Contabilitate

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 68 în total
Cuvinte : 31679
Mărime: 108.13KB (arhivat)
Publicat de: Ernest Nica
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Chisca V

Extras din curs

Contabilitatea: la ce serveşte?

În zilele noastre, contabilitatea este adesea percepută ca instrument de măsurare a profitului (sau, mai precis, a rezultatului, ceea ce nu-i acelaşi lucru, după cum vom vedea ulterior), precum şi ca un mijloc de cunoaştere şi de apreciere a situaţiei patrimoniale şi, în consecinţă, ca un element ajutător al gestiunii.

În realitate, finalităţile contabilităţii sunt mult mai diverse şi rezultă din ceea ce speră de la ea partenerii în cursul tranzacţiilor lor. Ele au evoluat de-a lungul secolelor, dar în loc să se substituie unele altora, s-au suprapus şi întrepătruns, astfel complexă perceperea lor.

Se poate spune că, la origine, informaţia contabilă este o piesă probatoare, o memorie a operaţiunilor realizate între comercianţi, care au nevoie de transparenţă şi încredere.

Este deci esenţială dovada unui contract comercial între două persoane. Odată cu apariţia unităţilor de producţie importante, care constrâng întreprinzătorul să recurgă la mâna de lucru salariată şi să delege o parte din prerogativele sale, contabilitatea devine un mijloc de urmărire, de control intern etc. Întotdeauna este vorba despre reprezentarea unui contract bilateral, de data aceasta între patron şi salariat.

Se poate spune că dincolo de funcţia de ajutor al gestiunii, percepută de către toată lumea, contabilitatea are trei funcţii sociale importante care nu apar în mod explicit:

vizează crearea încrederii între protagoniştii vieţii economice: simpla tranzacţie între două persoane necesită deja o încredere reciprocă; a fortiori, atunci când schimburile capătă forme complexe; trebuie, spre exemplu, să se poată prezenta documente care să-i asigure pe bancheri, pe creditori în privinţa situaţiei financiare bune a întreprinderii, a solvabilităţii sale, precum şi a performanţelor sale de exploatare; în plus, cu toate că nu este scopul său, contabilitatea va viza acreditarea ideii unei bune gestiuni din partea conducătorilor;

joacă un rol de mediere în raporturile sociale şi favorizează negocierile dintre protagonişti: ca instrument de referinţă pentru determinarea unui cost şi deci a unui preţ, contabilitatea este, de fapt, sursa oricărei negocieri comerciale; ca mijloc de comunicare, ca limbaj comun acceptat de toţi, ea poate servi, implicit, în arbitrarea conflictelor.

aduce o informaţie relaţională fundamentală care trebuie să permită dialogul social.

Un alt mod de a privi problema finalităţilor contabilităţii constă în examinarea rolului său în funcţie sau nu de efectele sale. Daniel Bousard1, profesor de gestiune, distinge trei sensuri:

• sensul teleologic sau utilitar, care ia în considerare efectele economice ale deciziilor contabile şi consecinţele lor pentru diverşi protagonişti economici;

• sensul deontologic sau idealist, conform căruia contabilitatea nu are decât să se supună unor mari principii şi să dea cea mai bună reprezentare posibilă a entităţii descrise;

• sensul mixt, soluţia de compromis între cele două sensuri precedente.

PARTEA I

BAZELE ORGANIZĂRII ŞI CONDUCERII

CONTABILITĂŢII AGENŢILOR ECONOMICI

1. DEFINIŢIA CONTABILITĂŢII

1.1. Elemente istorice de referinţă

Privită în perspectiva timpului, evoluţia contabilităţii a parcurs o linie ascendentă, trecând succesiv de la forme inferioare la forme superioare, de la simplu la complex, ca o reflectare conştientă a năzuinţelor oamenilor de a cunoaşte cantitatea de muncă vie şi materializată cheltuită pentru producerea bunurilor, precum şi rezultatele obţinute din activitatea lor.

Izvorâtă din nevoile practice ale vieţii economice şi sociale, ea s-a dezvoltat şi s-a perfecţionat ca teorie şi practică odată cu dezvoltarea forţelor de producţie, a societăţii în general. Despre contabilitate, ca de altfel, despre oricare altă ştiinţă cu aplicaţie în practică, s-a scris o literatură bogată, corespunzător vechimii şi utilităţii sale.

Istoriografia menţionează mai mulţi autori italieni care ar fi formulat în scris definiţii şi principii ale contabilităţii în partidă dublă (Como Giovanni, Benedetto Cotrugli), dar recunoaşte ca părinte al acestui sistem pe Luca Paciolo, care formulează în lucrarea sa “Tratatus de computis et scripturis – Summa de arithmetica, geometria, proportioni e proportionalita”, prima definiţie dată contabilităţii.

