Economia Serviciilor

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 28 în total
Cuvinte : 9187
Mărime: 69.53KB (arhivat)
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Untaru

Extras din curs

Curs 1

22.10.2010

Cap. I. Conţinutul şi caracteristicile serviciilor

Majoritatea definiţiilor apreciază serviciile ca fiind activităţi ale căror rezultat este nematerial şi, deci, nu se concretizează întrun produs cu existenţă de sine stătătoare.

Asociaţia Americană de Marketing defineşte serviciul ca fiind activitatea oferită la vânzare care produce avantaje şi satisfacţii fără a antrena un schimb fizic sub forma unui bun.

Cu toate că astfel de definiţii par acceptabile, evidenţiind deosebirea dintre bunuri şi servicii, ele nu sunt lipsite de ambiguităţi pentru că există multe servicii care se concretizează în bunuri materiale, cum ar fi: serviciile cinematografice, editoriale, de informatică, chiar alimentaţia publică şamd.

Principala diferenţă între procesul de producţie a serviciilor şi cel de fabricare a bunurilor rezidă în faptul că, de regulă, clientul face parte din sistemul de producţie. Acest sistem este denumit servucţie.

Elementele fundamentale ale sistemului de servucţie sunt:

- personalul de contact;

- suportul fizic al prestaţiei;

- clientul;

- serviciul propriu-zis.

Serviciile se prestează nu numai în cadrul unor unităţi specializate, adică exteriorizate de activităţile de producţie propriu-zise, ci şi în interiorul întreprinderilor producătoare de bunuri materiale.

Caracteristicile serviciilor:

1. Imaterialitatea şi intangibilitatea: este cea mai importantă caracteristică a serviciilor.

Aspectul imaterial al serviciului face evaluarea sa dificilă şi adesea subiectivă. Serviciul nu poate fi văzut, încercat, gustat din acest punct de vedere serviciile mai sunt numite invizibile, iar comerţul cu servicii – comerţ invizibil.

Deşi cele mai multe servicii au această trăsătură, există, aşa cum s-a mai arătat, şi servicii care au expresie materială.

2. Nestocabilitatea

Neavând, de regulă, o formă materială, serviciile nu pot fi stocate şi păstrate în vederea unui consum ulterior.

În literatura de specialitate această caracteristică mai apare şi sub denumirea de perisabilitate.

Aceasta poate determina o serie de neajunsuri mai ales în asigurarea echilibrului cerere-ofertă.

Astfel, serviciile odată oferite, dar neutilizate reprezintă pierderi de mijloace umane şi materiale (de exemplu: ofeta de locuri de cazare, dintr-un mijloc de transport, dintr-o sală de spectacol şamd).

Invers, dacă la un anumit moment sau într-un anumit loc cererea de servicii este mai mare decât oferta aceasta va putea conduce la creşterea preţurilor şi/sau la nesatisfacerea cererii pentru unele categorii de clienţi.

Curs 2

29.10.2010

Pentru îmbunătăţirea sincronizării între cererea şi oferta de servicii, pot fi utilizate o serie de strategii care vizează atât cererea, cât şi oferta. În ceea ce priveşte CEREREA, aceste strategii constau în:

- preţuri diferenţiate, de exemplu în turism practicarea unor preţuri mai scăzute în extrasezon;

- stimularea cererii prin oferte de servicii speciale, de exemplu pentru reţinerea oamenilor de afaceri şi pe perioada sfârşitului de săptămâna, hotelierii le pot propune minivacanţe attractive;

- servicii complementare oferite în perioade de vârf, de exemplu vizionarea unui program tv pentru o clientela care aşteaptă într-un salon de coafură;

- dezvoltarea unor automate, ca în cazul serviciilor bancare sau comerciale;

- folosirea unor sisteme de rezervare, ca în cazul hotelurilor sau cabinetelor medicale.

