Drept civil - teoria generală a obligațiilor

Curs
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 112 în total
Cuvinte : 62738
Mărime: 154.68KB (arhivat)
Publicat de: Gherghina Lupu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Safta Romanov

Extras din curs

Sensurile cuvantului obligatie

Termenul de obligatie are mai multe sensuri. Astfel, prin obligatie se intelege raportul juridic civil in temeiul caruia una dintre parti, numit creditor, pretinde celeilalte parti, numita debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva.

Obligatia mai poate desemna datoria pe care o are debitorul, in cadrul unui raport juridic de obligatii, de a savarsi fata de creditor o prestatie determinata (a da, a face, a nu face), prestatie care constituie obiectul dreptului de creanta al creditorului.

Prin obligatie intelegem si titlul de valoare emis de stat sau de o societate comerciala, care confera titularului sau posesorului calitatea de creditor al emitentului pentru suma de bani pe care i-a imprumutat-o.

Prin obligatie mai intelegem inscrisul constatator al existentei continutului unui raport juridic obligational, destinat a servi ca mijloc de dovada al acestuia. Ca titlu de valoare, obligatia poate fi nominala (cand in ea se mentioneaza creditorul beneficiar), la ordin (cand creditorul inscris in obligatie o poate transmite prin gir altei persoane) si la purtator (calitatea de creditor este recunoscuta oricarei alte persoane care se afla in posesia titlului).

Cuvantul obligatie mai desemneaza insa si alte obligatii decat cele de natura civila (obligatii morale, obligatia de a satisface serviciul militar etc.). In continuare, vom folosi notiunea de obligatie, in sensul de raport de obligatie, dar mai cu seama cel de latura pasiva a raportului de obligatie.

Definitia obligatiei

Teoria generala a obligatiilor defineste termenul de obligatie atat in sens larg, cat si in sens restrans. In sens larg, prin obligatie se intelege raportul juridic in continutul caruia intra dreptul creditorului de a cere debitorului sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, in caz de neexecutare de bunavoie, avand posibilitatea de a apela la forta de constrangere a statului. Definita astfel, obligatia are in vedere latura sa activa, ceea ce face raportul juridic sa fie denumit drept de creanta sau pur si simplu creanta. Examinat raportul de obligatie din perspectiva laturii sale pasive, mai este denumit obligatie sau datorie.

Elementele raportului juridic obligational sunt:

- subiectele;

- continutul;

- obiectul.

Subiecte ale raportului de obligatie sunt persoanele fizice si persoanele juridice. In anumite situatii si statul poate fi subiect in cadrul unui raport de obligatie. Sub acest aspect, in calitatea sa de dobanditor al succesiunii vacante, statul va primi pasivul succesoral dupa deducerea pasivului, fara a putea fi obligat la plata datoriilor ce ar intrece activul. Intr-un raport de obligatie, subiectul activ este creditorul, iar subiectul pasiv debitorul. Denumirea lor difera in functie de natura raporturilor juridice (ex: vanzator si cumparator la contractul de vanzare cumparare; locator si locatar la contractul de locatiune; donator si donatar la contractul de donatie; autor si victima in cazul savarsiirii unei fapte ilicite etc.) In cazul contractelor sinalagmatice, partile au o dubla calitate, de creditor si debitor (de exemplu, la contractul de vanzare-cumparare, vanzatorul este creditorul pretului si debitorul bunului vandut, iar cumparatorul este debitorul pretului datorat si creditorul bunului cumparat).

De regula, creditorul se determina in momentul in care ia nastere raportul juridic. Uneori, determinarea subiectelor are loc la data executarii obligatiei (ex: oferta de recompensa; titlurile la purtator).

Continutul raportului juridic de obligatie este alcatuit din dreptul la creanta al creditorului si obligatia corespunzatoare acestui drept si care apartine debitorului.

Vom defini dreptul de creanta ca fiind indrituirea creditorului de a pretinde debitorului de a da, de a face sau a nu face ceva. De exemplu, intr-un contract de vanzare-cumparare, dreptul de creanta al vanzatorului este dreptul de a primi pretul, iar dreptul de creanta al cumparatorului este dreptul de a primi bunul cumparat.

