Dreptul Mediului

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 96 în total
Cuvinte : 47766
Mărime: 780.32KB (arhivat)
Publicat de: Leonard Burlacu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prep. drd. Brasoveanu Flori
Universitatea Ovidius Constanţa Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative Departamentul ID-IFR Tutorial ID-IFR

Extras din curs

I. DREPTUL MEDIULUI

ÎN SISTEMUL DREPTULUI ROMÂNESC

1. Istoric al dreptului mediului

În literatura de specialitate, prin mediu1 se înţelege ansamblul factorilor ecologici în conjunctura cărora activitatea umană a provocat modificări.

Conform reglementărilor existente, se utilizează în acelaşi timp cu noţiunea de mediu2 şi expresiile de „mediu biologic“ sau „mediu uman“.

Acestea reflectă legăturile complexe dintre statutul social al omului şi contextul său ecologic, în funcţie de realitatea concretă şi determinată de factori politici, economici şi culturali existenţi în fiecare stat.3

Protecţia mediului4 se realizează prin utilizarea raţională a resurselor naturale, prin prevenirea şi combaterea poluării de toate felurile şi a efectelor dăunătoare ale fenomenelor naturale.

Activitatea de protecţie a mediului are ca scop păstrarea echilibrului ecologic, menţinerea şi ameliorarea factorilor naturali, dezvoltarea valorilor naturale ale ţării, asigurarea unor condiţii de viaţă şi de muncă tot mai bune pentru oameni.

În cadrul acţiunilor de protejare a mediului5 se urmăresc:

– folosirea raţională a resurselor de orice fel;

– corelarea activităţii de sistematizare a teritoriului cu măsurile de protecţie a factorilor naturali;

– adoptarea de tehnologii de producţie cât mai puţin poluante;

– echiparea instalaţiilor tehnologice şi a mijloacelor de transport generatoare de poluanţi cu dispozitive şi instalaţii eficiente;

– recuperarea şi valorificarea optimă a substanţelor reziduale utilizate;

– promovarea acţiunilor de cooperare internaţională tehnică, economică şi ştiinţifică în acest domeniu.

Aceste aspecte sunt datorate dezvoltării civilizaţiei industriale de la mijlocul secolului trecut, care a produs modificări profunde şi accelerate mediului, în sensul

1 Mediu = ansamblul factorilor fizici si biologici, naturali si artificiali, care, acţionand in diferite moduri, generează o anumita ambianţa ecologică, in general favorabila miracolulul Terrei – viaţa; Mediul trebuie considerat în totalitatea sa: natural şi artificial, ecologic, politic, economic, tehnologic, social, legislativ, cultural si estetic; după Ernest Lupan, Dicţionar de protecţia mediului, Editura Lumina Lex, 1997, pag. 136;

2 = ansamblul de condiţii si elemente naturale ale Terrei: aer, apă, solul şi subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice şi anorganice, precum şi fiinţele vii, sistemele naturale in interacţiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale. Anexa Legii protectiei mediului;

3 A se vedea Gheorghe Iancu, Drepturile fundamentale şi protecţia mediului, Regia Autonomă Monitorul Oficial, Bucureşti, 1998, pag. 60.

4 = activitate umană conştientă, ştiinţific fundamentată, îndreptată spre realizarea unui scop concret, constand în prevenirea poluării, menţinerea si îmbunătaţirea conditiilor de viata pe Pămant; Ernest Lupan, op. cit. pag. 178;

5 = totalitatea acţiunilor menite să asigure conservarea resurselor naturale şi protejarea calităţii componentelor mediului; Ernest Lupan, op. cit. pag. 178;

solicitării din ce în ce mai mari a resurselor naturale6, a extinderii suprafeţelor cultivate şi a schimbării sistemelor de cultură, a despăduririlor masive pentru obţinerea de masă lemnoasă şi de terenuri noi pentru agricultură, a intensificării utilizării păşunilor, a dezvoltării exploatării subsolului, precum şi a altor activităţi cu impact asupra mediului.7

În acelaşi timp, civilizaţia industrială a făcut posibilă şi necesară o creştere demografică rapidă, ceea ce a însemnat o puternică dezvoltare a procesului de urbanizare, a creat noi aglomerări umane pe spaţii restrânse, situându-l pe om în condiţii de viaţă cu totul noi.

