Ordinea Juridică Comunitară

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 6 în total
Cuvinte : 1859
Mărime: 9.64KB (arhivat)
Publicat de: Iuliu Gradinaru
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Ordinea juridică comunitară - o nouă ordine juridică

O dată instituite Comunităţile europene şi ulterior Uniunea Europeană, statele membre au încredinţat o parte a suveranităţii lor unor organisme suprastatale, fie prin renunţarea, fie prin transferarea unor atribute naţionale. Aceste atribute nu pot să fie restituite autorităţilor statelor membre. De aceea, transferul de putere către instituţiile comunitare este considerat a avea o natură ireversibilă. Aprecierea asupra naturii transferului de putere poate fi făcută referitor la integralitatea şi unitatea puterilor acordate. Nu este admisibil ca unul sau mai multe state membre să poată renunţa într-o măsură mai mică la atributele în cauză în timp ce alte state să fie nevoite să accepte renunţări importante pentru că s-ar putea ajunge la poziţii de subordonare sau de inegalitate.

Principiul egalităţii de tratament trebuie să fie respectat întocmai. Statele membre nu pot realiza alte avantaje decât cele ce pot fi obţinute prin repartizarea echitabilă a drepturilor şi îndatoririlor precum şi prin aplicarea corectă a actelor juridice comunitare. În momentul în care, datorită inacţiunii unei autorităţi comunitare în aplicarea unei dispoziţii legale, s-ar putea deduce că aceasta din urmă nu mai este actuală, iar unele reguli naţionale s-ar putea consolida şi ar deveni prejudiciabile, statele membre nu pot reţine libertatea de acţiune discreţionară, iar Comunitatea nu-şi pierde autoritatea, cu toate că unele dintre organele sale sunt culpabile. Regulile naţionale nu trebuie să fie incompatibile cu principiile comunitare.

Principiul solidarităţii comunitare trebuie luat în considerare pentru asigurarea echilibrului între partenerii comunitari.

Fundamentul Comunităţilor şi al Uniunii va fi reprezentat de o nouă ordine juridică, care va trebui să se impună pe lângă ordinea juridică naţională din fiecare stat membru sau în cadrul acesteia. Întrebarea care se pune în acest context este dacă dreptul comunitar va putea avea o existenţă de sine stătătoare, independent de sistemele juridice naţionale sau va trebui să fie integrat în aceste sisteme sau într-un sistem ierarhic de eficacitate.

ACQUISUL COMUNITAR

Acquis-ul comunitar reprezintă ansamblul de drepturi şi obligaţii comune ce se aplică tuturor statelor membre. Acesta include:

• conţinutul, principiile şi obiectivele politice ale tratatelor de instituire a Comunităţilor Europene, precum şi ale tuturor acordurilor care le-au modificat în timp, inclusiv tratatele privind aderarea noilor membri;

• actele cu putere obligatorie adoptate pentru punerea în aplicare a tratatelor (directive, regulamente, decizii);

• recomandările şi avizele adoptate de instituţiile Uniunii Europene;

• celelalte acte adoptate de instituţiile Uniunii Europene (declaraţii, rezoluţii, decizii-cadru etc.);

• acţiunile comune, poziţiile comune, convenţiile semnate, rezoluţiile, declaraţiile şi alte acte adoptate cu privire la Politica externă şi de securitate comună;

• acţiunile comune, poziţiile comune, convenţiile semnate, rezoluţiile, declaraţiile şi alte acte adoptate cu privire la justiţie şi afaceri interne;

• acordurile internaţionale încheiate de Comunităţi şi cele încheiate de statele membre ale UE cu privire la activitatea acesteia din urmă;

• jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene.

Acquis-ul comunitar este sinonim cu dreptul comunitar în sens larg şi este într-o continuă dezvoltare şi transformare, deoarece unele acte legislative au fost abrogate, iar altele sunt adoptate. Deşi nu se poate indica un număr exact de pagini de Jurnal Oficial, este cert faptul că acesta a depăşit 100 000 pagini.

