Drept Civil

Curs
9.7/10 (6 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 90 în total
Cuvinte : 43967
Mărime: 139.28KB (arhivat)
Publicat de: Maximilian Scurtu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. univ. dr. Liviu STĂNCIULESCU
UNIVERSITATEA din BUCUREŞTI Facultatea de Administraţie şi afaceri

Cuprins

 1. Introducere
 2. CAPITOLUL I: Raportul juridic civil
 3. CAPITOLUL II: Proba drepturilor subiective civile
 4. CAPITOLUL III: Actul juridic civil
 5. CAPITOLUL IV: Prescripţia extinctivă
 6. CAPITOLUL V: Persoana fizică şi juridică
 7. CAPITOLUL VI: Dreptul de proprietate
 8. CAPITOLUL VII: Răspunderea civilă delictuală
 9. CAPITOLUL VIII: Contractul de vânzare-cumpărare
 10. CAPITOLUL IX: Contractul de donaţie
 11. CAPITOLUL X: Contractul de locaţiune
 12. CAPITOLUL XI: Contractul de mandat
 13. CAPITOLUL XII: Contractul de împrumut
 14. CAPITOLUL XIII: Noţiunea şi condiţiile moştenirii
 15. CAPITOLUL XIV: Moştenirea legală
 16. CAPITOLUL XV: Moştenirea testamentară
 17. TESTE: Întrebări-grilă
 18. BIBLIOGRAFIE (obligatorie şi facultativă)

Extras din curs

Introducere

Lucrarea de faţă constituie un material orientativ asupra principalele instituţii ale dreptului civil material, o prefaţă la bibliografia obligatorie indicată necesară pentru promovarea disciplinei drept civil.

Dreptul civil, segment al dreptului privat, este format din norme juridice care statornicesc egalitatea în drepturi a subiectelor de drept şi reglementează o sferă largă de raporturi patrimoniale, ce cuprinde raporturile de proprietate, cele legate de succesiune şi raporturile obligaţionale, precum şi raporturile personale nepatrimoniale fondate pe drepturile legate de existenţa şi integritatea fizică şi morală a persoanei, drepturile asupra creaţiei intelectuale, cele care poartă asupra elementelor de identificare a persoanei, etc., precum şi condiţia juridică a persoanei.

Normele dreptului civil constituie, în structura dreptului naţional, dreptul comun general, având vocaţie de generală aplicare în întreg domeniul dreptului privat.

Studiul dreptului civil este structurat, de obicei, pe şase părţi: partea generală, persoana fizică şi juridică, drepturile reale, teoria generală a obligaţiilor, contractele speciale şi dreptul de moştenire.

Principalele contractele speciale sunt: vânzarea cumpărarea, cunos¬cu¬tă în doc¬trina juridică ca instrument al schimburilor economice, mandatul, apre¬¬ciat ca motorul activităţii juridice, locaţiunea (cunoscută şi ca vânzarea fo¬lo¬¬sinţei) şi antrepriza, instru¬¬mentul prestărilor de servicii şi al creării de va¬lori.

Marile evenimente economice şi juridice ce au caracterizat statele europene la sfârşit de secol, precum: liberalizarea preţurilor, dezvoltarea drep¬¬¬tului concurenţei, intensificarea comerţului internaţional, integrarea euro¬pea¬nă etc., au început să producă efecte perceptibile şi în materia con¬tractelor, odată cu adaptarea legislaţiei naţionale la princi¬piile dreptului comunitar.

Prin adoptarea Codului consumului (Legea nr. 296/2004 în vigoare de la 1 ianuarie 2007) precum şi a celorlalte acte normative privind protecţia consumatorului, noul drept al consumului (parte a dreptului privat, dar cu natură juridică proprie) exercită o influenţă crescândă asupra dreptului comun al contractelor. Astfel, noi instituţii şi mecanisme contractuale adoptate prin transpunerea acquis-ului comunitar urmează a fi „naturalizate” (de exemplu, „dreptul consumatorului de a reflecta şi a se dezice”, „obligaţia precontractuală de informare”, „obligaţiile de conformitate şi securitate”, „clauzele abuzive” etc.).

În condiţiile economiei de piaţă şi ale integrării europene, dreptul de moş¬te¬¬nire (prezentat în ultima parte) cunoscut ca o materie dintotdeauna şi continuu atrăgătoare pentru studiul juridic este prezentat succint, ca o bază de pornire în vederea unei informări generale.

Lucrarea se încheie cu un set de întrebări-grilă din materia dreptului civil (formulate din bibliografia obligatorie) precum şi cu indicarea răspunsurilor corespunzătoare.

CAPITOLUL I

RAPORTUL JURIDIC CIVIL

& 1. Definire

Dreptul civil este o ramură a dreptului privat care reglementează raporturile patrimoniale şi personal-nepatrimoniale stabilite între persoanele fizice şi juridice aflate pe poziţii de egalitate juridică, precum şi condiţia juridică a persoanelor fizice şi persoanelor juridice în calitatea lor de subiecte ale raporturilor juridice civile.

