Drept Comunitar

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 35 în total
Cuvinte : 10987
Mărime: 56.07KB (arhivat)
Publicat de: Bucur Oprea
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Definirea disciplinei

În doctrină se arată că dreptul comunitar reprezintă ansamblul de norme juridice care impun statelor membre reguli de urmat în vederea realizării obiectivelor pe care Comunitățile europene le au de îndeplinit .

Altfel spus, dreptul comunitar desemnează normele juridice care se aplică în ordinea juridică a Uniunii Europene, cuprinse în :

- tratatele institutive ale Comunităților europene- Paris și cele două de la Roma,

- în tratatele care au adus modificări tratatelor institutive- Tratatul de fuziune, Actul unic european, Tratatul de la Maastricht, Tratatul de la Amsterdam, Tratatul de la Nisa,

- precum și în actele comunitare adoptate de instituțiile comunitare ( decizii, directive, regulamente, etc.)

Concret, dreptul comunitar cuprinde :

- conținutul ( principii, obiective politice, norme juridice) tratatelor institutive ale Comunităților europene și al tratatelor modificatoare,

- actele normative adoptate de instituțiile Uniunii Europene pentru punerea în aplicare a tratatelor,

- jurisprudența Curții de Justiție a Comunităților europene,

- declarațiile și rezoluțiile adoptate în cadrul Uniunii Europene,

- acțiunile comune, pozițiile comune, convențiile semnate, rezoluțiile, declarațiile și alte acte adoptate în cadrul politicii externe și de securitate comune și al cooperării în domeniul justiției și afacerilor interne,

- acorduri internaționale la care este parte Uniunea Europeană, precum și cele încheiate între statele membre ale Uniunii Europene cu referire la activitatea acesteia.

Potrivit doctrinei, dreptul comunitar are următoarele caracteristici:

- este autonom față de dreptul statelor,

- este integrat în dreptul național al statelor,

- este superior dreptului intern al acestora,

- este unitar și nu poate fi considerat decât în globalitatea sa,

- are forță executorie.

Concluzionând, ordinea juridică comunitară are întâietate, dreptul comunitar este unitar, supranațional și imperativ, rezultând din diferențierea normelor conform izvoarelor lor de formare și din ierarhizarea acestor norme după autoritetea care le-a fost conferită.

Potrivit unui alt autor , dreptul comunitar, fiind în mod direct- tratatele comunitare sau indirect- actele comunitare, este o creație a statelor membre, putând fi privit sub trei aspecte:

- este un drept supranațional, comunitar,

- este un drept distinct de dreptul intern al statelor membre,

- este un drept integrat în dreptul intern al statelor membre, în ordinea jurisdicțională națională.

Ca urmare, dreptul comunitar este în același timp un drept propriu fiecărui stat membru, dar și comun tuturor statelor membre.

Capitolul I

Uniunea europeană

Secțiunea 1. Procesul formării Uniunii Europene

1.1. Tratatele fondatore.

Tratatele institutive sunt următoarele:

a) Tratatul de instituire a Comunității Economice a Cărbunelui și Oțelului (CECO), adoptat la Paris, la 18 aprilie 1951, a intrat în vigoare la 23 iulie 1952.

Acest tratat a fost adoptat pentru o perioadă de 50 de ani, a încetat la 23 iulie 2002.

A fost semnat de către șase state occidentale:

- Franța( Paris), republică în care puterea fiind împărțită între Președintele țării,Guvern și Adunarea Națională de la Paris.Parlamentul are 2 camere: Adunarea Națională și Senatul.

- Germania( Berlin ), republică federală cu 16 state distincte, fiecare cu Parlament și Guvern propriu, conduse fiecare de un Ministru-președinte. La nivel federal, puterea legislativă este deținută de Bundestag și Bundestrat ( reprezentanții guvernelor provinciilor).

- Italia( Roma),Parlamentul alcătuit din Camera Deputaților și Senat, deține puterea legislativă și îl alege pe Președintele Republicii, acesta numind Președintele Consiliului de Miniștri. Împărțită în 20 de regiuni administrative, autonome, 5 dintre ele au constituții diferite.

-Belgia( Bruxelles), puterea legislativă este exercitată de Rege împreună cu Camera Reprezentanților și Senatul cu sediile la Bruxelles. Împărțită în 3 regiuni administrative principale: Volonia, Flandra și zona Bruxelles, unde sunt situate majoritatea instituțiilor europene.

- Olanda( Amsterdam) monarhie, cu o democrație parlamentară. Regina și Cabinetul formează împreună Guvernul, cu sediul la Haga. Parlamentul este alcătuit din 2 Camere, Miniștrii fiind răspunzători în fața acestuia. Țara este împărțită în 12 provincii fiecare are un Consiliu Provincial și un Birou Executiv Provincial, conduse de Comisarul Reginei și numite de Guvern.

