Drept Administrativ

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 26 în total
Cuvinte : 15248
Mărime: 61.22KB (arhivat)
Publicat de: Elisaveta Marian
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Maria Nastase

Extras din curs

1.Dreptul administrativ ramură a dreptului public

A)Definiţia dreptului administrativ

Dreptul românesc este un drept unitar. Această unitate rezultând din unicitatea sursei sale de creaţie, se prezintă într-o diversitate a domeniilor de reglementare a relaţiilor sociale. Normele juridice, în principiu, se grupează în funcţie de specificul relaţiilor pe care le reglementează.

Dacă avem în vedere cele doua mari diviziuni ale dreptului, în drept public şi drept privat, vom întelege mai repede de ce dreptul administativ se plasează, ca ramură de drept, în cadrul dreptului public. Instituţiile juridice nu sunt toate de acelaşi fel, ele se diferenţiază prin natura lor, prin scopul urmărit, prin mijloacele care li se pun la dispoziţie. Natura interesului reglementat de fiecare instituţie juridică (privită ca ansamblu de norme juridice cu obiect de reglementare aproape omogen, în cadrul unei ramuri de drept) au o mare valoare în stabilirea limitelor unei ramuri de drept sau a drep- tului public ori a dreptului privat.

Caracteristica generala a dreptului este aceea că se ocupă de reglementarea intereselor publice generale.

Structura celor două mari ramuri ale dreptului, cel privat şi cel public, s-a realizat încă din antichitate.Această distincţia a fost magistral exprimată de Ulpian “Publicum jus est quod ad statum rei romanae spectat, privatum est quod ad singulorum utilitatem pertinent”(Dreptul public este cel care se referă la organizarea statului roman, iar dreptul privat-la interesele fiecăruia).

După cum se ştie, un stat de drept este consituit pe cele trei puteri şi anume: puterea legislativă, executivă şi judecătorească. Constituţia, legea fundamentală, este cea care reglementează modul de organizare a puterilor statului. În acest sens, Constituţia României, revizuită şi republicată , consacră această organizare prin dispoziţiile fundamentale ale art.1 alin.(4) în sensul că, ”Statul se organizează potrivit principiului separaţiei şi echilibrului puterilor-legislativă, executivă şi judecătorească - în cadrul democraţiei constituţionale”.

Dreptul administrativ reglementează activitatea unei puteri a statului, puterea executivă sau administrativă. Comparativ, administraţia se prezinta ca puterea cea mai dinamică a statului, normele juridice aplicabile administraţiei fiind supuse unui proces necontenit de adaptare.

Dreptul administrativ, ca ramură a dreptului public cuprinde ansamblul de norme juridice privind crearea, organizarea şi funcţionarea autorităţilor administraţiei publice.

Dreptul administrativ constituie cadrul legal de desfăşurare a activităţii administraţiei, normele sale conferind administraţiei publice puteri, prerogative care nu exista la normele de drept ce reglementeaza relaţiile dintre particulari(în dreptul privat). Această caracteristică face din raporturile juridice administrative raporturi de subordonare, de inegalitate a părţilor, fiindcă dreptul administrativ acţionează în regim de putere publică, normele sale având caracter imperativ.

Dreptul administrativ, ca drept aplicabil administraţiei, poate fi definit ca fiind ramura dreptului public care reglementează raporturile din sfera administraţiei publice active, raporturile acesteia cu celelalte autorităţi publice, cu particularii, cele care privesc organizarea şi funcţionarea ei , precum şi pe cele de natură conflictuală, dintre administraţie, pe de o parte, şi cei vătămaţi în drepturile sau interesele lor legitime, pe de altă parte.

Ramura dreptului administrativ, reprezintă obiectul de cercetare al ştiinţei dreptului administrativ care, cercetează normele juridice aplicabile administraţiei, evoluţia istorică a ramurii de drept şi aspectele legate de armonizarea dreptului administrativ cu dreptul comunitar european.

B)Izvoarele dreptului administrativ

În literatura de specialitate nu identificăm o opinie unanimă cu privire la sfera izvoarelor de drept, însă Teoria generală a dreptului împarte izvoarele de drept în două categorii: izvoare materiale, care evocă condiţiile materiale, concrete de existenţă care generează norme juridică în sine şi izvoare formale, prin care se evocă formele de concretizare a normei juridice, exprimarea propriu-zisă a dreptului.

Sursa cea mai relevantă a dreptului administrativ, emană din conţinutul izvoarelor formale, pe care în cadrul acestei ramuri a dreptului le putem clasifica în două categorii: izvoare formale scrise şi izvoare formale nescrise.

a)Izvoare formale scrise ale dreptului administrativ

1.Constituţia şi legile constituţionale

Consituţia reprezintă principalul izvor de drept în general şi de drept administrativ în special. Art. 1 alin.(5) statuează, printre elemenetele fundamentale ale statului de drept, caracterul obligatoriu al respectării Consituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor. Noţiunea de supremaţie a Consituţiei este definită în literatura de specialitate ca fiind o calitate a Consituţiei, care o situează în vârful insituţiilor politico-juridice dintr-o societate organizată statal, făcând din aceasta sursa tuturor reglementărilor în domeniile economice, politice, sociale şi juridice.

