Drept Financiar

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 36 în total
Cuvinte : 7662
Mărime: 34.40KB (arhivat)
Publicat de: Teohari Micu
Puncte necesare: 0

Extras din curs

CAP. I Noţiuni introductive privind finanţele publice

1.1. Noţiunea de finanţe publice

Apariţia şi evoluţia finanţelor publice este inseparabil legată de existenţa statului şi de folosirea banilor şi a formelor valorice de realizare şi repartiţie a produsului social. Termenul finanţe provine din expresia latinească financia pecuniaria care însemna a încheia o tranzacţie prin plata unei sume de bani.

În prezent, finanţele reprezintă instrumentul prin intermediul căruia statul şi celelalte colectivităţi publice asigură fondurile băneşti necesare dezvoltării economiei naţionale. Finanţele publice sau relaţiile financiare sunt formate din totalitatea relaţiilor sociale de natură economică care apar în procesul realizării şi repartizării în formă bănească a resurselor necesare statului pentru îndeplinirea funcţiilor şi sarcinilor sale. a a aNoţiunea de finanţe publice sau de relaţii financiare nu trebuie confundată cu cea de bani. Astfel, în timp ce banii reprezintă o marfă specială care îndeplineşte funcţia de echivalent general, sfera finanţelor este mai redusă şi reprezintă relaţiile de constituire şi repartizare a unor fonduri băneşti.

Relaţiile financiare se realizează în cadrul unei activităţi complexe desfăşurate de organele de stat şi agenţii economici denumită activitate financiară. Activitatea financiară se desfăşoară în cadrul fiecărui palier al sistemului financiar, remarcându-se forme specifice precum activitatea bugetară, activitatea bancară, activitatea fiscală etc. Activitatea financiară se realizează prin acte şi operaţiuni specifice fiecărei forme în parte (operaţiuni de încasări şi plăţi, de finanţare bugetară, de creditare etc).

1.2. Definiţia şi obiectul de reglementare al Dreptului financiar

Dreptul financiar poate fi definit ca fiind totalitatea actelor normative care reglementează relaţiile de constituire, repartizare şi utilizare a fondurilor băneşti ale statului şi ale instituţiilor publice destinate satisfacerii nevoilor social- economice ale societăţii.

Dreptul financiar, subramură a dreptului public, grupează toate normele juridice care reglementează relaţiile financiare.

Reglementarea juridică a relaţiilor financiare are o însemnătate deosebită, deoarece finanţele publice participă în mod direct la dezvoltarea societăţii (se asigură, astfel, constituirea, repartizarea şi utilizarea cu eficienţă a banului public pentru sporirea producţiei de mărfuri, dezvoltarea forţelor de producţie, promovarea activităţii de cercetare ştiinţifică, dezvoltarea învăţământului, culturii, protecţia socială etc).

1.3. Izvoarele dreptului financiar

Dreptul este alcătuit dintr-un ansamblu de norme generale de conduită prin care sunt reglementate relaţiile social-economice din cadrul unei societăţi. În esenţă, dreptul constituie un element de suprastructură alcătuit din concepţii juridice precum şi instituţiile şi raporturile juridice corespunzătoare lor.

Dreptul, ca ansamblu coerent de norme generale de conduită, se formează prin intermediul izvoarelor de drept.

În sens juridic, prin izvor de drept se înţelege forma specifică de exprimare a normelor juridice. Astfel, normele juridice sunt exprimate într-o diversitate de forme, proprii dreptului, care poartă denumirea generică de acte normative şi care pot fi, în funcţie de organul de stat de la care emană: legi, decrete, decrete-legi, hotărâri, decizii, ordine, instrucţiuni, norme metodologice, etc. Aceste acte normative constituie izvoare de drept. Fiecare ramură de drept este alcătuită din acte normative specifice care reglementează o anumită categorie de raporturi juridice.

