Drept Comercial

Curs
4.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 59 în total
Cuvinte : 23430
Mărime: 84.62KB (arhivat)
Publicat de: Florea Mazilu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Paula Dina

Cuprins

 1. 1.1. Noţiuni introductive
 2. 1.2 Definiţia dreptului comercial
 3. 1.3 Obiectul dreptului comercial
 4. 1.4.Izvoarele dreptului comercial
 5. CAPITOLUL II
 6. 2. FAPTELE(ACTELE) DE COMERŢ
 7. 2.1. Raportul juridic de drept comercial.
 8. 2.2. Faptele de comerţ subiective:
 9. 2.3. Faptele de comerţ obiective ; Operaţiunile de intermediere în schimb sau circulaţie ; Întreprinderile ca fapte de comerţ obiective:
 10. 2.4 Faptele de comerţ conexe:
 11. 2.5. Faptele de comerţ unilaterale sau mixte:
 12. CAPITOLUL III
 13. 3. SUBIECTELE DREPTULUI COMERCIAL (COMERCIANŢII)
 14. 3.1. Noţiunea de comerciant:
 15. 3.2. Calitatea de comerciant: Dobândirea calităţii de comerciant:
 16. 3.3 Comerciantul persoană fizică
 17. 3.4. Fondul de comerţ
 18. CAPITOLUL IV
 19. 4. SOCIETĂŢILE COMERCIALE
 20. 4.1. Noţiunea şi caracterele juridice ale societăţii civile:
 21. 4.2. Definiţia societăţii comerciale:
 22. 4.3. Elemente specifice ale contractului de societate care stau la baza societăţii
 23. 4.4. Formele societăţii comerciale: Dizolvare si lichidare, Clasificarea societăţilor comerciale:
 24. CAPITOLUL V –
 25. PROCEDURA INSOLVENŢEI ŞI A FALIMENTULUI
 26. 5.1 . Noţiuni generale despre procedura insolventei
 27. 5.2. Modalităţi de realizare a procedurii şi caracterele juridice ale acesteia.
 28. 5.3. Participanţii la procedura insolvenţei şi a falimentului
 29. 5.4. Declanşarea procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului, Cererile introductive (debitorul şi creditorul), Efectele deschiderii procedurii de reorganizare judiciară, Procedura falimentului si a lichidării, Inchiderea procedurii
 30. 5.4. Legea 389/2010 privind concordatul preventiv si mandatul ad-hoc
 31. CAPITOLUL VI
 32. 6. CONTRACTELE COMERCIALE SPECIALE
 33. 6.1. Consideraţii generale privind contractele comerciale speciale
 34. 6.2. Contractul de vânzare-cumpărare
 35. 6.3. Condiţiile validităţii contractului
 36. 6.4. Executarea contractelor comerciale
 37. 6.5. Contractul de leasing

Extras din curs

CAPITOLUL I

NOŢIUNI GENERALE PRIVIND DREPTUL COMERCIAL

1.1. Noţiuni introductive

Raporturile sociale sunt reglementate de un ansamblu de norme juridice care au drept scop ca, prin limitarea sferei de acţiune a persoanelor fizice şi juridice, prin mărginirea drepturilor subiective (înţelese ca puteri sau facultăţi), să facă posibil schimbul de bunuri şi servicii, iar activitatea lor să nu contrazică suprema ţintă a dreptului, apărarea valorilor fundamentale ale societăţii. Acest ansamblu de reguli constituie dreptul privat, care este divizat în două mari ramuri: dreptul civil şi dreptul comercial.

Dreptul civil, ca ramură a dreptului privat, reglementează raporturile juridice civile, care sunt raporturi sociale cu conţinut patrimonial sau personal nepatrimonial, stabilite între părţi care au o poziţie juridică egală.

Dreptul comercial reglementează numai un anumit gen de raporturi patrimoniale stabilite între părţi egale juridic. Denumirea drept comercial sugerează ideea unui ansamblu de norme juridice care privesc comerţul

Comerţul fiind o activitate, care prin specificul ei de practică îndelungată şi repetată a dobândit caracteristicile unei profesiuni.

