Audit

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 3 fișiere: doc, docx
Pagini : 7 în total
Cuvinte : 2277
Mărime: 29.00KB (arhivat)
Publicat de: Dalia Mihailă
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mazilu Cristian

Extras din curs

Auditul financiar reprezinta o activitate desfasurata de un specialist (persoana fizica / societate comerciala) prin care in urma analizarii activitatii desfasurate este exprimata o opinie privind realitatea tranzactiilor effectuate, precum si modul de inregistrare in contabilitate a informatiilor contabile.

Auditul financiar consta in corectarea si evaluarea unor probe privind informatiile contabile in scopul determinarii si raportarii gradului de conformitate a informatiilor respective, tinand seama de o serie de criteria prestabilite.

Informatiile contabile reprezinta produsul contabilitatii, iar obiectul contabilitatii il reprezinta obtinerea unor informatii contabile reale, obtinerea unei imagini fidele a situatiilor finaciare anuale.

Situatiile financiare anuale in conformitate cu prevederile legale cuprind: bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, notele la conturile anuale. (din ord 3055 aflam ce contine fiecare sic and se depun)

Situatiile financiare anuale, in conformitate cu normele contabile internationale, trebuie sa prezinte fidel rezultatele si pozitia financiara a intreprinderii, sa reflecte realitatea economica a tranzactiilor realizate si sa arate ca informatiile contabile sunt impartial, prudente, relevante si credibile.

Exemplu: Ce influenteaza din afara rezultatul exercitiului: reevaluarea terenurilor, a cladirilor, amortizarea, inventarierea, reevaluarea creantelor si datoriilor in valuta.

Calitatea informatiilor contabile este reflectata de modul de inregistrare a tranzactiilor, a operatiunilor desfasurate in conformitate cu normele contabile nationale/ intenationale, legislatia contabila si fiscal aferenta perioadei respective. In acest sens este nevoie de armonizare a legislatiei si a normelor contabile nationale a.i. sa se poata exprima o opinie corecta fata de situatiile financiare.

Operatorii situatiilor financiare urmaresc calitatea acestora pentru a putea stabilii calitatea informatiilor cuprinse in situatii astfel incat sa poata stabilii si aplica deciziile corespunzatoare.

Utilizatorii situatiilor financiare au interese diferite dupa cum urmeaza:

a) investitorii = prezenti si potentiali sunt interesati de riscul inerent al tranzactiilor precum si beneficial adus de institutia respective, ei au nevoie de informatii privind informatiile financiare pe baza carora decide daca pastreaza actiunile, daca le vinde sau cumpara alte actiuni;

b) angajatii si sindicate= au nevoie de informatii privind stabilitatea si profitabilitatea societatilor pentru a putea incheia contracte de munca avantajoase, pensii, pregatire profesionala, specializari,etc

c) creditorii= interesati sa poata evalua intreprinderea, daca aceasta poate sa-si returneze finantarile si dobanda aferente;

d) furnizori si alti creditori comerciali= urmaresc modul de incasare a sumelor pe care le au de primit pentru bunurile livrate, serviciile prestate, daca aceste sume sunt incasate la termen scadent, iar creditele comerciale urmaresc continuarea activitatii furnizorilor, respectarea contractelor incheiate si realizeaza activitati proprii;

e) clientii= sunt interesati de continuarea activitatii unei firme in ceea ce priveste onorarea comenzilor din punct de vedere al termenelor stabilite, din punct de vedere al continuitatii activitatii;

f) publicul= este interesat de informatiile financiare ale intreprinderilor, de utilizarea acestora in anumite activitati, de efectuarea diverselor analize privind evolutia in timp a societatilor respective;

g) guvernul si institutiile publice= pe baza informatiilor financiare furnizate se pot identifica masuri de dezvoltare a unor domenii economice sau de controlare a unor domenii economice; Statistic pe baza acestor informatii sunt determinati indicatori macroeconomici pentru stabilirea Produsului Intern Brut, veniturile nationale pe ramura;

h) managerii= urmaresc situatiile financiare pe baza carora stabilesc rentabilitatea solvabilitatii societatii, analizeaza rezultatul financiar si monitorizeaza modul de plata si determinare a dividendelor;

i) bancherii= utilizeaza informatiile financiare pentru a determina rentabilitatea societatii si pentru a determina riscul finantarii agentilor economici respectivi.

Tipurile de audit financiar:

- in functie de obiectivul urmarit, realizarea auditului se poate efectua dupa cum urmeaza:

a) audit financiar (situatii financiare);

b) audit de conformitate (respectarea normelor, regulilor legale);

c) audit operational ( evaluarea operatiilor efectuate, inregistrate in contabilitate si raportate);

- in functie de afilierea auditorilor poate fi:

a) audit extern ( persoane fizice sau juridice autorizate sa efectueze auditul);

b) auditul extern pentru institutiile publice efectuate de curtea de conturi;

c) auditul guvernamental;

Auditul situatiilor financiare are ca scop cresterea situatiilor financiare.Obiectiv= este ca auditorul sa-si exprime o opinie in conformitate cu standardele interne/ nationale de contabilitate si ca situatiile financiare nu contin erori semnificative care pot influenta. In acest sens sunt colectate probe cu privire la situatiile financiare si utilizarea acestor probe pentru evaluarea conform elaborarii, prezentarii si publicarii acestor situatii cu criteriile prestabilite. Opinia auditorului se determina pe baza documentelor colectate si este justificata printr-un raport financiar.

