Contractul de Mandat

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 41 în total
Cuvinte : 11564
Mărime: 54.87KB (arhivat)
Publicat de: Marinescu A.
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. univ. dr. Ştefan Stanciu

Extras din disertație

CAPITOLUL I

Mandatul în dreptul civil

Secţiunea I. Mandatul cu reprezentare

1.1. Noţiune şi reglementare

Noţiune. Potrivit art. 1532 C. civ. mandatul este un contract în puterea căruia o persoană se obligă, fără plată, de a face ceva pe seama unei alte persoa¬ne de la care a primit însărcinarea.

Definiţia dată mandatului de Codul Civil, deşi conţine elementele ge¬nerale ce caracterizează acest contract, are însă neajunsul de a nu-l delimita suficient de alte contracte civile (de exemplu, de contractul de antrepriză sau de contractul de muncă).

În doctrină s-a apreciat că mandatul este un contract, prin care o per¬soană numită mandant împuterniceşte o altă persoană numită mandatar să o reprezinte la încheierea de acte juridice, în numele ei .

Din cele de mai sus rezultă că, părţile contractului de mandat sunt mandantul (persoană fizică sau juridică) care împuterniceşte o altă per¬soană să încheie acte juridice pe seama sa şi mandatarul (persoană fizică sau juridică) care se obligă să încheie acte juridice în numele mandantului.

De menţionat că, trimisul sau mesagerul nu pot fi asimilaţi mandatarului, ei executând, de re¬gulă, servicii care nu implică încheierea de acte juridice şi, oricum, nu au ca¬litatea de reprezentanţi ai mandantului (activitatea lor putând fi calificată ca antrepriză).

În general, contractul de mandat este rodul exclusiv al voinţelor reunite ale mandantului şi respectiv, mandatarului, însă raporturile juridice de man¬dat pot fi generate şi de litera legii; de exemplu, art. 35 alin. (2) C. fam. insti¬tuie prezumţia de mandat tacit reciproc între soţi în ceea ce priveşte ac¬te¬le de administrare (şi uneori chiar de dispoziţie) cu privire la bunurile co¬mune .

Mandatul are o planşă largă de acţine: de la activităţi simple de repre¬zentare (de exemplu, exercitarea votului într-un consiliu de administraţie), până la activităţi complexe (de exemplu, administrarea unui patrimoniu) .

Reglementare. Sediul materie se află în Codul civil, Cartea a III-a, Titlul IX „Despre mandat”: Capitolul I „Despre natura mandatului”, art. 1532-1538, Capitolul II „Despre îndatoririle mandatarului” art. 1539-1545, Capitolul III „Despre obli¬gaţiile mandantului art. 1546-1551 şi Capitolul IV „Despre diferitele moduri după care mandatul. 1552-1559 .

1.2. Caractere juridice şi delimitare

1.2.1. Caractere juridice.

a). Mandatul este un contract consensual deoarece pentru încheierea lui valabilă este suficientă simpla manifestare de voinţă a părţilor.

În practică, mandatul, ca instrumentum, se prezintă sub forma unui înscris, care de cele mai multe ori poartă numele de mandat, procură sau împu¬ter¬nicire. În limbajul juridic curent, se mai foloseşte şi termenul de „delegaţie” (total inadecvat) .

Dovada mandatului se face, de regulă, potrivit dreptului comun (art. 1191 alin. 1, 2, şi 3), atât fa¬ţă de părţi, dar şi faţă de terţul contractant (nu şi de alţi terţi), respectiv înscris peste 250 lei, interdicţia probei cu martori etc. Ca o excepţie de la regula de mai sus, dacă mandatul este tacit do¬va¬da se va putea face atât între părţi cât şi faţă de terţi prin orice mijloace de probă admise de lege, indiferent de valoarea actului .

