Patrimoniul

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 41 în total
Cuvinte : 6098
Mărime: 222.30KB (arhivat)
Publicat de: Oliviu Păduraru
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Popescu Ioan

Extras din curs

TEMA (UNITATEA) I

PATRIMONIUL

§ 1. Notiunea si caracterele juridice ale patrimoniului

1. Definitia patrimoniului

Patrimoniul este definit ca fiind totalitatea drepturilor si

obligatiilor patrimoniale apartinând unei persoane fizice sau

juridice determinatã, privite ca o sumã de valori active si pasive,

strâns legate între ele1.

2. Caracterele juridice ale patrimoniului

a. Patrimoniul este o universalitate juridicã;

b. Patrimoniul este unic;

c. Patrimoniul este divizibil;

d. Patrimoniul este inalienabil.

§ 2. Functiile patrimoniului

1 L. Pop, DREPTUL DE PROPRIETATE SI DEZMEMBRÃMINTELE

SALE, Edit. Lumina Lex, Bucuresti, 2001, p. 9.

2

3. Constituie gajul general al creditorilor chirografari

- Art. 1718 C. civ. instituie dreptul de gaj general al

creditorilor: „Oricine este obligat personal este tinut de a

îndeplini îndatoririle sale cu toate bunurile sale mobile si

imobile, prezente si viitoare”, deci patrimoniul are functia de

garantie a tuturor creditorilor.

4. Explicã si permite subrogatia realã cu titlu universal

- Subrogatia realã cu titlu universal = înlocuirea unei

valori cu o altã valoare, în cuprinsul unui patrimoniu, fãcând

abstractie de individualitatea lucrului care iese si a celui care

intrã în locul sãu.

5. Explicã si permite transmisiunea universalã si cu titlu

universal:

 transmisiunea universalã = întreg patrimoniul unei

persoane se transmite, nefractionat, unei alte persoane (ex.:

patrimoniul unei persoane fizice se poate transmite, la moartea

ei, unui singur succesor legal sau testamentar);

- transmisiunea cu titlu universal = transmiterea

fractionatã a întreg patrimoniului unei persoane la douã sau mai

multe persoane sau desprinderea unei pãrti dintr-un patrimoniu

pentru a reveni altei persoane (ex.: la decesul persoane fizice,

patrimoniul poate fi transmis, pe cote-pãrti, mai multor mostenitori

legali sau testamentari).

Preview document

Patrimoniul - Pagina 1
Patrimoniul - Pagina 2
Patrimoniul - Pagina 3
Patrimoniul - Pagina 4
Patrimoniul - Pagina 5
Patrimoniul - Pagina 6
Patrimoniul - Pagina 7
Patrimoniul - Pagina 8
Patrimoniul - Pagina 9
Patrimoniul - Pagina 10
Patrimoniul - Pagina 11
Patrimoniul - Pagina 12
Patrimoniul - Pagina 13
Patrimoniul - Pagina 14
Patrimoniul - Pagina 15
Patrimoniul - Pagina 16
Patrimoniul - Pagina 17
Patrimoniul - Pagina 18
Patrimoniul - Pagina 19
Patrimoniul - Pagina 20
Patrimoniul - Pagina 21
Patrimoniul - Pagina 22
Patrimoniul - Pagina 23
Patrimoniul - Pagina 24
Patrimoniul - Pagina 25
Patrimoniul - Pagina 26
Patrimoniul - Pagina 27
Patrimoniul - Pagina 28
Patrimoniul - Pagina 29
Patrimoniul - Pagina 30
Patrimoniul - Pagina 31
Patrimoniul - Pagina 32
Patrimoniul - Pagina 33
Patrimoniul - Pagina 34
Patrimoniul - Pagina 35
Patrimoniul - Pagina 36
Patrimoniul - Pagina 37
Patrimoniul - Pagina 38
Patrimoniul - Pagina 39
Patrimoniul - Pagina 40
Patrimoniul - Pagina 41

Conținut arhivă zip

  • Patrimoniul.pdf

Alții au mai descărcat și

Raportul Juridic Civil

1. Definiţie Raportul juridic civil este relaţia socială, cu caracater patrimonial sau nepatrimonial, reglementată de norma de drept civil. 2....

Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale

Curs I Patrimoniul şi drepturile patrimoniale 1. Structura generală a noţiunii de patrimoniu a) Noţiune Codul civil sau alte legi nu conţin o...

Patrimoniul

1. Definiţie şi caractere Bunurile unei persoane întocmai ca şi drepturile asupra acestora sunt luate în consideraţie, de obicei, în mod separat...

Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept

Tema 1 NOŢIUNEA DREPTULUI INTERNAŢIONAL PRIVAT ŞI DELIMITAREA DE ALTE RAMURI DE DREPT Amplificarea şi diversificarea relaţiilor internaţionale...

Drept Constituțional

INTRODUCERE Modulul “Drept Constituţional” face parte dintre disciplinele fundamentale de pregătire a viitorilor jurişti. Acesta are ca scop...

Elemente de Drept al Afacerilor

PARTEA I. OBIECTUL ŞI SUBIECŢII DREPTULUI AFACERILOR; CONCURENŢA COMERCIALĂ ŞI FONDUL DE COMERŢ CAPITOLUL I. OBIECTUL ŞI SUBIECŢII DREPTULUI...

Succesiuni

Conţinut 1. Noţiunea de succesiune Obiective Studierea prezentului curs va facilita cunoaşterea următoarelor noţiuni şi proceduri: - noţiuni...

Elemente de Drept Civil

CAPITOLUL I PROPRIETATEA ŞI DREPTUL DE PROPRIETATE A) Noţiune Investigaţiile efectuate în sfera teoriei şi practicii dreptului civil evidenţiază...

Te-ar putea interesa și

Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor

CAPITULUL I. ROLUL INVESTIŢIILOR ÎN CREAREA ŞI DEZVOLTAREA PATRIMONIULUI ÎNTREPRINDERILOR. 1.1. POTENŢIALUL INVESTIŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR...

Contribuții la cunoașterea factorilor biotici care intervin în procesele de degradare a patrimoniului cultural

Această lucrare reprezintă lucrarea de licență pe care am realizat-o în vederea punerii în prim-plan a unor probleme legate de conservarea...

Eficiența folosirii patrimoniului întreprinderii

Introducere Analiza financiară ajută la identificarea activităţii nesatisfăcătoare a întreprinderii şi la stabilirea măsurilor care vor influenţa...

Inventarierea Patrimoniului

I.1. Inventarierea – procedeu al metodei contabilitatii Inventarierea patrimoniului reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata...

Infracțiuni Contra Patrimoniului

Considerații introductive Ocrotirea patrimoniului prin normele dreptului penal a constituit dintotdeauna un obiectiv prioritar al oricărui sistem...

Analiza patrimoniului pe baza bilanțului contabil

1. INTRODUCERE Trecerea de la o economie hipercentralizată la una de piaţă a generat o serie de funcţionalităţi cu urmări negative care necesită...

Inventarierea patrimoniului cu studiu de caz la o instituție publică

CONCEPTE FUNDAMENTALE ALE AUDITULUI PUBLIC INTERN Integrarea României în Uniunea Europeană a impus introducerea auditului şi în ţara noastră....

Evaluarea patrimoniului cultural și a politicilor publice de valorizare a patrimoniului

INTRODUCERE Termenul de „patrimoniu” definește ceva moștenit din trecut, iar atașându-i adjectivul „cultural” (atât în sens antropologic sau...

Ai nevoie de altceva?