Contractul de Mandat

Licență
9.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 64 în total
Cuvinte : 19275
Mărime: 63.40KB (arhivat)
Publicat de: Gherasim Iordache
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Florin Motiu
in cadrul UNIVERSITATII DE VEST, FACULTATEA DE DREPT.

Cuprins

 1. CAPITOLUL I: Consideraţii generale privind contractul de mandat
 2. Secţiunea I: Noţiuni despre mandat. Mandatul în drept roman
 3. Secţiunea a II-a: Noţiunea de mandat în dreptul român; definiţia şi reglementarea în Codul civil român
 4. Secţiunea a III-a: Rolul mandatului în dreptul civil
 5. CAPITOLUL II: Caracterele juridice ale contractului de mandat
 6. CAPITOLUL III: Delimitarea contractului de mandat faţă de alte contracte asemănătoare
 7. CAPITOLUL IV: Forma şi dovada contractului de mandat
 8. Secţiunea I: Forma mandatului
 9. Secţiunea a II-a: Dovada contractului de mandat
 10. CAPITOLUL V: Încetarea contractului de mandat
 11. Secţiunea I: Cauze generale de încetare
 12. Secţiunea a II-a: Revocarea mandatului de către mandant
 13. Secţiunea a III-a: Renunţarea mandatarului la mandat
 14. Secţiunea a IV-a: Încetarea mandatului prin moartea mandantului sau a mandatarului
 15. Secţiunea a V-a: Punerea sub interdicţie a mandantului sau a mandatarului
 16. Secţiunea a VI-a: Falimentul sau insolvabilitatea mandantului sau a mandatarului
 17. Secţiunea a VII-a: Efectele încetării contractului de mandat
 18. CAPITOLUL VI: Concluzii
 19. BIBLIOGRAFIE

Extras din licență

CAPITOLUL I

CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CONTRACTUL DE MANDAT

SECŢIUNEA I

Noţiuni despre mandat. Mandatul în dreptul roman.

Noţiunea de contract, pentru a desemna o convenţie creatoare de obligaţii, nu a apărut în sursele juridice şi literare decât în secolul I al erei noastre. La origine, contractul avea configuraţia unei convenţii îmbrăcată în forme solemne, prevăzute de lege şi făcute în conformitate cu dispoziţiile din lege. Potrivit concepţiei dreptului civil, numai asemenea convenţii dădeau naştere dreptului de a intenta o acţiune în justiţie. Simplul acord de voinţă, aşa numitul pact, nu este sancţionat nici prin acţiune, conform principiului nudo pacto actio non nascitur (din simple pacte nu se nasc acţiuni), nici prin excepţiune, deoarece, până la sfârşitul epocii vechi, excepţiunile nu erau cunoscute.

Spre sfârşitul Republicii, dând expresie unor necesităţi economice stringente, se înlătură treptat formalismul juridic prin procedee indirecte, pentru ca în epoca clasică să apară contracte noi formate prin simplul cord de voinţă al părţilor. Cu toate acestea, regula generală potrivit căreia simpla convenţie nu produce efecte juridice a continuat să se aplice în dreptul clasic, iar faţă de această concepţie, contractele consensuale apar ca o excepţie de la regulă. De asemenea, contractele erau la început rezervate numai cetăţenilor romani, pentru ca apoi să ajungă apanajul oricărui cetăţean liber.1

Aşa cum le-o arată şi numele, contractele consensuale se încheiau prin simplul consimţământ al părţilor (solo consensu), fără condiţionarea unei forme verbale sau scrise. Din această categorie, a contractelor consensuale fac parte emptio – venditio, adică vânzarea, locatio – conductio, respectiv închirierea de lucruri, servicii ori întocmirea unei lucrări; societas sau contractul de asociaţie; mandatum sau gestiunea gratuită de afaceri. Această categorie de contracte marchează dispariţia oricărui formalism, momentul maximei centralizări a fizionomiei izvoarelor de obligaţii. Toate operaţiunile materiale, în cazul contractelor consensuale, sunt generate de convenţia părţilor şi se fac în executarea obligaţiilor născute din acea convenţie. De aici, din caracterul generator de obligaţii al simplei convenţii decurge de altfel şi caracterul său bilateral. Într-adevăr, la contractele consensuale prestaţiunile care fac obiectul obligaţiilor sunt doar promise, urmând să fie executate conform convenţiei părţilor.

Contractele consensuale sunt de bună credinţă, sancţionate prin acţiuni corespunzătoare.

