Fuziuni și achiziții

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 4 în total
Cuvinte : 1499
Mărime: 11.75KB (arhivat)
Publicat de: Flaviu Scurtu
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Tiron Tudor

Extras din referat

Stabiliti avantaje si dezavantaje pentru absorbita si/sau absorbanta in cazul in care bilanturile societatii ce intra in fuziune sunt prezentate in costuri istorice sau valori juste. Cum ar merita sa se faca aceasta fuziune.

Analizând procesul de fuziune se poate observa care sunt motivaţiile pentru care se face fuziunea, ce avantaje şi caracteristici implică acest fenomen şi de asemenea care sunt tipurile de fuziuni care pot sa apară în derularea procesului.

Pentru a înţelege fenomenul fuziunii în întreaga sa complexitate, trebuie mai întâi să înţelegem fuziunea ca şi delimitare conceptuală, care sunt modalităţile de realizare ale acesteia, care sunt obiectivele economico-sociale precum şi caracteristicile operaţiilor de fuziune. Fuziunea trebuie abordată sub mai multe aspecte: economic, juridic, fiscal şi financiar-contabil.

Operaţiunile de fuziune implică şi numeroase avantaje. Principalul avantaj îl reprezintă creşterea capacităţii concurenţiale a întreprinderilor. De asemenea, ca urmare a procesului de fuziune se obţine reducerea preţurilor şi ameliorarea condiţiilor de producţie, cele de distribuţie şi cele de studii şi cercetări. Uneori, fuziunea este un mijloc de reorganizare a structurii unui grup de societăţi: societatea mamă absoarbe anumite filiale, o filială absoarbe pe alta, anumite filiale fuzionează între ele pentru a forma o nouă filială.

Din analiza procesului de fuziune se pot desprinde şi unele elemente caracteristice. Operaţiunile de fuziune se caracterizează prin transmiterea universală a patrimoniului, prin aceasta înţelegând transmiterea ansamblului elementelor de activ şi de pasiv compunând patrimoniul unei societăţi - societatea absorbită - sau al unor societăţi - societăţile care se contopesc - în profitul societăţii noi sau absorbante, care moşteneşte - în tot sau în parte - societăţile care au fuzionat prin una din modalităţile menţionate. Trebuie subliniat că pasivul societăţii absorbite este luat în sarcina societăţilor noi sau absorbante, conform modalităţilor definite prin contractul de fuziune.

0 altă caracteristică a fuziunilor, este dizolvarea obligatorie a societăţii absorbite ori a societăţilor care se contopesc. Dar, spre deosebire de alte cazuri de dizolvare, nu are loc o procedură de lichidare a societăţii absorbite ci o numire a unui lichidator.

Schimbul (compensarea) drepturilor sociale presupune ca asociaţii societăţii absorbite să devină asociaţii societăţii absorbante sau noi şi să li se atribuie acţiuni - sau părţi sociale - la această societate. Altfel spus, nu poate avea loc fuziunea dacă aportul net - aportul rezultat după deducerea pasivului luat în sarcina societăţii beneficiare a aporturilor - este compensat prin acordarea de bunuri sau bani asociaţilor, altele decât acţiuni sau părţi sociale.

Fuziunea se hotărăşte de fiecare societate în parte, în condiţiile stabilite în general de societatea absorbantă.

Procedeul "fuziune-absorbţie" este cel mai mult utilizat în practică în comparaţie cu cel al fuziunii prin crearea unei societăţi noi. Una din cauze este aceea că societăţile care fuzionează sunt adesea de importanţă inegală, iar cea mai puternică o absoarbe pe cealaltă ori pe celelalte. De asemenea, o altă cauză o reprezintă inconvenientele de ordin juridic rezultând din absenţa personalităţii juridice a societăţii noi înainte de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului

Operaţiile de fuziune specifice celor două societăţi, absorbanta şi absorbita, sunt:

Pentru societatea absorbantă ( societatea A):

1. Înregistrarea capitalului social şi a primei

2. Preluarea activelor societăţii absorbite, adică preluarea posturilor de activ ale societăţii B

3. Preluarea datoriilor, active rectificative ale societăţii B , şi stingerea drepturilor faţă de societate pentru patrimoniul net transmis

Pentru societatea absorbită ( societatea B):

1. Diminuarea Activului net, prin crearea obligaţiilor faţă de acţionari în vederea remunerării lor cu noi acţiuni

2. Pentru înregistrarea sultei (clienţilor-creditori), avem nevoie de conturile 456-decontări cu asociaţii privind capitalul şi 462-clienţi-creditori

3. transmiterea(închiderea) posturilor de active

4. transmiterea datoriilor şi deprecierea activului

Preview document

Fuziuni și achiziții - Pagina 1
Fuziuni și achiziții - Pagina 2
Fuziuni și achiziții - Pagina 3
Fuziuni și achiziții - Pagina 4

Conținut arhivă zip

  • Fuziuni si Achizitii.doc

Te-ar putea interesa și

Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial

Aşa cum se întâmplă cu toate fenomenele existente în lume, şi corporatiile transnaţionale (CTN) în iureşul lor de nestăvilit, de către unii sunt...

Fuziuni și Achiziții

Din punct de vedere tehnic, fuziunea consta în combinarea a doua sau mai multe companii cu scopul de a crea o entitate economica prin unificarea...

Achiziții și Fuziuni

Capitolul 1. Achizitii si fuziuni – consideratii generale Din punct de vedere tehnic, o fuziune este o combinatie care creeaza o unitate economica...

Achiziții și Fuziuni ale Băncilor Germane la Nivel Internațional

CAPITOLUL 1. ACHIZIȚII ȘI FUZIUNI ÎN SECTORUL BANCAR 1.1. Premise ale apariției și derulării achizițiilor și fuziunilor O bancă poate pătrunde în...

Fuziuni și achiziții transfrontaliere în sectorul bancar european

Capitolul I Achiziții și fuziuni tranfrontaliere în sectorul bancar european Aflată la începutul noului mileniu, lumea străbate o perioadă de...

Achiziții și Fuziuni pe Piața Produselor Farmaceutice

Cap. I Achiziţii şi fuziuni 1.1 Definirea conceptelor de achiziţie şi fuziune Achiziţiile şi fuziunile (M&A ) sunt tranzacţii între firme care...

Tendințe și mutații recente pe piețele financiare internaționale

1.1. Piețele financiare internaționale Orice economie naţională, indiferent de nivelul său de dezvoltare, este caracterizată de existenţa şi...

Exemplificări de achiziții și fuziuni pe plan național și internațional

Cuvinte cheie: Achiziție, control, societate mamă, fuziune, achizitor, societate absorbantă. 1. Aspecte teoretice privind regruparea...

Ai nevoie de altceva?