Planificarea la întreprinderile Industriale

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 6 în total
Cuvinte : 2153
Mărime: 34.86KB (arhivat)
Publicat de: Dana Szabo
Puncte necesare: 6

Cuprins

  1. 1. Planificarea. Noţiunea şi Clasificarea.
  2. 2. Planificarea strategică. Strategii si tactici.
  3. 3. Plan de afaceri (business plan, project). Conţinutul şi metodologia elaborării planului de afaceri în condiţiile RM.

Extras din referat

1. Planificarea este prima funcţie de management în cadrul întreprinderii. La etapa planificării se formează direcţia dezvoltării întreprinderii. Eficienţa activităţii întreprinderii în general depinde de planificarea şi interdependenţa ei cu managementul.

Planificarea reprezintă un proces de stabilire şi determinare a caracterului, formei şi consecinţei acţiunilor şi măsurilor viitoare (planificate). În linii generale planificarea prevede:

- determinarea şi stabilirea scopurilor

- elaborarea strategiilor posibile pentru atingerea scopurilor stabilite

- stabilirea obiectivelor spre executare şi acţiunilor concrete pentru atingerea obiectivelor stabilite.

Proces de planificare poate fi prezentat in mod schematic:

Vis – este o dorinţă puternică; aspiraţie; năzuinţă, care apare la o persoană şi adeseori este rezultatul fanteziei omului.

Scop este forţa motrice activităţii omului. Vis transformat în scop este:

• Concret

• Comensurabil (poate fi măsurat)

• Are orizontul ce poate fi cuprins

• Realizabil (accesibil)

Strategie este o direcţie bine determinată de acţiuni pentru atingerea scopului stabilit. Cuprinde un şir de acţiuni, necesare sa fie întreprinse.

Proces de planificare are ca scop întocmirea unui plan. Plan este un document in care sunt stipulate toate acţiunile (activităţi, măsuri) întreprinderii pentru atingerea scopurilor stabilite. Plan este un document financiar, organizaţional şi tehnic calculat şi argumentat. Eficienţa implementării planului în realitate mult depinde de calcularea corectă indicatorilor planului şi argumentarea raţională şi multilaterală a acţiunilor necesare.

Clasificarea planurilor:

1. Plan pe termen lung (strategic). In acest plan se indica direcţia dezvoltării întreprinderii pe o perioada de 5-20 ani. Aceste planuri sunt ca îndrumări în activitatea operaţională a întreprinderii.

2. Plan pe termen mijlociu (mediu). Se elaborează pe o perioada de 3-5 ani.

3. Plan pe termen scurt. Se elaborează pe 1-2-3 ani.

4. Business plan (plan de afaceri).

Clasificarea planurilor in funcţie de perioada planificării este nu este doar vizuală sau orientativă. Fiecare plan îşi are scopul său. Planuri strategice descriu lucruri la general, alte planuri detaliază îndeplinirea planului strategic pe o perioadă mai scurtă.

Dar orice plan necesită corectarea (rectificarea) lui pe parcursul îndeplinirii. Numai luînd in consideraţia condiţiile schimbătoare a mediului înconjurător este posibil respectarea planului în activitatea firmei. Planul, care nu a fost corectat conform schimbărilor, efectuate în mediului extern şi intern al întreprinderii, îşi pierde valoarea şi importanţa sa.

În procesul planificării ca funcţiei a managementului la întreprinderea se execută următoarele etape:

1. Stabilirea scopurilor.

2. Analiza mediului intern şi extern (Analiza SWOT)

3. Elaborarea planului

4. Elaborarea tehnicilor de îndeplinire a prevederilor planului.

5. Executarea planului

6. Evaluarea

7. Corectarea şi elaborarea variantelor posibile de rezolvare a problemelor apărute.

2. Planificarea strategică este funcţia managementului de vârf. Toate funcţiile de management sunt derivate din funcţia de planificare, îndeosebi din planificarea strategică. Planificarea strategică asigură baza pentru managementul general al întreprinderii.

