Drept comercial II

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 62 în total
Cuvinte : 25401
Mărime: 97.01KB (arhivat)
Publicat de: Virgil Vasilescu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: prof. Neagu

Extras din curs

Principalele cazuri de modificare a sociatatilor comerciale

1. Majorarea si reducerea capitatului social

2. Prelungirea anticipata a duratei de functionare a S.C.

3. Fuziunea si divizarea S.C.

4. Transformarea S.C.

1. Majorarea si reducerea capitalului social

A. Marirea capitatului social

Aceasta poate fi determinata de cauze diverse cum ar fi:

- dezvoltarea si consolidarea fortei economice a societatii

- acumularea unor rezerve importante

- inlaturarea unor dificultati financiare

Pentru majorarea capitalului social trebuiesc indeplinite 2 conditii:

- sa existe o hotarare a AG a asociatilor

- actul modificator sa fie inregistrat la Reg Comertului si publicat in Monitorul Oficial

Procedeele de majorare a capitalului social sunt grupate in 2 categorii:

A.) Majorarea capitalului prin finantare exterioara adica prin subscrierea de noi aporturi in numerar sau in natura.

B.) Majorarea capitalului social prin autofinantare adica prin incorporarea in capitalul social a rezervelor a beneficiilor sau prin compensarea creantelor asupra societatii cu actiuni ale acesteia.

A.) Majorarea capitalului social prin finantare exterioara

Capitalul social se poate majora prin emisiunea de actiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a actiunilor existente.

Aceasta decizie de majorare a capitalului social prin emiterea de noi actiuni sau prin marirea valorii nominale se ia prin decizia AG extraordinare.

Actiunile emise pentru majorarea capitalului social prin aportul in numerar vor fi oferite spre subsciere in primul rand actionarilor societatii. Acestia isi pot exercita dreptul de preferinta numai in termenul oferit de hotararea AG. Acest termen trebuie sa fie de cel putin o luna de la data publicarii in MO. Dupa expirarea acestui termen actiunile trebuie sa fie oferite publicului sau tertelor persoane. Daca aceste drept de preferinta nu este acordat hotararea de maj a capitalului social este lovita de nulitate absoluta.

B.) Majorarea capitalului social prin autofinantare

a. Majorarea capitalului social prin incorporarea rezervelor

Rezervele constau in animite sume de bani preluate din beneficiile societatii si au destinatiile prevazute de lege sau de actul constitutiv.

Feluri de rezerve:

- Rezerve LEGALE (se consituie in mod obligatoriu in cazul Soc prin actiuni sau raspundere limitata prin preluarea din beneficiile socitetatii in fiecare an a cel putin 5% din beneficii pana cand acest fond atinge 1/5 din valoarea capitalului social)

- Rezerve STATUTARE (se constituie in cond si cu destinatia stabilite de actul constitutiv, aceste rezerve pot fi folosite sau de regula sunt folosite pentru acordarea de dividente asociatilor sau actionarilor in anul sau anii cand nu se obtin beneficii)

- Rezerve FACULTATIVE (sunt stabilite prin decizia AG, si au destinatia precizata in decizia adunarii)

b. Majorarea capitalului social prin incorporarea beneficiilor

O parte din profit este destinata pentru acordarea de dividente actionarilor. Acea parte din profit este transformata in actiuni. Actiunile vor reveni proportional actionarilor si automat se majoreaza capitalul social.

c. Majorarea capitalului social prin compensarea creantelor asupra societatii prin actiunile acesteia

Aceasta marire sau majorarea reprezinta o incorporare in capitalul social, creditorii societatii primind actiuni ale acesteia.

Aceasta operatie, care este denumita conversia datoriilor asupra societatii in actiuni ale acesteia, prezinta avantaje atat pentru societate, cat si pentru creditori.

Prin aceasta compensare, creditorii devin actionari ai societatii cu toate drepturile si obligatiile pe care le confera aceasta calitate.

B. REDUCEREA capitalului social

Activitatea deficitara a SC cauzata de o proasta administrare ori de o conjunctura nefavorabila duce in cele mai multe situatii la pierderi de patrimoniu, ceea ce inseamna ca, capitalul social al societatii este mai mic.

