Drept Civil

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 13038
Mărime: 53.86KB (arhivat)
Publicat de: Leordean Damian
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Constantin Palade

Extras din curs

Ramuri de dr român

Sistemul de dr român: : -I.Dr public-ramura de dr, care reglementează raporturile juridice în care unul din subiecţi este statul.

Consecinţă juridică-metoda de reglementare este de subordonare.Întotdeauna statul impune p conduită celeilalte părţi.

Ex:Dr administrativ, Dr penal

-II.Dreptul privat

Întotdeauna raporturile juridice se stabilesc între particulari.

Consecinţă juridică-metoda de egalitate a voinţelor juridice a părţilor.

-de comun acord părţile stabilesc raporturi juridice

-de comun acord părţile stabilesc drepturile şi obligaţiile

-modifică dr şi obligaţiile stabilite

-de comun acord desfac legătura juridică, raprotul juridic.

Dreptul civil este o ramură a dreptului privat.

Dreptul civil reglementează:

-ramura de dr.privat

-reglementează raporturi juridice patrimoniale în care părţile sunt egale

-raporturi juridice nepatrimoniale

-raporturi juridice de dr civil se stabilesc între persoane fizice şi juridice.

Raporturile juridice patrimoniale=raporturi juridice care au un conţinut economic ce se exprimă în bani.

De ex:raportul juridic între vânzător-cumpărătorm vânzătorul predă o valoare, cumpărătorul altă valoare etc.

Chiriaş-locator-îi leagă –chiria, folosinţa.

Dreptul civil reglementează majoritatea raporturilor juridice patrimoniale.-şi alte ramuri de dr.

Reglementează raporturi patrimoniale , de exemplu:Dr fiscal:legătura contribuabili-stat

Dreptul penal –raportul juridic condamnat-stat.

Numai dreptul civil reglementeaă raporturi juridice patrimoniale în care părţile au o voinţă juridică egală.

Raproturile juridice patrimoniale sunt de 2 feluri:

1.Raporturi juridice reale-în care se exprimă dreptul de proprietate cu formele sale.

real = lucru

2.Raporturile juridice obligaţionale-sunt acele raporturi juridice în care o parte numită creditor are dreptul să ceară celeilalte părţi numită debitor să execute o prestaţie (constă în a dam a face sau nu face ceva).a nevoie folosindu-se forţa de constrângere a statului(adstringinul)

Aceste raporturi rezultă din acte juridice şi din fapte juridice.

Reporturile juridice nepatrimoniale: (personale sau extrapatrimoniale, care nu au conţinut economic, nu pot fi exprimate în bani.Fac parte din raporturi juridice privitoare la integritatea persoanelor fizice :(dr la viaţă, dreptul la integritate corporală))

Raporturile juridice privind elementele de identificare ale persoanelor (nume,domiciliu)

De ex: victima-autorul sunt legaţi de un raport juridice nepatrimonial, nu-i legaă o sumă de bani.

Dreptul civil , ca de altfel orice ramurî de drept, se diferenţiază de alte ramuri de drept prin 4 criterii:

a.) obiectul de reglementare

b.) metoda de reglementare =voinţă juridică egală a părţilor

c.) natura normei juridice, care reglementează în ramura respectivă de dr.

-Dr civil conţine norme juridice dispozitive=reglementări de la care părţile pot să deroge, să stabilească o altă conduită, decât aceea precizată în norma juridică

De ex. Plata la vânzare-cumpărare se face la domiciliul debitorului, părţile pot deroga (fac plata la locul situării bunului)

Sunt mai rare nomele juridice imperative.

d.)Natura sancţiunilor civile

Sancţiunile în dreptul civil au caracter reparatoriu, se urmăreşte prin sancţiune civilă repunerea părţilor în situaţia anterioară încălcării normei juridice.

Izvoarele dreptului civil

Izvor formal de drept civil-actul normativ care reglementează materii de dr civil

Constituţia-există în art 135 stabilit principiul ucrotirii dreptului de proprietate.

Ex:art 136,art 44

Lega organică-se adoptă pentruz a reglementa anumite domenii ale vieţii sociale considerate deosebit de importante , ex art 73.

Printre aceste domenii se arată şi regimul juridic general al proprietăţii şi moştenirii →orice lege care reglementează proprietatea şi moştenirea este o lege organică

Se votează de mai mulţi senatori şi deputaţi (50%+1 din nr. Total)

Orice lege sau act normatic subordonat legii (HG, OG, OUG, ordine, instrucţiuni ale miniştrilor sau conducătorilor autorităţilor administraţiei centrale) precum şi actele subordonate legii pe plan local(ordinul prefectului, dispoziţia primarului, hotărâriile consiliilor locale)sunt izvoare de drept civil, numai dacă au în conţinut reglementări ale materiilor de drept civil.

Cutuma-regulă de conduită formată într-o colectivitate într-o perioadă mai îndelungată şi căreia comunitatea îi acordă putere obligatorie.