-Luxemburg( Luxemgurg) este un Mare Ducat , o monarhie constituțională, condusă de Marele Duce, care deține puterea executivă . Membrii guvernului sunt conduși de primul ministru. Parlamentul este cunoscut sub numele de Camera Deputaților.

Preview document

Drept Comunitar - Pagina 1
Drept Comunitar - Pagina 2
Drept Comunitar - Pagina 3
Drept Comunitar - Pagina 4
Drept Comunitar - Pagina 5
Drept Comunitar - Pagina 6
Drept Comunitar - Pagina 7
Drept Comunitar - Pagina 8
Drept Comunitar - Pagina 9
Drept Comunitar - Pagina 10
Drept Comunitar - Pagina 11
Drept Comunitar - Pagina 12
Drept Comunitar - Pagina 13
Drept Comunitar - Pagina 14
Drept Comunitar - Pagina 15
Drept Comunitar - Pagina 16
Drept Comunitar - Pagina 17
Drept Comunitar - Pagina 18
Drept Comunitar - Pagina 19
Drept Comunitar - Pagina 20
Drept Comunitar - Pagina 21
Drept Comunitar - Pagina 22
Drept Comunitar - Pagina 23
Drept Comunitar - Pagina 24
Drept Comunitar - Pagina 25
Drept Comunitar - Pagina 26
Drept Comunitar - Pagina 27
Drept Comunitar - Pagina 28
Drept Comunitar - Pagina 29
Drept Comunitar - Pagina 30
Drept Comunitar - Pagina 31
Drept Comunitar - Pagina 32
Drept Comunitar - Pagina 33
Drept Comunitar - Pagina 34
Drept Comunitar - Pagina 35

Conținut arhivă zip

  • Drept Comunitar.doc

Alții au mai descărcat și

Prescripția extinctivă și drepturile reale accesorii

Drepturile reale accesorii sunt supuse prescriptiei extinctive ca regula in aceleasi conditii ca si actiunile ce apara drepturile de creanta...

Drept Comunitar

Condiţiile existente la sfârşitul celui de-al doilea război mondial, privite în toată complexitatea lor, au stat în mod hotărâtor la baza apariţiei...

Elemente de Drept Administrativ

• Capitolul I Dreptul administrativ - ramură a dreptului public 1. Delimitări de conţinut Analiza puterii politice a sferei şi modalităţilor sale...

Drept Administrativ

Curs 1 Elemente introductive privind administratia publica si dreptul administrativ Cuvantul “administratie” provine din limba latina :...

Organizarea de stat

Încă din Antichitate destinul excepţional al unei mici cetăţi, devenită stăpână a lumii, a fascinat nu numai pe literaţi, ci şi pe istoricii...

Constituțional - note de curs

Informaţii generale despre drept Noţiuni introductive: Orice activitate socială se desfăşoară pe baza unor reguli , acestea sunt necesare...

Dreptul Mediului

În ultimele decenii, controlul social al protecţiei mediului pe calea normelor juridice s-a dovedit dependent de nivelul de cunoaştere fundamentală...

Contencios Administrativ

Partea I Introducere Notiunea de contencios administrativ Necesitatea aparitiei contenciosului administrativ - e relativ nou aparuta. A...

Te-ar putea interesa și

Izvoarele Dreptului Administrativ

Introducere Teoria generală a dreptului abordează termenul de izvor într-un sens larg şi într-unul restrâns, respectiv în sens material şi în sens...

Izvoarele Dreptului European

1. Izvoarele dreptului european: noţiune, clasificare Teoria dreptului, ca şi legislaţia formală, face deosebire între ceea ce reprezintă forma...

Izvoarele Primare și Secundare ale Dreptului Administrativ European

Introducere Dreptul administrativ european este strans legat de notiunea de administratie publica europeana.Astfel, administratia publica...

Drept Instituțional Comunitar European

CAPITOLUL I §1. Izvoarele dreptului instituţional comunitar Izvoarele dreptului instituţional comunitar sunt izvoare de drept comunitar originar,...

Principiul Aplicării Prioritare a Dreptului European

1. Elemente de drept comunitar european 1.2. Conceptul de drept european Dreptul comunitar desemnează normele juridice care se aplică în ordinea...

Ordinea Juridică a Comunitătilor Europene

CAPITOLUL I Delimitări conceptuale Secţiunea I: Uniunea Europeană - Scurt istoric 1. Ideea organizării europene în istorie Ideea organizării...

Izvoarele Dreptului Comunitar

IZVOARELE DREPTULUI COMUNITAR 1. Introducere Ca ansamblu al regulilor de drept aplicabile în ordinea juridică comunitară, dreptul comunitar este...

Supremația Dreptului Comunitar în Raport cu Dreptul Național

Argument Lucrarea noastră îşi propune o analiză obiectivă şi pertinentă a unuia dintre principiile fundamentale ale dreptului comunitar, european...

Ai nevoie de altceva?