Pentru a le distinge de drepturile reale, drepturile de creanta mai sunt cunoscute si sub denumirea de drepturi personale. Sub aspect procesual, actiunea care sanctioneaza drepturile personale este denumita actiune personala.

Obiectul raportului de obligatie consta intr-o actiune (prestatie pozitiva - de a da, de a face) sau inactiune, abtinere (de a nu face).

Criterii de clasificare a obligatiilor

1. Dupa obiectul lor, obligatiile se subdivid in:

a) Obligatii de a da, de a face si de a nu face. Este o clasificare traditionala si are in vedere obiectul fiecarei obligatii.

- Obligatia de a da consta in indatorirea debitorului de a transfera sau de a constitui, in folosul creditorului, un drept real asupra unui lucru. Este necesar ca debitorul sa fie titularul dreptului real respectiv (proprietar, uzufructuar etc.) si sa aiba capacitatea de a instraina.

- Obligatia de a face este indatorirea debitorului de a savarsi anumite fapte, actiuni, lucrari sau servicii. Aceasta obligatie poate fi instantanee, cand se executa dintr-o data (ex: restituirea bunului imprumutat) sau succesiva, adica se executa in timp (ex: intretinerea unei persoane). In practica instantelor, obligatia de a face este intilnita frecvent in sfera antecontractelor.

- Obligatia de a nu face consta in indatorirea debitorului de a se abtine de la savirsirea unuia sau mai multor acte sau fapte determinate. Asemenea obligatii nu sunt susceptibile de executare silita si nici de punere in intarziere (de exemplu, vanzatorul este obligat sa nu tulbure posesia cumparatorului; obligatia de a nu face publica opera o anumita perioada de timp etc.)

Obligatia de a da si de a face mai sunt denumite obligatii pozitive, iar obligatiile de a nu face, obligatii negative.

b) Doctrina juridica a mai propus o clasificare a obligatiilor dupa obiectul lor, admisa si de jurisprudenta, si anume: obligatiile de rezultat si obligatiile de mijloace sau diligenta.

- Obligatiile de rezultat sau obligatiile determinate sunt acele obligatii in care debitorul este tinut sa procure creditorului un anumit rezultat, sa realizeze un scop determinat. De exemplu, sunt considerate obligatii de rezultat, obligatia carausului de a transporta marfa la destinatie; obligatia de a restitui bunul imprumutat la termen; obligatia constructorului de a edifica o anumita constructie. Neindeplinirea rezultatului, face ca debitorul sa fie prezumat in culpa, astfel ca revine sarcina lui sa faca dovada ca neexecutarera obligatiilor contractuale nu-i este imputabila.

- Obligatia de mijloace sau diligenta sunt obligatiile in care debitorul este tinut sa depuna diligentele si sa manifeste stradania pe care o reclama urmarirea unui anumit scop sau a obtinerii unui rezultat, fara ca insusi rezultatul urmarit sa constituie obiectivul obligatiei sale (de exemplu, obligatia medicului de a trata un bolnav in scopul insanatosirii; obligatia profesorului de a pregati un elev in vederea unui examen etc.). Pentru ca debitorul sa raspunda contractual, trebuie sa faca dovada ca el este in culpa de a nu fi depus diligentele necesare, de a nu fi folosit mijloacele necesare, care ar fi putut duce la obtinerea acelui rezultat.