El analizează contabilitatea ca pe un ansamblu de principii şi tehnici privind înregistrarea în partidă dublă a averii ce aparţine unui negustor, precum şi toate afacerile acestuia, în ordinea în care au avut loc. În concepţia sa , partida dublă este definită prin prisma ecuaţiei de schimb dintre avere şi capital. Fiecare mişcare sau tranziţie intervenită în masa averii şi implicit a capitalului este prezentată ca un raport între primire şi dare, respectiv între debitor, cel care primeşte valoarea, şi creditor, cel care o avansează. Astfel, Luca Paciolo a formulat o judecată care se ridică la rangul de principiu fundamental al contabilităţii, iar după unii autori de teorie a contabilităţii ca disciplină ştiinţifică.

Potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 61/2001 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, contabilitatea, ca activitate specializată în măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi a rezultatelor obţinute din activitatea persoanelor juridice şi fizice prevăzute la art.1 trebuie să asigure înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la poziţia financiară, performanţa financiară şi fluxurile de trezorerie, atât pentru cerinţele interne ale acestora, cât şi în relaţiile cu investitorii prezenţi şi potenţiali, creditorii financiari şi comerciali, clienţii, instituţiile publice şi alţi utilizatori.

1.2. Contabilitatea ca tehnică şi teorie ştiinţifică

Evoluţia contabilităţii a fost însoţită în plan teoretic de controverse privitoare la utilitatea sa în cadrul mecanismelor de cunoaştere şi gestiunii a stării la un moment dat şi a circuitului resurselor economice ale societăţii. Există în acest sens două concepţii:

• prima, care tratează contabilitatea ca teorie ştiinţifică;

• a doua, ca tehnică de culegere, prelucrare, stocare, transmitere şi analiză a informaţiilor.

Dacă se analizează mai atent aceste două concepţii, se observă că ele nu sunt antitetice, ci ca oricare disciplină ştiinţifică, contabilitatea reprezintă simultan o teorie ştiinţifică şi o tehnică specifică de lucru.

În calitatea sa de teorie ştiinţifică, contabilitatea reprezintă un sistem de principii şi cunoştinţe care explică şi informează, iar ca tehnică înregistrează şi clasifică tranzacţiile şi evenimentele care marchează viaţa diverselor entităţi (în primul rând întreprinderile) în scopul furnizării de informaţii necesare luării deciziilor economice.

Demersul autorilor în favoarea contabilităţii ca teorie ştiinţifică se întemeiază pe faptul că ea reprezintă un sistem de principii care fundamentează modelul contabil de cunoaştere şi gestiune. Toate aceste principii reprezintă enunţuri foarte generale şi esenţial conceptuale. Astfel, ele se delimitează ca un sistem de referinţă la care ne adresăm pentru a găsi un răspuns în orice situaţie de gestiune a resurselor economice, separate patrimonial, şi în alegerea tehnicilor contabile. În legătură cu aceste principii, contabilitatea se caracterizează prin capacitatea de a dezvălui legături şi raporturi între componentele patrimoniului, iar pe această bază de a furniza informaţii despre felul cum trebuie gospodărit eficient şi dezvoltat capitalul.

În plan metodologic, teoria contabilă, elaborează tehnici de lucru pentru realizarea ei ca sistem de culegere, stocare, transmitere, şi analiză a informaţiilor privind situaţia patrimoniului şi rezultatele obţinute.

Autorii care contestă calitatea contabilităţii de teorie ştiinţifică, leagă principiile contabile de tehnicile specifice şi regulile specifice ale practicii contabile. Ca urmare, este necesar să calificăm aceste principii drept reguli contabile general recunoscute, sau convenţii general acceptate. Dar trebuie să avem în vedere că principiile şi metodele rămân aceleaşi, dar aplicarea lor diferă de la caz la caz.

Actul de observare şi reprezentare propriu tehnicilor contabile nu poate fi disociat de teoria ştiinţifică în sprijinul căreia este realizat. De asemenea, reflexia teoretică nu poate ignora observaţia pragmatică, şi invers.

În măsura în care se acceptă ideea că prin vocaţia sa, contabilitatea este o disciplină ştiinţifică, ea îşi defineşte obiectul conţinutului său de studiu, metoda de cercetare şi poziţia sa în cadrul ştiinţelor economice.

