Tematică Drept Penal

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 7170
Mărime: 23.94KB (arhivat)
Publicat de: Alina Pană
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Disciplina Drept Penal partea speciala

I. Infractiuni de fals in inscrisuri:

- Falsul material in inscrisuri oficiale.

Falsul material in inscrisuri oficiale consta in falsificarea unui inscris oficial prin contrafacerea scrierii ori a subscrierii sau prin alterarea lui in orice mod de natura sa produca consecinte juridice. Fapta este mai grava daca falsificarea inscrisului oficial a fost savarsita de un functionar in exercitiul atributiilor de serviciu.

Obiectul infractiunii

Obiectul juridic generic este identic cu al celorlalte infractiuni de fals, legiuitorul urmarind sa ocroteasca valoarea sociala reprezentata de increderea publica si ansamblul relatiilor sociale care se formeaza si dezvolta in legatura cu aceasta valoare sociala.

Obiectul juridic special este constituit din relatiile sociale a caror formare si desfasurare normala este conditionata de apararea increderiii publice ce este acordata inscrisurilor oficiale autenticitatii sau veridicitatii inscrisurilor producatoare de consecinte juridice.

Obiectul material al infractiunii prevazute in art.288 C.pen. este reprezentat de inscrisul oficial care este supus actiunii de falsificare.

Subiectul infractiunii

Subiectul activ nemijlocit al infractiunii, in varianta simpla, poate fi orice persoana care indeplineste conditiile generale ale raspunderii penale. Infractiunea de fals material in inscrisuri oficiale poate fi savarsita de mai multi subiecti activi in calitate de coautori insigatori sau complici.

Subiectul pasiv al infractiunii este organul, institutia publica, regia autonoma sau societatea comerciala cu capital de stat ori majoritar de stat sau orice alta persoana juridica careia i se atribuie in mod mincinos inscrisul oficial falsificat.

Ca subiect pasiv secundar al infractiunii poate sa apara si acea persoana fizica sau juridica prejudiciata in propriile sale interese si fata de care se produc consecinte juridice in urma falsificarii inscrisului oficial.Legea nu stipuleaza conditii speciale referitoare la locul sau timpul savarsirii infractiunii.

Latura obiectiva

Elementul material. Asemanator celor mai multe infractiuni de fals, infractiunea prevazuta la art.288 C.pen. presupune o actiune de falsificare. Textul art.288 C.pen. este sub aspectul elementului material al laturii obiective cel mai explicit din intregul titlu consacrat infractiunilor de fals. Se precizeaza in mod expres ca actiunea de falsificare poate fi savarsita prin contrafacerea scrierii sau a subscrierii unui inscris oficial sau prin alterarea lui in orice mod.

Consumarea infractiunii se produce in momentul cand executarea actiunii de falsificare a fost incheiata si s-a produs urmarea imediata prin realizarea unui inscris oficial fals care prezinta aparenta unui inscris autentic si prin aceasta o stare de pericol pentru increderea acordata inscrisurilor oficiale.

- Falsul intelectual.

Exista fals intelectual in cazul falsificarii unui inscris oficial cu prilijul intocmirii acestuia de catre un functionar aflat in exercitiul atributiilor de serviciu, prin atestarea unor fapte sau imprejurai necorespunzatoare adevarului ori prin omisiunea cu stiinta de a insera unele date sau imprejurari.

Obiectul infractiunii

Obiectul juridic generic este comun cu al tuturor celorlate infractiuni de fals.

Obiectul juridic special il formeaza relatiile sociale a caror nastere, desfasurare si dezvoltare depinde in mod nemijlocit de increderea publica ce este acordata inscrisurilor oficiale si activitatii realizate de functionarii publici sau alte categorii de functionari pentru inteocmirea acestora.

Obiectul material al infractiunii este un inscris oficial in acceptiunea art.150 alin.(2) C.pen.

Subiectii infractiunii

Subiectul pasiv nemijlocit al infractiunii de fals intelectual este calificat in sensul ca nu poate fi decat o persosna care are calitatea de functionar si savarseste fapta in exerciatrea atributiilor sale de serviciu.

Subiectul pasiv principal al infractiunii este statul prejudiciat prin slabirea increderii in inscrisurile oficiale precum si autoritatea publica, institutia publica, institutia sau persoana juridica de la care emana inscrisul.

Subiectul pasiv secundar al infractiunii va fi persoana fizica sau juridica ale caror interese au fost prejudiciate in urma executarii falsului intelectual.

Elementul material consta in falsificarea unui inscris oficial care poate fi realizata prin doua modalitati alternative, fie prin atestarea unor fapte sau imprejurari necorespunzatoare adevarului, fie prin omisiunea cu stiinta de a insera unele date sau imprejurari.

Activitatea de falsificare executata in oricare din cele doua modalitati trebuie sa fie savarsita cu indeplinirea anumitor cerinte esentiale.in primul rind falsul intelectual se realizeaza cu prilejul intocmirii inscrisului oficial, in al doilea rind falsificarea trebuie comisa de un functionar aflat in exercitiul atributiilor de serviciu.

Urmarea imediata consta in creearea unei stari de pericol pentru valoarea sociala protejata de lege, prin intocmirea efectiva a unui inscris oficial fals. Aceasta urmare este realizata cind inscrisul aparent real este semnat, stampilat, perfectat intocmit ca un inscris autentic. Fiind vorba de un realizat independent de actiune este necesara stabilirea legaturii de cauzalitate intre actiune si rezultat.

Latura subiectiva

Forma de vinovatie cu care se poate savarsi infractiunea de fals intelectul este intentie directa sau indirecta.