Preview document

Ordinea Juridică Comunitară - Pagina 1
Ordinea Juridică Comunitară - Pagina 2
Ordinea Juridică Comunitară - Pagina 3
Ordinea Juridică Comunitară - Pagina 4
Ordinea Juridică Comunitară - Pagina 5
Ordinea Juridică Comunitară - Pagina 6

Conținut arhivă zip

  • Ordinea Juridica Comunitara.doc

Alții au mai descărcat și

Drept Civil - Succesiuni

– Unitatea de învăţare 1 – INTRODUCERE 1.1.Obiectivele cursului. 7 1.2.Concepţia curriculară. 7 1.3.Scopul unităţilor de învăţare. 7...

Dreptul Comerțului Internațional

CAPITOLUL I DREPTUL COMERŢULUI INTERNAŢIONAL 1. Definiţie. Elemente specifice. Rolul şi importanţa instituţiilor juridice privind comerţul...

Cursuri Arbitraj

Metode alternative de solutionare a conflictelor comerciale În general, teoria solutionarii litigiilor si mai ales a managementului acestora...

Maltratarea Vârstnicilor

O formă aparte de violenţă în cadrul familiei o constituie cea îndreptată contra vârstnicilor, constând în neglijarea, abuzul sau maltratarea din...

Dreptul Muncii

ÎNCETAREA DE DREPT A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ Contractul individual de muncă încetează de drept, adică în puterea şi prin efectul legii,...

Construcție Europeană

CAPITOLUL I ORIGINILE IDEII DE EUROPĂ UNITĂ - TEMA I - DEBUTUL IDEII DE UNITATE EUROPEANĂ. ROLUL MARILOR GÂNDITORI 1. Originile antice şi...

Organizarea și Exercitarea Profesiei de Avocat

1. Activitatea avocatului. Activita i fiduciare Avocatul are dreptul sa desfasoare activitati fiduciare, în numele si pe seama clientului, cu...

Dreptul Muncii

Obiectivele Unităţii de învăţare I 1.1. Semnificatia termenului „muncă” Termenul „muncă” – provenit din limba slavonă „monka” – are mai multe...

Te-ar putea interesa și

Sistemul Juridic al Common-Law-ului

CAPITOLUL I APARIŢIA DREPTULUI Secţiunea I Primele forme de organizare statală Cercetarea diferitelor aspecte ale dreptului scoate în evidenţă...

Principiul Aplicării Prioritare a Dreptului European

1. Elemente de drept comunitar european 1.2. Conceptul de drept european Dreptul comunitar desemnează normele juridice care se aplică în ordinea...

Ordinea Juridică a Comunitătilor Europene

CAPITOLUL I Delimitări conceptuale Secţiunea I: Uniunea Europeană - Scurt istoric 1. Ideea organizării europene în istorie Ideea organizării...

Supremația dreptului comunitar asupra dreptului național

1.Ordinea juridica comunitara Ordinea internationala actuala-din care face parte ,evident,si Uniunea Europeana –constituie rezultatul unei...

Influența Dreptului European Asupra Dreptului Intern Român

1. Premisele apariţiei Comunităţilor europene Uniunea Europeană a zileleor noastre este rezultatul unui proces care a început acum mai bine de o...

Dreptu Derivat al UE

Dreptul derivat al uniunii europene Ordinea juridică este un ansamblu organizat şi structurat de norme juridice posedând propriile surse, si care...

Prelegerea IV - ordinea juridică a comunității europene

1. Sectiunea 1. IZVOARELE DREPTULUI COMUNITAR Notiunea de ordine juridica poate fi considerata ca sinonima cu cea de sistem juridic. § 1....

Drept Comunitar

I Definitie: Dreptul comunitar reprezinta ansamblul normelor juridice prin care se constata structurile, rolul si functiile institutiilor europene...

Ai nevoie de altceva?