Preview document

Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 1
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 2
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 3
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 4
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 5
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 6
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 7
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 8
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 9
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 10
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 11
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 12
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 13
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 14
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 15
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 16
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 17
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 18
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 19
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 20
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 21
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 22
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 23
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 24
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 25
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 26
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 27
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 28
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 29
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 30
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 31
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 32
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 33
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 34
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 35
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 36
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 37
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 38
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 39
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 40
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 41
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 42
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 43
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 44
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 45
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 46
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 47
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 48
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 49
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 50
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 51
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 52
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 53
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 54
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 55
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 56
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 57
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 58
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 59
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 60
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 61
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 62
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 63
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 64
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 65
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 66
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 67
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 68
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 69
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 70
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 71
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 72
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 73
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 74
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 75
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 76
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 77
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 78
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 79
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 80
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 81
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 82
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 83
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 84
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 85
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 86
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 87
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 88
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 89
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 90
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 91
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 92
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 93
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 94
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 95
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 96
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 97
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 98
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 99
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 100
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 101
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 102
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 103
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 104
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 105
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 106
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 107
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 108
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 109
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 110
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 111
Drept civil - teoria generală a obligațiilor - Pagina 112

Conținut arhivă zip

  • Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte teoretice și practice cu privire la termenele, cauzele și efectele suspendării, întreruperii și repunerii în termenul de prescripție extinctivă

Prescriptia extinctiva este cunoscuta în toate ramurile de drept, de aceea, aceasta institutie juridica este susceptibila de analiza temeinica atât...

Succesiunea testamentară

INTRODUCERE Instituţia succesiunii în dreptul civil este menită să asigure o continuitate a raporturilor patrimoniale, mai ales a celor cu privire...

Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului

Introducere Deşi noţiunile de rezoluţiune, reziliere, revocare nu sunt noi pentru sistemul nostru de drept, reglementare a principiilor...

Prescripția extinctivă

CAPITOLUL 1. CONCEPTUL DE PRESCRIPTIE EXTINCTIVA. 1.1. Notiunea prescriptiei extinctive. Prescriptia extinctiva nu este definita in legea civila...

Principiile Efectelor Nulității Actelor Juridice Civile

1.1 Definitia actului juridic civil Prin act juridic civil se întelege manifestarea de vointa facuta cu intentia de a produce efecte judiciare,...

Aspecte teoretice și practice în problema răspunderii pentru fapta altei persoane

I.1 Reglementarea delictelor si cvasidelictelor In categoria faptelor ilicite, ca izvoare de obligatii, intra in delictele cvasidelictele. De...

Moduri de stingere a obligațiilor civile

1. Notiunea de obligatie civila “Obligatia civila constituie raportul juridic dintre doua sau mai multe persoane fizice sau persoane juridice, ori...

Răspunderea civilă delictuală, formă a răspunderii juridice - conexiunile răspunderii civile delictuale cu alte forme de răspundere juridică

NOŢIUNI GENERALE Noţiunea de răspundere nu este specifică în exclusivitate dreptului, ea fiind folosită în toate domeniile vieţii sociale. Astfel,...

Te-ar putea interesa și

Abuzul de drept și contractele de muncă

I. Dreptul subiectiv premisa a existentei abuzului de drept A. Elementul de baza al notiunii de drept subiectiv difera dupa importanta care, în...

Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile

CAPITOLUL I CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE 1. ORIGINILE NOȚIUNILOR DE REZOLUȚIUNE ȘI REZILIERE După cum este bine cunoscut, noțiunile fundamentale...

Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice

Capitolul I. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CONTRACTELE SINALAGMATICE I.1 Definirea contractului sinalagmatic Între contract, pe de o parte, şi...

Noțiuni de Teoria Generală a Obligațiilor

NOTIUNI DE TEORIA GENERALA A OBLIGATIILOR 1. Notiunea de obligatie. Definitie. Teoria generala a obligatiilor este cheia de bolta a dreptului...

Acțiunea în Revendicare

. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND DREPTUL DE PROPRIETATE 1.1. NOŢIUNEA DREPTULUI DE PROPRIETATE. Societăţile omeneşti nu au fost şi nu sunt...

Principiul forței obligatorii a actului juridic civil

INTRODUCERE Scopul pentru care se încheie un act juridic este, prin definiţie, tocmai producerea de efecte juridice. Care sunt aceste efecte, ce...

Importanța juridică a posesiei

Capitolul I. Noţiunea şi caracterele posesiei §. 1.1. Definiţia posesiei Posesiunea are semnificaţie juridică pentru că este pusă realitatea...

Ai nevoie de altceva?