Folosindu-se pe scară largă ştiinţa şi tehnologia în scopul dezvoltării industriale, s-a ignorat necesitatea păstrării în permanenţă a unui echilibru ecologic8 între satisfacerea nevoilor proprii în continuă creştere şi protecţia tuturor factorilor mediului.

Revoluţia tehnico-ştiinţifică contemporană care se desfăşoară într-un ritm din ce în ce mai accelerat în toate ţările lumii, atât în cele puternic industrializate cât şi în celelalte, a pus în faţa omenirii mai multe probleme, determinate de situaţiile previzibile ale ultimului deceniu al secolului XX, dintre care menţionăm:

– o populaţie de 6 miliarde de oameni, care creşte anual cu încă 80 de milioane, care şi-a unit forţele cu tehnologiile industriale pentru a crea o inerţie de mişcare fără precedent, în direcţia unor modificări ecologice determinate de factorul uman;

– dorinţa firească a tuturor oamenilor de a atinge un nivel de viaţă cât mai ridicat;

– necesitatea creşterii producţiei agricole vegetale şi animale pentru a asigura hrană tuturor oamenilor;

– necesitatea creşterii producţiei de materii prime, de combustibili şi energie.

Deşi modificările mediului sunt o consecinţă a civilizaţiei industriale, nu civilizaţia industrială în sine este cauza deteriorării mediului9. Aceasta pentru că nu orice modificare a mediului înseamnă o deteriorare.

Deteriorarea mediului, constând în necorespondenţa dintre condiţiile de mediu şi cerinţele obiective (biologice, psihologice, economice, sociale) ale omului, este provocată nu de modificarea mediului ca atare, ci de apariţia unor dezechilibre în cadrul relaţiilor dintre om şi natură.

În ceea ce priveşte etapele organizării şi legiferării ocrotirii mediului, putem aminti următoarele:

Ocrotirea naturii pe pământul românesc o găsim în iniţiativele de acest gen consemnate în operele cronicarilor Ion Neculce şi Dimitrie Cantemir.

Cu toate acestea, primele încercări de reglementare a raporturilor omului cu natura datează încă din vremea lui Ştefan cel Mare (1457-1504), care, preocupat de protejarea

6 = totalitatea elementelor naturale ale mediului ce pot fi folosite în activitatea umană: resurse neregenerabile - minerale şi combustibili fosili -, regenerabile - apă, aer, sol, floră, faună sălbatică - şi permanente - energie solară, eoliană, geotermală şi a valurilor; Ernest Lupan, op. cit. pag. 193.

7 = cuantificarea efectelor activităţii umane şi a proceselor naturale asupra mediului, a sănătăţii şi securităţii omului, precum şi a bunurilor de orice fel; Ernest Lupan, op. cit. pag. 121.

8 = ansamblul stărilor şi interrelaţiilor dintre elementele componente ale unui sistem ecologic, care asigură menţinerea structurii, funcţionarea şi dinamica armonioasă a acestuia; Ernest Lupan, op. cit. pag. 103.

9 = alterarea calităţilor fizico-chimice şi structurale ale componentelor naturale ale mediului, reducerea diversităţii şi productivităţii biologice a ecosistemelor naturale şi antropizate, afectarea echilibrului ecologic şi a calităţii vieţii cauzate, în principal, de poluarea apei, atmosferei şi solului, supraexploatarea resurselor, gospodărirea şi valorificarea lor deficitară, ca şi prin amenajarea necorespunzătoare a teritoriului; Ernest Lupan, op. cit. pag. 98;

vânatului şi a altor resurse naturale, a dat „legea braniştei“, loc oprit, unde nimeni nu avea voie să vâneze, să pescuiască, să păşuneze vitele şi nici să cosească fânul fără voia stăpânului.

