Consolidarea Grupurilor Financiare

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 2 fișiere: pdf
Pagini : 96 în total
Cuvinte : 26150
Mărime: 981.42KB (arhivat)
Publicat de: Lavinia Danilă
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Carmen Mihaela

Cuprins

 1. CAPITOLUL 1. NOŢIUNI DE BAZĂ PRIVIND CONCEPTUL
 2. DE CONSOLIDARE
 3. 1.1. Procentajul de control şi procentajul de interes
 4. 1.1.1. Calculul procentajului de control
 5. 1.1.2. Determinarea procentajului de interes
 6. 1.2. Forme de control care se exercită între societăţi …
 7. 1.3. Ansamblul consolidat
 8. CAPITOLUL 2. METODE DE CONSOLIDARE
 9. 2.1. Metoda integrării globale
 10. 2.1.1. Bilanţul consolidat
 11. 2.1.2. Contul de profit şi pierdere consolidat
 12. 2.2. Metoda integrării proporţionale
 13. 2.2.1. Bilanţul consolidat
 14. 2.2.2. Contul de profit şi pierdere consolidat
 15. 2.3. Metoda punerii în echivalenţă
 16. 2.3.1. Bilanţul consolidat
 17. 2.3.2. Contul de profit şi pierdere consolidat
 18. 2.4. Aspecte finale privind metodele de consolidare
 19. CAPITOLUL 3. TEHNICI DE CONSOLIDARE
 20. 3.1. Consolidarea pe paliere
 21. 3.2. Consolidarea directă
 22. 3.2.1. Eliminarea participaţiilor între filiale
 23. 3.2.1.1. Eliminarea în amonte
 24. 3.2.1.2. Eliminarea în aval
 25. BIBLIOGRAFIE 93

Extras din curs

C A P I T O L U L 1

NOŢIUNI DE BAZĂ PRIVIND CONCEPTUL DE CONSOLIDARE

1.1. Procentajul de control şi procentajul de interes

Formarea unui ansamblu consolidat rezultă din analiza tipurilor de control pe care

societatea-mamă le poate exercita asupra întreprinderilor dominate. Indiferent de forma pe

care o îmbracă tipul de control (exclusiv, comun sau influenţă semnificativă), acesta se

bazează pe stabilirea legăturilor de dependenţă care apar între entităţi. Cu toate că acestea pot

fi legate şi prin diverse acorduri contractuale, deţinerea acţiunilor cu drept de vot şi consecinţa

acestei deţineri reprezintă cel mai întâlnit tip de legătură care se stabileşte între două unităţi.

Exercitarea puterii ca urmare a deţinerii de acţiuni cu drept de vot implică necesitatea

folosirii unui instrument care să fie capabil să o măsoare. Măsura puterii este dată de către

procentajul de control. Aprecierea acesteia nu trebuie însă confundată cu dependenţa

financiară care rezultă din deţinerea unei fracţiuni din capitalul unei societăţi. Această

dependenţă este relevată de un alt instrument, şi anume de procentajul de interes.

Procentajul de control reprezintă cota-parte din drepturile de vot deţinute, direct sau

indirect, de societatea dominantă în fiecare din entităţile grupului. Pentru subfiliale, lanţul de

control se rupe în momentul în care nu se mai realizează controlul exclusiv. Spre deosebire de

acesta, procentajul de interes reflectă cota-parte deţinută de întreprinderea consolidantă în

fiecare dintre unităţile grupului în legătură cu distribuirea capitalului propriu al acestora.

1.1.1. Calculul procentajului de control1

Un element principal al operaţiunilor de consolidare îl reprezintă procentajul de control

deţinut de o societate. În acord cu acesta se va întocmi lista întreprinderilor reţinute în

perimetrul de consolidare şi se va stabili metoda de consolidare pentru fiecare dintre entităţile

controlate.

Procentajul de control se exprimă în procente din drepturile de vot deţinute de

societatea-mamă în alte întreprinderi, determinând deci o relaţie de putere. Se calculează prin

1Fl. Scorţescu, Societăţile de grup, Editura Junimea, Iaşi, 2005, pp. 63-72.

însumarea drepturilor de vot deţinute, direct sau indirect, de către unitatea consolidantă în

fiecare dintre entităţile supuse procesului de consolidare.

În vederea calculării procentajului de control trebuie să se ţină seama de numărul

drepturilor de vot şi nu de numărul titlurilor deţinute, datorită faptului că acţiunile pot avea

drept de vot simplu sau multiplu, ori pot fi cu dividend prioritar, adică private de dreptul de vot.

Relaţia de calcul a procentajului de control deţinut direct de o societate la o altă unitate

este următoarea:

,

Σ ×

Σ ×

=

i i

i i

N D

PC n d (1.1)

în care:

PC reprezintă procentajul de control;

ni - numărul de acţiuni deţinute cu un anumit drept de vot;

di - dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute;

Ni - numărul de acţiuni, cu un anumit drept de vot, ale societăţii

la care se deţin participaţii;

Di - drepturile de vot aferente acţiunilor entităţii controlate.

