Dreptul Muncii

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 6 fișiere: doc
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 3875
Mărime: 36.73KB (arhivat)
Publicat de: Alin Nechita
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Dreptul comunitar al muncii – curs I

Raportul juridic – o relatie sociala guvernata de o normă juridică.

Contractul individual de muncă – convenţia încheiată între angajator, de regulă o persoană jur., şi salariaţi, aceştia fiind întotdeauna o pers. fiz., prin care salariatul se obligă să presteze munca în beneficiul şi sub autoritatea angajatorului, iar angajatorul se obligă, la rândul lui, să creeze condiţiile necesare pt desfăşurarea activităţii şi să plătească salariul ca şi contravaloare a muncii prestate.

Prin încheierea CIM ia naştere raportul jur. de muncă. Elementele esenţiale ale acestui raport sunt:

1. prestarea muncii – obligaţie fundamentală a salariatului;

2. plata salariului – oblig. fundam. a angajatorului;

3. raportul de subordonare dintre angajator şi salariat;

4. elementul temporal – munca trebuie să fie prestată cu un anumit caracter de continuitate pt a putea constitui obiect al CIM.

Trăsăturile caracteristice ale CIM:

- este un act jur. numit;

- este bilateral (are doar 2 părţi) – angajatorul şi salariatul;

- este un contract comutativ;

- este un contract cu titlu oneros – a,bele părţi urmăresc un interes;

- este un contract cu prestaţii succesive – pt neîndeplinirea sau îndeplinirea culpabilă a obliugaţiilor asumate prin contract sancţiunea ce intervine este rezilierea, aceasta producând efecte numai pt viitor;

- este un contract sinalacmatic – crează obligaţii interdependente părţilor contractante;

- este un raport de subordonare juridică şi economică ître salariat şi angajator – delimitează CIM de toate celelalte contracte în temeiul cărora se prestează activităţi.

În acest raport de subordonare, angajatorul îşi exercită 3 prerogative:

1. prerogativa organizatorică;

2. prerogativa de directivare;

3. prerogativa de control sau de sancţionare a salariatului.

Ca instrumente juridice prin care se materializează în drept cele 3 prerogative în raport cu salariatul avem regulamentul de organizare şi funcţionare, regulamentul intern (conţine drepturile şi obligaţiile angajatorului şi salariaţilor), fişa postului, notele interne, instrucţiunile de lucru şi dispoziţiile scrise.

Regulamentul intern trebuie să cuprindă următoarele clauze:

- repartizarea programului de lucru;

- măsuri de sănătate şi securitate în lucru;

- reguli privind nediscriminarea în relaţiile de muncă;

- modalitatea de soluţionare a unei cereri formulate de salariat;

- protecţia maternităţii la locul de muncă;

- drepturi şi obligaţii ale ambelor părţi;

- fapte ce constituie abateri disciplinare.

Trebuie adus la cunoştinţa tuturor salariaţilor şi afişat la locul de muncă. Salariatul care se consideră nedreptăţit de clauzele raportului intern se poate adresa instanţei de judecată în termen de 30 de zile de la data când a luat la cunoştinţă clauzele respective.

Dreptul comunitar al muncii - curs II

Condiţiile de valabilitate necesare la încheierea CIM:

- capacitatea părţilor;

- consimţământul părţilor;

- cauza;

- obiectul.

Capacitatea jur. – de folosinţă;

- de exerciţiu.

Capacitatea de folosinţă: aptitudine generală şi abstractă a persoanei de a fi titular de drepturi subiective civile.

Capacitatea de exerciţiu: exerciţiul capacităţii de folosinţă, persoana putând să încheie singură acte ce produc efecte juridice. Se dobândeşte la 18 ani, între 14 şi 18 ani minorul având o capacit. de exerc. restrânsă, el putând încheia acte jur., dar numai alături de reprezentantul său legal.

D.p.d.v. al CIM, capacit. jur. trebuie analizată distinctfaţă de angajator sau angajat.

1. angajatorul ca pers. jur. – capacit. de fol. este guvernată de principiul specialităţii, adică pers. jur. poate încheia acte juridice doar în concordanţă cu scopul pt care s-a înfiinţat.

D.p.d.v. al capacit. de exerc.este important de cunoscut care este organul de conducere al pers. jur., deoarece numai acesta are competenţa legală de a încheia acte juridice care să-i fie opozabile pers. jur. însăşi.

2. angajatorul ca pers. fiz. – trebuie să aibă capacit. deplină de exerc.(18 ani). Atunci când exercită o activitate profesională producătoare de venituri, pers. fiz. autorizată poate încheia CIM cu excepţia pers. fiz. independente şi a întreprinderilor familiale. Legea limitează acestora din urmş chiar capacit. de fol., precizând în mod expres că, pt desfăşurarea activităţilor pt care au fost autorizate, acestea nu pot încheia CIM. Acest lucru face referire la comercianţi.