Emptio – venditio, locatio – conductio şi societas sunt sinalagmatice perfecte, fiecare parte având rolul de debitor şi de creditor la început. Contractele fiind de bună credinţă ( bona fidei), pot da naştere numai la judicia bona fidei, astfel că respectul cuvântului dat domina raporturile dintre părţile contractante. Contractul de mandat este bilateral imperfect şi, drept urmare, este sancţionat printr-o singură acţiune, oferită mandatului (actio mondati), dar în anumite cazuri ea poate fi dată şi mandatarului.

Mandatul (mandatum) se prezintă în dreptul roman ca un contract consensual prin care o persoană, denumită mandatar, se însărcinează în mod gratuit să presteze un serviciu în folosul celeilalte părţi, denumită mandant.

Ca origine, mandatul a îmbrăcat forma unei convenţii abia către sfârşitul Republicii, în condiţiile dezvoltării economiei şi diversificării relaţiilor de schimb, când aceeaşi persoană trebuia să-şi apere interesele în acelaşi timp în diferite locuri. Este însă fără îndoială faptul că şi înainte de epoca “revoluţiei economice” romanii, deşi numai accidental, recurgeau la serviciile altora în scopul administrării unor bunuri sau valorificării unor drepturi, dar nu sub forma contractului consensual, ci prin intermediul unor acte dominate de formalism. Cel care dorea să-şi valorifice o creanţă prin intermediul altuia, recurgea la adstipulatio. Adstipulator (creditorul accesor) era un creditor veritabil numai în raport cu debitorul, căci era obligat să remită creditorului principal (mandantul) creanţa, valorificată pe seama debitorului.

În ceea ce priveşte elementele mandatului, pentru formarea contractului de mandat, în dreptul roman era necesar să existe un obiect, constând într-un fapt material sau într-un act juridic, pe care mandatarul se obligă a-l înfăptui. După cum se poate observa, în dreptul roman, spre deosebire de dreptul modern mandatul are ca obiect în exclusivitate un act juridic, se putea da mandat şi pentru săvârşirea unui fapt material, cum ar fi spre exemplu o lucrare determinată. Aşadar, gestiunea mandatarului poate consta din cele mai diferite servicii gratuite: pronunţarea unei pledoarii, încheierea unui act juridic în interesul mandantului, sau chiar administrarea generală a unui patrimoniu cu care era de obicei însărcinat un libert numit procurator omnium bonorum (administratorul tuturor bunurilor). În toate cazurile, actul material sau juridic la care se obligă mandatarul trebuie să fie licit şi moral.

Preview document

Contractul de Mandat - Pagina 1
Contractul de Mandat - Pagina 2
Contractul de Mandat - Pagina 3
Contractul de Mandat - Pagina 4
Contractul de Mandat - Pagina 5
Contractul de Mandat - Pagina 6
Contractul de Mandat - Pagina 7
Contractul de Mandat - Pagina 8
Contractul de Mandat - Pagina 9
Contractul de Mandat - Pagina 10
Contractul de Mandat - Pagina 11
Contractul de Mandat - Pagina 12
Contractul de Mandat - Pagina 13
Contractul de Mandat - Pagina 14
Contractul de Mandat - Pagina 15
Contractul de Mandat - Pagina 16
Contractul de Mandat - Pagina 17
Contractul de Mandat - Pagina 18
Contractul de Mandat - Pagina 19
Contractul de Mandat - Pagina 20
Contractul de Mandat - Pagina 21
Contractul de Mandat - Pagina 22
Contractul de Mandat - Pagina 23
Contractul de Mandat - Pagina 24
Contractul de Mandat - Pagina 25
Contractul de Mandat - Pagina 26
Contractul de Mandat - Pagina 27
Contractul de Mandat - Pagina 28
Contractul de Mandat - Pagina 29
Contractul de Mandat - Pagina 30
Contractul de Mandat - Pagina 31
Contractul de Mandat - Pagina 32
Contractul de Mandat - Pagina 33
Contractul de Mandat - Pagina 34
Contractul de Mandat - Pagina 35
Contractul de Mandat - Pagina 36
Contractul de Mandat - Pagina 37
Contractul de Mandat - Pagina 38
Contractul de Mandat - Pagina 39
Contractul de Mandat - Pagina 40
Contractul de Mandat - Pagina 41
Contractul de Mandat - Pagina 42
Contractul de Mandat - Pagina 43
Contractul de Mandat - Pagina 44
Contractul de Mandat - Pagina 45
Contractul de Mandat - Pagina 46
Contractul de Mandat - Pagina 47
Contractul de Mandat - Pagina 48
Contractul de Mandat - Pagina 49
Contractul de Mandat - Pagina 50
Contractul de Mandat - Pagina 51
Contractul de Mandat - Pagina 52
Contractul de Mandat - Pagina 53
Contractul de Mandat - Pagina 54
Contractul de Mandat - Pagina 55
Contractul de Mandat - Pagina 56
Contractul de Mandat - Pagina 57
Contractul de Mandat - Pagina 58
Contractul de Mandat - Pagina 59
Contractul de Mandat - Pagina 60
Contractul de Mandat - Pagina 61
Contractul de Mandat - Pagina 62
Contractul de Mandat - Pagina 63
Contractul de Mandat - Pagina 64

