Drepturi de proprietate privată

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 72 în total
Cuvinte : 19134
Mărime: 64.69KB (arhivat)
Publicat de: Florian Adam
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Sectiunea I-a

Definitie, reglementare si caracterele juridice ale

dreptului de proprietate privata

1. Definitie

În literatura de specialitate au fost formulate mai multe definitii ale dreptului de proprietate privata, noi achiesând la urmatoarea: Dreptul de proprietate privata este „acel drept real asupra unor bunuri imobile sau mobile, altele decât cele ce alcatuiesc domeniul public, care confera titularilor exercitarea posesiei, folosintei si dispozitiei în mod exclusiv prin putere si interes propriu, cu respectarea dispozitiilor legale”.

Din toate definitiile proprietatii private se desprind, în principal, urmatoarele trasaturi specifice:

- titular al dreptului de proprietate privata poate fi orice subiect de drept: persoanele fizice sau juridice, inclusiv statul si unitatile administrativ-teritoriale;

- obiect al dreptului de proprietate privata poate fi orice bun, cu exceptia celor care fac parte din domeniul public al statului si unitatilor administrativ-teritoriale;

- bunurile proprietate privata sunt alienabile, prescriptibile si sesizabile întrucât se afla în circuitul civil.

Referitor la reglementarea regimului juridic general al proprietatii private precizam ca în art.73 alin.3 lit. „m” din Constitutie se prevede ca prin lege organica se reglementeaza „regimul juridic general al proprietatii ” dar pâna în prezent nu a fost edictata nici o lege organica privitoare la proprietatea privata asa cum a fost adoptata Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.

Totusi exista dispozitii referitoare la regimul juridic al proprietatii private în alte legi organice pe care le vom prezenta pe parcursul acestei lucrari.

Prin Constitutie proprietatii private i se asigura si i se garanteaza un regim de protectie.

Astfel, potrivit prevederilor art.44 din Constitutie „Dreptul de proprietate privata precum si creantele asupra statului sunt garantate” (alin.1).

„Proprietatea privata este garantata si ocrotita în mod egal de lege, indiferent de titular” (alin.2 teza I).

În alineatul 3 al aceluiasi articol 44 din Constitutie se dispune ca: „Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru cauza de utilitate publica, stabilita potrivit legii, cu dreapta si prealabila despagubire” iar în alineatul 5 al aceluiasi articol se precizeaza: „Pentru lucrari de interes general autoritatea publica poate folosi subsolul oricarei proprietati imobiliare, cu obligatia de a despagubi proprietarul pentru daunele aduse solului, plantatiilor sau constructiilor precum si pentru alte daune imputabile autoritatii”.

În art.136 alin.5 din Legea fundamentala se consacra principiul inviolabilitatii proprietatii private dispunând ca: „Proprietatea privata este inviolabila în conditiile legii organice”.

Precizam ca unele acte normative atunci când se refera la proprietatea privata utilizeaza doua notiuni si anume: proprietate privata când se refera la persoanele fizice si juridice ca titulare ale dreptului de proprietate privata sau domeniu privat cu semnificatia de totalitate a bunurilor ce formeaza obiectul proprietatii private a statului si a unitatilor administrativ-teritoriale.

2. Caracterele juridice ale dreptului de proprietate privata

Dreptul de proprietate este un drept real absolut si patrimonial.

- Reamintim ca dreptul real este dreptul subiectiv în virtutea caruia titularul îsi poate exercita prerogativele asupra unui bun fara concursul altcuiva, dreptul absolut este acel drept care presupune existenta unui subiect activ determinat (proprietarul) si a unui subiect pasiv nedeterminat format din celelalte subiecte, fiind opozabil „erga omnes”, iar dreptul patrimonial este acel drept real al carui continut poate fi exprimat în bani.