În sens economic, comerţul se defineşte ca o activitate ce are ca scop schimbul si, prin aceasta, circulaţia bunurilor de la producător la consumator. Astfel, comerţul ar consta în operaţiunile cuprinse în intervalul dintre momentul producerii mărfurilor şi intrării lor în circulaţie, până în momentul ajungerii acestora la consumatori.

În sens juridic, noţiunea de comerţ cuprinde nu numai operaţiunile de interpunere şi circulaţia mărfurilor, pe care le realizează negustorii, ci şi operaţiunile de producere a mărfurilor, prin transformarea materiilor prime, materialelor, etc. şi obţinerea unor rezultate de o valoare mai mare, pe care le realizează fabricanţii sau, în general, întreprinzătorii. Având în vedere accepţiunea juridică a noţiunii de comerţ, dreptul comercial reglementează activitatea comercială, definită ca o activitate de producere şi circulaţie a mărfurilor.

Prin comerţ, înţelegem totalitatea faptelor şi actelor juridice considerate de lege ca fiind comerciale.

1.2.Definiţia dreptului comercial

Dreptul comercial poate fi definit ca reprezentând un ansamblu de norme juridice de drept privat aplicabile raporturilor juridice izvorâte din actele juridice, faptele juridice şi operaţiunile considerate de lege ca fiind fapte de comerţ, precum şi raporturilor juridice la care participă persoanele care au calitatea de comerciant.

Codul comercial român, care a fost adoptat în 1887 este şi astăzi în vigoare. La elaborarea acestui cod a fost folosit Codul comercial italian din anul 1882. Acesta a fost adoptat în urma valorificării tradiţiei, dar şi a tot ce era nou în doctrina franceză, belgiană şi germană.

1.3.Obiectul dreptului comercial

Poate fi definit ca fiind ansamblul de norme juridice referitoare la faptele şi comercianţi. Pentru determinarea sferei acestuia există două sisteme şi anume : sistemul subiectiv şi sistemul obiectiv.

În sistemul subiectiv, obiectul dreptului comercial este alcătuit din normele juridice la care sunt supuşi comercianţii. Astfel, dreptul comercial este un drept profesional, aplicabil tuturor persoanelor care au calitatea de comerciant. Acest sistem a stat la baza primelor reglementari legale ale activităţii comerciale, anterioare marii codificări franceze de la începutul secolului al XIX- lea.

Preview document

Drept Comercial - Pagina 1
Drept Comercial - Pagina 2
Drept Comercial - Pagina 3
Drept Comercial - Pagina 4
Drept Comercial - Pagina 5
Drept Comercial - Pagina 6
Drept Comercial - Pagina 7
Drept Comercial - Pagina 8
Drept Comercial - Pagina 9
Drept Comercial - Pagina 10
Drept Comercial - Pagina 11
Drept Comercial - Pagina 12
Drept Comercial - Pagina 13
Drept Comercial - Pagina 14
Drept Comercial - Pagina 15
Drept Comercial - Pagina 16
Drept Comercial - Pagina 17
Drept Comercial - Pagina 18
Drept Comercial - Pagina 19
Drept Comercial - Pagina 20
Drept Comercial - Pagina 21
Drept Comercial - Pagina 22
Drept Comercial - Pagina 23
Drept Comercial - Pagina 24
Drept Comercial - Pagina 25
Drept Comercial - Pagina 26
Drept Comercial - Pagina 27
Drept Comercial - Pagina 28
Drept Comercial - Pagina 29
Drept Comercial - Pagina 30
Drept Comercial - Pagina 31
Drept Comercial - Pagina 32
Drept Comercial - Pagina 33
Drept Comercial - Pagina 34
Drept Comercial - Pagina 35
Drept Comercial - Pagina 36
Drept Comercial - Pagina 37
Drept Comercial - Pagina 38
Drept Comercial - Pagina 39
Drept Comercial - Pagina 40
Drept Comercial - Pagina 41
Drept Comercial - Pagina 42
Drept Comercial - Pagina 43
Drept Comercial - Pagina 44
Drept Comercial - Pagina 45
Drept Comercial - Pagina 46
Drept Comercial - Pagina 47
Drept Comercial - Pagina 48
Drept Comercial - Pagina 49
Drept Comercial - Pagina 50
Drept Comercial - Pagina 51
Drept Comercial - Pagina 52
Drept Comercial - Pagina 53
Drept Comercial - Pagina 54
Drept Comercial - Pagina 55
Drept Comercial - Pagina 56
Drept Comercial - Pagina 57
Drept Comercial - Pagina 58
Drept Comercial - Pagina 59

