Drept

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 9 fișiere: doc
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 12271
Mărime: 89.69KB (arhivat)
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Curs 1

Dreptul com: constitue un ansamblu de norme juridice care reglementeaza comertul . notiunea de comert este folosita in mai multe sensuri:etimologic, ec, juridic.

Dreptul com cuprinde normele juridice care reglementeaza active com, adica producerea si circulatia marfurilor , executarea de lucrari si prestarea de servicii.

Dreptul commercial:ansamblul de norme juridice de drept privat care sunt aplicabile raporturilor juridice izvorate din savarsirea actelor juridice , faptelor si operatiunilor considerate de lege fapte de comert, precum si rap juridice la care participa personae care au calitatea de comerciant.

Principalele izvoare ale dreptului commercial:

CONSTITUTIA: reglementeaza principiile de organizare a active ec. Constitutia prevede ca statul ocroteste proprietatea in cele doua forme ale sale , proprietate publica si prop private.

CODUL COMERCIAL: normele dreptului commercial se afla in principal in codul

Commercial, adoptat in 1877. acest act normative constitue reglementarea de baza a activitatiii ec. El cuprinde norme juridice care reglementeaza institutiile fundamentale ale dreptului commercial : faptele de comert , comerciantii, obligatiile comerciale

CODUL CIVIL SI LEGILE CIVILE SPECIALE: constitue un izvor subsidiary al dreptului commercial

O importanta deosebita o au dispozitiile codului civil privind material obligatiilor precum si cele privind contractile speciale (de vz –cump).

Legea considera ca faptele de comert urmareste:

1. cumpararile de produse sau de mf spre a se revinde in fie in natura fie dup ace se vor fi lucrat sau in lucru ori numai spre a se incheia

2. vanzarile de produse, vanzarile si inchirierile de marfuri in natura sau lucrate:

- contractile de raport asupra obligatiunilor de stat sau a altor titluri de credit circuland in comert

- cumpararile si vz de parti sau de actiuni ale soc comerciale

- orice intreprindere de furniture

- intrep de spectacoloe publice

- intrep de comisioane , ag si oficiuri de afaceri

- intrep de constructii

- intrep de fabrici , de manufactura

- operatiunile de banca si de schimb

FAPTELE DE COMERT: acte juridice , faptele juridice si operatiunile prin care se realizeaza producerea de marfuri, executarea de lucrari si prestarea de servicii cu scopul de a btine profit.

Categoriile de fapte de comert:

A. fapte de comert obiective:actele juridice . sunt obiective deoarece legiuitorul le-a considerat comerciale datorita naturii lor si pt motive de ordine publica. Faptele de com obiective sunt impartite in: a. de interpunere; b. intrreprinderile c. conexe

a. cumpararea – vanzarea comerciala este asemanatoare vz-cump civile. Operatiunea realiz transmiterea dreptului de proprietatea asupra unui bun in schimbul unui prêt. Ceea ce deosebeste cump- vz com de vz-cump civila este functia ec pe care o indeplineste cump-vz comerciala si anume interpunerea in schimbul bunurilor. Cumpararea –vanzarea comerciala poate avea ca ob numai bunirile mobile : productele, marfurile, titluri de credit

b. intrep apare ca un organism economic si social ea constitue o organizare autonoma a unei active , cu ajutorul fact de productie de catre intreprinzator sip e riscul sau , in scopul producerii de bunuri , executarii de lucrari si prestarii de servicii, in vederea obt unui profit

Caracteristicile intreprinderii:existenta organizarii autonome a unei active cu ajutorul fact de productie; asumarea de catre intreprinzator a coordonarii intregii activitati si implicit a riscului acestei active; scopul activitatii este producerea de bunuri , execurtarea de lucrari si prestarea de servicii, in vederea obt unui profit

faptele de comert conexe: acte juridice care dobandesc comerc. Datorita stransei legaturi pe care o au cu acte sau operatiuni considerate de lege fapte de comert , deci acte sau operatiuni care prin natural or nu sunt comerciale , dar datorita legaturii lor cu acte juridice sau operatiuni pe care legea le califica fapte de comert, dobandesc si ele character commercial.

Din categoria faptelor de comert conexe fac parte: contractele de report asupra titlurilor dde credit, cumpararile si vanz de parti sociale sau actiuni soc , operatiunile de mijlocire in afaceri, ordinele in productie sau marfuri, contul current cu cecul, contractile de mandate.

Prin legea nr36/1991 privind societ agrigole si alte forme de asociere in agric se stabil ca proprietary de terenuri agricole care beneficiaza de prevederile legii fondului funciar nr 18/1991 precum si alti proprietary de terenuri agricole , pot sa-si exploateze pamantul sub forme de asociere cum sunt: asociatia simpla, contractul de societatea reglementat de codul civil. Legea nr 36/1991 nici o soc nu are character commercial.

B. fapte de comert subiective: enumera actele si operatiunile considerate datorita naturii lor si pentru motive de ordine publica fapte de comert obiective. Faptele de comert subiective dobandesc character commercial datoriata calitatii de comerciant a persoanei care le savarseste.

