Leasing-ul

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 3421
Mărime: 33.29KB (arhivat)
Publicat de: Nae Demeter
Puncte necesare: 6

Extras din proiect

1. Iniţierea în activitatea societăţilor de leasing

Leasingul este soluţia ce permite depăşirea dificultăţilor generate de un mediu economic necorespunzător – finanţări limitate şi scumpe, şi permite companiilor obţinerea dreptului de folosinţă, cu eforturi financiare iniţiale minime, asupra unor maşini, utilaje, echipamente tehnologice ce le permite creşterea productivităţii, rentabilizarea activităţii, ceea ce conduc la creşterea profitului.

In acest fel leasingul a devenit un instrument de finanţare din ce în ce mai folosit, avantajele acestuia, în comparaţie cu alte modalităţi de finanţare, promovîndul ca fiind un factor important al creşterii economice la nivel naţional.

Premise pentru lansarea activităţii în sectorul prestării serviciilor de leasing în Republica Moldova au apărut în 1996, atunci cînd a fost aprobată prima lege a leasingului. Tocmai peste şase ani încep să apară primele companii cu servicii exclusiv de leasing. Deşi apariţia acestora a fost lentă creşterea activelor şi cifrei de afaceri a acestor companii a fost vertiginoasă. Astfel piaţa de leasing a cunoscut o creştere susţinută manifestată inclusiv prin apariţia unor noi companii de leasing.

Sesizînd importanţa implementării mecanismelor financiare, companiile şi-au asumat misiunea promovării în economia naţională a acestui nou serviciu financiar, în primul rînd prin identificarea soluţiilor de finanţare adaptate necesităţilor fiecărui client, contribuind astfel la dezvoltarea acestora.

Misiunea de bază a companiei constă în consolidarea poziţiilor pe piaţa naţională a serviciilor de leasing, oferind clienţilor servicii de calitate cu un grad înalt de deservire.

Pentru realizarea misiunii sale, compania îşi propune următoarele obiective strategice:

- Perfecţionarea sistematică a calităţii şi accesibilităţii serviciilor de leasing;

- Operativitatea şi abordarea individuală a fiecărui client şi a fiecarei operaţiuni de leasing în parte;

- Competenţa, iniţiativa, capacitatea de reacţiona la timp la schimbările în businessul clienţilor, care oferă soluţii diverse pentru satisfacerea cerinţelor lor;

- Formarea unei companii responsabile şi bine gestionate, orientate spre cîştigarea şi menţinerea venitului stabil;

- Oferirea de servicii financiare la standarde înalte de calitate;

- Crearea unui sistem informatic, care să constituie un real ajutor pentru clienţii societăţii în procesul de informare şi luare a deciziei.

In prezent, obiectivul principal al companiilor de leasing este de a rămane o companie de lesing de tip universal, oferind o gamă largă de servicii de leasing pentru persoanele fizice şi juridice.

Ca principale obiective strategice ale anului 2009 pot fi menţionate:

- consolidarea companiei şi îmbunatăţirea proceselor interne;

- poziţionarea pe piaţa ca furnizor de „leasing plăcut” prin asigurarea unei experienţe plăcute pentru clienţi pe întreaga perioada de derulare a contractului;

- menţinerea în topul primelor cinci companii de leasing de pe piaţa de leasing din Moldova.

De asemenea, compania intenţionează să-şi mărească cotele de piaţă deţinute, pentru toate serviciile care prezintă potenţial de dezvoltare şi pentru toate tipurile de clienţi actuali şi potenţiali.

Problema găsirii unor surse de finanţare competitive este una dintre problemele majore ale tuturor companiilor de leasing. Operaţiunile pe care le dezvoltă în Moldova, atrag finanţări de la instituţii financiare, cît şi de la băncile comerciale autohtone.

2. Procedura finanţării prin intermediul operaţiunilor de leasing

Pe teritoriul Moldovei companiile de leasing prestează mai multe tipuri de leasing, cum ar lease-back, leasing operaţional şi leasing financiar.

Leasingul financiar fiind cel mai răspîndit tip de leasing, care ocupă aproximativ 90% din totalul formelor de leasing prestate în Moldova, şi căruia îi sunt caracteristice următoarele:

- perioada îndelungată a contractului de leasing, care, adesea, este egală cu termenul de activitate a obiectului afacerii;

- riscurile şi beneficiile aferente dreptului de proprietate asupra bunului care face obiectul leasingului sunt transferate locatarului la momentul încheierii contractului de leasing, dacă altceva nu este prevăzut de contract;

Preview document

Leasing-ul - Pagina 1
Leasing-ul - Pagina 2
Leasing-ul - Pagina 3
Leasing-ul - Pagina 4
Leasing-ul - Pagina 5
Leasing-ul - Pagina 6
Leasing-ul - Pagina 7
Leasing-ul - Pagina 8
Leasing-ul - Pagina 9
Leasing-ul - Pagina 10
Leasing-ul - Pagina 11
Leasing-ul - Pagina 12
Leasing-ul - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Leasing-ul.doc

Te-ar putea interesa și

Finanțarea prin Leasing

„Bogăţia nu se măsoară prin titlurile de proprietate, ci prin efectiva utilizare a unor bunuri, chiar dacă sunt proprietatea altora.” Aristotel...

Contractul de leasing

INTRODUCERE Potrivit noii legislaţii fundamentale adoptate în România după 1989, economia de piaţă a fost instituita prin dispoziţii declarative...

Contractul de Leasing

Introducere Viaţa economică a secolului nostru se caracterizează prin dinamism şi complexitate. Pe lângă caracterul complex al activităţilor ce se...

Leasingul, tehnică modernă de vânzare

Introducere. 1. Noţiuni generale. Potrivit noii legislaţii fundamentale adoptate în România după 1989, economia de piaţă a fost instituită atât...

Contractul de leasing

CAPITOLUL I. NOTIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND LEASINGUL 1.1. Aspecte generale privind contractul de leasing În orice societate, economiile şi...

Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați

Introducere În această lucrare am tratat tema privind Leasing-ul tehnică alternativă de finanțare a investițiilor, realizând un studiu de caz pe...

Importanța contractului de leasing

CAPITOLUL I. STADIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIU. SINTEZĂ DIN LITERATURA DE SPECIALITATE 1. Importanţa temei şi motivaţia de cercetare Motivaţia...

Finanțarea prin Leasing și Implicațiile Sale

1.2 AVANTAJELE FINANTARII PRIN LEASING Aparitia si utilizarea într-o masura semnificativa a leasing-ului duce la concluzia ca acesta ofera...

Ai nevoie de altceva?