Preview document

Dreptul Mediului - Pagina 1
Dreptul Mediului - Pagina 2
Dreptul Mediului - Pagina 3
Dreptul Mediului - Pagina 4
Dreptul Mediului - Pagina 5
Dreptul Mediului - Pagina 6
Dreptul Mediului - Pagina 7
Dreptul Mediului - Pagina 8
Dreptul Mediului - Pagina 9
Dreptul Mediului - Pagina 10
Dreptul Mediului - Pagina 11
Dreptul Mediului - Pagina 12
Dreptul Mediului - Pagina 13
Dreptul Mediului - Pagina 14
Dreptul Mediului - Pagina 15
Dreptul Mediului - Pagina 16
Dreptul Mediului - Pagina 17
Dreptul Mediului - Pagina 18
Dreptul Mediului - Pagina 19
Dreptul Mediului - Pagina 20
Dreptul Mediului - Pagina 21
Dreptul Mediului - Pagina 22
Dreptul Mediului - Pagina 23
Dreptul Mediului - Pagina 24
Dreptul Mediului - Pagina 25
Dreptul Mediului - Pagina 26
Dreptul Mediului - Pagina 27
Dreptul Mediului - Pagina 28
Dreptul Mediului - Pagina 29
Dreptul Mediului - Pagina 30
Dreptul Mediului - Pagina 31
Dreptul Mediului - Pagina 32
Dreptul Mediului - Pagina 33
Dreptul Mediului - Pagina 34
Dreptul Mediului - Pagina 35
Dreptul Mediului - Pagina 36
Dreptul Mediului - Pagina 37
Dreptul Mediului - Pagina 38
Dreptul Mediului - Pagina 39
Dreptul Mediului - Pagina 40
Dreptul Mediului - Pagina 41
Dreptul Mediului - Pagina 42
Dreptul Mediului - Pagina 43
Dreptul Mediului - Pagina 44
Dreptul Mediului - Pagina 45
Dreptul Mediului - Pagina 46
Dreptul Mediului - Pagina 47
Dreptul Mediului - Pagina 48
Dreptul Mediului - Pagina 49
Dreptul Mediului - Pagina 50
Dreptul Mediului - Pagina 51
Dreptul Mediului - Pagina 52
Dreptul Mediului - Pagina 53
Dreptul Mediului - Pagina 54
Dreptul Mediului - Pagina 55
Dreptul Mediului - Pagina 56
Dreptul Mediului - Pagina 57
Dreptul Mediului - Pagina 58
Dreptul Mediului - Pagina 59
Dreptul Mediului - Pagina 60
Dreptul Mediului - Pagina 61
Dreptul Mediului - Pagina 62
Dreptul Mediului - Pagina 63
Dreptul Mediului - Pagina 64
Dreptul Mediului - Pagina 65
Dreptul Mediului - Pagina 66
Dreptul Mediului - Pagina 67
Dreptul Mediului - Pagina 68
Dreptul Mediului - Pagina 69
Dreptul Mediului - Pagina 70
Dreptul Mediului - Pagina 71
Dreptul Mediului - Pagina 72
Dreptul Mediului - Pagina 73
Dreptul Mediului - Pagina 74
Dreptul Mediului - Pagina 75
Dreptul Mediului - Pagina 76
Dreptul Mediului - Pagina 77
Dreptul Mediului - Pagina 78
Dreptul Mediului - Pagina 79
Dreptul Mediului - Pagina 80
Dreptul Mediului - Pagina 81
Dreptul Mediului - Pagina 82
Dreptul Mediului - Pagina 83
Dreptul Mediului - Pagina 84
Dreptul Mediului - Pagina 85
Dreptul Mediului - Pagina 86
Dreptul Mediului - Pagina 87
Dreptul Mediului - Pagina 88
Dreptul Mediului - Pagina 89
Dreptul Mediului - Pagina 90
Dreptul Mediului - Pagina 91
Dreptul Mediului - Pagina 92
Dreptul Mediului - Pagina 93
Dreptul Mediului - Pagina 94
Dreptul Mediului - Pagina 95
Dreptul Mediului - Pagina 96

