Drept Civil

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 8 fișiere: doc
Pagini : 29 în total
Cuvinte : 12570
Mărime: 88.25KB (arhivat)
Publicat de: Ciovina C.
Puncte necesare: 0
Anul 2

Extras din curs

Raportul juridic obligaţional este un raport patrimonial de drept civil adică are continut economic , poate fi evaluat în bani , al cărui conţinut este format din dreptul subiectului activ numit creditor de a cere subiectului pasiv sau debitor sa execute 1 sau mai multe prestaţii de a da , a face sau a nu face ceva sub sancţiunea constrângerii de către stat în caz că debitorul nu execută obligaţia în mod voluntar.

Caractere juridice

- Raportul obligaţional implică o legătură juridică dintre debitori şi creditori în sensul că debitorul este ţinut să-şi execute prestaţia în caz de neexecutare poate fi constrâns cu ajutorul statului

- Este un raport patrimonial adică, poate fi evaluat în bani , adică dreptul de creanţă ce se naşte dintr-un raport obligaţional face parte din activul patrimonial al creditorului iar datoria corelativă este un element pasiv din pasivul patrimonial al debitorului

- Din punct de vedere al creditorului raportul obligaţional apare ca un drept de creanţă pentru creditor şi ca datorie pentru debitor , acesta fiind ţinut să dea , să facă sau să nu facă ceva în favoarea creditorului

Termenul de obligaţie mai este utilizat pentru a desemna :

- Un anumit raport dintre creditor şi debitor cu conduita acestora

- Îndatorirea sau prestaţia debitorului formată dintr-o prestaţie pozitivă a da sau a face sau abţinere sau abstenţiune sau prestaţie negativă a nu face ceva c ear fi putut face dacă debitorul nu-şi asuma această obligaţie

- Înscrisul ce constată un drept patrimonial al creditorului şi obligaţia sau îndatorirea debitorului

Ca orice raport juridic raportul obligaţional are 3 elemente :

1. Subiectele

2. conţinutul

3. obiectul

4. sancţiunea

1. SUBIECTELE – acestea sunt formate din personae fizice şi juridice În mod excepţional în aceste raporturi poate apărea ca subiect şi Statul care este persoană juridică conform decretului 31/1954 şi el apare ca debitor şi răspunde patrimonial pentru erorile judiciare constând în condamnarea şi luarea unor măsuri preventive pe nedrept

Raportul obligaţional presupune 2 subiecte : primul subiectul activ sau creditor adică, persoana care are încredere în cel care se obligă şi al doilea subiect, subiectul pasiv sau debitor adică persoana care datorează creditorului o prestaţie terminată.

2. CONŢINUTUL raportului obligaţional este alcătuit din dreptul creditorului de a pretinde şi datoria debitorului de a executa prestaţia

3. OBIECTUL constă în conduita concretă adică, acţiunea sau obţinerea de la o acţiune la care este ţinut subiectul pasiv, adică , prestaţia pozitivă formată din două – a da şi a face

A DA înseamnă a constitui sau a transmite un drept de proprietate sau orice alt drept real Dreptul de proprietate se transmite ca efect al consimţământului parţilor adică, aceste contracte sunt consensuale

Transferul proprietăţii (la obligaţia de a da ) are loc în funcţie de natura bunului

EX:

- În cazul contractului de vânzare-cumpărare , în cazul bunurilor certe adică determinate individual mobile transferul are loc la data realizării consensului sau la o altă dată stabilită de parţi

- În cazul bunurilor determinabile , de gen, generice , transferul are loc la data individualizării prin măsurare , cântărire sau numărare

- În cazul bunurilor imobile , transferul are loc la data intabulării în cartea funciară

A FACE înseamnă obligaţia debitorului de a preda un bun, de a remite o sumă de bani , de a presta un serviciu

A preda bunul = tradiţiune

A NU FACE – obligaţia de a nu face este acea obligaţie ce constă într-o prestaţie negativă sau o inacţiune adică a nu face ceva din tot ceea ce debitorul ar fi îndreptăţit să o facă dacă ar lipsi obligaţia pe care şi-a asumat-o

3. SANCŢIUNEA adică în caz de neexecutare a obligaţiei către debitor legea a pus la dispoziţia creditorului o serie de mijloace în vederea realizării dreptului său de creanţă adică, acţiunea în justiţie şi executarea silită a debitorului adică legea permite creditorului să apeleze la forţa de constrângere a statului pentru a asigura dreptul său

Sancţiunea constă în mijloacele ofensive sau directe şi mijloacele defensive sau indirecte

Mijloacele ofensive se exercită prin intermediul forţei de constrângere a statului şi care cuprind :

- Acţiunea în justiţie adică, posibilitatea de a solicita şi obţine o hotărâre judecătorească prin care debitorul să fie obligat la executarea prestaţiei

- Daune interese moratorii adică, despăgubiri băneşti pe care debitorul este obligat să le plătească creditorului pentru a repara prejudiciul cauzat prin întârzierea executării prestaţiei acestuia Aceste daune pot fi stabilite prin acordul părţilor la încheierea contractului fiind incluse în contract sub forma clauzei penale – în acest caz daunele s-au stabilit pe cale convenţională , atunci când părţile nu le stabilesc la încheierea contractului , ele se stabilesc de instanţa de judecată care va evalua prejudiciul stabilit de creditor

- Executarea silită – se declanşează după ce creditorul a obţinut hotărârea judecătorească prin care debitorul a fost obligat să-şi execute obligaţia iar acesta continuă sau refuză să o execute

Executarea silită poate fi :

- Directă – adică în natură – prin predarea bunurilor de la debitor la cumpărător prin intermediul executorului judecătoresc

- Indirectă - adică prin echivalent bănesc recurgându-se la vânzarea bunurilor debitorului şi predarea acestor sume de bani creditorului sau poprirea sumelor de bani pe care debitorul urma să le primească de la terţ.