Conținut arhivă zip

 • Contractul de Mandat.DOC

Alții au mai descărcat și

Condițiile de Validitate a Contractului de Locațiune

CAPITOLUL I NOŢIUNI GENERALE DESPRE LOCAŢIUNE SECŢIUNEA I Noţiune, reglementare, caractere juridice şi delimitare de alte instituţii juridice...

Probleme Speciale privind Contractul de Mandat

CAPITOLUL I NOTIUNI SI ELEMENTE DE DREPT COMPARAT PRIVIND CONTRACTUL DE MANDAT 1.APARITIA CONTRACTULUI DE MANDAT IN DREPTUL ROMAN Din punct de...

Contractul - Izvor Principal de Obligații

INTRODUCERE Prin izvor de obligaţie înţelegem orice fapt juridic – împrejurare – care dă naştere unui raport juridic obligaţional, generând pentru...

Domeniul privat al statului și al unităților

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Domeniul privat al unităţilor administrativ teritoriale este alcătuit din bunurile mobile şi imobile care nu sunt afectate...

Efectele Contractului de Donație

Consideraţii generale privind contractul de donaţie CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CONTRACTUL DE DONAŢIE Secţiunea I: Noţiune....

Izvoarele Dreptului Internațional

Introducere Tema se referă la o serie de aspecte privind izvoarele dreptului internaţional Lucrarea a analizat atât noţiunea de izvoare ale...

Contractul de Societate

Introducere Procedura de constituire a societății comerciale cuprinde ansamblul formalităților și regulilor ce trebuiesc respectate cu ocazia...

Caracteristica contractului de locațiune

Odată cu dezvoltarea mai complexă cu o avansare destul de considerabilă a relațiilor socio-economice în secolul în care ne aflăm se observă o...

Te-ar putea interesa și

Contractul de Mandat

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE Secţiunea I – Conceptul de mandat A. Reprezentarea şi mandatul – Qui facit per alium est perinde ac si faciat...

Contabilitatea și analiza creanțelor și datoriilor comerciale - SC Trans Europa SA Galați

CAPITOLUL I CONTRACTE COMERCIALE 1.1. Notiuni generale Etimologic, termenul „contract” provine din latinescul contrahere (a trage împreuna)....

Mandatul

Capitolul I Consideraţii generale privind contractul de mandat 1.1.Aspecte introductive Despre contractul de mandat s-a spus că se află la...

Probleme Speciale privind Contractul de Mandat

CAPITOLUL I NOTIUNI SI ELEMENTE DE DREPT COMPARAT PRIVIND CONTRACTUL DE MANDAT 1.APARITIA CONTRACTULUI DE MANDAT IN DREPTUL ROMAN Din punct de...

Contractul de mandat

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate Teza de licență cu tema ”Contractul de mandat”, reprezintă o analiză teoretico-normativă şi practică...

Contractele Comerciale

CONTRACTE COMERCIALE 1. Consideratii generale privind contractele comerciale Contractul, respectiv acordul de vointa al partilor trbuie sa...

Contractul de mandat comercial

CAPITOLUL I: Contractul de mandat comercial in CODUL COMERCIAL 1.1 Notiuni generale. Cadrul juridic 1.1 .1Notiuni generale Mandatul este...

Contractul de mandat comercial - reglementare juridică și utilitate economică

I.NOTIUNE SI REGLEMENTARE Codul civil roman trateaza in Cartea a III – a, titlul IX contractul de mandat. Legiuitorul a consacrat acestui tip de...

Ai nevoie de altceva?