Control Financiar

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 81 în total
Cuvinte : 23913
Mărime: 99.69KB (arhivat)
Publicat de: Alexandra Nica
Puncte necesare: 0

Cuprins

 1. CAPITOLUL I CONCEPTUL DE CONTROL FINANCIAR 3
 2. 1.1 CONTEXTUL GENERAL AL CONTROLULUI FINANCIAR ÎN ECONOMIA DE PIAŢĂ 3
 3. 1.2 CONTROLUL – FUNCŢIE A MANAGEMENTULUI ŞI GESTIUNII FINANCIARE 5
 4. 1.3 OBIECTUL, ROLUL, ŞI FUNCŢIILE CONTROLULUI FINANCIAR 6
 5. 1.4 FORMELE CONTROLULUI FINANCIAR 7
 6. 1.5 SISTEMUL DE DOCUMENTE PRIMARE ŞI EVIDENŢĂ TEHNICO – OPERATIVĂ ŞI CONTABILĂ, SURSĂ ŞI OBIECT DE INFORMARE PENTRU CONTROL 8
 7. CAPITOLUL II METODOLOGIA DE EXERCITARE A CONTROLULUI FINANCIAR 12
 8. 2.1 SISTEMUL METODOLOGIC DE CONTROL FINANCIAR 12
 9. 2.2 PROCEDEE DE CONTROL FINANCIAR 13
 10. 2.2.1. STUDIUL GENERAL PREALABIL 14
 11. 2.2.2 CONTROLUL DOCUMENTAR CONTABIL 14
 12. 2.2.3 CONTROLUL FAPTIC 17
 13. 2.2.4 ANALIZA ECONOMICO – FIANANCIARĂ 18
 14. 2.2.5 CONTROLUL TOTAL ŞI PRIN SONDAJ 19
 15. CAPITOLUL III FINALIZAREA ACŢIUNILOR DE CONTROL FINANCIAR 20
 16. 3.1 MĂSURI DE VALORIFICARE A CONSTATĂRILOR CONTROLULUI FINANCIAR 20
 17. 3.2 RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ 21
 18. 3.3 RĂSPUNDEREA CONTRAVENŢIONALĂ 22
 19. 3.4 RĂSPUNDEREA PATRIMONIALĂ 25
 20. 3.5 RĂSPUNDEREA PENALĂ 27
 21. CAPITOLUL IV CONTROLUL FINANCIAR PROPRIU 30
 22. 4.1 CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV 30
 23. 4.1.1 OBIECTIVELE CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV 30
 24. 4.1.2 ORGANIZAREA ŞI EXERCITAREA CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV 31
 25. 4.2 CONTROLUL FINANCIAR DE GESTIUNE 33
 26. 4.3 ORGANIZAREA ŞI EFECTUAREA INVENTARIERII PATRIMONIALE 35
 27. CAPITOLUL V CONTROLUL FINANCIAR EXERCITAT DE ORGANELE DIN SUBORDINEA GUVERNULUI 411
 28. 5.1. EXERCITAREA CONTROLULUI FISCAL 411
 29. 5.1.1. CONSIDERATII GENERALE 411
 30. 5.1.2.REGLEMENTAREA CONTROLULUI FISCAL 433
 31. 5.2 OBIECTIVELE ŞI ORGANIZAREA CONTROLULUI FINANCIAR EXERCITAT DE ORGANELE MINISTERULUI FINANŢELOR PUBLICE 455
 32. 5.3 AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 466
 33. 5.4. EVAZIUNEA FISCALĂ 50
 34. 5.4.1 CONCEPTUL DE EVAZIUNE FISCALĂ 50
 35. 5.4.2 ASPECTE SPECIFICE DE EVAZIUNE PE CATEGORII DE OBLIGAŢII FISCALE 522
 36. 5.4.3 FAPTELE DE EVAZIUNE FISCALĂ CARE CONSTITUIE CONTRAVENŢII SAU INFRACŢIUNI 54
 37. 5.5. CONTROLUL FINANCIAR EXERCITAT DE GARDA FINANCIARĂ 55
 38. CAPITOLUL VI CURTEA DE CONTURI 588
 39. 6.1 ORGANIZAREA, PERSONALUL ŞI CONDUCEREA CURŢII DE CONTURI 588
 40. 6.2 ATRIBUŢIILE DE CONTROL ALE CURŢII DE CONTURI 61
 41. 6.2.1 CONTROLUL CONTURILOR ANUALE DE EXECUŢIE ŞI DESCĂRCAREA DE GESTIUNE 62
 42. 6.2.2 CONTROLUL EFECTUAT PE PARCURSUL EXECUŢIEI BUGETARE 644
 43. CAPITOLUL VII AUDITUL FINANCIAR – CONTABIL 655
 44. 7.1 CONCEPTUL DE AUDIT FINANCIAR – CONTABIL 655
 45. 7.2 RAPORTUL DINTRE CONTROLUL INTERN (PROPRIU) ŞI AUDITUL FINANCIAR-CONTABIL 666
 46. 7.3 AUDITUL INTERN 677
 47. 7.4 AUDITUL EXTERN 688
 48. 7.5 NORMELE DE REFERINŢĂ ALE AUDITORULUI FINANCIAR-CONTABIL 688
 49. TESTE GRILĂ 71
 50. BIBLIOGRAFIE 799