C. faptele de comert unuilaterale sau mixte: un act juric sau o operatiune poate fi fapta de comert pentru ambele parti participante la raportul juridic. Vanzarea de produse agricole unui comerciant si act civil pt agricultor. Faptele de comert , unilaterale sau mixte sunt generate de legea comerciala pt ambele parti , chair daca pt una dintre ele actul juridic are character civil. Prin urmare principiul potrivit caruia faptele de comert unilaterale sau mixte sunt generate de legea comerciala cunoaste 2 limite: nu sunt aplicabile dispozitiile referitoare la persoana comerciantului si acele dispozitii pe care insasi legea comerciala le exclude la aplicare. Disozitiile legii comerciale privind persona comerciantilor necomerciantului nu ii sunt aplicabile dispozitiile legii comerciale referitoare la persoana comerciantului.dispozitiile pe care legea com insasi le exclude de la aplicare prevede ca faptele de comert unilaterale sau mixte sunt supuse legii comerciale afara de cazurile in care legwea ori dispune altfel . legea comerciala admite cazuri cand dispozitiile sale nu sunt aplicabile.

Preview document

Drept - Pagina 1
Drept - Pagina 2
Drept - Pagina 3
Drept - Pagina 4
Drept - Pagina 5
Drept - Pagina 6
Drept - Pagina 7
Drept - Pagina 8
Drept - Pagina 9
Drept - Pagina 10
Drept - Pagina 11
Drept - Pagina 12
Drept - Pagina 13
Drept - Pagina 14
Drept - Pagina 15
Drept - Pagina 16
Drept - Pagina 17
Drept - Pagina 18
Drept - Pagina 19
Drept - Pagina 20
Drept - Pagina 21
Drept - Pagina 22
Drept - Pagina 23
Drept - Pagina 24

Conținut arhivă zip

  • curs 1.doc
  • curs 2.doc
  • curs 3.doc
  • curs 4.doc
  • curs 5 .doc
  • curs 6.doc
  • curs 7.doc
  • curs 8.doc
  • curs 9.doc

Alții au mai descărcat și

Contracte Comerciale Speciale

CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE PRIVIND CONTRACTELE COMERCIALE SPECIALE 1.Relatia general-special Adesea teoreticienii si practicienii dreptului...

Drept Comercial Român

Titlul I INTRODUCERE ÎN STUDIUL DREPTULUI COMERCIAL Capitolul I. NOŢIUNEA DE DREPT COMERCIAL Secţiunea I Definiţia şi obiectul dreptului...

Drept Comercial Român

DREPT COMERCIAL ROMÂN Capitolul 1 Noţiuni introductive privind dreptul comercial 1. 1. Precizări prealabile Din punct de vedere economic,...

Societăți comerciale

Conceptul de societate comerciala (I) Originea si evolutia Societas romana Indiviziune Fara personalitate juridica, fara patrimoniu propriu...

Drept Comercial

Dreptul comercial este acea ramură a dreptului privat, care are ca obiect reglementarea relaţiilor juridice care provin din exercitarea comerţului...

Despre Drept Comercial

CAPITOLUL III Despre dreptul comercial 1. Introducere. Evoluţie. Rolul şi autonomia dreptului comercial. 1.1. Ramură de drept privat, dreptul...

Dreptul Falimentului

Curs 1 26.02.2008 Insolvenţa şi falimentul Procesul de insolvenţă trebuie sa fie un important organism de ieşire de pe piaţa agenţilor economici...

Te-ar putea interesa și

Regimul matrimonial în dreptul românesc și în dreptul comparat

Introducere În lucrarea de faţă, ne-am propus să abordăm din punct de vedere legislativ, teoretic şi practic unele efecte patrimoniale pe care le...

Măsurile Educative și Evoluția lor în Dreptul Penal Românesc

Capitolul I Consideraţii introductive privind reflectarea stării de minoritate pe planul legislaţiei penale Problema răspunderii penale a...

Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar

INTRODUCERE Dreptul internaţional umanitar, cunoscut şi sub denumirea ,,dreptul conflictelor armate” sau ,,dreptul războiului”, are drept scop...

Rolul Dreptului Penal în Funcționarea Sistemului Penitenciar

Introducere Dispoziţiile, din Codul penal privitoare la reglementările de bază ale regimului de executare a pedepsei închisorii, fac parte din...

Ocrotirea Copilului prin Mijloacele de Drept Civil

ARGUMENT Se spune adesea că cel mai frumos capitol al vieţii îl reprezintă copilăria deoarece este lipsită de grijuri, de zbucium, de teamă....

Dreptul la un proces echitabil, jurisprudența CEDO și jurisprudența împotriva României

INTRΟDUCЕRЕ Cοnvеnția pеntru apărarеa drеpturilοr οmului și libеrtățilοr fundamеntalе, еlabοrată în cadrul Cοnsiliului Еurοpеi, dеschisă pеntru...

Istoria statului și dreptului românesc în timpul lui Alexandru Ioan Cuza

Capitolul I - Epoca lui Cuza şi aşezarea bazelor dreptului românesc modern 1.1 Situaţia europeană Înfrângerea Rusiei în Războiul Crimei va oferi...

Izvoarele Dreptului Internațional

Introducere Tema se referă la o serie de aspecte privind izvoarele dreptului internaţional Lucrarea a analizat atât noţiunea de izvoare ale...

Ai nevoie de altceva?