Auditul

Curs
6/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 2194
Mărime: 39.88KB (arhivat)
Publicat de: Lumi L.
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Auditul este un ansamblu de reguli specifice,tehnici si instrumente care se aplica in vederea solutionarii concrete a unor probleme generate de functiile controlului

Principiile care stau la baza functionarii, organizarii si executarii auditului sunt :

1. Principiul integrarii, care se refera la modul in care a fost integrat auditul public in structura organizatora si de conducere a economiei noastre.

2. Principiul specializarii controlului care este realizat prin multiplele sarcini ce ii revin auditorului precum si diversitatea activitatilor si actiunilor pe care le desfasoara.Acest principiu necesita e specializarea a personalului in cadrul controlului tematic:economic, tehnis si juridic

3. Principiul exercitarii controlului cat mai aproape de locul de unde s au luat deciziile. Aceste principiu este determinat de rolul auditului in activitatile de conducere a uni. patrimoniale.

Salariatii indiferent de pozitia si functia pe care o ocupa au obligatia sa indeplineasca toate cerintele prevazute in fisa postului.

4. Principiul controlului extern. In scopul determinarii unei atitudini exigente asupra administratiei patrimoniale, conducerile de la dif niveluri treb sa fie indrumate si consiliate in modul in care se administreaza patrim pub, fie patrim ag economici.

5. Principiul adaptarii auditului la struc ogranizatorice si functionale ale uni patrim,

La nivelul agentilor economici existe o institutie speciliazata numita Banca Nationala a Romaniei si care isi exercita controlul numai asupra bancilor comerciale.

Formele de control in institutiile publice :

- Dupa momentul exercitarii controlului:

1. Control prevetiv care se exercita inaintea angajarii efectuarii unor ch sau a diferitelor operatii financiare

2. Controlul concomitant care se exercita in acelasi timp cu desfasurarea activitati controlate sub forma de control reciproc, ierarhic sau autocontrol

3. Controlul postoperative, se realizeaza dupa ce operatiile financiare au avut loc , iar controlul se face printr-un audit intern sau extern.

- Dupa apartenenta organului de control

1. Control intern sau propriu si se realizeaza prin ordinele si dispozitiile prevazute in regulamentul intern al institutiei. Acest control se realizeaza sub forma unui control financiar preventive propriu dar si sub forma unui control financiar de gestiune, care este un control ulterior ce se desfasoara In compartimentele specializare

2. Control extern , se effect de catre auditorii specilizati din afara institutiei si care au dreptul de a exercita un control preventive

- Dupa gradul de apropiere:

1. Control direct

2. Control indirect care reseie din activ. Controlate pe baza de rapoare. Pot fi rapoare finanicare, declaratii fiscale si note explicative.

3. Control reciproc, are loc intre membrii de la munca

4. Autocontrolul presupune controlul propriu al active

- Dpdv al intereselor ec-financ.

1. Controlul exercitat de stat asupra organelor de speciliatate. Datorita faptului ca exista un principiul al separarii puterilor in stat, controlul se imparte in :c. legislativ (parlament), c.judiciar ( min justieti) , c.administrativ al guv (organele sale )

2. Controlul entitatilor este un control ulterior si preventiv si care urmareste gestionarea corecta si eficienta a patrim pub si privat

- Dupa organelle care le executa

1. C financiar ierarhic

2. C de gestiune care are ca obiectiv principal gestionarea mijloacelor material si banesti pe baza documentelor contabile

3. C de exectitoe are ca scop verificarea unei bune gestionari a fondurilor pub a age econ si evitarea risipei

- Dupa modul de organizare

1. Control admins

2. Control legislative

3. Control jurisdictional

- Dupa procedurile folosite

1. Controlul documentelor contabile , primare si tehnice

2. Controlul faptic se exercita sub forma unei inspectii la fata locului asupra inventarlui annual sau a probelor de laborator

- Dupa modul de anuntare

1. Control anuntat, este instiintata data si scopul controlului

2. Control neanuntat.

CONTROLUL DOCUM. CONTABILE SI EVIDENTA TEHNICO-OPERATIVA

Atributii de respectat si organizat privint inform contabile

1. Inteligibilitatea

2. Relevana informat contabile

3. Credibilitatea

4. Comparabilitatea

- Inteligibilitatea se refera la usurinta auditorilor de a intelege informtiile contabilite, iar cel mai important factor il reprezinta maniera cu care se explica conturile contabile anuale

- Relevanta informatiilor contabile se refera la modul in care benefiaciarii sunt ajutati in luare unor decizii, oferindu-le un suport tehnic necesat in evaluarea evenim. dpdv al procedurii

- Credibilitatea are in vedere informatiile contabile care trebuie sa fie complete , neurte si sa reprezinte fidel evenim. astfel nu trebuie sa existe erori majore

- Comparabilitatea , ajuta auditorii sa compare conturile anuale din aceeasi insist in interval de timp diferite.