Preview document

Drept Civil - Pagina 1
Drept Civil - Pagina 2
Drept Civil - Pagina 3
Drept Civil - Pagina 4
Drept Civil - Pagina 5
Drept Civil - Pagina 6
Drept Civil - Pagina 7
Drept Civil - Pagina 8
Drept Civil - Pagina 9
Drept Civil - Pagina 10
Drept Civil - Pagina 11
Drept Civil - Pagina 12
Drept Civil - Pagina 13
Drept Civil - Pagina 14
Drept Civil - Pagina 15
Drept Civil - Pagina 16
Drept Civil - Pagina 17
Drept Civil - Pagina 18
Drept Civil - Pagina 19
Drept Civil - Pagina 20
Drept Civil - Pagina 21
Drept Civil - Pagina 22
Drept Civil - Pagina 23
Drept Civil - Pagina 24
Drept Civil - Pagina 25
Drept Civil - Pagina 26
Drept Civil - Pagina 27
Drept Civil - Pagina 28
Drept Civil - Pagina 29

Conținut arhivă zip

 • Drept Civil
  • Curs nr 1 teoria obligatiilor.doc
  • Curs nr 3.doc
  • Curs Nr 4. Drept Civil.doc
  • curs nr 5 drept civil.doc
  • curs nr 6. Drept civil.doc
  • Curs Nr 7.doc drept civil.doc
  • Curs NR 8.doc
  • Curs nr 9.doc drept civil.doc

Alții au mai descărcat și

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Actul Juridic Civil

Actul juridic civil = manifestare de voinţă făcută cu intenţia de a produce efecte juridice, respectiv de a da naştere, modifica sau stinge un...

Prescripția Extinctivă

În viaţa social juridică, timpul ocupă un rol deosebit de important, astfel timpul desemnat în unităţi fragmentate, ore, zile, luni sau ani,...

Drept civil - obligații

PARTEA A II - A TEORIA GENERALA A OBLIGATIILOR Tema I - Notiuni generale despre obligatii 1. Definitia si elementele raportului juridic de...

Drept civil - teoria generală a obligațiilor

TITLUL I CONSIDERATII GENERALE CU PRIVIRE LA OBLIGATIILE CIVILE CAPITOLUL I NOŢIUNEA DE OBLIGAŢIE CIVILĂ. STRUCTURA OBLIGAŢIEI. CLASIFICAREA...

Drept civil - definiții

Dreptul – ca si statul, este o categorie istorica ce a aparut pe o anumita treapta de dezvoltare a societatii umane, si anume in oranduirea...

Raportul Juridic a Dreptului Civil

Raportul juridic, indiferent de natura sa, este o relaţie socială reglementată de norma juridică. Cu alte cuvinte, relaţia nu poate deveni raport...

Vicii de consimțământ

Vicii de consim: imprejurari care afecteaza catacterul constient si liber a vointei incorporate intr-un act juridic in asa mas incat constituie...

Te-ar putea interesa și

Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil

INTRODUCERE Viaţa socială fiind eminamente o viaţă colectivă presupune existenţa unei mari diversităţi de raporturi, interacţiuni între agenţii...

Răspunderea civilă și delictuală

INTRODUCERE În această scurtă introducere la lucrarea de faţă voi încerca să fac o succintă prezentare a motivelor ce m-au determinat să susţin...

Legi Aplicabile Persoanelor Fizice și Juridice

ARGUMENT În lucrarea de faţă încercam să dezbatem problema legată de legile ce se aplică asupra persoanelor fizice şi juridice, accentuând ideea...

Principiile Dreptului Civil

CAP. I. DREPTUL CIVIL – RAMURĂ ÎN SISTEMUL DREPTULUI 1.1 Noţiunea de drept civil român Etimologic, expresia „drept civil” îşi are sorgintea în...

Abuzul de Drept

INTRODUCERE Dreptul apare odată cu statul, ca produs al aceleaşi dezvoltări sociale. Existenţa statului în epoca modernă se afirmă în corelarea...

Drept Civil - Ramură de Drept

Introducere Actualitatea temei Prezentarea cît mai largă a dreptului, ca totalitate a normelor juridice, i-a preocupat din cele mai vechi...

Locul și Rolul Dreptului Civil în Sistemul de Drept

Introducere a) Expunerea obiectivelor propuse Dreptul nu este altceva decît o disciplină care are ca scop reglementarea acţiunilor omeneşti,...

Uzucapiunea - Mod de Dobândire a Proprietății Private

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE Dintre toate drepturile pe care o persoană le poate avea asupra unui lucru, cel mai complet este dreptul de proprietate...

Ai nevoie de altceva?