Monografia satului românesc

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 45 în total
Cuvinte : 9284
Mărime: 11.88MB (arhivat)
Publicat de: Costin C.
Puncte necesare: 9

Cuprins

 1. INTRODUCERE 2
 2. CAPITOLUL I. COMUNA MORARESTI - MONOGRAFIA SATULUI ROMÂNESC 4
 3. Capitolul I.1: Relieful şi constituţia geologică a comunei Moraresti 6
 4. Capitolul I.2: Populaţia Comunei Moraresti – Evoluţia demografică 9
 5. Capitolul I.3: Scurt istoric al economiei locale. 10
 6. CAPITOLUL II. ACTIVITATEA CULTURAL - ARTISTICĂ A COMUNEI MORARESTI 12
 7. Capitolul II.1: Începutul organizării învăţământului în Moraresti. 13
 8. Capitolul II.2: Costumul popular Albotean 15
 9. Capitolul II.3: Datini şi obiceiuri locale 17
 10. CAPITOLUL III. BISERICA ŞI VIAŢA RELIGIOASĂ DIN COMUNA MORARESTI 24
 11. Capitolul III.1: Biserica din satul Moraresti de Jos – Morlovani 25
 12. Capitolul III.2: Manastirea Tutana – Moraresti 26
 13. Capitolul III.3: Biserica “Cuvioasa Paraschiva” - Moşteni 28
 14. CAPITOLUL IV. MONOGRAFIA BISERICII “CUVIOASA PARASCHIVA” – PAROHIA MAREŞ 31
 15. CONCLUZII 42
 16. BIBLIOGRAFIE 44

Extras din licență

INTRODUCERE

Lucrarea de faţă intitulată “Monografia Comunei Moraresti – Monografia Bisericii <Cuvioasa Paraschiva> Mareş”, are rolul de a prezenta monografia comunei Moraresti, legăturile istorice existente dintre biserică şi formarea localităţilor, precum şi monografia unei biserici. Pentru o mai bună inţelegere a conţinutului acestui studiu, am structurat prezenta lucrare în patru capitole.

Capitolul I “Comuna Moraresti – Monografia satului românesc”, reprezintă un scurt istoric despre naşterea localităţii Moraresti. Comuna este împărţită în sate: Moraresti, Mareş, Cerbu, Gura Văii, şi Frăteşti.

Prima atestare documentara a comunei Moraresti datează încă din anul 1497, având căpetenie pe un anume Moş Albu Adgealbu, aceasta fiind varianta unei poveşti dedemult auzită şi confirmată de faptul ca în cimitirul comunei a fost găsită o cruce cu scrieri chirilice care arată ca acolo se odihneşte acest moş. Însă povestea infiinţării acestui aşezământ este contrazisă de documentele descoperite de istorici, din care reiese ca pământurile acestor locuri ar fi aparţinut fraţilor Lumota şi Cernat, apoi aparţinătorii locurilor ar fi fost Mănăstirea Arnota şi Tutana. De aici reiese şi legătura dintre Comuna Moraresti şi Mănăstirea Tutana, despre care am scris in capitolul trei al acestei lucrări.

Pentru a inţelege mai uşor acest capitol, am ales să-l structurez în trei subcapitole, în care am vorbit despre relieful şi constituţia geologică a comunei, lucru ce scoate în evidenţă ocupaţia sătenilor. În urmatoarele doua subcapitole am prezentat evoluţia populaţiei, precum şi activităţile economice ale comunei, aceste doua puncte au rolul de a face o analiză asupra economiei şi bunăstării oamenilor din comună.

Capitolul II al prezentei lucrării, are rolul de a scoate în evidenţă activităţile cultural artistice ale comunei Moraresti. Acest capitol este structurat în trei subcapitole. În prima parte a celui de-al doilea capitol am realizat o analiză a înfiinţării unitătilor scolare din comună, prima scoală luând naştere în anul 1839, în satul Moraresti, după care la câteva luni distanţă s-au înfiinţat şi şcolile din Mareş şi Cerbu. Aceste şcolii, după nenumărate reparaţii, funcţionează şi astăzi.

În partea a doua a acestui capitol am ales sa vorbesc despre costumul popular albotean, care nu are un specific anume, el fiind oarecum împrumutat din alte zone, dar pe care locuitorii alboteni îl purtau de câte ori avea ocazia.

Spre finalul capitolului doi, am scris despre multele datini şi obiceiuri ale localnicilor, obiceiurii din care unele se păstreză şi astăzi, cum ar fi: nunta, fedeleşul, mucenicii, colindul, ursitorile, şi altele. Printre obiceiurile care odată cu vremea acestea s-au pierdut treptat se numără cântatul cucului sau stigătul fetelor.

În capitolul trei intitulat „Biserica şi viaţa religioasă a comunei Moraresti” am făcut o scurtă prezentare a celor cinci biserici din comună la care merg albotenii pentru a intra in comuniune cu Dumnezeu.

Tot aici am ales să descriu mai amănunţit legătura dintre comuna Moraresti şi Mănăstirea Tutana.

Capitolul trei are rolul de a prezenta şi întării afirmaţia prin care formarea comunei are legăturii strânse cu biserica.

În finalul studiului am ales să creez monografia unei biserici, capitolul intitulat “Monografia Bisericii Sfânta Paraschiva – Parohia Mareş”, işi are rolul de a prezenta înfiinatrea lacaşului de cult ortodox din satul Mareş, sat in care locuiesc in prezent. În acest capitol am prezentat în ordine cronologică formarea şi menţinerea bisericii din satul Grădiştea - Mareş.

La începutul formării satului, credincioşii pentru nevoile lor sufleteşti, se foloseau şi se rugau într-o biserică construită din bârne de lemn, care era aşezată în cimitirul local, care era situat în mijlocul satului, pe malul drept al râului Teleorman. Credincioşii au surpat biserica din lemn în 1883, când s-a construit biserica nouă. Nemaifiind corespunzătoare satisfacerii nevoilor sufleteşti ale oamenilor, biserica din lemn a fost dărâmată, şi cu ajutorul şi înţelepciunea preotului de atunci, Ioan Stoica, şi cu ajutorul enoriaşului Ioan Rîzea, şi cu sprijinul şi ajutorul celorlalţi credincioşi, s-a construit biserica nouă.

Bibliografie

Aşezări getice în Muntenia Ed. Didactică şi Pedagocică, 1958, Cucu Vasile

Bibliografia localităţilor şi monumentelor feudale din România Vol.I, 1970, Nicolae Stoicescu

Catagrafia Eparhiei Argeş 1824, I. Ionescu

Catagrafia Mănăstirii Arnota 1829, I. Ionescu

Comuna Moraresti, la 515 ani de atestare documentră Ed. Juventus Press, 2012, Prof. Gheorghe Barbu, Ed. Mariana Dumitru

Document Istoricul Bisericii Mareş Protopiatul Piteşti, Parohia Mareş

Harta descoperirilor arheologice Muzeul Judeţean Argeş

Istoria României vol I – XII V. A. Ureche

Învatamantul în Argeş, secolul al XVIII-lea I. Antohi şi Gh. Părnută

Studii şi comunicarii Muzul Judeţean Argeş, Piteşti, 1972

Preview document

Monografia satului românesc - Pagina 1
Monografia satului românesc - Pagina 2
Monografia satului românesc - Pagina 3
Monografia satului românesc - Pagina 4
Monografia satului românesc - Pagina 5
Monografia satului românesc - Pagina 6
Monografia satului românesc - Pagina 7
Monografia satului românesc - Pagina 8
Monografia satului românesc - Pagina 9
Monografia satului românesc - Pagina 10
Monografia satului românesc - Pagina 11
Monografia satului românesc - Pagina 12
Monografia satului românesc - Pagina 13
Monografia satului românesc - Pagina 14
Monografia satului românesc - Pagina 15
Monografia satului românesc - Pagina 16
Monografia satului românesc - Pagina 17
Monografia satului românesc - Pagina 18
Monografia satului românesc - Pagina 19
Monografia satului românesc - Pagina 20
Monografia satului românesc - Pagina 21
Monografia satului românesc - Pagina 22
Monografia satului românesc - Pagina 23
Monografia satului românesc - Pagina 24
Monografia satului românesc - Pagina 25
Monografia satului românesc - Pagina 26
Monografia satului românesc - Pagina 27
Monografia satului românesc - Pagina 28
Monografia satului românesc - Pagina 29
Monografia satului românesc - Pagina 30
Monografia satului românesc - Pagina 31
Monografia satului românesc - Pagina 32
Monografia satului românesc - Pagina 33
Monografia satului românesc - Pagina 34
Monografia satului românesc - Pagina 35
Monografia satului românesc - Pagina 36
Monografia satului românesc - Pagina 37
Monografia satului românesc - Pagina 38
Monografia satului românesc - Pagina 39
Monografia satului românesc - Pagina 40
Monografia satului românesc - Pagina 41
Monografia satului românesc - Pagina 42
Monografia satului românesc - Pagina 43
Monografia satului românesc - Pagina 44
Monografia satului românesc - Pagina 45

Conținut arhivă zip

 • Monografia satului romanesc.doc

Alții au mai descărcat și

Biserica ortodoxă și regimul comunist

Biserica Ortodoxă Română şi regimul comunist (1945-1964) Introducere Relaţiile dintre Biserică şi Stat au prezentat de-a lungul timpului, şi...

Taina Sfântului Maslu în molitfelnicul românesc

Introducere Importanţa vindecării este covârşitoare, ţinând cont de faptul că, mai mult ca niciodată, omenirea suferă enorm atât fizic cât şi...

Biserica și rolul ei în viața creștinilor

Introducere Biserica este instituția divino-umană, corabia care-i poartă pe oameni pe valurile învolburate ale vieții pentru a-i duce la limanul...

Evanghelia copilăriei lui Iisus

1. INTRODUCERE Primele scrieri ale Noului Testament care cuprind viaţa şi învăţătura Domnului Iisus Hristos se numesc evanghelii. Ele sunt în...

Iubire și recunoștință

Argument Este foarte dificil, ca având o serie de teme, să alegi una care să te reprezinte, să fie în total acord cu aspiraţiile şi preocupările...

Aspectul religios - moral al cultului divin ortodox

Introducere Afirmaţiile mesajului creştin trebuie să prezinte propoziţii certe, nu ipoteze sau opinii personale. Ele pot avea un astfel de statut...

Doctrina Biblică a Raiului

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1. Aspecte metodice 1.1. Definirea, delimitarea și încadrarea subiectului. Lucrarea de față tratează doctrina despre Rai...

Persoana lui Hristos și Lucrarea Sa Mantuitoare

1. Întreita slujire a Mântuitorului. Simbolul de credinţă în articolul al doilea ne spune că Fiul lui Dumnezeu este „Dumnezeu adevărat din...

Te-ar putea interesa și

Romanul Românesc Interbelic

1. Introducere Perioada interbelică se distinge de alte delimitări pe care istoria literară le-a imprimat în conştiinţa publicului larg cel puţin...

Folclorul și istoria în operele scriitorilor români

INTRODUCERE Istoria și folclorul sînt izvoare nesecate, din care își potolesc setea spirituală marii scriitori, de sub condeiul cărora răsar...

Moromeții - Marin Preda

CAPITOLUL I INTRODUCERE - ARGUMENTARE : Prin vasta sa activitate de prozator, eseist, dramaturg, editor şi traducător, Marin Preda a rămas până...

Monografia Sociologică și Dezvoltarea Rurală

INTRODUCERE Chiar dacă şi-a sporit securitatea militara ca membră a NATO şi UE, România a ramas la fel de expusă ca în vremurile molimelor şi...

Personaje Reprezentative ale Prozei Rebreniene

Expresia exactă îţi cere mai multă zbuciumare : Cuvântul ce exprimă adevărul. Numai prin ea poţi urmării de-aproape sinuozităţile sufletului care...

Etimologia numelor în perioada interbelică

Introducere Obiectul cercetat. Ne-am propus în următoarele pagini să cercetăm subiectul Etimologia numelor în romanele interbelice. Justificarea...

Monografia satului în opera lui Ion Creangă

INTRODUCERE Ion Creangă este considerat unul dintre cei mai mari scriitori ai neamului românesc. Măiestria scrierilor sale i-a atribuit un loc de...

Baltagul între mit și realitate

CAPITOLUL I INTRODUCERE Mihail Sadoveanu (1880-1961) ,” Ceahlăul literaturii române” , cum l-a numit Geo Bogza ,”Ştefan cel Mare al literaturii...

Ai nevoie de altceva?