Auditul de conformitate urmareste daca o entitate a respectat anumite politici, reguli, norme prestabilite, precum si cu documentele interne adoptate de conducere cum ar fi reglementarile fiscale, etc. Cu aceasta ocazie se urmareste in principal respectarea normelor/ prevederilor legale cu privire la elaborarea, prezentarea si raportarea informatiilor financiare.

Auditul operational urmareste activitatea desfasurata de intreprindere, tranzactiile din punct de vedere al performaneti respectiv eficienta, rentabilitate, solvabilitate, etc. Auditul operational mai poate fi definit ca o revizuire sistematica a activitatii, de evaluare a obiectivelor stabilite precum si a modului de indeplinire a acestora, identificarea unor aspecte, luarea masurilor aferente in cazul neatingerii obiectivelor.

Auditul extern este realizat de specialisti in baza unor contracte incheiate, reprezinta o atestare a averii realitatii informatiilor financiare si poate cuprinde o gama larga de servicii in functie de...

Preview document

Audit - Pagina 1
Audit - Pagina 2
Audit - Pagina 3
Audit - Pagina 4
Audit - Pagina 5
Audit - Pagina 6
Audit - Pagina 7

Conținut arhivă zip

  • Audit
    • Audit curs 1.docx
    • Audit curs 2.doc
    • Audit curs 3.doc

Alții au mai descărcat și

Auditarea situaților financiare

1.1 Aspecte generale Exista o serie de norme elaborate de Comitetul International de Practici de Audit, asimilate de Camera Auditorilor Financiari...

Bazele Contabilității

Contabilitatea, ca disciplina stiintifica independenta, are un obiect propriu si o metoda de cercetare specifica, prin care se deosebeste de...

Contabilitate Financiară II

CAPITOLUL 1 CONTABILITATEA RELAÞIILOR CU TERÞII REZUMAT Pentru realizarea obiectului lor de activitate, intreprinderile intra in relatii cu...

Note de curs - bazele contabilității

INTRODUCERE În calitatea ei de disciplină ştiinţifică independentă, contabilitatea are un obiect propriu de cercetare prin care se deosebeşte de...

Principiile Contabile

I.1. Principiile contabile – element component al procesului de armonizare Principiile contabile reprezintă elemente conceptuale necesare...

Bazele contabilității

I.1. Evolutia contabilitatii partida dubla isi are originile spre sfarsitul Evului Mediu (395 1453) , iar in acest moment apar si primele...

Contabilitate Bancară

CAPITOLUL 1 ASPECTE PRIVIND SISTEMUL BANCAR DIN ROMÂNIA 1.1. EVOLUTIA SISTEMUL BANCAR ÎN ROMÂNIA Pâna la sfârsitul anului 1989, în perioada...

Cursuri și operații contabile

Capitolul 2.Contabilitatea capitalurilor 2.1. Delimitari privind capitalurile 2.2. Contabilitatea capitalului social 2.3. Contabilitatea primelor...

Te-ar putea interesa și

Auditul instituțiilor de credit. Studiu de caz Raiffeisen Bank

INTRODUCERE Definiţie : Prin AUDIT se întelege examinarea profesională efectuată de o persoană autorizată, independentă în vederea exprimării...

Planificarea misiunii de audit intern - entități economice la SC Moldova SA

CAPITOLUL 1 AUDITUL INTERN – CONCEPT Așa cum este definit de Institutul Internațional al Auditorilor Interni, auditul intern este o funcție...

Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă

Motto: Deviza auditorilor interni: „progres prin împărtăşirea cunoştinţelor” INTRODUCERE La elaborarea acestei lucrări de cercetare am studiat...

Auditul Impozitului pe Veniturile din Salarii

MOTIVATIA TEMEI Un studiu efectuat in Uniunea Europeana scoate in evidenta discrepantele privind nivelul impozitelor pe venit practicat la nivel...

Auditul și controlul imobilizărilor corporale

MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI Într-un domeniu de activitate atât de nou şi în condiţiile în care este necesară armonizarea legislativă şi practica...

Audit intern în instituții publice

INTRODUCERE Omul modern este nevoit să gestioneze resursele limitate pe care le deţine, să anticipeze ceea ce ar putea câştiga şi să stabilească...

Abordarea auditului intern - pregătire, realizare, încheiere

Motivatia temei In tara noastra introducerea auditului intern este un domeniu interesant de studiu, cu multe elemente de descoperit si clarificat....

Auditul securității și sănătății în muncă și evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională

I. INTRODUCERE Prezenta lucrare isi propune sa indeplineasca urmatoarele obiective generale: 1. Auditarea securitatii si sanatatii in munca in...

Ai nevoie de altceva?