Extras din curs

CAPITOLUL I

CONCEPTUL DE CONTROL FINANCIAR

1.1 CONTEXTUL GENERAL AL CONTROLULUI FINANCIAR

ÎN ECONOMIA DE PIAŢĂ

Trecerea României la economia de piaţă al cărui fundament îl constituie proprietatea privată şi ale cărei mecanisme presupun coroborarea şi îmbinarea organică a legilor pieţei cu acţiunea statului, se dovedeşte a fi un proces complex şi de durată Aceastã economie, nu e lipsită de inechităţi şi abuzuri dar, în acelaşi timp, e clar faptul că agentul economic privat oferă cea mai bună perspectivă de păstrare a libertăţii, precum şi cele mai accesibile căi de dezvoltare economică.

În societatea contemporană, economia de piaţă, ca formă de organizare a vieţii economice, în care raportul dintre cerere şi ofertă determină principiile de prioritate în organizarea producţiei şi realizarea bunurilor, are la bază agentul economic.

Economia de piaţă este o economie guvernată de legi specifice între care cele ale pieţei sunt determinante cum ar fi :jocul preţurilor, profitul, presiunea concurenţei, incertitudinii şi riscului.

Într-o economie de piaţă responsabilitatea socială a firmei este de a-şi folosi resursele şi de a se lansa în activităţi menite să-i sporească profitul, funcţionând atâta timp cât respectă regulile presupunând o competiţie deschisă, dură dar liberă şi corectă. În economia de piaţă oricare agent economic doreşte să realizeze profit, iar desfăşurarea rentabilă a activităţii e asigurată de cunoaşterea condiţiilor economice şi financiare în raport cu cerinţele şi legităţile pieţei.

Cunoaşterea este necesară în primul rând conducerii agenţilor economici şi personalului acestora şi în al doilea rând pentru ceilalţi agenţi economici, parteneri de afaceri, etc. Această cunoaştere a sistemului patrimonial şi financiar al agenţilor economici se realizează cu ajutorul documentelor primare şi al evidenţei tehnico operative şi contabile.

Asigurarea corectitudinii, exactităţii şi realităţii acestor informaţii constituie o problemă de mare răspundere şi se realizează cu ajutorul controlului. Prin control conducerea îşi asigură informarea reală, dinamică şi preventivă care ridică valoarea concluziilor şi calitatea deciziilor. El nu se rezumă să constate manifestarea neajunsurilor, nu e numai concomitent şi ulterior ci în primul rând e bazat pe previziunea desfăşurării activităţii, a posibilităţilor apariţiei deficienţelor şi anomaliilor.

Statul trebuie să intervină ori de câte ori e necesar prin instrumentele sale juridice şi financiare, atunci când situaţia o impune în vederea respectării legislaţiei şi a altor norme specifice. Pe lângă egalitatea între agenţii economici, independenţa şi libera iniţiativă, o altă caracteristică esenţială a economiei de piaţă este concurenţa care reprezintă o manifestare a liberei iniţiative, un mod de comportament economic ce are la bază rivalitatea pe piaţă.