Prin urmare in asemenea situatii se impune fie reintregirea capitalului social fie reducerea capitalului social la nivelul activului existent.

Procedeele folosite pentru reducerea capitalului social

Se folosesc procedee diferite si sunt determinate de cauza care impune reducerea capitalului social. Daca reducerea capitalului social este determinata de pierderi ale capitalului social reducerea se poare face prin:

b) micsorarea numarului de actiuni sau de parti sociale

c) reducerea valorii nominale a actiunilor sau a partilor sociale

d) dobandirea propriilor actiuni care este urmata de anularea acestora

Daca reducerea nu este determinata de pierderi ale capitalului social, dar asociatii doresc o reducere a capitalului social aceasta se poate realiza prin:

a) scutirea totala sau partiala a asociatilor la varsamintele datorate

b) restituirea catre asociati a unei cote parti din aporturile aduse(are loc numai in situatia in care SC nu are pierderi)

Deoarece reducerea capitalului social atrage o diminuare a gajului legiuitorul prevede posibilitatea creditorilor de a face o pozitie in instanta in termen de 2 luni de la data publicatii in M.Of.

2. Prelungirea anticipata a duratei de functionare a societatii

LG 31/1990 prevede ca in actul constitutiv trebuie precizata durata societatii. La expirarea acestui termen societatea se dizolva.

3. Fuziunea si divizarea SC

Fuziunea si divizarea sunt procedee tehnico juridice prin care se realizeaza restructurarea SC.

FUZIUNEA este operatiunea prin care 2 sau mai multe SC hotarasc separat transmiterea elementelor de activ si de pasiv la una dintre societati sau la infiinarea unei noi societati comerciale in scopul desfasurarii in comun a activitatii respective. Aceasta operatiune imbraca 2 forme:

a) Fuziunea prin anexare sau absorbtie, care consta in anexarea uneia sau mai multor societati care isi inceteaza existenta de catre o SC

b) Fuziunea prin contopire(fuziunea prin creearea unei noi SC), care consta in reunirea uneia sau a mai multor societati comerciale care isi inceteaza existenta pentru a forma o noua SC

Fuziunea poate interveni numai intre societati comerciale.

DIVIZAREA consta in impartirea intregului patrimoniu al unei SC care isi inceteaza existenta in 2 sau mai multe SC existente sau care se infiinteaza in acel moment; in aceasta situatie intalnim o divizare totala. Divizarea partiala are loc cand o parte a patrimoniului societatii se imparte catre una sau mai multe sc nou infiinate sau existente.

Preview document

Drept comercial II - Pagina 1
Drept comercial II - Pagina 2
Drept comercial II - Pagina 3
Drept comercial II - Pagina 4
Drept comercial II - Pagina 5
Drept comercial II - Pagina 6
Drept comercial II - Pagina 7
Drept comercial II - Pagina 8
Drept comercial II - Pagina 9
Drept comercial II - Pagina 10
Drept comercial II - Pagina 11
Drept comercial II - Pagina 12
Drept comercial II - Pagina 13
Drept comercial II - Pagina 14
Drept comercial II - Pagina 15
Drept comercial II - Pagina 16
Drept comercial II - Pagina 17
Drept comercial II - Pagina 18
Drept comercial II - Pagina 19
Drept comercial II - Pagina 20
Drept comercial II - Pagina 21
Drept comercial II - Pagina 22
Drept comercial II - Pagina 23
Drept comercial II - Pagina 24
Drept comercial II - Pagina 25
Drept comercial II - Pagina 26
Drept comercial II - Pagina 27
Drept comercial II - Pagina 28
Drept comercial II - Pagina 29
Drept comercial II - Pagina 30
Drept comercial II - Pagina 31
Drept comercial II - Pagina 32
Drept comercial II - Pagina 33
Drept comercial II - Pagina 34
Drept comercial II - Pagina 35
Drept comercial II - Pagina 36
Drept comercial II - Pagina 37
Drept comercial II - Pagina 38
Drept comercial II - Pagina 39
Drept comercial II - Pagina 40
Drept comercial II - Pagina 41
Drept comercial II - Pagina 42
Drept comercial II - Pagina 43
Drept comercial II - Pagina 44
Drept comercial II - Pagina 45
Drept comercial II - Pagina 46
Drept comercial II - Pagina 47
Drept comercial II - Pagina 48
Drept comercial II - Pagina 49
Drept comercial II - Pagina 50
Drept comercial II - Pagina 51
Drept comercial II - Pagina 52
Drept comercial II - Pagina 53
Drept comercial II - Pagina 54
Drept comercial II - Pagina 55
Drept comercial II - Pagina 56
Drept comercial II - Pagina 57
Drept comercial II - Pagina 58
Drept comercial II - Pagina 59
Drept comercial II - Pagina 60
Drept comercial II - Pagina 61
Drept comercial II - Pagina 62

