Noțiunea, rolul și funcțiile dreptului

Curs
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 39 în total
Cuvinte : 14998
Mărime: 71.75KB (arhivat)
Publicat de: Horia Moldoveanu
Puncte necesare: 0

Extras din curs

CAPITOLUL I Noțiunea dreptului

Secţiunea 1- Sensurile conceptului de „drept”

Cuvântul „drept” este polisemantic, acesta putând căpăta, în funcţie de contextul în care este folosit, diverse accepţiuni.

Etimologic, cuvântul românesc drept derivă din latinescul directus, cu sensul de drept, de-a dreptul, în linie dreaptă. De-a lungul timpului s-a păstrat această formă sonoră fiind conservat însă sensul conotativ, metaforic, al etimonului “directus”. Cu aceeaşi semnificaţie, conceptul drept este întâlnit şi în alte limbi de sorginte latină : droit- francezi, dritto- italieni, derecha - spanioli, etc. Romanii foloseau, pentru ceea ce numim în prezent drept un alt cuvânt, şi anume jus, care provine, potrivit unor autori , de la jubere- a porunci iar, potrivit altor autori de la sanscritul ju – legătură, dreptul fiind ceea ce leagă pe toată lumea. Derivat etimologic din cuvântul jus este, în limba română, adjectivul juridic, care circumstanţiază diverse ipostaze ale existenţei şi manifestării dreptului în viaţa socială: raporturi juridice, acte juridice, răspundere juridică, etc.

Jurisconsulţii romani, inspiraţi, cu precădere, din filozofia stoică, au definit dreptul după conţinutul acestuia, celebră fiind definiţia potrivit căreia „Juris praecepta sunt haec: honeste vivere, neminem laedere, suum jus cuique tribuere” adică a trăi cinstit, a nu face rău nimănui, a da sau recunoaşte fiecăruia ce îi aparţine şi ce i se cuvine. În această concepţie, dreptul semnifică, aşadar, justiţie şi echitate, suprapunându-se moralei şi ocrotind aceleaşi valori. Aceeaşi concepţie care nu distinge între drept şi morală fundamentează şi definiţia dată, în antichitate, de Celsus : Jus est ars boni et aequi – dreptul este arta binelui şi a echităţii, şi care se regăseşte şi în lucrări elaborate în secolul XX- Jéllinek - „Dreptul este un minimum de etică”

De –a lungul timpului, definirea dreptului a preocupat atât pe jurişti, cât şi pe filozofi, care, în lucrările lor, au oferit diverse perspective asupra a ceea ce se înţelege prin drept. S-au încercat definiţii după ce conţine dreptul, după izvoarele acestuia, sau definiţii formale, care nu ţin seama decât de forma pe care o îmbracă regulile sociale când devin juridice. Nu vom insista asupra acestor definiţii, care ar putea fac obiectul unei lucrări mai ample şi cu un alt profil, mai apropiat de filozofia juridică decât de teoria generală a dreptului.

Sintetizând ideile exprimate în doctrină în acest sens, putem spune că, din perspectivă juridică, cuvântul drept are următoarele sensuri principale:

- ştiinţă despre drept - ansamblu de idei, noţiuni, categorii şi principii care explică domeniul social al dreptului şi prin intermediul cărora acesta poate fi explicat;

- drept obiectiv – ansamblul normelor de conduită care guvernează societatea organizată şi a cărui respectare este asigurată, dacă este necesar, de forţa de coerciţie a autorităţii publice; în corelaţie cu dreptul obiectiv vorbim de drept pozitiv - totalitatea normelor juridice active (în vigoare) dintr-un stat, ca drept aplicabil imediat şi continuu, obligatoriu şi susceptibil de a fi adus la îndeplinire prin coerciţia etatică, exercitată de organe special abilitate;

- drept subiectiv – prerogativele unui subiect de drept de a avea o conduită sau de a pretinde o asemenea conduită celorlalţi, în scopul valorificării sau apărării unui anume interes, în cadrul unui raport juridic concret;

- drept material – totalitatea normelor juridice care reglementează raporturile juridice din diferite sfere ale relaţiilor sociale

- drept procesual - totalitatea normelor care reglementează procedura de judecată a litigiilor şi modul de executare a hotărârilor pronunţate, mai precis procedura de aplicare a dreptului material.

