Dreptul Muncii

Curs
8.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 88 în total
Cuvinte : 39560
Mărime: 111.28KB (arhivat)
Publicat de: Narcis Dinu
Puncte necesare: 0

Cuprins

 1. I. Izvoarele dreptului muncii
 2. II. Trăsăturile contractului individual de muncă
 3. 2.1. Contractul individual de muncă este un contract sinalagmatic şi cu titlu oneros.
 4. 2.2. Excepția de neexecutare a contractului
 5. 2.3. Riscul contractual și suspendarea contractului individual de muncă în caz de șomaj tehnic
 6. 2.4. Rezoluţiunea şi rezilierea contractului
 7. 2.5. Contractul individual de muncă, contract cu prestaţii succesive
 8. 2.6. Durata contractului individual de muncă
 9. 2.7. Forma contractului individual de muncă
 10. III. Încheierea contractului individual de muncă
 11. 3.1. Condiții: capacitate, consimțământ, obiect, cauză
 12. 3.2. Părţile între care se încheie contractul individual de muncă
 13. 3.3. Obligaţia de informare a salariaţilor
 14. 3.4. Avizul medical la angajare
 15. 3.5. Înregistrarea contractelor individuale de muncă
 16. 3.6. Perioada de probă
 17. 3.7. Clauze specifice în contractul individual de muncă
 18. IV. Executarea contractului individual de muncă
 19. 4.1. Principalele drepturi ale salariatului
 20. 4.2. Principalele obligaţii ale salariatului
 21. 4.3. Principalele drepturi ale angajatorului
 22. 4.4. Principalele obligații ale angajatorului
 23. 4.5. Teoria drepturilor câștigate în cadrul relațiilor individuale de muncă
 24. V. Modificarea și suspendarea contractului individual de muncă
 25. 5.1. Modificarea contractului individual de muncă
 26. 5.2. Delegarea
 27. 5.3. Detașarea
 28. 5.4. Schimbarea temporară a locului și felului muncii
 29. 5.5. Suspendarea contractului individual de muncă
 30. VI. Timpul de muncă și timpul de odihnă
 31. 6.1.Timpul de muncă. Definiție
 32. 6.2. Durata timpului de muncă
 33. 6.3. Programul de lucru inegal
 34. 6.4. Programul individualizat de muncă
 35. 6.5. Munca suplimentară
 36. 6.6. Munca de noapte
 37. 6.7. Repausul săptămânal
 38. 6.8. Concediul de odihnă

Extras din curs

I. Izvoarele dreptului muncii

Izvoarele dreptului muncii sunt clasificate în:

- izvoare generale (comune oricărei ramuri de drept);

- specifice, adică anumite reguli care au valoare normativă numai în dreptul muncii.

Referitor la izvoarele generale, acestea se subîmpart în izvoare principale pentru dreptul muncii, adică acele reglementări care stabilesc reguli cu putere de lege, în principal pentru instituţiile specifice dreptului muncii, şi izvoare incidente, adică acele norme juridice care au fost adoptate să reglementeze alte instituţii juridice, dar în mod incident sunt funcţionale şi pentru dreptul muncii.

O a doua clasificare în cadrul acestor izvoare tradiţionale le împarte în izvoare tradiţionale interne şi internaţionale.

Izvoarele tradiţionale principale:

- Codul muncii, Legea nr. 53/2003, republicată în 2011. Codul muncii încearcă să reglementeze toate raporturile născute din contractul individual de muncă, modalitatea în care o face însă este dezechilibrată pentru că în cuprinsul Codului muncii mai mult de 70% sunt reglementate raporturile individuale de muncă. Aspectele legate de relaţiile colective de muncă, de conflicte de muncă, de parteneri sociali sunt stabilite în Codul muncii numai cu valoare de principiu.

- Legea nr. 62/2011 reglementează aspectele legate de sindicate, patronate, instituţiile specifice de dialog social, contractul colectiv de muncă şi negocierile, conflictele de muncă şi jurisdicţia muncii. Pentru prima dată în 2011 Legea nr. 62 realizează în mod unitar cel de-al doilea pol al relaţiilor de muncă, reglementând în aceeaşi lege şi partea de relaţii colective de muncă.

- alte legi speciale, cum ar fi: Legea nr. 67/2006 privind protecţia salariaţilor în cazul transferului de întreprindere; Legea nr. 76/2002 privind şomajul; există şi reglementări cu forţă juridică mai redusă de exemplu, Legea nr. 369/2006 privind sănătatea şi securitatea în muncă, dar această lege este dublată de un număr foarte mare de acte interpretative în marea lor majoritate norme metodologice aprobate prin hotărâre de Guvern sau prin Ordin al ministrului muncii.

Izvoarele incidentale pentru dreptul muncii (reglementează alte instituţii, din alte ramuri):

- Codul civil, în Codul muncii există în cadrul dispoziţiilor finale şi tranzitorii o reglementare care stabileşte că ori de câte ori nu există dispoziţii contrarii specifice se vor aplica regulile generale ale dreptului civil.