In contab documentele primare indeplinesc functia de acte justificative. Astfel actele justificative folosite de contabil si controlate de auditori trebuie sa contina:

1. Denumirea documentului

2. Data si locul infiintarii unit patrimoniale

3. Numarul si data inreg docum

4. Valoarea si cant marf folosite

5. Semnatura persoanei care se ocupa cu aprovizionarea de mf

Din punct de vedere al formei, controlul documentelor au ca forma:

1. Controlul autenticitatii care are in vedere completarea corecta a formularelor tipizate fara falsuri si stersaturi, semnatura fiind in original

Din punct de vedere al continutului avem :

1. Controlul legalitatii care are in vedere respectarea ordiniilor si ordonantelor legilor in vigoare

2. Controlul exercitarii op in documente

3. Controlul necesitatii care urmareste gradul de utilizare al opeartiilor, cant de materiale si de resurme umane cu ch consemnate in documentele respective

4. Controlul oportunitatii op economice : daca momentul ales si locul stabilit pentru executare corespunde atat din punct de vedere financiar cat si dpv al desfasuratii activivitatilor.

Preview document

Auditul - Pagina 1
Auditul - Pagina 2
Auditul - Pagina 3
Auditul - Pagina 4
Auditul - Pagina 5
Auditul - Pagina 6
Auditul - Pagina 7
Auditul - Pagina 8
Auditul - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Auditul.docx

Alții au mai descărcat și

Situațiile financiare

Entitatea Alfa este o unitate comerciala cu amanuntul de comercializare a marfurilor textile .Dupa forma de organizare juridical este o societate...

Contabilitate

Etape în definirea obiectului contabilitatii: În prima etapa aproximativ în jurul anului 1494 au fost gasite o serie de însemnari contabile care...

Structuri Patrimoniale de Activ

1. selectarea si sintetizarea informatiilor acumulate; 2. dezvoltarea/ cultivarea limbajului de specialitate; 3. formarea si dezvoltarea unor...

Baze de Date Avansate

Problema analizei şi interpretării unui volum mare de date implică existenţa unui mecanism care să poată manipula volume mari de date stocate în...

Analiza Mediului de Afaceri

Analiza mediului de afaceri O organizaŃie poate esua în a-si atinge obiectivele în cazul în care nu ia în considerare caracteristicile mediului...

Rolul Contabilității

1. Repere privind istoria contabilităţii si a profesiei contabile Întreaga istorie a umanităţii gravitează în jurul conceptelor de nevoi si...

Probleme Rezolvate Contabilitate

Exercitiu 1: Compofruit este o mică afacere de familie care se ocupă cu producerea de compot de fructe. în cursul lunii mai, societatea a produs...

Contabilitatea Întreprinderii

Din antichitate ne-au parvenit diferite liste de cheltuieli sau de provizii, fãrã ca ele sã fie componente ale unui sistem contabil articulat. În...

Te-ar putea interesa și

Auditul instituțiilor de credit. Studiu de caz Raiffeisen Bank

INTRODUCERE Definiţie : Prin AUDIT se întelege examinarea profesională efectuată de o persoană autorizată, independentă în vederea exprimării...

Planificarea misiunii de audit intern - entități economice la SC Moldova SA

CAPITOLUL 1 AUDITUL INTERN – CONCEPT Așa cum este definit de Institutul Internațional al Auditorilor Interni, auditul intern este o funcție...

Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă

Motto: Deviza auditorilor interni: „progres prin împărtăşirea cunoştinţelor” INTRODUCERE La elaborarea acestei lucrări de cercetare am studiat...

Auditul Impozitului pe Veniturile din Salarii

MOTIVATIA TEMEI Un studiu efectuat in Uniunea Europeana scoate in evidenta discrepantele privind nivelul impozitelor pe venit practicat la nivel...

Auditul și controlul imobilizărilor corporale

MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI Într-un domeniu de activitate atât de nou şi în condiţiile în care este necesară armonizarea legislativă şi practica...

Audit intern în instituții publice

INTRODUCERE Omul modern este nevoit să gestioneze resursele limitate pe care le deţine, să anticipeze ceea ce ar putea câştiga şi să stabilească...

Abordarea auditului intern - pregătire, realizare, încheiere

Motivatia temei In tara noastra introducerea auditului intern este un domeniu interesant de studiu, cu multe elemente de descoperit si clarificat....

Auditul securității și sănătății în muncă și evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională

I. INTRODUCERE Prezenta lucrare isi propune sa indeplineasca urmatoarele obiective generale: 1. Auditarea securitatii si sanatatii in munca in...

Ai nevoie de altceva?