Preview document

Noțiunea, rolul și funcțiile dreptului - Pagina 1
Noțiunea, rolul și funcțiile dreptului - Pagina 2
Noțiunea, rolul și funcțiile dreptului - Pagina 3
Noțiunea, rolul și funcțiile dreptului - Pagina 4
Noțiunea, rolul și funcțiile dreptului - Pagina 5
Noțiunea, rolul și funcțiile dreptului - Pagina 6
Noțiunea, rolul și funcțiile dreptului - Pagina 7
Noțiunea, rolul și funcțiile dreptului - Pagina 8
Noțiunea, rolul și funcțiile dreptului - Pagina 9
Noțiunea, rolul și funcțiile dreptului - Pagina 10
Noțiunea, rolul și funcțiile dreptului - Pagina 11
Noțiunea, rolul și funcțiile dreptului - Pagina 12
Noțiunea, rolul și funcțiile dreptului - Pagina 13
Noțiunea, rolul și funcțiile dreptului - Pagina 14
Noțiunea, rolul și funcțiile dreptului - Pagina 15
Noțiunea, rolul și funcțiile dreptului - Pagina 16
Noțiunea, rolul și funcțiile dreptului - Pagina 17
Noțiunea, rolul și funcțiile dreptului - Pagina 18
Noțiunea, rolul și funcțiile dreptului - Pagina 19
Noțiunea, rolul și funcțiile dreptului - Pagina 20
Noțiunea, rolul și funcțiile dreptului - Pagina 21
Noțiunea, rolul și funcțiile dreptului - Pagina 22
Noțiunea, rolul și funcțiile dreptului - Pagina 23
Noțiunea, rolul și funcțiile dreptului - Pagina 24
Noțiunea, rolul și funcțiile dreptului - Pagina 25
Noțiunea, rolul și funcțiile dreptului - Pagina 26
Noțiunea, rolul și funcțiile dreptului - Pagina 27
Noțiunea, rolul și funcțiile dreptului - Pagina 28
Noțiunea, rolul și funcțiile dreptului - Pagina 29
Noțiunea, rolul și funcțiile dreptului - Pagina 30
Noțiunea, rolul și funcțiile dreptului - Pagina 31
Noțiunea, rolul și funcțiile dreptului - Pagina 32
Noțiunea, rolul și funcțiile dreptului - Pagina 33
Noțiunea, rolul și funcțiile dreptului - Pagina 34
Noțiunea, rolul și funcțiile dreptului - Pagina 35
Noțiunea, rolul și funcțiile dreptului - Pagina 36
Noțiunea, rolul și funcțiile dreptului - Pagina 37
Noțiunea, rolul și funcțiile dreptului - Pagina 38
Noțiunea, rolul și funcțiile dreptului - Pagina 39

Conținut arhivă zip

  • Notiunea, Rolul si Functiile Dreptului.docx

Alții au mai descărcat și

Accepțiunile noțiunii de drept

Acceptiunile notiunii de “drept” Ce este dreptul ? Care sunt acceptiunile notiunii de drept ? Dreptul este stiinta, este tehnica indispensabila de...

Elemente de Drept

OBIECTIVELE CURSULUI  Însusirea de catre studenti a elementelor fundamentale ale dreptului, a trasaturilor esentiale si definitorii ale ordinii...

Conspect la Drept Procesual Civil

ACTIUNEA CIVILA Noţiune Acţiunea civilă este definită în literatura de specialitate ca fiind ansamblul mijloacelor procesuale prin care, în cadrul...

Drept Constituțional

CURSUL 1 CETĂŢENIA ROMÂNĂ NOŢIUNEA DE CETĂŢENIE Cetăţenia interesează nu numai dreptul constituţional, ci şi dreptul internaţional (public şi,...

Drept Constituțional Comparat

I. Noţiunea de constituţie Evoluţia istorică a conceptului de constituţie Marius Balan Noţiunile incidente sferei politicii au semnificaţii...

Istoria Dreptului

În eneolitic s-a produs un proces de o importanţă covârşitoare şi anume indoeuropenizarea. În cadrul acestui proces istoric în zona balcanică a...

Drept Comunitar

1. Sub raport didactic Dupã anul 1990, societatea româneascã este tot mai profund raportatã la realitãtile societãtii internationale, în general,...

TGD curs - normă juridică

Interpretarea normei juridice În procesul de aplicare a normei juridice interpretarea acesteia este o datorie a legiuitorului, judecătorului sau a...

Te-ar putea interesa și

Statul, formă complexă de organizare politică și socială

INTRODUCERE Cunoasterea si întelegerea acestui fenomen complex, care este statul, necesita o punere în lumina a contextului istoric, politic si...

Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului

PARTEA I CONSIDERATII GENERALE PRIVIND NOŢIUNEA DREPTULUI Secţiunea 1 1.1. Sensurile şi etimologia termenului „drept”. Sensul filosofic şi...

Prefectul și Instituția Prefectului în Sistemul Administrației Publice

Este ştiut faptul că pentru integrarea României în Uniunea Europeană în anul 2007, aceasta a trebuit să facă unele modificări în domeniul...

Problemele teoretico-practice ale realizării dreptului într-un stat de drept

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate şi gradul de studiere a acesteia. Modificările ce se înfăptuiesc astăzi în Republica Moldova şi pe...

Originea și apariția dreptului. dimensiunea istorică a dreptului

INTRODUCERE Istoria rămâne „cartea de căpătâi a popoarelor”, cum scria Mihail Kogălniceanu, iar „trebuinţa de istorie naţională”, spunea tot el în...

Analiza fluxurilor financiare și elaborarea tabloului de finanțare la SC Hidroserv sebeș SA

INTRODUCERE În cadrul economic, politic, social şi juridic al oricărei ţări, un rol important revine mecanismului financiar prin intermediul...

Ramurile Dreptului

CAPITOLUL I INTRODUCERE ÎN TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI Secţiunea 1 Definiţia şi obiectul „Teoriei generale a dreptului” În rândul disciplinelor...

Calitațile Managerului Sportiv

Managementul ca proces ştiinţific de organizare şi conducere a unităţii sportive, indiferent de importanţa, mărimea sau nivelul la care se situează...

Ai nevoie de altceva?