- Codul de procedură civilă, are un rol însemnat în partea de jurisdicţie a muncii. Jurisdicţia muncii este reglementată în cuprinsul unui capitol din Legea nr. 62/2011, unde există câteva reguli de principiu ce răspund intereselor specifice relaţiei de muncă, adică reguli care imprimă maximă celeritate proceselor de muncă, de exemplu termenul de recurs este de 10 zile de la comunicare, iar între două termene teoretic nu pot trece mai mult de 15 zile, şi în al doilea rând sunt reguli care vizează protecţia salariaţilor, motiv pentru care procesele de muncă sunt scutite de taxă de timbru şi funcţionează o inversare a sarcinii probei, deoarece sarcina probei incumbă întotdeauna angajatorului. Acolo unde nu există reguli speciale de jurisdicţie, devin incidente regulile generale ale Codului de procedură civilă.

- Constituţia României, care stabileşte drepturile fundamentale şi pentru cetăţeanul salariat (de exemplu: dreptul la muncă, dreptul la salariu, dreptul la concediu, dreptul la grevă, dreptul la negociere).

- Reglementările fiscale - Codul fiscal stabileşte drepturile legate de veniturile salariale.

- Reglementările comerciale şi în special Legea nr. 31/1990, Legea societăţilor comerciale, pentru că cel mai important angajator este societatea comercială.

- Legea penală, Codul penal are incidenţă în dreptul muncii pentru că există atât în Codul muncii, şi în special în Legea nr. 62/2011 si Legea privind sănătatea şi securitate în muncă în care sunt reglementate foarte multe infracţiuni.

- Legea administrativă, legea contenciosului nr. 554/2004, în special când se pune problema contestării înregistrărilor contractelor de muncă fie ele individuale sau colective, dar şi a conflictelor de muncă la inspecţia muncii, respectiv la Ministerul Muncii.

- Legislaţia internaţională, există o instituţie care a încercat să stabilească principiile generale în domeniul relaţiilor de muncă, Organizaţia Internaţională a Muncii care a fost creată în anul 1919, iar România este membru fondator al OIM. OIM funcţionează în sistem tripartit, adică participă reprezentanţi ai fiecărui stat membru fiecare participant reprezentând sindicatele, patronatele şi Guvernul. Instrumentele de lucru ale OIM sunt Convenţiile care sunt sprijinite de Recomandări. La nivelul Uniunii Europene există Directive care reglementează expres aspecte legate de raporturile de muncă (de exemplu, Directiva privind timpul de muncă şi timpul de odihnă, Directiva privind protecţia salariaţilor în cazul transferului de întreprindere, Directiva privind protecţia salariaţilor în cazul concedierilor colective), precum și documente europene cu mare incidenţă în cadrul dreptului muncii cum ar fi Carta socială europeană, Declaraţia privind drepturile omului, dar şi Declaraţia privind drepturile copiilor.

Preview document

Dreptul Muncii - Pagina 1
Dreptul Muncii - Pagina 2
Dreptul Muncii - Pagina 3
Dreptul Muncii - Pagina 4
Dreptul Muncii - Pagina 5
Dreptul Muncii - Pagina 6
Dreptul Muncii - Pagina 7
Dreptul Muncii - Pagina 8
Dreptul Muncii - Pagina 9
Dreptul Muncii - Pagina 10
Dreptul Muncii - Pagina 11
Dreptul Muncii - Pagina 12
Dreptul Muncii - Pagina 13
Dreptul Muncii - Pagina 14
Dreptul Muncii - Pagina 15
Dreptul Muncii - Pagina 16
Dreptul Muncii - Pagina 17
Dreptul Muncii - Pagina 18
Dreptul Muncii - Pagina 19
Dreptul Muncii - Pagina 20
Dreptul Muncii - Pagina 21
Dreptul Muncii - Pagina 22
Dreptul Muncii - Pagina 23
Dreptul Muncii - Pagina 24
Dreptul Muncii - Pagina 25
Dreptul Muncii - Pagina 26
Dreptul Muncii - Pagina 27
Dreptul Muncii - Pagina 28
Dreptul Muncii - Pagina 29
Dreptul Muncii - Pagina 30
Dreptul Muncii - Pagina 31
Dreptul Muncii - Pagina 32
Dreptul Muncii - Pagina 33
Dreptul Muncii - Pagina 34
Dreptul Muncii - Pagina 35
Dreptul Muncii - Pagina 36
Dreptul Muncii - Pagina 37
Dreptul Muncii - Pagina 38
Dreptul Muncii - Pagina 39
Dreptul Muncii - Pagina 40
Dreptul Muncii - Pagina 41
Dreptul Muncii - Pagina 42
Dreptul Muncii - Pagina 43
Dreptul Muncii - Pagina 44
Dreptul Muncii - Pagina 45
Dreptul Muncii - Pagina 46
Dreptul Muncii - Pagina 47
Dreptul Muncii - Pagina 48
Dreptul Muncii - Pagina 49
Dreptul Muncii - Pagina 50
Dreptul Muncii - Pagina 51
Dreptul Muncii - Pagina 52
Dreptul Muncii - Pagina 53
Dreptul Muncii - Pagina 54
Dreptul Muncii - Pagina 55
Dreptul Muncii - Pagina 56
Dreptul Muncii - Pagina 57
Dreptul Muncii - Pagina 58
Dreptul Muncii - Pagina 59
Dreptul Muncii - Pagina 60
Dreptul Muncii - Pagina 61
Dreptul Muncii - Pagina 62
Dreptul Muncii - Pagina 63
Dreptul Muncii - Pagina 64
Dreptul Muncii - Pagina 65
Dreptul Muncii - Pagina 66
Dreptul Muncii - Pagina 67
Dreptul Muncii - Pagina 68
Dreptul Muncii - Pagina 69
Dreptul Muncii - Pagina 70
Dreptul Muncii - Pagina 71
Dreptul Muncii - Pagina 72
Dreptul Muncii - Pagina 73
Dreptul Muncii - Pagina 74
Dreptul Muncii - Pagina 75
Dreptul Muncii - Pagina 76
Dreptul Muncii - Pagina 77
Dreptul Muncii - Pagina 78
Dreptul Muncii - Pagina 79
Dreptul Muncii - Pagina 80
Dreptul Muncii - Pagina 81
Dreptul Muncii - Pagina 82
Dreptul Muncii - Pagina 83
Dreptul Muncii - Pagina 84
Dreptul Muncii - Pagina 85
Dreptul Muncii - Pagina 86
Dreptul Muncii - Pagina 87
Dreptul Muncii - Pagina 88