Concurenţa este o luptă între producători pentru condiţii mai avantajoase în producerea şi desfacerea bunurilor precum şi sporirea profitului. Cunoaşterea condiţiilor economice şi financiare în raport cu cerinţele şi legităţile pieţei în care se derulează activităţile agenţilor economici, previne situaţiile de încetare a plăţilor şi de faliment, asigurând obţinerea profitului. Cunoaşterea situaţiei patrimoniului, a capacităţii lui de a genera profit este asigurată cu ajutorul: contabilităţii cât şi a controlului financiar. În acest context controlul la nivel micro şi macroeconomic reprezintă o funcţie eficientă şi necesară a conducerii care asigură cunoaşterea şi perfectionarea modului de gestionare a patrimoniului şi de orientare, organizare şi desfăşurare a activităţii de producţie şi desfacere.

În condiţiile economice de piaţă, controlul ca formă de cunoaştere are în vedere trei poziţii de interese economico-financiare după cum urmează:

- interesele agenţilor economici bazate pe profit (sistemul contabil şi controlul dependent de conducerea agenţilor economici);

- interesele terţilor agentilor economici (control de certificare a situaţiei patrimonial-financiare a agentului economic);

- interesele statului (control independent).

Controlul este deci o necesitate obiectivă şi subiectivă, dar nu este un scop în sine ci un mijloc de perfecţionare a activităţii executive, inclusiv a procesului de conducere a acesteia. Controlul are ca direcţii esenţiale: orientarea mai bună a muncii, întărirea ordinii şi disciplinei în organizarea şi desfăşurarea activităţii economice, gospodărirea mai bună a mijloacelor materiale şi financiare.

Preview document

Control Financiar - Pagina 1
Control Financiar - Pagina 2
Control Financiar - Pagina 3
Control Financiar - Pagina 4
Control Financiar - Pagina 5
Control Financiar - Pagina 6
Control Financiar - Pagina 7
Control Financiar - Pagina 8
Control Financiar - Pagina 9
Control Financiar - Pagina 10
Control Financiar - Pagina 11
Control Financiar - Pagina 12
Control Financiar - Pagina 13
Control Financiar - Pagina 14
Control Financiar - Pagina 15
Control Financiar - Pagina 16
Control Financiar - Pagina 17
Control Financiar - Pagina 18
Control Financiar - Pagina 19
Control Financiar - Pagina 20
Control Financiar - Pagina 21
Control Financiar - Pagina 22
Control Financiar - Pagina 23
Control Financiar - Pagina 24
Control Financiar - Pagina 25
Control Financiar - Pagina 26
Control Financiar - Pagina 27
Control Financiar - Pagina 28
Control Financiar - Pagina 29
Control Financiar - Pagina 30
Control Financiar - Pagina 31
Control Financiar - Pagina 32
Control Financiar - Pagina 33
Control Financiar - Pagina 34
Control Financiar - Pagina 35
Control Financiar - Pagina 36
Control Financiar - Pagina 37
Control Financiar - Pagina 38
Control Financiar - Pagina 39
Control Financiar - Pagina 40
Control Financiar - Pagina 41
Control Financiar - Pagina 42
Control Financiar - Pagina 43
Control Financiar - Pagina 44
Control Financiar - Pagina 45
Control Financiar - Pagina 46
Control Financiar - Pagina 47
Control Financiar - Pagina 48
Control Financiar - Pagina 49
Control Financiar - Pagina 50
Control Financiar - Pagina 51
Control Financiar - Pagina 52
Control Financiar - Pagina 53
Control Financiar - Pagina 54
Control Financiar - Pagina 55
Control Financiar - Pagina 56
Control Financiar - Pagina 57
Control Financiar - Pagina 58
Control Financiar - Pagina 59
Control Financiar - Pagina 60
Control Financiar - Pagina 61
Control Financiar - Pagina 62
Control Financiar - Pagina 63
Control Financiar - Pagina 64
Control Financiar - Pagina 65
Control Financiar - Pagina 66
Control Financiar - Pagina 67
Control Financiar - Pagina 68
Control Financiar - Pagina 69
Control Financiar - Pagina 70
Control Financiar - Pagina 71
Control Financiar - Pagina 72
Control Financiar - Pagina 73
Control Financiar - Pagina 74
Control Financiar - Pagina 75
Control Financiar - Pagina 76
Control Financiar - Pagina 77
Control Financiar - Pagina 78
Control Financiar - Pagina 79
Control Financiar - Pagina 80
Control Financiar - Pagina 81