Preview document

Drepturi de proprietate privată - Pagina 1
Drepturi de proprietate privată - Pagina 2
Drepturi de proprietate privată - Pagina 3
Drepturi de proprietate privată - Pagina 4
Drepturi de proprietate privată - Pagina 5
Drepturi de proprietate privată - Pagina 6
Drepturi de proprietate privată - Pagina 7
Drepturi de proprietate privată - Pagina 8
Drepturi de proprietate privată - Pagina 9
Drepturi de proprietate privată - Pagina 10
Drepturi de proprietate privată - Pagina 11
Drepturi de proprietate privată - Pagina 12
Drepturi de proprietate privată - Pagina 13
Drepturi de proprietate privată - Pagina 14
Drepturi de proprietate privată - Pagina 15
Drepturi de proprietate privată - Pagina 16
Drepturi de proprietate privată - Pagina 17
Drepturi de proprietate privată - Pagina 18
Drepturi de proprietate privată - Pagina 19
Drepturi de proprietate privată - Pagina 20
Drepturi de proprietate privată - Pagina 21
Drepturi de proprietate privată - Pagina 22
Drepturi de proprietate privată - Pagina 23
Drepturi de proprietate privată - Pagina 24
Drepturi de proprietate privată - Pagina 25
Drepturi de proprietate privată - Pagina 26
Drepturi de proprietate privată - Pagina 27
Drepturi de proprietate privată - Pagina 28
Drepturi de proprietate privată - Pagina 29
Drepturi de proprietate privată - Pagina 30
Drepturi de proprietate privată - Pagina 31
Drepturi de proprietate privată - Pagina 32
Drepturi de proprietate privată - Pagina 33
Drepturi de proprietate privată - Pagina 34
Drepturi de proprietate privată - Pagina 35
Drepturi de proprietate privată - Pagina 36
Drepturi de proprietate privată - Pagina 37
Drepturi de proprietate privată - Pagina 38
Drepturi de proprietate privată - Pagina 39
Drepturi de proprietate privată - Pagina 40
Drepturi de proprietate privată - Pagina 41
Drepturi de proprietate privată - Pagina 42
Drepturi de proprietate privată - Pagina 43
Drepturi de proprietate privată - Pagina 44
Drepturi de proprietate privată - Pagina 45
Drepturi de proprietate privată - Pagina 46
Drepturi de proprietate privată - Pagina 47
Drepturi de proprietate privată - Pagina 48
Drepturi de proprietate privată - Pagina 49
Drepturi de proprietate privată - Pagina 50
Drepturi de proprietate privată - Pagina 51
Drepturi de proprietate privată - Pagina 52
Drepturi de proprietate privată - Pagina 53
Drepturi de proprietate privată - Pagina 54
Drepturi de proprietate privată - Pagina 55
Drepturi de proprietate privată - Pagina 56
Drepturi de proprietate privată - Pagina 57
Drepturi de proprietate privată - Pagina 58
Drepturi de proprietate privată - Pagina 59
Drepturi de proprietate privată - Pagina 60
Drepturi de proprietate privată - Pagina 61
Drepturi de proprietate privată - Pagina 62
Drepturi de proprietate privată - Pagina 63
Drepturi de proprietate privată - Pagina 64
Drepturi de proprietate privată - Pagina 65
Drepturi de proprietate privată - Pagina 66
Drepturi de proprietate privată - Pagina 67
Drepturi de proprietate privată - Pagina 68
Drepturi de proprietate privată - Pagina 69
Drepturi de proprietate privată - Pagina 70
Drepturi de proprietate privată - Pagina 71
Drepturi de proprietate privată - Pagina 72

Conținut arhivă zip

  • Drepturi de Proprietate Privata.docx

Alții au mai descărcat și

Dreptul de proprietate privată

DREPTUL DE PROPRIETATE 1. Definiţia si caracterele dreptului de proprietate. Dintre toate drepturile pe care o persoana le poate avea asupra unui...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Drepturi reale, rezumat materie

Articolul 555 din noul Cod civil definește dreptul de proprietate privată ca fiind dreptul titularului de a poseda, folosi și dispune de un bun în...

Succesiuni

Introducere Precizare prealabilă: Aceste succinte prezentări ale temelor din programa analitică a disciplinei urmăresc să pună la dispoziţia...

Succesiuni

Conţinut 1. Noţiunea de succesiune Obiective Studierea prezentului curs va facilita cunoaşterea următoarelor noţiuni şi proceduri: - noţiuni...

Elemente de Drept Civil

CAPITOLUL I PROPRIETATEA ŞI DREPTUL DE PROPRIETATE A) Noţiune Investigaţiile efectuate în sfera teoriei şi practicii dreptului civil evidenţiază...

Drept civil - definiții

Dreptul – ca si statul, este o categorie istorica ce a aparut pe o anumita treapta de dezvoltare a societatii umane, si anume in oranduirea...

Vicii de consimțământ

Vicii de consim: imprejurari care afecteaza catacterul constient si liber a vointei incorporate intr-un act juridic in asa mas incat constituie...

Te-ar putea interesa și

Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire

INTRODUCERE Proprietatea îi dă omului posibilitatea şi imboldul muncii, dar şi sentimentul siguranţei zilei de mâine. Dreptul îi asigură modelul...

Analiza comparativă cu privire la dreptul de proprietate și modalitățile juridice de garantare ale acestuia în dreptul român și în dreptul românesc actual

INTRODUCERE Principalele momente în evoluţia dreptului de proprietate se confundă cu aceea a civilizaţiei omeneşti, această instituţie juridică...

Domeniul privat al statului și al unităților

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Domeniul privat al unităţilor administrativ teritoriale este alcătuit din bunurile mobile şi imobile care nu sunt afectate...

Dreptul de proprietate - reglementare juridică și efecte practice

CAPITOLUL 1 - Dreptul de proprietate conținut, caractere și reglementare juridică 1.1. Dreptul de proprietate Istoria fiecărei societăți...

Reglementarea Constituțională a Proprietății în Țările Uniunii Europene

Introducere Dezbaterea care ani la rând a însuflețit implicarea și participarea constituționaliștilor și a oamenilor de cultură este centrată...

Perfecționarea Legislației Civile în Condițiile Actuale

CONSIDERAȚII GENERALE Dreptul constituie un sistem de norme,care îmbracă o anumită haină juridică,ia o anumită formă,datorită căreia sunt aduse la...

Cadastrul și Publicitatea Imobiliară

Introducere Actualitatea temei investigate şi gradul ei de studiere Admiterea în circuitul civil a proprietăţii private a făcut necesară...

Dezmembrămintele Dreptului de Proprietate Privată în Noul Cod Civil

Capitolul I. Aspecte teoretice și legale privind proprietatea privată 1.1. Definirea conceptului de proprietate privată Conform prevederilor...

Ai nevoie de altceva?