Conținut arhivă zip

 • Dreptul Muncii.doc

Alții au mai descărcat și

Timpul de odihnă al salariaților

Introducere O revendicare istorică importantă a lucrătorilor încă din secolul al XlX-lea dar, de regulă, inaplicabilă chiar în prezent, credem,...

Protecția Juridică a Tinerilor în Raporturile de Muncă

PROTECŢIA JURIDICĂ A TINERILOR ÎN RAPORTURILE DE MUNCĂ CAPITOLUL I. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE CAPITOLUL I. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE §1....

Dreptul Muncii

CAP. I - Introducere în dreptul muncii 1.1. Izvoarele dreptului muncii Pentru ştiinţele juridice, cuvântul izvor de drept are două înţelesuri...

Suspendarea Contractului Individual de Munca

Suspendarea contractului individual de munca - notiuni itroductive Executarea contractului individual de munca reprezinta un proces ce se...

Principiile Dreptului Muncii

Principiile dreptului muncii 1.1 Consideratii generale Cuvântul principiu vine de la termenul în limba latină „principium”, care înseamnă...

Concediul de odihnă

Concediul de odihna Concediul de odihna constituie una din formele timpului liber, a carei necessitate si insemnatate deosebita rezulta din...

Modificarea și Suspendarea Contractului Individual de Muncă

Capitolul I Modificarea contractului individual de muncă Prin modificarea contractului individual de muncă se întelege orice schimbare a clauzelor...

Izvoarele Dreptului Muncii

I. Definitia dreptului muncii Dreptul muncii reprezintă acea ramură autonomă a dreptului privat alcătuită din ansamblul normelor juridice care...

Te-ar putea interesa și

Abuzul de drept și contractele de muncă

I. Dreptul subiectiv premisa a existentei abuzului de drept A. Elementul de baza al notiunii de drept subiectiv difera dupa importanta care, în...

Legislația Internațională a Muncii

INTRODUCERE Tema care face obiectul prezentei lucrări - dreptul internaţional al muncii - trezeşte un interes crescând în lumea contemporană,...

Conflictele de muncă în legislația muncii

INTRODUCERE Viața omului este de neconceput fără muncă. Omul, prin muncă, se integrează în societate, se afirmă printre semeni, se realizează din...

Principii ale Reglementării Raporturilor Juridice de Muncă

CAPITOLUL 1. PRINCIPIUL - CONCEPT DE DREPTUL MUNCII Dreptul muncii este ramură a dreptului privat, care este inseparabil legată de muncă....

Încetarea Contractului de Muncă în Cazul Salariaților Indisciplinați

Capitolul 1. Condițiile generale ale răspunderii disciplinare a salariaților Disciplina muncii reprezintă un element esențial în desfășurarea...

Dreptul muncii - dreptul la salarizare în reglementarea românească

1. Definitia dreptului muncii Dreptul muncii a fost definit ca fiind acea ramură a sistemului de drept alcătuită din ansamblul normelor juridice...

Dreptul Muncii

CAP. I - Introducere în dreptul muncii 1.1. Izvoarele dreptului muncii Pentru ştiinţele juridice, cuvântul izvor de drept are două înţelesuri...

Principiile Dreptului Muncii

Principiile dreptului muncii 1.1 Consideratii generale Cuvântul principiu vine de la termenul în limba latină „principium”, care înseamnă...

Ai nevoie de altceva?