administrativ - Pagina 55
Drept Administrativ - Pagina 56
Drept Administrativ - Pagina 57
Drept Administrativ - Pagina 58
Drept Administrativ - Pagina 59
Drept Administrativ - Pagina 60
Drept Administrativ - Pagina 61
Drept Administrativ - Pagina 62
Drept Administrativ - Pagina 63
Drept Administrativ - Pagina 64
Drept Administrativ - Pagina 65
Drept Administrativ - Pagina 66
Drept Administrativ - Pagina 67
Drept Administrativ - Pagina 68
Drept Administrativ - Pagina 69
Drept Administrativ - Pagina 70
Drept Administrativ - Pagina 71
Drept Administrativ - Pagina 72
Drept Administrativ - Pagina 73
Drept Administrativ - Pagina 74
Drept Administrativ - Pagina 75
Drept Administrativ - Pagina 76
Drept Administrativ - Pagina 77
Drept Administrativ - Pagina 78
Drept Administrativ - Pagina 79
Drept Administrativ - Pagina 80
Drept Administrativ - Pagina 81
Drept Administrativ - Pagina 82
Drept Administrativ - Pagina 83
Drept Administrativ - Pagina 84
Drept Administrativ - Pagina 85
Drept Administrativ - Pagina 86
Drept Administrativ - Pagina 87
Drept Administrativ - Pagina 88
Drept Administrativ - Pagina 89
Drept Administrativ - Pagina 90
Drept Administrativ - Pagina 91
Drept Administrativ - Pagina 92
Drept Administrativ - Pagina 93
Drept Administrativ - Pagina 94
Drept Administrativ - Pagina 95
Drept Administrativ - Pagina 96
Drept Administrativ - Pagina 97
Drept Administrativ - Pagina 98
Drept Administrativ - Pagina 99
Drept Administrativ - Pagina 100
Drept Administrativ - Pagina 101
Drept Administrativ - Pagina 102
Drept Administrativ - Pagina 103
Drept Administrativ - Pagina 104
Drept Administrativ - Pagina 105
Drept Administrativ - Pagina 106
Drept Administrativ - Pagina 107
Drept Administrativ - Pagina 108
Drept Administrativ - Pagina 109
Drept Administrativ - Pagina 110
Drept Administrativ - Pagina 111
Drept Administrativ - Pagina 112
Drept Administrativ - Pagina 113
Drept Administrativ - Pagina 114
Drept Administrativ - Pagina 115
Drept Administrativ - Pagina 116
Drept Administrativ - Pagina 117
Drept Administrativ - Pagina 118
Drept Administrativ - Pagina 119
Drept Administrativ - Pagina 120
Drept Administrativ - Pagina 121
Drept Administrativ - Pagina 122
Drept Administrativ - Pagina 123
Drept Administrativ - Pagina 124
Drept Administrativ - Pagina 125
Drept Administrativ - Pagina 126
Drept Administrativ - Pagina 127
Drept Administrativ - Pagina 128
Drept Administrativ - Pagina 129
Drept Administrativ - Pagina 130
Drept Administrativ - Pagina 131
Drept Administrativ - Pagina 132
Drept Administrativ - Pagina 133
Drept Administrativ - Pagina 134
Drept Administrativ - Pagina 135
Drept Administrativ - Pagina 136
Drept Administrativ - Pagina 137
Drept Administrativ - Pagina 138
Drept Administrativ - Pagina 139
Drept Administrativ - Pagina 140
Drept Administrativ - Pagina 141
Drept Administrativ - Pagina 142
Drept Administrativ - Pagina 143
Drept Administrativ - Pagina 144
Drept Administrativ - Pagina 145
Drept Administrativ - Pagina 146
Drept Administrativ - Pagina 147
Drept Administrativ - Pagina 148
Drept Administrativ - Pagina 149
Drept Administrativ - Pagina 150
Drept Administrativ - Pagina 151
Drept Administrativ - Pagina 152
Drept Administrativ - Pagina 153
Drept Administrativ - Pagina 154
Drept Administrativ - Pagina 155
Drept Administrativ - Pagina 156
Drept Administrativ - Pagina 157
Drept Administrativ - Pagina 158
Drept Administrativ - Pagina 159
Drept Administrativ - Pagina 160
Drept Administrativ - Pagina 161
Drept Administrativ - Pagina 162
Drept Administrativ - Pagina 163
Drept Administrativ - Pagina 164
Drept Administrativ - Pagina 165
Drept Administrativ - Pagina 166
Drept Administrativ - Pagina 167
Drept Administrativ - Pagina 168

Conținut arhivă zip

  • Drept Administrativ.doc

Alții au mai descărcat și

Guvernul României

REZUMAT Cuvinte cheie: Guvern, Hotărâre de Guvern, Ordonanţă de Guvern, ministru, ministere, vot de încredere, aparatul de lucru al Guvernului....

Administrația publică de stat - Guvernul

I. Istoric si drept comparat 1. Sorgintea ministrilor si a Consiliului de ministri Consiliul de Ministri sau Guvernul, ca organ de sine statator,...

Caiet Studiu Drept Administrativ

I. Noţiuni generale despre administraţia publică şi dreptul administrativ Consideraţii introductive privind dreptul administrativ şi administraţia...

Drept Administrativ

Curs 1 Elemente introductive privind administratia publica si dreptul administrativ Cuvantul “administratie” provine din limba latina :...

Drept Administrativ

Expresia instituţie de utilitate publică sau institutie de interes public nu coincide nici cu notiunea de „institutie publica" nici cu cea de...

Drept Financiar

Consideratii introductive Satisfacerea nevoilor colective ale oricarei societati impune realizarea unor venituri publice. Statul pentru a-si...

Drept Financiar

1. Principiile impunerii Impunerea reprezinta procesul complex de stabilirea a impozitului ce revine in sarcina unei prsoane fizice sau juridice....

Drept Administrativ

Constantele modelului democratic de administratie publica sunt acele principii generale care se gasesc atât in modelul liberal cat si in modelul...

Te-ar putea interesa și

Reglementări Administrative ale Uniunii Europene

Introducere: În Uniunea Europeană, aflată în continuă dezvoltare şi expansiune, administraţia publică europeană şi implicit dreptul administrativ...

Izvoarele Dreptului Administrativ European

INTRODUCERE Voinţa socială generală pentru a deveni obligatorie pentru fiecare membru cât şi pentru intreaga colectivitate umană trebuie exprimată...

Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc

INTRODUCERE Literatura juridică interbelica și mai ales postbelică a fost preocupată de fundamentarea particularităților a ceea ce se numește cel...

Șeful statului. atribuții și principii de funcționare și organizare a instituției - viziunea românească și europeană

Introducere: Lucrarea de față, propune o analiză aprofundată a instituției șefului de stat atât în țara noastră cât și pe plan European, astfel...

Raportul de Drept Adminstrativ

1. Noţiunea de raport de drept administrativ Acţionând în mediul social, normele de drept administrativ dau naştere la raporturi juridice de drept...

Dreptul aplicabil administrației publice

A-Despre Administratie si Drept in Dacia Administratia de stat, ca fenomen apare o data cu statul. Deci si in statul sclavagist dac,...

Dreptul administrativ în statul de drept

Drept administrativ Definitia dreptului administrativ Dreptul administrativ poate fi definit ca ramura a dreptului public, care reglementeaza...

Izvoarele Dreptului Administrativ

Capitolul I IZVOARELE DREPTULUI ADMINISTRATIV Generalitati Orice societate are nevoie de o ordine, pe care o asigura prin instituirea unor reguli...

Ai nevoie de altceva?