Rezultă că obiectul dreptului civil îl constituie relaţiile sociale reglementate de norme de drept civil, individualizate prin caracterul specific raporturilor juridice civile.

Raportul juridic este o relaţie socială reglementată de norma de drept. Natura relaţiei sociale reglementată de norma juridică determină natura raportului juridic : de drept constituţional, civil, penal etc.

Relaţiile sociale reglementate de normele juridice de drept civil sunt raporturi juridice civile.

Întră în sfera raporturilor juridice civile, relaţiile juridice patrimoniale şi relaţiile personale nepatrimoniale dacă sunt reglementate de norme de drept civil (de exemplu un raport rezultat dintr-un contract de vânzare-cumpărare sau din încălcarea dreptului de proprietate).

Rezultă că pentru naşterea, modificarea, transmiterea sau stingerea raporturilor juridice civile concrete trebuie să existe: o relaţie socială, o normă de drept care să reglementeze relaţia socială şi un fapt sau un act juridic de care normele de drept condiţionează naşterea, modificarea, transmiterea sau stingerea de drepturi şi obligaţii concrete.

Faptele juridice sunt evenimente sau acţiuni omeneşti de care legea leagă producerea unor efecte.

Evenimentele sunt împrejurări sau situaţii care se produc independent de voinţa oamenilor şi de care norma juridică leagă producerea unor efecte juridice (de exemplu, naşterea sau moartea unor subiecte de drept civil).

Acţiunile omeneşti sunt fapte comisive sau omisive, săvârşite cu sau fără intenţia de a produce efecte juridice.

& 2. Caracterele raportului juridic civil

a). Raportul juridic civil are un caracter social deoarece acestea se stabilesc între oameni, priviţi fie, ca persoane fizice, fie ca persoane juridice (în colectiv).

b). Raportul juridic civil are un caracter voliţional, ce rezultă din faptul că raportul juridic este reglementat de o normă juridică care, în esenţă, exprimă voinţa legiuitorului, dar şi prin voinţa părţilor.

c). Raportul juridic civil se caracterizează prin: egalitatea juridică a părţilor.

& 3. Subiectele raportului juridic civil

Raportul juridic civil este alcătuit din: subiectele sau părţile raportului raportul, conţinutul raportului şi obiectul raportului.

Prin subiect al raportului juridic înţelegem capacitatea de a fi titular de drepturi şi obligaţii.

Subiectele raportului juridic civil ocupă două poziţii distincte:

-subiectul activ, acela care dobândeşte drepturi;

-subiectul pasiv, acela care se obligă.

În cadrul raporturilor obligaţionale, subiectul activ este denumit creditor, iar subiectul pasiv este denumit debitor.

Aceste denumiri generice se particularizează în funcţie de denumirile raportului juridic la care participă (de exemplu, în contractul de vânzare-cumpărare părţile se numesc vânzător şi cumpărător; în contractul de donaţie părţile se numesc donator şi donatar etc.).

Raportul juridic civil stabileşte de regulă între două persoane, raport juridic simplu. În alte cazuri raportul juridic civil se stabileşte între mai multe persoane, fie ca subiecte active, fie ca subiecte pasive.

De exemplu, în raportul de proprietate subiectul activ poate fi o singură persoană sau , în cazul proprietăţii comune, pot fi mai multe persoane.

În raportul obligaţional pot fi: mai mulţi creditori (ca pluralitate activă), mai mulţi debitori (ca pluralitate pasivă) ori mai mulţi creditori şi debitori (ca pluralitate mixtă).

Preview document

Drept Civil - Pagina 1
Drept Civil - Pagina 2
Drept Civil - Pagina 3
Drept Civil - Pagina 4
Drept Civil - Pagina 5
Drept Civil - Pagina 6
Drept Civil - Pagina 7
Drept Civil - Pagina 8
Drept Civil - Pagina 9
Drept Civil - Pagina 10
Drept Civil - Pagina 11
Drept Civil - Pagina 12
Drept Civil - Pagina 13
Drept Civil - Pagina 14
Drept Civil - Pagina 15
Drept Civil - Pagina 16
Drept Civil - Pagina 17
Drept Civil - Pagina 18
Drept Civil - Pagina 19
Drept Civil - Pagina 20
Drept Civil - Pagina 21
Drept Civil - Pagina 22
Drept Civil - Pagina 23
Drept Civil - Pagina 24
Drept Civil - Pagina 25
Drept Civil - Pagina 26
Drept Civil - Pagina 27
Drept Civil - Pagina 28
Drept Civil - Pagina 29
Drept Civil - Pagina 30
Drept Civil - Pagina 31
Drept Civil - Pagina 32
Drept Civil - Pagina 33
Drept Civil - Pagina 34
Drept Civil - Pagina 35
Drept Civil - Pagina 36
Drept Civil - Pagina 37
Drept Civil - Pagina 38
Drept Civil - Pagina 39
Drept Civil - Pagina 40
Drept Civil - Pagina 41
Drept Civil - Pagina 42
Drept Civil - Pagina 43
Drept Civil - Pagina 44
Drept Civil - Pagina 45
Drept Civil - Pagina 46
Drept Civil - Pagina 47
Drept Civil - Pagina 48
Drept Civil - Pagina 49
Drept Civil - Pagina 50
Drept Civil - Pagina 51
Drept Civil - Pagina 52
Drept Civil - Pagina 53
Drept Civil - Pagina 54
Drept Civil - Pagina 55
Drept Civil - Pagina 56
Drept Civil - Pagina 57
Drept Civil - Pagina 58
Drept Civil - Pagina 59
Drept Civil - Pagina 60
Drept Civil - Pagina 61
Drept Civil - Pagina 62
Drept Civil - Pagina 63
Drept Civil - Pagina 64
Drept Civil - Pagina 65
Drept Civil - Pagina 66
Drept Civil - Pagina 67
Drept Civil - Pagina 68
Drept Civil - Pagina 69
Drept Civil - Pagina 70
Drept Civil - Pagina 71
Drept Civil - Pagina 72
Drept Civil - Pagina 73
Drept Civil - Pagina 74
Drept Civil - Pagina 75
Drept Civil - Pagina 76
Drept Civil - Pagina 77
Drept Civil - Pagina 78
Drept Civil - Pagina 79
Drept Civil - Pagina 80
Drept Civil - Pagina 81
Drept Civil - Pagina 82
Drept Civil - Pagina 83
Drept Civil - Pagina 84
Drept Civil - Pagina 85
Drept Civil - Pagina 86
Drept Civil - Pagina 87
Drept Civil - Pagina 88
Drept Civil - Pagina 89
Drept Civil - Pagina 90