Conținut arhivă zip

 • Drept Comercial.doc

Alții au mai descărcat și

Procedura Insolvenței

INTRODUCERE Opiniile exprimate în cuprinsul acestei lucrări sunt rezultatul unei analize critice a doctrinei şi jurisprudentei actuale în materie...

Contractele Comerciale Internaționale

CAPITOLUL I – DREPTUL COMERCIAL INTERNAŢIONAL-INTRODUCERE, SCURT ISTORIC 1.1 INTRODUCERE În viaţa mondială , în condiţiile în care colaborarea şi...

Procedura falimentului privind preluarea bunului societății comerciale falite în contul creanței, suportarea cheltuielilor de procedură

INTRODUCERE Cuvinte cheie: procedura falimentului, societate comercială, cheltuieli de procedură, insolvenţă. Am ales să analizez procedura...

Contractul de agenție comercială

Contractul de agenţie Prin Legea nr. 509/2002 s-a regle¬mentat statutul juridic al agenţilor comerciali permanenţi, care reprezintă o categorie...

Contractul de Concesiune

1.Cadrul general de reglementare a contractului În legislaţia română, o definiţie a concesiunii întâlnim în art.1, alin.2 din Legea nr.219/1998...

Profesioniștii

Capitolul I. Noţiuni generale despre profesionişti ( comercianţi ) Codul comercial nu dă o definiţie profesioniştilor, precizând doar cine are...

Calitatea de Comerciant

Cap I.Noţiunea de comerciant a.Noţiunea de comerciant Potrivit Codului comercial român, subiecte ale raporturilor comerciale pot fi atât...

Constituirea Societăților Comerciale

Societatea comercială poate fi definită ca o grupare de persoane constituită pe baza unui contract de societate şi beneficiind de personalitate...

Te-ar putea interesa și

Patrimoniul societății comerciale - organizarea fondului de comerț

Capitolul I. Noţiunea şi Definiţia Societăţii Comerciale. Secţiunea 1. Noţiunea de societate comercială. § 1- Societatea civilă şi societatea...

Drept Comercial

DREPT COMERCIAL Noţiunea, obiectul şi definiţia dreptului comercial Dreptul comercial şi dreptul civil sunt cele două ramuri distincte care...

Dreptul Comercial - Aspecte Generale

CONCEPTE PRIVIND DREPTUL COMERCIAL 1.1. Definiţia noţiunii de drept comercial Dreptul comercial este acea ramură a dreptului privat care cuprinde...

Originalitatea Dreptului Comercial

DREPTUL COMERCIAL CA DISCIPLINĂ COMPLEXĂ Cu privire la dreptul comercial există nişte întrebări, cum ar fi: Ce este dreptul comercial?, Cum şi,...

Izvoarele Dreptului Comercial - Drept Comercial

Dreptul comercial, ca ramură a dreptului privat, este alcătuit dintr-un ansamblu de norme juridice aplicate în raporturile juridice, în care cel...

Elemente de Drept

OBIECTIVELE CURSULUI Însusirea de catre studenti a elementelor fundamentale ale dreptului, a trasaturilor esentiale si definitorii ale ordinii...

Dreptul Comercial

Scopul cursului este acela de a avea un corp de economisti bine pregatiti din punct de vedere juridic – comercial care sa poata raspunde cu...

Drept Comercial Român

Titlul I INTRODUCERE ÎN STUDIUL DREPTULUI COMERCIAL Capitolul I. NOŢIUNEA DE DREPT COMERCIAL Secţiunea I Definiţia şi obiectul dreptului...

Ai nevoie de altceva?