Contabilitate

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 5 fișiere: ppt
Pagini : 167 în total
Mărime: 121.52KB (arhivat)
Puncte necesare: 0
Facultatea Crestina Partium-Oradea cap 2-6

Extras din curs

2.1. STRUCTURA CAPITALURILOR

Capitaluri proprii (pasiv intern) – dreptul titularilor de patrimoniu asupra activelor unei entităţi, după deducerea tuturor datoriilor.

CAPITALURI PROPRII = ACTIVE - DATORII

Capital propriu nominalizat (capital social)

Capitaluri proprii nenominalizate (capital acumulat: prime de capital, rezerve, rezultat)

Provizioanele

Capitalurile străine

Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni

Credite bancare pe termen lung şi mediu

Datorii ce privesc imobilizările financiare

Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate

2.2. a. ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII CAPITALURILOR

Grupa 10 “Capital şi rezerve” – conturi de pasiv

101 “Capital”

104 “Prime de capital”

105 “Rezerve din reevaluare”

106 “Rezerve”

107 “Rezerve din conversie” *

108 “Interese minoritare” *

109 “Actiuni proprii”

Grupa 11 “Rezultatul reportat”

Contul bifuncţional 117 “Rezultatul reportat”

Grupa 12 “Rezultatul exerciţiului”

Contul bifuncţional 121 “Profit şi pierdere”

Contul de activ 129 “Repartizarea profitului”

2.2. b. ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII CAPITALURILOR

Grupa 13 “Subvenţii pentru investiţii”

131 “Subvenţii guvernamentale pentru investiţii”

132 “Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii”

133 “Donaţii pentru invstiţii”

134 “Plusuri de inventar de natura imobilizărilor”

138 “Alte sume primite ca subvenţii pentru investiţii”

Grupa 15 “Provizioane”

Contul sintetic de gradul I 115 “Provizioane”

Grupa 16 “Împrumuturi şi datorii asimilate”

161 “Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni”

162 “Credite bancare pe termen lung”

166 “Datorii ce privesc imobilizările financiare”

167 “Alte împrumuturi şi datorii asimilate”

168 “Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate”

169 “Prime privind rambursarea obligaţiunilor”

2.3.a. CONTABILITATEA CAPITALULUI SOCIAL

Capitalul social = valoarea totală a aporturilor subscrise şi/sau depuse de acţionari sau asociaţi

Documente privind evidenţa capitalului social

Actul constitutiv

Vărsarea capitalului social subscris

Tipuri de documente:

Chitanţă

Foaie de vărsământ

Proces verbal de predare-preluare

Registrul acţionarilor (asociaţilor)

2.3.b. CONTABILITATEA CAPITALULUI SOCIAL

EVALUAREA CAPITALULUI SOCIAL

Valoarea nominală = valoarea capitalului social : numărul de titluri emise (acţiuni sau părţi sociale)

Valoarea de piaţă = valoarea de vânzare-cumpărare a titlurilor

Preţul de emisiune = preţul care trebuie plătit de către persoanele care subscriu acţiunile sau părţile sociale. Preţul de emisiune => valoarea nominală

Valoarea financiară = dividendul distribuit pe acţiune : rata medie a dobânzii pe piaţă

Valoarea de randament = (dividendul distribuit pe acţiune + cota parte din profit pe acţiune încorporată în rezerve) : rata medie a dobânzii pe piaţă

Valoarea contabilă = activul net : numărul de titluri

Conținut arhivă zip

  • 2 CONTAB CAPITALURILOR.ppt
  • 3 CONTAB IMOBILIZARI.ppt
  • 4 CONTAB STOCURILOR.ppt
  • 5 CONTAB DECONT CU TERTII.ppt
  • 6 CONTAB TREZORERIE.ppt

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Capitalurilor

CAI DE DIMINUARE A CAPITALULUI SOCIAL Societatea recurge la diminuarea capitalului social, de regula, in situatii nefavorabile, cand o parte din...

Bazele contabilității

CAPITOLUL I. BAZELE TEORETICE ALE CONTABILITATII DECONTARILOR CU PERSONALUL 1.Analiza sistemului de calcul, evidenta si control a salariilor...

Bilanțul Contabil și Poziția Financiară a Întreprinderii

3.1.Aspecte teoretice În prezent, întreprinderile românesti întocmesc un model de bilant lista prin actiunea OMF 94/2001 (în cazul...

Contul și Dubla Înregistrare

1. Notiunea de cont. Structura si forma contului. Pentru a descrie situatia si miscarea fiecarui element patrimonial luat în parte, precum si a...

Sinteze Contabilitate

Patrimoniul reprezinta totalitatea drepturilor si obligatiilor cu valoare economica, apartinând unei persoane fizice sau juridice, precum si...

Bilanțul contabil

OBIECTUL CONTABILITATII Prima definitie a contabilitatii a fost formulate in 1494, de italianul Luca Paciolo. El analizeaza contabilitatea ca un...

Contabilitate financiară - partea I

INTRODUCERE Reglementările şi metodologiile care formează sistemul contabil din ţara noastră permit asigurarea unui sistem normat de...

Contabilitate de Gestiune

1.1. Delimitarea conceptuala a contabilitatii de gestiune Informatiile oferite de contabilitate, ca instrument de cunoastere, gestiune si control...

Te-ar putea interesa și

Principii contabile și imaginea fidelă prin intermediul situațiilor financiare

Unul dintre cei mai mari clasici ai literaturii universale, Goethe, definea contabilitatea ca fiind „una din cele mai ingenioase creaţii ale...

Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ

I STRUCTURA ORGANIZATORICĂ I.1 Educaţia, cercetarea şi cultura; Sunt factori strategici ai dezvoltării oricărui stat. Investiţia în educaţie şi...

Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL

INTRODUCERE Motto: ,,Analiza este bună ca unealtă a progresului, a civilizaţiei ,bună în măsura în care zdruncină convingerile stupide, risipeşte...

Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor la SC Martens SA

Introducere Performanțele obținute de cǎtre o întreprindere sunt informații prețioase, esențiale în economiile bazate pe investiții private și...

Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile

INTRODUCERE În această lucrare vă voi prezenta întregul proces de trecere la moneda euro. Am ales această temă cu scopul de a cunoaşte avantajele,...

Organizarea Contabilității Stocurilor la SC Hutton SA

INTRODUCERE Contabilitatea reprezintă un sistem informatic utilizat pentru măsurarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor necesare şi...

Contabilitatea fluxurilor de imobilizări corporale și necorporale

INTRODUCERE Sistemul contabil românesc aplicabil de la 1 ianuarie 1994 s-a inspirit din planurile contabile generale ale ţărilor vest-europene, în...

Organizarea Contabilității Privind Taxa pe Valoarea Adăugată la SC New Style SRL

INTRODUCERE Pentru a-şi desfăşura activităţile, statul are nevoie de venituri pe care şi le asigură din impozite prelevate atât de la persoanele...

Ai nevoie de altceva?