Preview document

Contabilitate - Pagina 1
Contabilitate - Pagina 2
Contabilitate - Pagina 3
Contabilitate - Pagina 4
Contabilitate - Pagina 5
Contabilitate - Pagina 6
Contabilitate - Pagina 7
Contabilitate - Pagina 8
Contabilitate - Pagina 9
Contabilitate - Pagina 10
Contabilitate - Pagina 11
Contabilitate - Pagina 12
Contabilitate - Pagina 13
Contabilitate - Pagina 14
Contabilitate - Pagina 15
Contabilitate - Pagina 16
Contabilitate - Pagina 17
Contabilitate - Pagina 18
Contabilitate - Pagina 19
Contabilitate - Pagina 20
Contabilitate - Pagina 21
Contabilitate - Pagina 22
Contabilitate - Pagina 23
Contabilitate - Pagina 24
Contabilitate - Pagina 25
Contabilitate - Pagina 26
Contabilitate - Pagina 27
Contabilitate - Pagina 28
Contabilitate - Pagina 29
Contabilitate - Pagina 30
Contabilitate - Pagina 31
Contabilitate - Pagina 32
Contabilitate - Pagina 33
Contabilitate - Pagina 34
Contabilitate - Pagina 35
Contabilitate - Pagina 36
Contabilitate - Pagina 37
Contabilitate - Pagina 38
Contabilitate - Pagina 39
Contabilitate - Pagina 40
Contabilitate - Pagina 41
Contabilitate - Pagina 42
Contabilitate - Pagina 43
Contabilitate - Pagina 44
Contabilitate - Pagina 45
Contabilitate - Pagina 46
Contabilitate - Pagina 47
Contabilitate - Pagina 48
Contabilitate - Pagina 49
Contabilitate - Pagina 50
Contabilitate - Pagina 51
Contabilitate - Pagina 52
Contabilitate - Pagina 53
Contabilitate - Pagina 54
Contabilitate - Pagina 55
Contabilitate - Pagina 56
Contabilitate - Pagina 57
Contabilitate - Pagina 58
Contabilitate - Pagina 59
Contabilitate - Pagina 60
Contabilitate - Pagina 61
Contabilitate - Pagina 62
Contabilitate - Pagina 63
Contabilitate - Pagina 64
Contabilitate - Pagina 65
Contabilitate - Pagina 66
Contabilitate - Pagina 67
Contabilitate - Pagina 68

Conținut arhivă zip

  • Contabilitate.doc

Alții au mai descărcat și

Bilanțul contabil și poziția financiară a întreprinderii

Pozitia financiara este reprezntata de resursele economice controlate de intreprindere şi drepturile asupra acestora la un moment dat. Pornind de...

Contabilitate

1.Obiectul de studiu, metoda şi rolul contabităţii în gestiunea firmei 1.1Repere privind definirea contabilităţii Prima lucrare de contabilitate...

Bazele Contabilității

Capitolul 1: Obiectivul raportãrii financiare cu scop general. Utilizatorii situa.iilor financiare i nevoile lor informa.ionale. Obiectivul...

Analiza Datelor

1.1. Prezentarea datelor 1.1.1. Matricea observații x caracteristici Datele primare rezultate din eşantion sunt transformate în forme menite să...

Analiza financiară

Analiza economico-financiara a unei societati Analiza economico-financiara este un mijloc ce vizeaza realizarea obiectivelor propuse si ofera...

Patrimoniul și bilanțul - fundamente ale logicii contabile

Baza legală a organizării contabilităţii în România o constituie legea 82/1991, legea contabilităţii. Potrivit art.1 regiile autonome, societăţile...

Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale

CAPITOLUL I TRĂSĂTURILE, FUNCŢIILE ŞI ELEMENTELE TEHNICE ALE IMPOZITELOR 1.1. Trăsăturile impozitelor, taxelor şi contribuţiilor Într-o economie...

Bazele Contabilității

CAPITOLUL 1 BILANtUL sI CONTUL DE PROFIT sI PIERDERI - IMAGINEA POZItIEI FINANCIARE sI A PERFORMANtELOR ÎNTREPRINDERII In acest capitol vom...

Te-ar putea interesa și

Principii contabile și imaginea fidelă prin intermediul situațiilor financiare

Unul dintre cei mai mari clasici ai literaturii universale, Goethe, definea contabilitatea ca fiind „una din cele mai ingenioase creaţii ale...

Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ

I STRUCTURA ORGANIZATORICĂ I.1 Educaţia, cercetarea şi cultura; Sunt factori strategici ai dezvoltării oricărui stat. Investiţia în educaţie şi...

Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL

INTRODUCERE Motto: ,,Analiza este bună ca unealtă a progresului, a civilizaţiei ,bună în măsura în care zdruncină convingerile stupide, risipeşte...

Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor la SC Martens SA

Introducere Performanțele obținute de cǎtre o întreprindere sunt informații prețioase, esențiale în economiile bazate pe investiții private și...

Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile

INTRODUCERE În această lucrare vă voi prezenta întregul proces de trecere la moneda euro. Am ales această temă cu scopul de a cunoaşte avantajele,...

Organizarea Contabilității Stocurilor la SC Hutton SA

INTRODUCERE Contabilitatea reprezintă un sistem informatic utilizat pentru măsurarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor necesare şi...

Contabilitatea fluxurilor de imobilizări corporale și necorporale

INTRODUCERE Sistemul contabil românesc aplicabil de la 1 ianuarie 1994 s-a inspirit din planurile contabile generale ale ţărilor vest-europene, în...

Organizarea Contabilității Privind Taxa pe Valoarea Adăugată la SC New Style SRL

INTRODUCERE Pentru a-şi desfăşura activităţile, statul are nevoie de venituri pe care şi le asigură din impozite prelevate atât de la persoanele...

Ai nevoie de altceva?