Preview document

Drept Administrativ - Pagina 1
Drept Administrativ - Pagina 2
Drept Administrativ - Pagina 3
Drept Administrativ - Pagina 4
Drept Administrativ - Pagina 5
Drept Administrativ - Pagina 6
Drept Administrativ - Pagina 7
Drept Administrativ - Pagina 8
Drept Administrativ - Pagina 9
Drept Administrativ - Pagina 10
Drept Administrativ - Pagina 11
Drept Administrativ - Pagina 12
Drept Administrativ - Pagina 13
Drept Administrativ - Pagina 14
Drept Administrativ - Pagina 15
Drept Administrativ - Pagina 16
Drept Administrativ - Pagina 17
Drept Administrativ - Pagina 18
Drept Administrativ - Pagina 19
Drept Administrativ - Pagina 20
Drept Administrativ - Pagina 21
Drept Administrativ - Pagina 22
Drept Administrativ - Pagina 23
Drept Administrativ - Pagina 24
Drept Administrativ - Pagina 25
Drept Administrativ - Pagina 26

Conținut arhivă zip

  • Drept Administrativ.doc

Alții au mai descărcat și

Proceduri Administrativ-Jurisdictionale și Recursurile Administrativ-Jurisdictionale

1.Natura juridică a procedurilor administrativ-jurisdicţionale Problematica procedurii administrativ-jurisdicţionale şi a modului de contestare a...

Conflictele de Muncă

Conform art. 248 alin.1 din Codul muncii, conflictul de muncă reprezintă orice deza¬cord intervenit între partenerii sociali, în raporturile de...

Clasificarea bunurilor aparținând domeniului public

Clasificarea bunurilor apartinand domeniului public 1. In fc. de interesul pe care il reprezinta: a.) domeniul public de interes national b.)...

Drept Diplomatic și Consular

1. instituţiile interne din România care au competenţă în politica externă a statului: sunt a. preşedintele româniei: i. încheie în numele Ro...

Audit Public - Capitolul 1

CAPITOLUL 1 ASPECTE GENERALE PRIVIND AUDITUL INTERN ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE Termenul de audit vine de la cuvântul italian „audire”, care are...

Audit Public - Capitolul 2

CAPITOLUL 2 METODOLOGIA DE DERULARE A MISIUNII DE AUDIT Cuvântul „misiune” are origini latine – „missio”, însemnând „a trimite”. Normele...

Evaziune fiscală

In doctrina este data si o definitie conform careia prin evaziune fiscala se întelege „ansamblul sustragerilor intentionate de la obligatiile...

Apelul și Recursul

Subcap. VI.2. Judecata în căile ordinare de atac Secţ.I. Apelul §1. Noţiune. Apelul reprezintă o cale de atac: - de reformare - cu caracter...

Te-ar putea interesa și

Reglementări Administrative ale Uniunii Europene

Introducere: În Uniunea Europeană, aflată în continuă dezvoltare şi expansiune, administraţia publică europeană şi implicit dreptul administrativ...

Izvoarele Dreptului Administrativ European

INTRODUCERE Voinţa socială generală pentru a deveni obligatorie pentru fiecare membru cât şi pentru intreaga colectivitate umană trebuie exprimată...

Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc

INTRODUCERE Literatura juridică interbelica și mai ales postbelică a fost preocupată de fundamentarea particularităților a ceea ce se numește cel...

Șeful statului. atribuții și principii de funcționare și organizare a instituției - viziunea românească și europeană

Introducere: Lucrarea de față, propune o analiză aprofundată a instituției șefului de stat atât în țara noastră cât și pe plan European, astfel...

Raportul de Drept Adminstrativ

1. Noţiunea de raport de drept administrativ Acţionând în mediul social, normele de drept administrativ dau naştere la raporturi juridice de drept...

Dreptul aplicabil administrației publice

A-Despre Administratie si Drept in Dacia Administratia de stat, ca fenomen apare o data cu statul. Deci si in statul sclavagist dac,...

Dreptul administrativ în statul de drept

Drept administrativ Definitia dreptului administrativ Dreptul administrativ poate fi definit ca ramura a dreptului public, care reglementeaza...

Izvoarele Dreptului Administrativ

Capitolul I IZVOARELE DREPTULUI ADMINISTRATIV Generalitati Orice societate are nevoie de o ordine, pe care o asigura prin instituirea unor reguli...

Ai nevoie de altceva?