În ceea ce priveşte OFERTA, dintre soluţii amintim:

- angajările cu timp parţial, mai ales în cadrul magazinelor, restaurantelor în perioada de vârf a cererii;

- angajările temporare, ale sezonierilor, în turism, ale colaboratorilor, în cadrul editurilor;

- stimularea participării consumatorului la prestarea serviciului (autoservirea).

3. Simultaneitatea producţiei şi consumul serviciului – ca şi în cazul absenţei stocurilor, această caracteristică determina ca orice neconcordanţă de timp sau de loc să se soldeze cu pierderi de oferte şi/sau cu cereri nesatisfăcute. De asemenea, serviciul furnizat nu poate fi returnat. Pentru ca serviciul să intre în comerţul internaţional, adică să poată constitui un export sau un import, trebuie ca producătorul să se deplaseze la locul de consum sau invers. Aceasta presupune măsuri de liberalizare a schimburilor internaţionale de servicii.

4. Non-durabilitate – efectele serviciului sunt volatile, consumându-se chiar în momentul producerii, serviciile neputând fi păstrate şi acumulate.

5. Inseparabilitatea serviciilor pe persoana prestatorului, precum şi a utilizatorului – pentru ca un serviciu să poată fi prestat, sunt necesare două condiţii: un contact direct între ofertant şi compărător şi o participare activă a consumatorului în timpul utilizării serviciului. De exemplu serviciul pe care îl prestează medicul, actorul, profesorul, nu au o existenţă de sine stătătoare, separate de persoana care le execută şi a utilizatorului. De aceea, este necesară adaptarea permanentă a prestatorului la contacte numeroase şi variate, fiecare client având propria sa personalitate. De asemenea, este necesară o bună cunoaştere a nevoilor pieţei, acelaşi producător neputându-şi oferi serviciile simultan pe mai multe pieţe sau în mai multe locuri. Fiind strâns legată de prezenţa şi participarea prestatorului, calitatea serviciului depinde de nivelul calificării sale profesionale, de îndemanarea şi corectitudinea cu care prestează acel serviciu. De aici rezultă dificultatea standardizării serviciului şi existenţa unor posibilităţi practic nelimitate de diferenţiere a ofertei (depersonalizare a serviciului).

6. Eterogenitatea – variabilitatea serviciilor; ca variaţie dependentă de specificul prestatorului, de modul de implicare şi participare a utilizatorului, de condiţiile de mediu specifice, ş.a.m.d.

7. Preţul serviciului este un pret al cererii – astfel încât clientul care uilizează un serviciu poate să facă o alegere între a-şi face singur serviciul sau a-l cumpăra.

8. Lipsa proprietăţilor – serviciul oferă consumatorului un avantaj sau o satisfacţie, fără a avea drept rezultate transferul proprietăţii asupra întregului lucru, de exemplu un turist poae beneficia de serviciile unui hotel, fără a avea loc un transfer de proprietate. Din cauza lipsei proprietăţii furnizorii de servicii trebuie să facă eforturi speciale pentru a-şi fideliza clientela, oferind diferite stimulente, creând cluburi, lăsând impresia că se oferă un drept de proprietate.

Preview document

Economia Serviciilor - Pagina 1
Economia Serviciilor - Pagina 2
Economia Serviciilor - Pagina 3
Economia Serviciilor - Pagina 4
Economia Serviciilor - Pagina 5
Economia Serviciilor - Pagina 6
Economia Serviciilor - Pagina 7
Economia Serviciilor - Pagina 8
Economia Serviciilor - Pagina 9
Economia Serviciilor - Pagina 10
Economia Serviciilor - Pagina 11
Economia Serviciilor - Pagina 12
Economia Serviciilor - Pagina 13
Economia Serviciilor - Pagina 14
Economia Serviciilor - Pagina 15
Economia Serviciilor - Pagina 16
Economia Serviciilor - Pagina 17
Economia Serviciilor - Pagina 18
Economia Serviciilor - Pagina 19
Economia Serviciilor - Pagina 20
Economia Serviciilor - Pagina 21
Economia Serviciilor - Pagina 22
Economia Serviciilor - Pagina 23
Economia Serviciilor - Pagina 24
Economia Serviciilor - Pagina 25
Economia Serviciilor - Pagina 26
Economia Serviciilor - Pagina 27
Economia Serviciilor - Pagina 28