Conținut arhivă zip

 • Drept Civil.doc

Alții au mai descărcat și

Testamentul

Dreptul persoanei de a dispune prin testament de mostenirea sa, în conformitate cu prevederile legale, îsi are temeiul în existenta dreptului de...

Aspecte teoretice și practice cu privire la termenele, cauzele și efectele suspendării, întreruperii și repunerii în termenul de prescripție extinctivă

Prescriptia extinctiva este cunoscuta în toate ramurile de drept, de aceea, aceasta institutie juridica este susceptibila de analiza temeinica atât...

Dreptul familiei - efectele căsătoriei

Capitolul I CĂSĂTORIA-ACT JURIDIC PE CARE SE ÎNTEMEIAZĂ FAMILIA 1.1 Noţiunea, scopul şi caracterele căsătoriei Termenul de „căsătorie” are în...

Testamentul

INTRODUCERE Problema voinţei capabile să producă efecte după moartea celui care a exprimat-o a constituit pentru mine o preocupare mai veche....

Limitările dreptului de proprietate

INTRODUCERE Tema acestei lucrari m-a fascinat, m-a facut sa caut raspunsuri cât mai complete la întrebarile care se iveau odata cu parcurgerea cât...

Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului

Introducere Deşi noţiunile de rezoluţiune, reziliere, revocare nu sunt noi pentru sistemul nostru de drept, reglementare a principiilor...

Prescripția extinctivă

CAPITOLUL 1. CONCEPTUL DE PRESCRIPTIE EXTINCTIVA. 1.1. Notiunea prescriptiei extinctive. Prescriptia extinctiva nu este definita in legea civila...

Principiile Efectelor Nulității Actelor Juridice Civile

1.1 Definitia actului juridic civil Prin act juridic civil se întelege manifestarea de vointa facuta cu intentia de a produce efecte judiciare,...

Te-ar putea interesa și

Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil

INTRODUCERE Viaţa socială fiind eminamente o viaţă colectivă presupune existenţa unei mari diversităţi de raporturi, interacţiuni între agenţii...

Răspunderea civilă și delictuală

INTRODUCERE În această scurtă introducere la lucrarea de faţă voi încerca să fac o succintă prezentare a motivelor ce m-au determinat să susţin...

Legi Aplicabile Persoanelor Fizice și Juridice

ARGUMENT În lucrarea de faţă încercam să dezbatem problema legată de legile ce se aplică asupra persoanelor fizice şi juridice, accentuând ideea...

Principiile Dreptului Civil

CAP. I. DREPTUL CIVIL – RAMURĂ ÎN SISTEMUL DREPTULUI 1.1 Noţiunea de drept civil român Etimologic, expresia „drept civil” îşi are sorgintea în...

Abuzul de Drept

INTRODUCERE Dreptul apare odată cu statul, ca produs al aceleaşi dezvoltări sociale. Existenţa statului în epoca modernă se afirmă în corelarea...

Drept Civil - Ramură de Drept

Introducere Actualitatea temei Prezentarea cît mai largă a dreptului, ca totalitate a normelor juridice, i-a preocupat din cele mai vechi...

Locul și Rolul Dreptului Civil în Sistemul de Drept

Introducere a) Expunerea obiectivelor propuse Dreptul nu este altceva decît o disciplină care are ca scop reglementarea acţiunilor omeneşti,...

Uzucapiunea - Mod de Dobândire a Proprietății Private

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE Dintre toate drepturile pe care o persoană le poate avea asupra unui lucru, cel mai complet este dreptul de proprietate...

Ai nevoie de altceva?