Principii și Politici Contabile. Tratamente Contabile

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 4 în total
Cuvinte : 1898
Mărime: 7.83KB (arhivat)
Publicat de: Septimiu Popovici
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Pentru organizarea corectă a contabilităţii la nivelul instituţiilor publice şi pentru evaluarea corectă a posturilor cuprinse în situaţiile financiare se va ţine seama de următoarele principii contabile:

- principiul continuităţii activităţii – presupune că instituţia publică îşi continuă în mod normal funcţionarea, fără a intra în stare de desfiinţare sau reducere semnificativă a activităţii. Dacă ordonatorii de credite au luat cunoştinţă de unele elemente de nesiguranţă legate de anumite evenimente care pot duce la incapacitatea acesteia de a-şi continua activitatea, aceste elemente trebuie prezentate în notele explicative;

- principiul permanenţei metodelor – presupune utilizarea aceloraşi reguli sau norme privind evaluarea pe tot parcursul desfăşurării activităţii, astfel încât să se asigure comparabilitatea în timp a informaţiilor contabile;

- principiul prudenţei – admite că evaluarea elementelor patrimoniale trebuie făcută pe o bază prudentă şi în special:

- trebuie să se ţină cont de toate angajamentele apărute în cursul exerciţiului financiar curent sau al unui exerciţiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanţului şi data depunerii acestuia;

- trebuie să se ţină cont de toate deprecierile;

- principiul contabilităţii pe bază de angajamente – se referă la faptul că tranzacţiile şi alte evenimente sunt recunoscute în contabilitate atunci când acestea se produc şi nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul de numerar este încasat sau plătit. Situaţiile financiare întocmite în baza acestui principiu oferă informaţii nu numai despre tranzacţiile şi evenimentele trecute care au determinat încasări şi plăţi dar şi despre resursele viitoare, respectiv obligaţiile de plată viitoare. Acest principiu se bazează pe independenţa exerciţiului potrivit căruia toate veniturile şi toate cheltuielile se raportează la exerciţiul la care se referă, fără a se ţine seama de data încasării veniturilor, respectiv data plăţii cheltuielilor;

- principiul evaluării separate a elementelor de activ şi de datorii – presupune că fiecare poziţie din bilanţ este evaluată separat, pentru a stabili valoarea individuală a fiecărui element de activ şi de pasiv,

- principiul intangibilităţii – se referă la faptul că bilanţul de deschidere pentru fiecare exerciţiu financiar trebuie să corespundă cu bilanţul de închidere al exerciţiului financiar precedent (dacă ulterior datei depunerii situaţiilor financiares-au identificat erori de reflectare a elementelor patrimoniale, corecţiile se realizează în exerciţiul următor, fără să se afecteze datele din bilanţul de închidere);

- principiul necompensării – presupune că orice compensare între elementele de activ şi de datorii sau între elementele de venituri şi cheltuieli este interzisă, cu excepţia compensărilor între active şi datorii permise de reglementările legale;

- principiul comparabilităţii informaţiilor – consideră că elementele prezentate în situaţiile financiare se impun a fi întocmite în baza aceloraşi metode de evaluare, astfel încât să se asigure comparabilitatea în timp a informaţiilor;

- principiul materialităţii (pragului de semnificaţie) – consideră că orice element care are o valoare semnificativă trebuie prezentat distinct în cadrul situaţiilor financiare iar elementele cu valori nesemnificative dar care au aceeaşi natură sau au funcţii similare trebuie însumate şi prezentate într-o poziţie globală. Un element patrimonial este considerat semnificativ dacă omiterea sa ar influenţa în mod vădit decizia utilizatorilor situaţiilor financiare;

- principiul prevalenţei economicului asupra juridicului (realităţii asupra aparenţei) – consideră că informaţiile contabile prezentate în situaţiile financiare trebuie să fie credibile, să respecte realitatea economică a evenimentelor sau tranzacţiilor, nu numai forma lor juridică.

Abaterile de la principiile generale prezentate mai sus pot fi efectuate în cazuri excepţionale. Astfel de abateri trebuie prezentate în notele explicative, precum şi motivele care le-au determinat, împreună cu o evaluare a efectului acestora asupra valorii activelor, datoriilor, poziţiei financiare şi a rezultatului patrimonial.