Conținut arhivă zip

  • Economia serviciilor - seminar.doc
  • Economia serviciilor - curs.doc

Alții au mai descărcat și

Calitatea serviciilor în contextul exigențelor internaționale

Până la formularea definiţiei standard, calitatea a fost definită în diferite moduri de către diverşi cercetători în domeniu, astfel: J.M. Juran...

Reforma proprietății

Reforma proprietatii – obiectiv, aspecte, scop, efecte, privatizare Reforma economica vizeaza o schimbare esentiala in structurile tehnologice,...

Economia Serviciilor

Noua paradigma: ascensiunea imaterialului - Inversarea relatiei material-imaterial în: cerere- consum-active- productie - comert - Suportul...

Cursuri Economia Serviciilor

CAPITOLUL. 1.CONTINUTUL SERVICIILOR 1.1. Conceptul de servicii Pentru început este necesara definirea conceptului de produs. Produsul drept...

Servicii Publice la Nivel European

1. NOTIUNI GENERALE DESPRE SERVICIILE PUBLICE 1. 1 Funcţiile statului în cadrul serviciilor oferite - Funcţia de furnizor de servicii colective...

Managementul Serviciilor Publice

1. Serviciile – concept şi caracteristici Ce înţelegeţi prin conceptul de “serviciu”? Asociaţia Americană de Marketing (1960) – “serviciile...

Servicii Publice

CAPITOLUL 1 MULŢIMILE DE OAMENI, RELAŢIILE PUBLICE ŞI COMUNICAREA 1.1. Mulţimile de oameni În sens obişnuit mulţimea desemnează o adunare de...

Economia Serviciilor

UI 1.1 Introducere Acest capitol îsi propune sã facã o introducere în domeniul economiei serviciilor, punând accent, în principal, pe definirea...

Te-ar putea interesa și

Calitatea seviciilor în economia de piață - Studiu de caz Auto-Fast

CAPITOLUL 1. SERVICII ÎN ECONOMIA NAŢIONALĂ Introducere Într-o economie modernă serviciile devin din ce în ce mai importante, contribuind în mod...

Strategii de dezvoltare durabilă a serviciilor în economia modernă

CAPITOLUL 1 Importanţa serviciilor în economia modernă 1.1 Serviciile – sector distinct al economiei Concepţia modernă referitoare la sistemele...

Analiza pieței serviciilor de sănătate

INTRODUCERE În ultimii ani, serviciile au jucat un rol extrem de important în dezvoltarea economiei și a societății, aducând o contribuție...

Tendințe în dezvoltarea sectorului Românesc al serviciilor

INTRODUCERE În prezent asistăm la nivel global, la trecerea la un nou tip de economie, bazat pe preponderenta activitaţilor terţiare în crearea...

Serviciile Turistice în Economia Mondială

Întroducere În contextul definirii prin analogie cu comerţul internaţional a unor concepte specifice turismului internaţional şi identificând...

Analiza statistico-economică a corelației dintre prețul și calitatea bunurilor și serviciilor

INTRODUCERE În domeniul fenomenelor şi proceselor economice, iau naştere o serie de legături, de interdependenţe, determinate de acţiunea unor...

Rentabilitatea în Turism

Introducere Factorii economici exteriori au facut ca în ultimii zece ani piata romaneasca a turismului sa se caracterizeze printr-o mare...

Internaționalizarea Sectorului serviciilor-factor al Creșterii și Dezvoltării Economice Contemporane

Introducere Creşterea rolului serviciilor în viata economica si sociala pe plan mondial, în special pentru tarile dezvoltate, a fost interpretata...

Ai nevoie de altceva?