Preview document

Drept Financiar - Pagina 1
Drept Financiar - Pagina 2
Drept Financiar - Pagina 3
Drept Financiar - Pagina 4
Drept Financiar - Pagina 5
Drept Financiar - Pagina 6
Drept Financiar - Pagina 7
Drept Financiar - Pagina 8
Drept Financiar - Pagina 9
Drept Financiar - Pagina 10
Drept Financiar - Pagina 11
Drept Financiar - Pagina 12
Drept Financiar - Pagina 13
Drept Financiar - Pagina 14
Drept Financiar - Pagina 15
Drept Financiar - Pagina 16
Drept Financiar - Pagina 17
Drept Financiar - Pagina 18
Drept Financiar - Pagina 19
Drept Financiar - Pagina 20
Drept Financiar - Pagina 21
Drept Financiar - Pagina 22
Drept Financiar - Pagina 23
Drept Financiar - Pagina 24
Drept Financiar - Pagina 25
Drept Financiar - Pagina 26
Drept Financiar - Pagina 27
Drept Financiar - Pagina 28
Drept Financiar - Pagina 29
Drept Financiar - Pagina 30
Drept Financiar - Pagina 31
Drept Financiar - Pagina 32
Drept Financiar - Pagina 33
Drept Financiar - Pagina 34
Drept Financiar - Pagina 35
Drept Financiar - Pagina 36

Conținut arhivă zip

  • Drept Financiar.doc

Alții au mai descărcat și

Actorii vieții politice - statul

Noţiunea de Stat s-a format din verbul latin “statuo”, care înseamnă “a pune, a aşeza, a întemeia”. Realitatea desigur cea mai puternică şi cea...

Teoria generală a dreptului

- Dreptul = ansamblul reglementarilor cu caracter obligatoriu recunoscute de stat, a caror finalitate reprezinta ordonarea relatiilor sociale, care...

Drept

Contractul colectiv de muncă 1. Părţile. Specific societăţii contemporane întemeiată pe economia de piaţă este dialogul social dintre...

Curriculum Dezmembramintele Dreptului de Proprietate

I. PRELIMINARII Cursul opţional “Dezmembrămintele dreptului de proprietate”/„Mijloacele de garantare a executării obligaţiilor” reprezintă un...

Drept Financiar și Fiscal

CURSUL 1 Relaţiile financiare. Sistemul financiar. Dreptul financiar-ramură a sistemului de drept. Relaţiile financiare se definesc ca ansamblu...

Drept administrativ - varianta intermediară

Contribuţia dreptului la consolidarea şi perfecţionarea relaţiilor sociale este amplificată mai ales de contribuţia deosebită a normelor de drept...

Procedura de Soluționare a Litigiilor Maritime

Sechestrul asigurator – noţiune şi reglementare Sechestrul asigurator reprezintă o măsură destinată să indisponibilizeze bunurile mobile sau...

Drept Administrativ 2

I. Funcţia şi funcţionarul public administrativ 1. Noţiune. Clasificare În baza articolului 73 alin. 3 litera j din Constituţia României,...

Te-ar putea interesa și

Controlul Financiar

INTRODUCERE Viata economico - sociala, în desfasurarea ei complexa de-a lungul timpului, a scos în relief, imposibilitatea individului de a atinge...

Izvoarele Dreptului Financiar

Introducere Finanţele publice constituie baza activităţii economice, politice, culturale, sociale a statelor moderne şi în mare măsură, progresul...

Delimitarea dreptului financiar și fiscal de celelalte ramuri de drept

Capitolul 1 Noţiuni introductive Statul şi dreptul sunt produse ale evoluţiei istorice a omenirii care s-au cristalizat ca valori fundamentale...

Executarea silită

Executarea silita Dispozitii comune In cazul in care debitorul nu isi plateste de bunavoie obligatiile bugetare datorate, organelle de executare...

Titlu de creanță fiscală - titlu executoriu

Impozitele, taxele, contributiile, amenzile, penalitatile si alte sume care alimenteaza fondurile publice se colecteaza ca venit la bugetele...

Raporturi Juridice Financiare

Raporturile Juridice Financiare 1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE Întrucât normele juridice au un caracter abstract ele se realizează în viaţă prin...

Cheltuielile bugetare

Introducere Bugetul de stat reprezintă o categorie fundamentală a științelor finanțelor. Sub aspectul său juridic bugetul reprezintă un act prin...

Bugetul public național și sistemul bugetar al României

Aparitia bugetelor nationale, ca mijloace de determinare a cheltuielilor de facut si veniturilor de realizat, este legata de lupta dintre Coroana,...

Ai nevoie de altceva?