Conținut arhivă zip

  • Drept Comercial II.doc

Alții au mai descărcat și

Regimul Administrativ al Actelor Administrative

Prin regim juridic vom intelege un ansamblu de reguli, de fond si de forma, care dau particularitate actelor administrative in circuitul juridic,...

Contractul la distanță

CONCEPTUL DE CONTRACT LA DISTANṬǍ Constituṭia Romȃniei consacră expres că economia ṭării noastre este o economie de piaṭă ṣi că statul are...

Drept Civil - Succesiuni

– Unitatea de învăţare 1 – INTRODUCERE 1.1.Obiectivele cursului. 7 1.2.Concepţia curriculară. 7 1.3.Scopul unităţilor de învăţare. 7...

Drept Vamal

Curs 1 Noţiuni generale despre dreptul vamal Noţiunea dreptului vamal În evoluţia dreptului românesc, tratamentul reglementărilor şi...

Drept constituțional și instituții politice I

Introducere Tematica de studiu a acestei discipline este astfel gândită încât să ofere cursanţilor o imagine coerentă şi desluşită despre...

Drept Comercial

1. Definitia dreptului. Norma juridica Ca definitie generica, dreptul este un ansamblu de reguli de conduita care consfiintesc anumite drepturi,...

Dreptul Material al Uniunii Europene

I. FAZELE INTEGRÃRII ECONOMICE EUROPENE A. Zona de liber schimb (ZLS) Zona de liber schimb constituie un spatiu în interiorul cãruia statele...

Sistemul Fondurilor de Pensii Administrate Privat

1. Aspecte introductive Ab initio, se impune a sublinia distincţia între fondurile de pensii administrate privat („pensiile private obligatorii”)...

Te-ar putea interesa și

Patrimoniul societății comerciale - organizarea fondului de comerț

Capitolul I. Noţiunea şi Definiţia Societăţii Comerciale. Secţiunea 1. Noţiunea de societate comercială. § 1- Societatea civilă şi societatea...

Drept Comercial

DREPT COMERCIAL Noţiunea, obiectul şi definiţia dreptului comercial Dreptul comercial şi dreptul civil sunt cele două ramuri distincte care...

Dreptul Comercial - Aspecte Generale

CONCEPTE PRIVIND DREPTUL COMERCIAL 1.1. Definiţia noţiunii de drept comercial Dreptul comercial este acea ramură a dreptului privat care cuprinde...

Contractul de Leasing

1. Introducere. Potrivit noii legislaţii fundamentale adoptate în România după 1989, economia de piaţă a fost instituită atât prin dispoziţii...

Originalitatea Dreptului Comercial

DREPTUL COMERCIAL CA DISCIPLINĂ COMPLEXĂ Cu privire la dreptul comercial există nişte întrebări, cum ar fi: Ce este dreptul comercial?, Cum şi,...

Izvoarele Dreptului Comercial - Drept Comercial

Dreptul comercial, ca ramură a dreptului privat, este alcătuit dintr-un ansamblu de norme juridice aplicate în raporturile juridice, în care cel...

Dreptul Comercial

Scopul cursului este acela de a avea un corp de economisti bine pregatiti din punct de vedere juridic – comercial care sa poata raspunde cu...

Drept Comercial - Contracte

SCURTA PREZENTARE DREPTUL COMERCIAL. NOŢIUNE, OBIECT, EVOLUŢIE, IZVOARE II.1. Noţiunea, obiectul şi evoluţia dreptului comercial Noţiune. În...

Ai nevoie de altceva?