Legiuitorul a instituit un tratament diferit pt comercianţii pers. fiz. deoarece, aceştia beneficiază de un regim fiscal mai avantajos decât al comercianţilor pers. jur.

Capacit. pers. fiz. de a fi salariat – se dobândeşte la 16 ani. Între 15 şi 16 ani copilul poate încheia CIM, însă numai pt anumite activităţi şi numai cu acordul prealabil al ambilor părinţi sau al reprezentantului legal.

Consimţământul – exteriorizarea hotărârii de a încheia acte ce produc efecte jur. Alături de cauză, consimţământul formează voinţa jur. Pt a fi valabil exprimat, consimţământul trebuie să fie neviciat şi serios. Viciile de consimţământ care operează în cazul CIM sunt eroarea, dolul şi violenţa.

Obiectul CIM – constă în principalele prestaţii la care se obligă părţile. Trebuie să fie legal, posibil, real, determinat sau determinabil şi moral.

Preview document

Dreptul Muncii - Pagina 1
Dreptul Muncii - Pagina 2
Dreptul Muncii - Pagina 3
Dreptul Muncii - Pagina 4
Dreptul Muncii - Pagina 5
Dreptul Muncii - Pagina 6
Dreptul Muncii - Pagina 7
Dreptul Muncii - Pagina 8
Dreptul Muncii - Pagina 9
Dreptul Muncii - Pagina 10
Dreptul Muncii - Pagina 11
Dreptul Muncii - Pagina 12
Dreptul Muncii - Pagina 13

Conținut arhivă zip

 • Dreptul Muncii
  • C1.doc
  • C2.doc
  • C3.doc
  • C4.doc
  • C5.doc
  • C6.doc

Alții au mai descărcat și

Sănătatea și siguranța în muncă

Capitolul I 1.1 Noţiunea dreptului muncii Dreptul muncii este o ramură a dreptului privat, care este inseparabil legată de muncă. Constituirea ca...

Contractul Individual de Muncă - Definiție și Caractere Juridice

1. Evoluţia contractului individual de muncă „ Reglementarea juridică a contractului individual de muncă ca instituţie de drept distinctă are o...

Dreptul Muncii

Capitolul 1: Conceptul de contract colectiv. Negocierea contractelor colective de muncă 1. Sediul materiei - Codul muncii - Legea nr. 53/2003,...

Conspect dreptul muncii

1. Dreptul muncii. Noțiune și obiect - munca și forța de muncă - munca prestată în afara (A) și în cadrul (B) unor raporturi juridice de muncă...

Curs Drept

Capitolul I CONSIDERAtII GENERALE ASUPRA DREPTULUI 1.1. Aspecte generale În limbajul juridic, notiunea „drept” este folositã în mai multe...

Curs Drept Anul 1

Notiunea si trasaturile caracteristice ale raportului juridic civil. Rjc este definit ca fiind relatia sociala reglementata de o norma juridica...

Știința Administrației

CAPITOLUL 1 ADMINISTRAtIA PUBLICÃ – FENOMEN COMPLEX Organizarea sarcinilor de învãtare: 1.1. Definitii si caracteristici ale administratiei...

Dreptul Muncii

CAPITOLUL I INTRODUCERE ÎN DREPTUL MUNCII I. Dreptul muncii – ramură de drept I. 1. Reglementarea muncii În Dicţionarul General al Limbii...

Te-ar putea interesa și

Abuzul de drept și contractele de muncă

I. Dreptul subiectiv premisa a existentei abuzului de drept A. Elementul de baza al notiunii de drept subiectiv difera dupa importanta care, în...

Legislația Internațională a Muncii

INTRODUCERE Tema care face obiectul prezentei lucrări - dreptul internaţional al muncii - trezeşte un interes crescând în lumea contemporană,...

Conflictele de muncă în legislația muncii

INTRODUCERE Viața omului este de neconceput fără muncă. Omul, prin muncă, se integrează în societate, se afirmă printre semeni, se realizează din...

Principii ale Reglementării Raporturilor Juridice de Muncă

CAPITOLUL 1. PRINCIPIUL - CONCEPT DE DREPTUL MUNCII Dreptul muncii este ramură a dreptului privat, care este inseparabil legată de muncă....

Încetarea Contractului de Muncă în Cazul Salariaților Indisciplinați

Capitolul 1. Condițiile generale ale răspunderii disciplinare a salariaților Disciplina muncii reprezintă un element esențial în desfășurarea...

Dreptul muncii - dreptul la salarizare în reglementarea românească

1. Definitia dreptului muncii Dreptul muncii a fost definit ca fiind acea ramură a sistemului de drept alcătuită din ansamblul normelor juridice...

Dreptul Muncii

CAP. I - Introducere în dreptul muncii 1.1. Izvoarele dreptului muncii Pentru ştiinţele juridice, cuvântul izvor de drept are două înţelesuri...

Principiile Dreptului Muncii

Principiile dreptului muncii 1.1 Consideratii generale Cuvântul principiu vine de la termenul în limba latină „principium”, care înseamnă...

Ai nevoie de altceva?