Pentru a ilustra diferenţele care pot să apară între numărul de acţiuni deţinute şi

drepturile de vot pe care acestea le conferă, presupunem că societatea dominantă „SM” a

contribuit la constituirea capitalului întreprinderii „A” şi posedă 60% din numărul de acţiuni

ale acesteia. Din titlurile deţinute de „SM”, 20% au drept de vot dublu, 50% au drept de vot

simplu, iar 30% sunt cu dividend prioritar. Capitalul unităţii „A” este împărţit în acţiuni cu

următoarele drepturi de vot: 30% cu drept de vot dublu, 40% cu drept de vot simplu, iar 30%

sunt cu dividend prioritar.

Preview document

Consolidarea Grupurilor Financiare - Pagina 1
Consolidarea Grupurilor Financiare - Pagina 2
Consolidarea Grupurilor Financiare - Pagina 3
Consolidarea Grupurilor Financiare - Pagina 4
Consolidarea Grupurilor Financiare - Pagina 5
Consolidarea Grupurilor Financiare - Pagina 6
Consolidarea Grupurilor Financiare - Pagina 7
Consolidarea Grupurilor Financiare - Pagina 8
Consolidarea Grupurilor Financiare - Pagina 9
Consolidarea Grupurilor Financiare - Pagina 10
Consolidarea Grupurilor Financiare - Pagina 11
Consolidarea Grupurilor Financiare - Pagina 12
Consolidarea Grupurilor Financiare - Pagina 13
Consolidarea Grupurilor Financiare - Pagina 14
Consolidarea Grupurilor Financiare - Pagina 15
Consolidarea Grupurilor Financiare - Pagina 16
Consolidarea Grupurilor Financiare - Pagina 17
Consolidarea Grupurilor Financiare - Pagina 18
Consolidarea Grupurilor Financiare - Pagina 19
Consolidarea Grupurilor Financiare - Pagina 20
Consolidarea Grupurilor Financiare - Pagina 21
Consolidarea Grupurilor Financiare - Pagina 22
Consolidarea Grupurilor Financiare - Pagina 23
Consolidarea Grupurilor Financiare - Pagina 24
Consolidarea Grupurilor Financiare - Pagina 25
Consolidarea Grupurilor Financiare - Pagina 26
Consolidarea Grupurilor Financiare - Pagina 27
Consolidarea Grupurilor Financiare - Pagina 28
Consolidarea Grupurilor Financiare - Pagina 29
Consolidarea Grupurilor Financiare - Pagina 30
Consolidarea Grupurilor Financiare - Pagina 31
Consolidarea Grupurilor Financiare - Pagina 32
Consolidarea Grupurilor Financiare - Pagina 33
Consolidarea Grupurilor Financiare - Pagina 34
Consolidarea Grupurilor Financiare - Pagina 35
Consolidarea Grupurilor Financiare - Pagina 36
Consolidarea Grupurilor Financiare - Pagina 37
Consolidarea Grupurilor Financiare - Pagina 38
Consolidarea Grupurilor Financiare - Pagina 39
Consolidarea Grupurilor Financiare - Pagina 40
Consolidarea Grupurilor Financiare - Pagina 41
Consolidarea Grupurilor Financiare - Pagina 42
Consolidarea Grupurilor Financiare - Pagina 43
Consolidarea Grupurilor Financiare - Pagina 44
Consolidarea Grupurilor Financiare - Pagina 45
Consolidarea Grupurilor Financiare - Pagina 46
Consolidarea Grupurilor Financiare - Pagina 47
Consolidarea Grupurilor Financiare - Pagina 48
Consolidarea Grupurilor Financiare - Pagina 49
Consolidarea Grupurilor Financiare - Pagina 50
Consolidarea Grupurilor Financiare - Pagina 51
Consolidarea Grupurilor Financiare - Pagina 52
Consolidarea Grupurilor Financiare - Pagina 53
Consolidarea Grupurilor Financiare - Pagina 54
Consolidarea Grupurilor Financiare - Pagina 55
Consolidarea Grupurilor Financiare - Pagina 56
Consolidarea Grupurilor Financiare - Pagina 57
Consolidarea Grupurilor Financiare - Pagina 58
Consolidarea Grupurilor Financiare - Pagina 59
Consolidarea Grupurilor Financiare - Pagina 60
Consolidarea Grupurilor Financiare - Pagina 61
Consolidarea Grupurilor Financiare - Pagina 62
Consolidarea Grupurilor Financiare - Pagina 63
Consolidarea Grupurilor Financiare - Pagina 64
Consolidarea Grupurilor Financiare - Pagina 65
Consolidarea Grupurilor Financiare - Pagina 66
Consolidarea Grupurilor Financiare - Pagina 67
Consolidarea Grupurilor Financiare - Pagina 68
Consolidarea Grupurilor Financiare - Pagina 69
Consolidarea Grupurilor Financiare - Pagina 70
Consolidarea Grupurilor Financiare - Pagina 71
Consolidarea Grupurilor Financiare - Pagina 72
Consolidarea Grupurilor Financiare - Pagina 73
Consolidarea Grupurilor Financiare - Pagina 74
Consolidarea Grupurilor Financiare - Pagina 75
Consolidarea Grupurilor Financiare - Pagina 76
Consolidarea Grupurilor Financiare - Pagina 77
Consolidarea Grupurilor Financiare - Pagina 78
Consolidarea Grupurilor Financiare - Pagina 79
Consolidarea Grupurilor Financiare - Pagina 80
Consolidarea Grupurilor Financiare - Pagina 81
Consolidarea Grupurilor Financiare - Pagina 82
Consolidarea Grupurilor Financiare - Pagina 83
Consolidarea Grupurilor Financiare - Pagina 84
Consolidarea Grupurilor Financiare - Pagina 85
Consolidarea Grupurilor Financiare - Pagina 86
Consolidarea Grupurilor Financiare - Pagina 87
Consolidarea Grupurilor Financiare - Pagina 88
Consolidarea Grupurilor Financiare - Pagina 89
Consolidarea Grupurilor Financiare - Pagina 90
Consolidarea Grupurilor Financiare - Pagina 91
Consolidarea Grupurilor Financiare - Pagina 92
Consolidarea Grupurilor Financiare - Pagina 93
Consolidarea Grupurilor Financiare - Pagina 94
Consolidarea Grupurilor Financiare - Pagina 95
Consolidarea Grupurilor Financiare - Pagina 96