Conținut arhivă zip

 • Control Financiar.doc

Alții au mai descărcat și

Auditul Financiar Contabil

CAPITOLUL 1. NOŢIUNI TEORETICE PRIVIND AUDITUL FINANCIAR-CONTABIL. DEFINIŢIE. ROL. OBIECTIVE Auditul financiar-contabil este un domeniu de vârf al...

Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară

INTRODUCERE Nevoia de armonizare şi uniformizare în contabilitate impune normalizarea sa. Pe această cale se formalizează şi materializează...

De la Singular la Plural în Rapoartele Financiare

CAP.I: SITUAŢIILE FINANCIARE Situaţiile financiare reprezintă mijloacele prin care informaţiile financiare sunt furnizate utilizatorilor externi...

Control Financiar și Expertiză Contabilă

CONTROL FINANCIAR SI EXPERTIZA CONTABILA Tema nr. 1. Definirea, clasificarea,sfera de actiune, obiectivele si functiile controlului financiar....

Cadrul Conceptual IASB pentru Raportare

Introducere Ca şi celelalte activităţi umane şi celelalte discipline care cad sub incidenţa ştiinţelor sociale, contabilitatea este în mod...

Evoluția organismelor de control financiar în România

CAPITOLUL I MOTIVAŢIA, IMPORTANŢA ŞI METODOLOGIA CERCETĂRII Controlul poate fi definit ca „o activitate de sine stătătoare omniprezentă în...

Audit și Control Financiar de Gestiune

CONCEPTUL DE CONTROL Noţiunea de control provine din expresia „contra rolus” care înseamnă verificarea actului original după duplicatul care se...

Expertiza Contabilă

EXPERTIZA CONTABILĂ 1. Conceptul de expertiză contabilă Expertiza, în general, este: - activitatea de cercetare efectuată de un specialist,...

Te-ar putea interesa și

Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL

INTRODUCERE Controlul contabil arată, în adevăr, originile contabilităţii. Acum mai bine de 3000 de ani î.e.n.. au fost relevate legile comerciale...

Controlul financiar

Capitolul 1 ASPECTE GENERALE ALE CONTROLULUI FINANCIAR 1. 1 Noţiunea şi conceptul de control financiar. Desfăşurarea şi dezvoltarea...

Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila

Capitolul 1 - CONTROLUL FUNC|IE EFICENT~ A CONDUCERII 1.1 Necesitatea controlului agenţilor economici în cadrul economiei de piaţă...

Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Preventiv la SC Ramfi Instal SRL

CAP. 1. BAZELE CONCEPTUALE ALE CONTROLULUI 1.1. CONTROLUL FUNCŢIE ESENŢIALĂ A MANAGEMENTULUI Termenul de „control” îl datorăm expresiei contra...

Controlul Financiar de Gestiune la Agențiile CEC

CAP I. PROBLEME GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA CEC- SA. 1.1 SCURT ISTORIC AL CEC Sistemul bancar îşi are originea în trecutul îndepărtat , existând...

Baze teoretice ale controlului financiar

Introducere Etimologic, cuvântul control derivă din limba latină, “contra rolus”, care se definește ca fiind “cercetarea unui act duplicat după...

Control Financiar Preventiv

CONTROLUL FINANCIAR Controlul este funcţia managerială de măsurare şi corectare a performanţelor activităţii subordonaţilor, pentru ca planurile...

Metodologia de exercitare a controlului financiar prin cenzori la o firmă

I. Metodologia de exercitare a controlului financiar prin cenzori 1.1 Introducere Metodologia de exercitare a controlului financiar reprezintă...

Ai nevoie de altceva?