Planificarea strategică reprezintă totalitatea acţiunilor şi decizii, întreprinse de top-managementul întreprinderii, care duc la elaborarea strategiilor concrete, destinate atingerii scopurilor stabilite.

Înaintea planificării strategice se determină misiunea organizaţiei (afacerii, întreprinderii, activităţii, proiectului). Pentru ce? De ce? Cum ? Care va fi următorul pas după atingerea scopului ? etc.

Orice planificare prevede evaluarea situaţiei existente şi analiza mediului intern şi extern. Pentru aceasta serveşte metoda analizei SWOT:

Preview document

Planificarea la întreprinderile Industriale - Pagina 1
Planificarea la întreprinderile Industriale - Pagina 2
Planificarea la întreprinderile Industriale - Pagina 3
Planificarea la întreprinderile Industriale - Pagina 4
Planificarea la întreprinderile Industriale - Pagina 5
Planificarea la întreprinderile Industriale - Pagina 6

Conținut arhivă zip

  • Planificarea la intreprinderile Industriale.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Studiu de Caz - SC ErgoStyle SRL

Prezentarea societatii SC ErgoStyle SRL cu sediul in Iasi str. Primaverii nr.4, nr.ord.registru com./an: J40/26984/2001, cod unic de inregistare:...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Management operațional

CAPITOLUL I MANAGEMENTUL OPERAŢIUNILOR 1.1 . Funcţia de operaţiuni a organizaţiilor După cum se observă, în unele organizaţii produsul este un...

Management Operațional

Partea I. Introducere în managementul operaţional Capitolul 1. Problematica managementului operaţional 1.1. Aspecte introductive În timp ce toţi...

Management Strategic

Capitolul I. Esenţa managementului strategic Pentru a înţelege esenţa managementului strategic trebuie să ne închipuim aspectele variate care sunt...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Management Strategic

Strategia, într-o epocă a schimbărilor rapide, de incertitudini şi de concurenţă crescândă, mai mult decât în trecut, capătă o importanţă...

Te-ar putea interesa și

Economie și Marketing

PLANIFICAREA STRATEGICA Satisfactia clientului presupune un efort total din partea tuturor compartimentelor firmei (si nu numai din partea...

Proiectul planului anual al secției de bază al SA Fabrica de Pâine din Orhei

Introducere Planificarea consta în elaborarea unui sistem de masuri, succesivitatea si termenii de îndeplinire, constient schitate de oameni...

Optimizarea utilizării capacităților de producție în industria alimentară la SC Simultan SRL

Capitolul I INTRODUCERE : Stadiul de Dezvoltare Actual al Industriei Alimentare în România 1.1. Locul şi rolul industriei alimentare în economia...

Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova

INTRODUCERE Actualitatea temei. Industria de confecţii este una dintre ramurile importante ale economiei naţionale cu ponderea în PIB de 1%, în...

Relația dintre logistică și funcțiunea de producție

I. ACTIVITATILE LEGATE DE PROCESUL DE PRODUCTIE 1. Aprovizionarea intreprinderii cu materii prime, materiale, utilaje, echipamente, instalatii...

Exporturile românești înainte și după abandonarea economiei de comandă - piețe pierdute sau avantaje dobândite

1.TENDINŢE ALE COMERŢULUI EXTERIOR ROMÂNESC ÎN PERIOADA 1945-1989 1.1. Directii principale ale schimbarilor economiei romanesti in perioada...

Exporturile Românești Înainte și După Abandonarea Economiei de Comandă

1. Contextul istoric La terminarea celui de-al doilea război mondial, a existat o înţelegere între Aliaţi cu privire la ocuparea temporară a...

Exporturile românești înainte și după abandonarea economiei de piață - piețe pierdute și avantaje dobândite țările (ex-socialiste)

1. Contextul istoric La terminarea celui de-al doilea razboi mondial, a existat o intelegere intre Aliati cu privire la ocuparea temporara a...

Ai nevoie de altceva?