Modernizarea conformă a reformei curriculare actuale

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 14 în total
Mărime: 141.37KB (arhivat)
Publicat de: Amza Baciu
Puncte necesare: 5
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Marcu Ioan

Extras din referat

Rezumat.

Subiectul acestui raport de cercetare este centrat în jurul factorilor modernizării învățământului și de modernizarea a organizării institutionale a învățământului. Primul subiect al acestui raport de cercetare este școala romană descrisă așa cum era ea la începutul ei, cu metodele rudimentare de predare care existau la acea vreme, dar care dădeau roade. Al 2-lea subiect este centrat pe modernizarea sistemului de învățământ actual care este bazat pe inovație și pe reforme indispensaabile pentru progresul invățământului de pretutindeni.

Introducere.

Acest raport de cercetare să fie ușor de înțeles deoarece nevoia de modernizare a sistemului de învățământ este necesară deoarece începutul a fost unul bun, puțin rudimentar așa cum am spus și în rezumat, dar aceste lucruri trebuie să le schimbăm treptat pentru ca învățământul să fie mai performat.

MODERNIZAREA EDUCAŢIEI

Cuvântul ,,educaţie’’ este de origine latină, derivând din substantivul ,,educaţio’’ şi înseamnă creştere, hrănire, cultivare. Rolul educaţiei este de a pregăti omul ca element activ al vieţii sociale.

Pedagogia abordează problema personalităţii sub aspectul dezvoltării şi al educaţiei, cu scopul identificării celor mai eficace căi, metode, mijloace şi procedee de stimulare a personalităţii copilului. Educaţia este un fenomen de natură socială care este format dintr-un ansamblu de influenţe cu caracter deliberat şi sistematic, exercitate de o societate asupra oamenilor, cu scopul de a-i ajuta.

Sensul actual al modernizării învăţământului

Implementarea rapidă a descoperirilor ştiinţifice şi a invenţiilor tehnice fac din ştiinţă o forţă de producţie, generând schimbări rapide în toate domeniile de activitate la care omul trebuie să se adapteze prin educaţie. Modernizarea învăţământului include sistemul de învăţământ dar şi procesul de învăţământ. Sistemul oferă cadrul instituţional al desfăşurării procesului de învăţământ, iar acesta la rândul său, asigură condiţiile necesare în vederea materializării obiectivelor acţiunii educaţionale. Modernizarea este un proces logic, constituit dintr-o suită de acţiuni, vizând realizarea unei concordanţe fundamentale care au loc în viaţa socială, în economie, în ştiinţă, în tehnologie şi în special în cultură.

Factorii determinanţi ai modernizării

Factorii interni includ toţi acei factori ce se constituie în procesul dialectic de dezvoltare a învăţământului, prin acumularea şi generalizarea unor elemente pozitive, a căror utilitate a fost demonstrată în practica instructiv-educativă prin preluarea şi adaptarea la condiţiile concrete a diferitelor principii generale de organizare şi desfăşurare a învăţământului.

Factorii externi se referă la condiţiile sociale prezente şi de perspectivă care impun anumite modificări şi restructurări învăţământului în ansamblul său. Deoarece aceşti factori se află într-o strânsă interdependenţă, se poate apela la paradigma ,,logicii sociale’’. Aceasta se manifestă prin intensificarea şi accelerarea ritmului de schimbare şi evoluţie, nu numai a diverselor sale componente, ci şi a societăţii luate ca un tot.

Conținut arhivă zip

  • Modernizarea Conforma a Reformei Curriculare Actuale.ppt

Ai nevoie de altceva?