În dreptul român cutuma nu este izvor de drept.Este izvor de dr în dreptul civil numai atunci când o normă juridică , o reglementare face trimitere la obiceiul obştesc, la cutumă.Avem astfel de texte:art 970 din codul civil, art 600, art 607

Aplicarea legii civile

Legea civilă se aplică:

1 actului juridic civil,

2.efectelor actului juridic civil, (în perioada de timp după încheierea acestora)situaţiilor juridice civile-raporturile juridice civile care se încheie într-un interval de timp, de regulă mai mare.

Ex.contract vânzare-cumpărare imobil.pentru încheierea lui este nevoie de un interval de timp.

3.Efectelor situaţiilor –se aplică legea civilă

Aplicarea legii civile în timp

Se aplică între 2 momente:

a.) momentul intrării în vigoare a legii →se nasc efecte juridice:

-legea civilă devine obligatorie

-se naţte prezumţia legală că orice persoană a luat la cunoştinţă de existenţa legii.Nimeni nu poate invoca necunoaşterea legii.

b.) momentul încetării aplicării legii:

-abrogarea legii

-ajungerea la termen(legile temporare)

-căderea în desuetudine

Preview document

Drept Civil - Pagina 1
Drept Civil - Pagina 2
Drept Civil - Pagina 3
Drept Civil - Pagina 4
Drept Civil - Pagina 5
Drept Civil - Pagina 6
Drept Civil - Pagina 7
Drept Civil - Pagina 8
Drept Civil - Pagina 9
Drept Civil - Pagina 10
Drept Civil - Pagina 11
Drept Civil - Pagina 12
Drept Civil - Pagina 13
Drept Civil - Pagina 14
Drept Civil - Pagina 15
Drept Civil - Pagina 16
Drept Civil - Pagina 17
Drept Civil - Pagina 18
Drept Civil - Pagina 19
Drept Civil - Pagina 20
Drept Civil - Pagina 21
Drept Civil - Pagina 22
Drept Civil - Pagina 23
Drept Civil - Pagina 24
Drept Civil - Pagina 25

Conținut arhivă zip

  • Drept Civil.doc

Alții au mai descărcat și

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Drept Civil

CURS 1 Drept=ansamblu de reguli de conduita ,obligatorii ce stabilesc anumite drepturi ,libertati si obligatii ale oamenilor in relatiile lor...

Actul Juridic Civil

Actul juridic civil = manifestare de voinţă făcută cu intenţia de a produce efecte juridice, respectiv de a da naştere, modifica sau stinge un...

Prescripția Extinctivă

În viaţa social juridică, timpul ocupă un rol deosebit de important, astfel timpul desemnat în unităţi fragmentate, ore, zile, luni sau ani,...

Drept Civil

Raportul juridic obligaţional este un raport patrimonial de drept civil adică are continut economic , poate fi evaluat în bani , al cărui conţinut...

Drept civil - definiții

Dreptul – ca si statul, este o categorie istorica ce a aparut pe o anumita treapta de dezvoltare a societatii umane, si anume in oranduirea...

Raportul Juridic a Dreptului Civil

Raportul juridic, indiferent de natura sa, este o relaţie socială reglementată de norma juridică. Cu alte cuvinte, relaţia nu poate deveni raport...

Vicii de consimțământ

Vicii de consim: imprejurari care afecteaza catacterul constient si liber a vointei incorporate intr-un act juridic in asa mas incat constituie...

Te-ar putea interesa și

Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil

INTRODUCERE Viaţa socială fiind eminamente o viaţă colectivă presupune existenţa unei mari diversităţi de raporturi, interacţiuni între agenţii...

Răspunderea civilă și delictuală

INTRODUCERE În această scurtă introducere la lucrarea de faţă voi încerca să fac o succintă prezentare a motivelor ce m-au determinat să susţin...

Legi Aplicabile Persoanelor Fizice și Juridice

ARGUMENT În lucrarea de faţă încercam să dezbatem problema legată de legile ce se aplică asupra persoanelor fizice şi juridice, accentuând ideea...

Principiile Dreptului Civil

CAP. I. DREPTUL CIVIL – RAMURĂ ÎN SISTEMUL DREPTULUI 1.1 Noţiunea de drept civil român Etimologic, expresia „drept civil” îşi are sorgintea în...

Abuzul de Drept

INTRODUCERE Dreptul apare odată cu statul, ca produs al aceleaşi dezvoltări sociale. Existenţa statului în epoca modernă se afirmă în corelarea...

Drept Civil - Ramură de Drept

Introducere Actualitatea temei Prezentarea cît mai largă a dreptului, ca totalitate a normelor juridice, i-a preocupat din cele mai vechi...

Locul și Rolul Dreptului Civil în Sistemul de Drept

Introducere a) Expunerea obiectivelor propuse Dreptul nu este altceva decît o disciplină care are ca scop reglementarea acţiunilor omeneşti,...

Uzucapiunea - Mod de Dobândire a Proprietății Private

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE Dintre toate drepturile pe care o persoană le poate avea asupra unui lucru, cel mai complet este dreptul de proprietate...

Ai nevoie de altceva?