Control financiar

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Audit
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 3570
Mărime: 41.15KB (arhivat)
Publicat de: Isidor Covaci
Puncte necesare: 8

Extras din referat

1. Control financiar

1.1. Conceptul de control financiar

Controlul financiar, componentă a sistemului general de control al activității economico-sociale și o formă de manifestare a funcției de control a finanțelor, reprezintă un ansamblu organizatoric integrat ce acționează sistematic și unitar în vederea prevenirii abaterilor și neajunsurilor.”

Controlul financiar în opinia autorilor Ion Florea și Radu Florea reprezintă ”controlul care acționează în sfera relațiilor financiare, fiscale și de credit, urmărind cu prioritate constituirea și utilizarea fondurilor la toate nivelurile economiei naționale și asigurarea unei eficiențe maxime.”

Nadia Cerasela Dariescu definește controlul financiar ca fiind ”acea latură a controlului economic, care are ca obiectiv cunoașterea de către stat a modului în care sunt constituite, repartizate și utilizate mijloacele materiale și financiare de către regiile autonome, societățile comerciale, diferite instituții și alți agenți economici, precum și modul de realizare și cheltuire a banului public de către: regiile autonome, societățile comerciale care au capital de stat, instituțiile publice; asigurarea echilibrului financiar; realizarea eficienței economico-financiare, dezvoltarea economiei naționale și înfăptuirea progresului social.”

Rezumând, controlul financiar poate fi definit astfel:

• Activitatea de verificare, supraveghere, interpretare a valabilității unor operații financiare și documente primare, evidențe tehnico-operative și contabile

• Analiza permanentă sau periodică a unei activități sau situații financiare pentru a urmări mersul ei și pentru a lua măsuri de îmbunătățire și de eliminare a abaterilor

• Formă de control a activității economico-sociale din punct de vedere financiar

• Modalitatea de realizare în practică a funcției de control a finanțelor, având ca sferă de cuprindere relațiile de natură bănească ce apar în procesul mobilizării de venituri și a redistribuirii din sectorul public și privat.

1.2. Obiectul controlului financiar

Controlul financiar asigură buna funcționare a activității economice, acționează sistematic în vederea prevenirii abaterilor și deficiențelor, creșterii eficienței, apărării patrimoniului, cunoașterii modului de respectare a legalității cu caracter economic și financiar, stabilirii răspunderii pentru pagube sau nerespectarea disciplinei de gestiune. Totodată, controlul financiar contribuie la buna folosire a mijloacelor materiale și financiare, la conducerea cât mai eficientă a activității economico-sociale.

Obiectul controlului financiar îl formează actele și operațiunile emise sau înfăptuite de agenții economici, instituțiile publice, precum și de alți participanți la viața economico-financiară a statului, profesioniștilor domeniului revenindu-le sarcina să urmărească dacă actele operațiunilor examinate îndeplinesc condițiile de legalitate, operativitate, eficiență, economicitate și realitate.

Așadar, controlul financiar are sarcina de a preveni angajarea de cheltuieli fără justificare economică, imobilizarea de mijloace economice, de a asigura sporirea profitului în folosirea resurselor materiale, financiare și de muncă.

1.3. Metodologia de exercitare a controlului financiar

Metodologia de control utilizează atât căi și modalități proprii de cercetare și acțiune cât și instrumente metodologice ale altor discipline științifice, cum sunt cele ale analizei economico-financiare, matematicii, contabilității, organizării și conducerii, dreptului, informaticii etc.

Controlul financiar nu beneficiază de o metodologie unitară de exercitare, diferite forme de control exercită și valorifică diferențiat constatările pe aceleași obiective de control. Totuși, practica de control financiar a impus o metodologie care se compune din procedee de control financiar, care la rândul lor se pun în practică prin anumite tehnici și metode.

Componenta principală a metodologiei de control o constituie ansamblul procedeelor de cercetare, cunoaștere și perfecționare a activității economice și financiare și anume:

- Studiul general prealabil asupra activității ce urmează a se controla;

- Controlul documentar contabil;

- Controlul faptic;

- Analiza economico-financiară;

- Controlul total și prin sondaj;

- Finalizarea (valorificarea) constatărilor controlului etc.