Preview document

Principii și Politici Contabile. Tratamente Contabile - Pagina 1
Principii și Politici Contabile. Tratamente Contabile - Pagina 2
Principii și Politici Contabile. Tratamente Contabile - Pagina 3
Principii și Politici Contabile. Tratamente Contabile - Pagina 4

Conținut arhivă zip

  • Principii si Politici Contabile. Tratamente Contabile.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL

CAPITOLUL I CONTABILITATEA DECONTARILOR IN NUMERAR SI IN CONTURI LA BANCI 1.1. CARACTERIZAREA GENERALA A TREZORERIEI Prin trezorerie se înţelege...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

BUGETAR - MIJLOC DE CONSTITUIRE SI UTILIZARE A FONDURILOR PUBLICE ÎN ROMÂNIA 1.1. Consideratii notionale privind bugetul Aliniindu-se...

Codul Deontologic al Auditorilor

CAPITOLUL 3 CONDUITA ETICĂ ŞI PROFESIONALĂ A AUDITORILOR INTERNI ÎN LUMINA NORMELOR INTERNAŢIONALE ŞI NAŢIONALE 3.1. Codul deontologic şi codul...

Contabilitatea instituțiilor publice

Date de identificare a cursului Prin didactica prezentării, acest curs se adresează studenţilor interesaţi de specificul contabilităţii...

Analiza și funcționarea conturilor de cheltuieli, venituri și rezultate

Conturile de rezultate evidenţiază cheltuielile şi veniturile angajate de activitatea desfăşurată de către unitatea patrimonială. Cheltuielile...

Contabilitate internațională

MODULUL 1. Delimitări privind Armonizarea, Normalizarea, Reglementarea si Convergenta contabila. Obiective: 1. Prezentarea conceptelor de...

Practici Contabili Contabile Specifice în Agricultura

3.1 Standardul Internaţional de Contabilitate IAS 41-AGRICULTURA Obiectiv Obiectivul acestui Standard este de a prescrie tratamentul contabil,...

Control de Gestiune

Partea I – Analiza metodelor de calcul de cost Capitolul I. Metode de cost complet (metoda pe centre de analiză şi Activity Based Costing)...

Te-ar putea interesa și

Prezentarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Red Systems S.A.

1.1.Obiectul de activitate În data de 28 august 2000, prin actul constitutiv al Soc. Com. RED SYSTEMS SA, cei 72 de acţionari prin încheierea de...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

CAPITOLUL I INSTITUŢIILE PUBLICE I.1. Definirea instituţiilor publice O primă modalitate de definire a instituţiilor publice o prezintă Legea...

Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - IAS 16

INTRODUCERE În condiţiile unei economii de piaţă, afacerile dezvoltă obiectul unei tranzacţii comerciale, astfel punându-se problema stabilirii...

Bilanțul Contabil - Instrument de Analiză și Control

INTRODUCERE Lucrarea de faţă este rezultatul unei ample documentări şi a unei impresionante bibliografii legislative din domeniul financiar...

Analiza Bugetului de Stat al României

CAPITOLUL 1: SISTEMUL BUGETAR - MIJLOC DE CONSTITUIRE ŞI UTILIZARE A FONDURILOR PUBLICE ÎN ROMÂNIA 1.1. Consideraţii noţionale privind bugetul...

Organizarea Contabilității Imobilizărilor

INTRODUCERE Imobilizările reprezintă acea parte a patrimoniului unui agent economic care participă la procesul de producţie cu întreaga lor...

Contabilitatea Privind Evaluarea Stocurilor de Mărfuri într-o Societate Comercială

Introducere România, impunându-şi integrarea în concernul ţărilor europene, a depus şi depune, încă, eforturi susţinute în toate domeniile vieţii...

Studiu de caz - SC Rama România Textile SRL

Descrierea unitatii S.C.Rama Romania Textile S.R.L. este o societate cu raspundere limitata, persoana juridica romana infiintata in august 2002,...

Ai nevoie de altceva?