Control Financiar

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 2250
Mărime: 30.71KB (arhivat)
Publicat de: Iustinian Dobrin
Puncte necesare: 0

Cuprins

  1. 1. Capitolul I Noțiuni și esența controlului financiar 3
  2. 2. