Drept Penal

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 63 în total
Cuvinte : 28461
Mărime: 99.82KB (arhivat)
Publicat de: Corneliu Gheorghiu
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Iuri Vigol

Cuprins

 1. Introducere
 2. CAPITOLUL 1: CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND UNITATEA INFRACŢIUNII ŞI PLURALITATEA DE INFRACŢIUNI
 3. 1.1. Aspecte generale privind unitatea infracţiunii
 4. 1.2. Pluralitatea de infracţiuni- concept şi caracterizare
 5. 1.3. Unitatea infracţiunii şi pluralitatea de infracţiuni- aspecte comparative
 6. CAPITOLUL 2: CATEGORII ŞI TIPURI DE UNITATE INFRACŢIONALĂ
 7. 2.1. Noţiunea şi formele unităţii naturale de infracţiuni
 8. 2.2. Noţiunea şi formele unităţii legale de infracţiuni
 9. CAPITOLUL 3: CATEGORII ŞI TIPURI DE PLURALITATE DE INFRACŢIUNI
 10. 3.1. Concursului de infracţiuni- noţiuni şi condiţii de desfăşurare;
 11. 3.2. Noţiunea şi condiţiile stării de recidivă;
 12. 3.3. Pluralitatea intermediară de infracţiuni
 13. Concluzii şi recomandări
 14. Referinţe bibliografice

Extras din proiect

Introducere

Atitudinea lucidă de respect faţă de legea penală reprezintă o condiţie hotărîtoare a întăririi continue a statului de drept şi a ocrotirii eficiente a valorilor sociale care stau la baza societăţii la etapa actuală. Adoptarea unei noi legislaţii penale a constituit un pas semnificativ în efectuarea reformei de drept, în perfecţionarea sistemului de protecţie a drepturilor şi libertăţilor cetăţeanului şi în defetişizarea acestei legislaţii.

Dreptul penal are un rol deosebit de semnificativ în demersul dedicat luptei contra tendinţelor negative ale unora dintre membrii societăţii, tendinţe care generează acţiuni imorale şi infracţionale. Acest rol se indeplineşte nu numai prin existenţa normelor de drept penal, dar mai ales prin aplicarea legii penale.

Important în aplicarea normelor penale, care întotdeauna trebuie să fie cît mai conformă cu litera acestora şi cu raţiunea care a stat la baza edificării lor, este nu numai să se constate existenţa unei infracţiuni şi să se pronunţe o pedeapsă, ci la fel de important este ca această constatare şi această pedeapsă să fie perfect dimensionate, raportate la toate condiţiile pe care le prevăd atît textul incriminator, cit şi alte texte complinitoare. Pentru o apreciere juridică corectă a activităţii infracţionale realizate de către făptuitor, trebuiesc luate în consideraţie multiplele infăţişări sub care se poate prezenta evenimentul faptic, care de multe ori poate avea un caracter complex şi numai cunoaşterea perfectă a diferitelor instituţii ale dreptului penal poate oferi posibilitatea găsirii unei soluţii adecvate în activitatea judiciară curentă, corespunzătoare voinţei legiuitorului.

Printre instituţiile penale care se află în strînsă corelaţie „atît cu instituţia infracţiunii, cît şi cu răspunderea şi sancţiunile de drept penal” o constituie atît unitatea infracţională, cît şi pluralitatea de infracţiuni.

Actualitatea preocupărilor ce formează obiectul de studiu al prezentei lucrări este determinată, în primul rînd, de necesitatea stabilirii unor criterii teoretico-practice de delimitare a pluralităţii de infracţiuni de unitatea infracţională. În acest sens, trebuie de menţionat că problema delimitării instituţiilor vizate prezintă importanţă sub un dublu aspect.

Pe de o parte, atat in reglementările penale, cît şi în doctrina penală problema unităţii infracţionale este tratată de pe poziţii diferite, fapt care duce la rezolvări juridice controversate în

privinţa sferei de cuprindere a pluralităţii de infracţiuni, adică a infracţiunilor ce o alcătuiesc. Pe de altă parte, pluralitatea de acte în mod automat exclude existenţa unităţii naturale sau legale de

infracţiune şi viceversa.

Pluralitatea de infracţiuni interesează în mod special dreptul penal şi datorită consecinţelor pe care le poate avea pe planul răspunderii penale a făptuitorului, al modului şi reacţiei sociale împotriva acestuia. O altă problemă pe care o generează pluralitatea infracţională este cea a naturii juridice şi anume, dacă pluralitatea de infracţiuni constituie o cauză de agravare, de atenuare sau de modificare a pedepsei, în strînsă legătură cu tratamentul juridic al pluralităţii de infracţiuni şi a diferitelor sisteme experimentate în această privinţă în legislaţiile penale.

În acelaşi timp sediul normativ dedicat reglementării unităţii infracţionale şi a pluralităţii de infracţiuni prezintă anumite imperfecţiuni în materia dreptului pozitiv penal al României şi al Republicii Moldova.

Această stare a lucrurilor reclamă în sarcina legiuitorului intervenţii care ar fi în măsură să perfecţioneze cadrul normativ din domeniul cercetărilor realizate. Asemenea intervenţii trebuie să fie precedate de implicaţii ştiinţifice în materie, menite să fundamenteze soluţii adecvate în acest sens.

În ştiinţa dreptului penal s-a acordat şi se acordă atenţie deosebită instituţiilor de unităţi infracţionale şi a pluralităţii de infracţiuni. În special, sunt supuse studiului anumite forme ale acesteia. Astfel, sunt studii consacrate concursului de infracţiuni în omânia, apărute în procesul evoluţiei doctrine penale în materia pluralităţii de infracţiuni şi a instituţiilor conexe (V.Dongoroz, M.Zolyneak, T.Buzea, F.Streteanu, V.Papandopol etc.), în Republica Moldova a fost elaborată de către domnul V.Sili o lucrare cu referire la recidiva infracţională. Însă, inexistenţa unui studiu comparat şi sistematizat in materia pluralităţii de infracţiune, avandu-se in vizor noile tendinţe legislative la nivelul celor două state s-a impus cu necesitatea., de asemenea studiul comparatival Oanei Gana: Aspecte comparative între unitatea infracţională şi pluralitatea de infracţiuni în legislaţia Republicii Moldova.

Scopul şi obiectivele lucrării

Scopul principal al lucrării elaborate constă în determinarea şi interpretarea esenţei instituţiilor unităţii infracţionale, pluralităţii de infracţiuni, în corelaţie intrinsecă cu alte instituţii de drept penal – concursul de legi penale.

În acest mod, au fost trasate anumite obiective, în special:

- definirea conceptului şi naturii juridice a unităţii infracţionale

- definirea concepturlui şi naturii juridice a pluralităţii de infracţiuni;

- determinarea felurilor unităţii de infracţiuni şi analiza lor

- analiza formelor de manifestare a pluralităţii de infracţiuni, în special – concursul de infracţiuni, recidiva de infracţiuni;

- analiza legislaţiei în vigoare, în special a Codului Penal.

Preview document

Drept Penal - Pagina 1
Drept Penal - Pagina 2
Drept Penal - Pagina 3
Drept Penal - Pagina 4
Drept Penal - Pagina 5
Drept Penal - Pagina 6
Drept Penal - Pagina 7
Drept Penal - Pagina 8
Drept Penal - Pagina 9
Drept Penal - Pagina 10
Drept Penal - Pagina 11
Drept Penal - Pagina 12
Drept Penal - Pagina 13
Drept Penal - Pagina 14
Drept Penal - Pagina 15
Drept Penal - Pagina 16
Drept Penal - Pagina 17
Drept Penal - Pagina 18
Drept Penal - Pagina 19
Drept Penal - Pagina 20
Drept Penal - Pagina 21
Drept Penal - Pagina 22
Drept Penal - Pagina 23
Drept Penal - Pagina 24
Drept Penal - Pagina 25
Drept Penal - Pagina 26
Drept Penal - Pagina 27
Drept Penal - Pagina 28
Drept Penal - Pagina 29
Drept Penal - Pagina 30
Drept Penal - Pagina 31
Drept Penal - Pagina 32
Drept Penal - Pagina 33
Drept Penal - Pagina 34
Drept Penal - Pagina 35
Drept Penal - Pagina 36
Drept Penal - Pagina 37
Drept Penal - Pagina 38
Drept Penal - Pagina 39
Drept Penal - Pagina 40
Drept Penal - Pagina 41
Drept Penal - Pagina 42
Drept Penal - Pagina 43
Drept Penal - Pagina 44
Drept Penal - Pagina 45
Drept Penal - Pagina 46
Drept Penal - Pagina 47
Drept Penal - Pagina 48
Drept Penal - Pagina 49
Drept Penal - Pagina 50
Drept Penal - Pagina 51
Drept Penal - Pagina 52
Drept Penal - Pagina 53
Drept Penal - Pagina 54
Drept Penal - Pagina 55
Drept Penal - Pagina 56
Drept Penal - Pagina 57
Drept Penal - Pagina 58
Drept Penal - Pagina 59
Drept Penal - Pagina 60
Drept Penal - Pagina 61
Drept Penal - Pagina 62
Drept Penal - Pagina 63

Conținut arhivă zip

 • Drept Penal.doc

Alții au mai descărcat și

Evoluția dreptului penal

INTRODUCERE Profundele transformari social-economice pe care societatea le-a cunoscut in evolutia sa au marcat, cum era si firesc, in mod direct...

Răspunderea Penală a Funcționarului Public

I.NOŢIUNI INTROUCTIVE Funcţia publică reprezintă ansamblul atribuţiilor şi responsabilitaţilor, stabilite în temeiul legii, în scopul realizarii...

Acțiunea Penală

Acțiunea penală 1. Acțiunea penală: noțiune Acţiunea penală este mijlocul procesual prin care o persoană care a săvârşit o infracţiune este...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Procedura în Cauzele cu Infractori Minori

Cap.1. Consideraţii generale În cadrul Codului penal, pe planul dreptului penal substanţial, există un sistem special alcătuit din norme şi măsuri...

Drept Penal

I. NOłIUNI GENERALE PRIVIND DREPTUL PENAL 1. Notiunea dreptului penal În sistemul dreptului pozitiv, dreptul penal – ramură a dreptului public –...

Drept Penal

1. Noţiunea şi caracterizarea pluralităţii de infractori. Prin pluralitatea de infractori este desemnata situatia in care mai multe persoane...

Te-ar putea interesa și

Procedura Plângerii Prealabile

INTRODUCERE Înfăptuirea justiţiei penale şi realizarea scopului procesului penal înscris în art. 1 din Codul procedură penală, presupune existenţa...

Principiile Dreptului Procesual Penal

INTRODUCERE Actualitatea temei În vederea apărării intereselor generale ale societăţii, a ordinii de drept, a drepturilor şi libertăţilor...

Noțiuni generale de drept penal. instituția infracțiunii

I. NOŢIUNI GENERALE DE DREPT PENAL. INSTITUŢIA INFRACŢIUNII 1.1. Definirea conceptului de drept penal Termenul „drept penal” este folosit pentru...

Rolul Dreptului Penal în Funcționarea Sistemului Penitenciar

Introducere Dispoziţiile, din Codul penal privitoare la reglementările de bază ale regimului de executare a pedepsei închisorii, fac parte din...

Legitima Apărare

INTRODUCERE Consideraţii generale privind cauzele care înlătură caracterul penal al faptei Caracterul infracţional al unei fapte este în...

Evoluția dreptului penal

INTRODUCERE Profundele transformari social-economice pe care societatea le-a cunoscut in evolutia sa au marcat, cum era si firesc, in mod direct...

Individualizarea sancțiunilor de drept penal - suspendarea executării pedepsei sub supraveghere

CAPITOLUL I : CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE 1.DREPTUL PENAL- RAMURĂ A DREPTULUI ROMÂNESC 1.1 Referinţe În decursul timpului, dreptul penal a fost...

Infracțiuni contra Familiei

Capitolul I. Aspecte comune 1. Aspecte generale Relaţiile de familie constituie un aspect deosebit de important al convieţuirii sociale. Familia...

Ai nevoie de altceva?