Infractiunea de fals intelectual cunoaste doua modalitati normative –modalitatea atestarii unor fapte sau imprejurari necorespunzatoare adevarului si modalitatea omisiunii de a insera date sau imprejurari. Infractiunea se poate prezenta intr-o diversitate de modalitati faptice.

- Uzul de fals

Este fapta persoanei care se foloseste de un inscris oficial ori sub semnatura privata cunoscand ca este fals, in vederea producerii unor consecinte juridice.

Obiectul juridic special al acestei infractiuniuni este diferit dupa cum fapta consta in folosirea unui incris fals oficial sau sub semnatura privata, dar este asemanator cu acela al infractiunii de fals corespunzatoare.

Obiectul materialil constituie inscrisul fals folosit, in orignial sau in copie legalizata.

Subiectii.

Autor al infractiunii poate fi orice persoana, mai putin autorul falsului in inscrisuri sub semnatura privata care foloseste el insusi aceste inscrisuri. Subiect pasiv cert este statul,iar subiect pasiv eventual poate fi persoana fizica sau juridica impotriva careia este folosit inscrisul fals.

Structura si continutul infractiunii.

Situatie premisa: Savarsirea uzului de fals presupune ca situatia premisa preexistenta unui scris oficial sau sub semnatura privata fals, susceptibil sa produca consecinte juridice.

Continutul constitutiv. Element material consta in actiunea de folosire a unui inscris fals, oficial sau sub semnatura privata. Folosirea se poate efectua prin depunerea inscrisului ca act doveditor al unei operatiuni sau al unui drept, ca act doveditor la o actiune in justitie.

Preview document

Tematică Drept Penal - Pagina 1
Tematică Drept Penal - Pagina 2
Tematică Drept Penal - Pagina 3
Tematică Drept Penal - Pagina 4
Tematică Drept Penal - Pagina 5
Tematică Drept Penal - Pagina 6
Tematică Drept Penal - Pagina 7
Tematică Drept Penal - Pagina 8
Tematică Drept Penal - Pagina 9
Tematică Drept Penal - Pagina 10
Tematică Drept Penal - Pagina 11
Tematică Drept Penal - Pagina 12
Tematică Drept Penal - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Tematica Drept Penal.doc

Alții au mai descărcat și

Dreptul Mediului

OCROTIREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR- PROBLEMĂ VITALĂ A LUMII CONTEMPORANE 1.1. Dreptul – instrument important al protecţiei mediului Ființa umană a...

Drept Penal

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE SECŢIUNEA 1. Referinţe istorice Motto: “ Sufletul unei naţii se cuprinde in legi, care prin înţelepciune...

Cursuri la Drept

1.NOTIUNI GENERALE DESPRE CONCURENTA CA FENOMEN ECONOMIC.PREMISE ALE CONCURENTEI/ISTORIC. Concurenţa, din punct de vedere economic, într-o anumită...

Organizarea de stat

Încă din Antichitate destinul excepţional al unei mici cetăţi, devenită stăpână a lumii, a fascinat nu numai pe literaţi, ci şi pe istoricii...

Contracte Civile

CAPITOLUL I. CONTRACTUL DE VANZARE-CUMPǍRARE Secţiunea I. Sediul materiei Contractul de vânzare-cumpărare este cel mai folosit contract în trecut...

Drept Financiar și Fiscal

CURSUL 1 Relaţiile financiare. Sistemul financiar. Dreptul financiar-ramură a sistemului de drept. Relaţiile financiare se definesc ca ansamblu...

Delicvență juvenilă

9.1. CONSIDERATII TEORETICE Drumul foarte lung si complex pe care il parcurge copilul de la existenta biologica la cea sociala este, in esenta,...

Contencios Administrativ

Partea I Introducere Notiunea de contencios administrativ Necesitatea aparitiei contenciosului administrativ - e relativ nou aparuta. A...

Te-ar putea interesa și

Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română

ADNOTARE Dificultăți de traducere a textelor juridice din engleză în română. Structura tezei. Teza cuprinde adnotări în limbile engleză și...

Analiza infracțiunilor contra libertății și integrității sexuale

INTRODUCERE Viața sexuală a persoanei reprezintă în conformitate cu deciziile Curții Europene a Drepturilor omului „un aspect intim al vieții...

Răspunderea juridică - Privire specială asupra răspunderii penale

INTRODUCERE Obiectul prezentei lucrări îl reprezintă răspunderea juridică, cu accent asupra răspunderii penale, o tema de perpetua actualitate, în...

Evoluția dreptului penal

INTRODUCERE Profundele transformari social-economice pe care societatea le-a cunoscut in evolutia sa au marcat, cum era si firesc, in mod direct...

Infracțiuni contra persoanei

INTRODUCERE Realitățile sociale ale vremurilor in care trăim, natura acestora precum și dinamismul pe care îl prezintă, impun societății...

Participația Penală

1.1.1. Notiuni Orice activitate umana poate fi efectuata fie prin efortul unei singure persoane, fie prin eforturile conjugate ale mai multor...

Prescripția Tragerii la Răspundere Penală

Introducere Sarcinile de bază a jurisprudenţei pot fi realizate numai prin respectarea drepturilor şi intereselor legale ale omului. Neîncălcarea...

Înșelăciunea potrivit NCP

CAPITOLUL I – PATRIMONIUL ȘI DREPTUL PENAL Secțiunea I – Patrimoniul – Valoare socială ocrotită de legea penală 1.1. Definiție. O definiție...

Ai nevoie de altceva?