Conținut arhivă zip

  • Dreptul Mediului.pdf

Alții au mai descărcat și

Instituțiile naționale și internaționale de mediu

CAPITOLUL I. Dreptul la mediu - drept fundamental al omului Constituţia României, în noua sa formă revizuită în anul 2003, înscrie dreptul la un...

Protecția juridică a pădurilor

INTRODUCERE Am considerat acestă lucrare, ca fiind oportună, de a cunoaște valoarea deosibita a protecţiei pădurilor in care exploatarea lor să...

Regimul juridic al rezervațiilor naturale - Rezervația Biosferei Delta Dunării

1. Notiunea de arie naturala protejata si clasificarea acesteia Prin arie naturala protejata se intelege “zona terestra, acvatica si/sau...

Protecția Juridică a Pădurilor

Mai vedeai în vremi obscure Câte-o vilă prin pădure; Azi, când vremile-s "stabile", Poţi vedea... păduri de vile. I. Introducere 1.1 Noţiunea...

Regimul juridic de protecție și conservare a rezervației biosferei Delta Dunării

I. NOȚIUNI GENERALE Delta Dunării este cea mai mare și mai puțin afectată zonă umedă a Europei, constituind o regiune de importanță...

Răspunderea contravențională și penală în dreptul mediului

I. Răspunderea contravenţională Răspunderea contravenţională constituie o formă de răspundere juridică de sine stătătoare care nu face parte din...

Dreptul Mediului

Încă de la începutul existenţei sale, din nevoia de a-şi asigura supravieţuirea, omul a încercat să domine natura, să o modeleze astfel încât să...

Dreptul Comunitar al Mediului

Protecţia mediului constituie un element esenţial al dezvoltării durabile economice şi o condiţie a stabilităţii politice şi sociale pentru termen...

Te-ar putea interesa și

Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Secţiunea I Consideraţii privind starea şi necesitatea de protecţie a mediului În ultimele două secole,...

Instituțiile naționale și internaționale de mediu

CAPITOLUL I. Dreptul la mediu - drept fundamental al omului Constituţia României, în noua sa formă revizuită în anul 2003, înscrie dreptul la un...

Probleme Fundamentale ale Ocrotirii Mediului în Epoca Contemporană

Introducere Noţiunea de mediu înconjurător este una dintre noţiunile fundamentale care stau la baza ecologiei (din grecescul aeikos=loc de trai,...

Răspunderea Contravenționala în Dreptul Mediului

Răspunderea juridica in dreptul mediului Din punctul de vedere al importanţei dreptului mediului, în literatura juridicã internaţionalã de...

Principiile Dreptului Mediului

1. DREPTUL MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR - NOŢIUNI GENERALE 1.1. Noţiunea de mediu Noţiunea de mediu, noţiune cameleon, cum este caracterizată de...

Mediul - Problemă Generală în Uniunea Europeană

1. Obiectul dreptului mediului Obiectul dreptului mediului îl reprezinta relatiile sociale ce se nasc în legatura cu conservarea si dezvoltarea...

Forme ale răspunderii juridice în dreptul mediului - contravențională, penală, civilă

Introducere Noţiunea de răspundere juridică în sens larg: • este proprie tuturor ramurilor de drept şi • exprimă instituţionalizarea unui...

Principiul prevenirii

INTRODUCERE Principiile de drept - acele idei conducătoare ale conținutului tuturor normelor juridice - sunt rezultatul unei experiențe sociale și...

Ai nevoie de altceva?