Bibliografie

Ioan Gheorghe Țară – Control financiar, Expertiza contabilă, Consultanță fiscală, Ed. Univ. din Oradea, 2015;

Ioan Gheorghe Țară – Controlul financiar și Expertiza contabilă, Ed. Univ. din Oradea, 2003;

Ion Florea și Radu Florea – Controlul economico-financiar, Ed. CECCAR, București, 2000;

Ionel Bostan – Controlul financiar, Ed. Polirom 2000, București;

Mircea Boulescu, Marcel Ghiță – Control financiar și Expertiză Contabilă, Ed. Mondo-Ec Craiova, 1992;

Mircea Boulescu, Marcel Ghiță – Control financiar și Expertiză Contabilă, Ed. Eficient, București, 1996;

Nadia Cerasela Dariescu – Drept financiar și fiscal, Ed. Venus, Iași, 2004;

Oncioiu Ionica, Oncioiu Florin Răzvan, Chiriţă Sorin - Expertiza contabilă ca mijloc de probă în procesele penale, IDRU, Constanţa;

Radu Ciurileanu – Control financiar în Republica Socialistă România, Ed. Academiei R.S.R., 1980;

Standardul profesional nr. 35, Expertizele contabile – Ghid de aplicare, CECCAR, Ed. CECCAR, Ediția a II-a revizuită și adăugită, București, 2007;

Preview document

Control financiar - Pagina 1
Control financiar - Pagina 2
Control financiar - Pagina 3
Control financiar - Pagina 4
Control financiar - Pagina 5
Control financiar - Pagina 6
Control financiar - Pagina 7
Control financiar - Pagina 8
Control financiar - Pagina 9
Control financiar - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Control financiar.docx

Alții au mai descărcat și

Codul de conduită etică al profesioniștilor contabili

Demersul deontologic al expertului contabil incepe cu destinatarii expertizelor contabile si se finalizeaza cu scopul expertizelor contabile....

Cadrul legislativ specific derulării activității de audit intern

Capitolul 1. Cadrul de referință al activității de audit intern În contextul amplificării structurii funcționale a entităților publice sau...

Audit financiar

Unitatea de învățare 1. Definiția și rolul auditului financiar Cuprins 1.1. Introducere ... 8 1.2. Competențe .. 8 1.3. Repere istorice privind...

Studiu de caz privind determinarea riscurilor și a pragului de semnificație în cadrul auditului financiar al unei entități

Introducere Epoca noastră actuală este marcată de vaste proceduri de reformă economică și financiară, ale căror obiective sunt promovarea și...

Audit

Cunoaşterea situaţiei patrimoniale dintr-o întrep., se realizează cu ajutorul doc.-lor de evidenţă şi cu ajutorul sit.-lor financiare anuale...

Audit intern

CURS I: ISTORICUL AUDITULUI INTERN I.1. Apariția și evoluția auditului intern În perioada de vârf a capitalismului industrial, marile...

IPSAS

CAPITOLUL I ABORDĂRI DE ORDIN GENERAL CU PRIVIRE LA STANDARDELE INTERNAȚIONALE DE CONTABILITATE PENTRU SECTORUL PUBLIC 1.1. Aspecte cu privire...

Te-ar putea interesa și

Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL

INTRODUCERE Controlul contabil arată, în adevăr, originile contabilităţii. Acum mai bine de 3000 de ani î.e.n.. au fost relevate legile comerciale...

Controlul financiar

Capitolul 1 ASPECTE GENERALE ALE CONTROLULUI FINANCIAR 1. 1 Noţiunea şi conceptul de control financiar. Desfăşurarea şi dezvoltarea...

Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila

Capitolul 1 - CONTROLUL FUNC|IE EFICENT~ A CONDUCERII 1.1 Necesitatea controlului agenţilor economici în cadrul economiei de piaţă...

Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Preventiv la SC Ramfi Instal SRL

CAP. 1. BAZELE CONCEPTUALE ALE CONTROLULUI 1.1. CONTROLUL FUNCŢIE ESENŢIALĂ A MANAGEMENTULUI Termenul de „control” îl datorăm expresiei contra...

Controlul Financiar de Gestiune la Agențiile CEC

CAP I. PROBLEME GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA CEC- SA. 1.1 SCURT ISTORIC AL CEC Sistemul bancar îşi are originea în trecutul îndepărtat , existând...

Baze teoretice ale controlului financiar

Introducere Etimologic, cuvântul control derivă din limba latină, “contra rolus”, care se definește ca fiind “cercetarea unui act duplicat după...

Control Financiar Preventiv

CONTROLUL FINANCIAR Controlul este funcţia managerială de măsurare şi corectare a performanţelor activităţii subordonaţilor, pentru ca planurile...

Metodologia de exercitare a controlului financiar prin cenzori la o firmă

I. Metodologia de exercitare a controlului financiar prin cenzori 1.1 Introducere Metodologia de exercitare a controlului financiar reprezintă...

Ai nevoie de altceva?