Conținut arhivă zip

 • Consolidarea Grupurilor Financiare
  • Consolidarea Grupurilor Financiare.pdf
  • Tabelul 3.35.pdf

Alții au mai descărcat și

Contabilitate consolidată - Metode de consolidare a conturilor

INTRODUCERE În viața economică a diferitelor țări se întâlnesc atât agenți economici care își desfășoară activitatea ca entități juridice...

Economie

4.12. Operatii contabile privind stocurile 4.12.1. Operatii contabile privind materiile prime si materialele A. În cazul utilizarii inventarului...

Instituții Bancare Internaționale

Fondul Monetar International este o agentie specializata care are ca scop promovarea sigurantei economice la nivel mondial. A fost fondat în iulie...

Contabilitate de Gestiune

Contabilitatea, ca activitate specializata în masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor...

Contabilitate de Gestiune

Tema 1.Contabilitatea de gestiune– sistem informaţional pentru deciziile economice 1.1. Sistemul dualist de organizare a sistemului informaţional...

Contabilitatea și fiscalitatea întreprinderii

CAPITOLUL I CADRUL CONCEPTUAL AL NORMALIZARII RELATIEI CONTABILITATE-FISCALITATE 1.1 Normalizarea si armonizarea contabila si fiscala...

Instrumente Financiare Derivate

CAPITOLUL 1 Elementele si caracteristicile instrumentelor financiare derivate 1.1. Conceptul de instrument financiar derivat Un instrument...

Reglementări și supraveghere bancară

Reglementarea si supravegherea bancara de catre o autoritate independenta ale carei obligatii si drepturi sunt consfintite prin lege (legea...

Te-ar putea interesa și

Aspectul Stabilizării și Sporirii Siguranței Funcționării Sistemului Bancar al Republicii Moldova în Contextul Integrării în Uniunea Europeană

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Stabilitatea şi siguranţa sistemului bancar reprezintă o importanţă majoră pentru protejarea...

Controlul, evaluarea și auditul grupurilor multinaționale

CAPITOLUL I GRUPURILE DE SOCIETĂŢII, ENTITATE DISTINCTĂ ÎN MEDIUL ECONOMIC 1.1.Apariţia grupului de societăţi: o nouă treaptă în evoluţia...

Particularități ale Întocmirii Publicării și Auditării Situațiilor Financiare Consolidate în Marea Britanie

Cap I Conturile consolidate 1.1.Aspecte privind grupurile de societăţi Grupurile de societăţi reprezintă un ansamblu constituit din mai multe...

Particularitățile analizei performanței pe baza fluxurilor de trezorerie la nivel de grup

Introducere În mediul de afaceri contemporan, asocierile de grupuri se remarcă printr-o evoluţie crescîndă fie că sunt naţionale sau nu. Fiecare...

Indicatorii situațiilor financiare consolidate

INTRODUCERE Un grup este un ansamblu de societăţi, fiecare având personalitate juridică distinctă (proprie), dar cu un centru unic de decizie,...

Aspecte Teoretice și Practice privind Organizarea și Derularea Procesului de Consolidare a Conturilor

Introducere Procesul de integrare industrial-financiară în economia mondială a început odată cu crearea primelor monopoluri la sfârşitul sec. al...

Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare

CAPITOLUL I: AMPRETA DREPTULUI ASUPRA COMERTU-LUI INTERNATIONAL 1.1. Importanta si definitia dreptului comertului international Importanta...

Necesitatea normalizării contabilității consolidate

CAPITOLUL I Introducere Societǎţile contemporane evolueazǎ într-un mediu economic dinamic impus de accentuarea competivitǎţii economice tehnico...

Ai nevoie de altceva?