Preview document

Contractul de Mandat - Pagina 1
Contractul de Mandat - Pagina 2
Contractul de Mandat - Pagina 3
Contractul de Mandat - Pagina 4
Contractul de Mandat - Pagina 5
Contractul de Mandat - Pagina 6
Contractul de Mandat - Pagina 7
Contractul de Mandat - Pagina 8
Contractul de Mandat - Pagina 9
Contractul de Mandat - Pagina 10
Contractul de Mandat - Pagina 11
Contractul de Mandat - Pagina 12
Contractul de Mandat - Pagina 13
Contractul de Mandat - Pagina 14
Contractul de Mandat - Pagina 15
Contractul de Mandat - Pagina 16
Contractul de Mandat - Pagina 17
Contractul de Mandat - Pagina 18
Contractul de Mandat - Pagina 19
Contractul de Mandat - Pagina 20
Contractul de Mandat - Pagina 21
Contractul de Mandat - Pagina 22
Contractul de Mandat - Pagina 23
Contractul de Mandat - Pagina 24
Contractul de Mandat - Pagina 25
Contractul de Mandat - Pagina 26
Contractul de Mandat - Pagina 27
Contractul de Mandat - Pagina 28
Contractul de Mandat - Pagina 29
Contractul de Mandat - Pagina 30
Contractul de Mandat - Pagina 31
Contractul de Mandat - Pagina 32
Contractul de Mandat - Pagina 33
Contractul de Mandat - Pagina 34
Contractul de Mandat - Pagina 35
Contractul de Mandat - Pagina 36
Contractul de Mandat - Pagina 37
Contractul de Mandat - Pagina 38
Contractul de Mandat - Pagina 39
Contractul de Mandat - Pagina 40
Contractul de Mandat - Pagina 41

Conținut arhivă zip

  • Contractul de Mandat.doc

Alții au mai descărcat și

Tactici de Ascultare a Martorilor

CAPITOLUL I ROLUL MĂRTURIEI ÎN CORECTA SOLUŢIONARE A CAUZELOR PENALE În cadrul procesului judiciar, sarcina centrală a organelor de cercetare...

Ascultarea Martorului

INTRODUCERE Lucrarea de faţă, Tactica Ascultării Martorului, este structurată pe trei capitole, fiecare incluzând mai multe părţi, iar în...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Răspunderea civilă privind drepturile de autor

1.Scurt Istoric În antichitate, dreptul de autor era ignorat de legislaţia timpului, interes manifestându-se numai cu privire la drepturile...

Dreptul afacerilor

8.Conţinutul contractului de societate. Ca act constitutiv, contractul de societate trebuie să conţină un minim de clauze care concretizează...

Drept Comercial

Capitolul 1. SOCIETĂŢILE COMERCIALE 1. 1. Reglementare Deoarece reglementarea privind societăţile comerciale cuprinsă în Codul comercial era...

Insolvency

Workouts Preconditions to a workout Significant amount of debt owed to variety of large creditors (banks) Present or imminent inability to...

Drept Civil Contracte

1 – 3 octombrie 2012 Drept Civil. Contractele Bibliografie: 1. Noul Cod Civil 2. Prelegerile 3. Seminarele 4. Tratat de drept civil....

Te-ar putea interesa și

Contractul de Mandat

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE Secţiunea I – Conceptul de mandat A. Reprezentarea şi mandatul – Qui facit per alium est perinde ac si faciat...

Contabilitatea și analiza creanțelor și datoriilor comerciale - SC Trans Europa SA Galați

CAPITOLUL I CONTRACTE COMERCIALE 1.1. Notiuni generale Etimologic, termenul „contract” provine din latinescul contrahere (a trage împreuna)....

Contractul de Mandat

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CONTRACTUL DE MANDAT SECŢIUNEA I Noţiuni despre mandat. Mandatul în dreptul roman. Noţiunea de...

Mandatul

Capitolul I Consideraţii generale privind contractul de mandat 1.1.Aspecte introductive Despre contractul de mandat s-a spus că se află la...

Probleme Speciale privind Contractul de Mandat

CAPITOLUL I NOTIUNI SI ELEMENTE DE DREPT COMPARAT PRIVIND CONTRACTUL DE MANDAT 1.APARITIA CONTRACTULUI DE MANDAT IN DREPTUL ROMAN Din punct de...

Contractul de mandat

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate Teza de licență cu tema ”Contractul de mandat”, reprezintă o analiză teoretico-normativă şi practică...

Contractele Comerciale

CONTRACTE COMERCIALE 1. Consideratii generale privind contractele comerciale Contractul, respectiv acordul de vointa al partilor trbuie sa...

Contractul de mandat comercial

CAPITOLUL I: Contractul de mandat comercial in CODUL COMERCIAL 1.1 Notiuni generale. Cadrul juridic 1.1 .1Notiuni generale Mandatul este...

Ai nevoie de altceva?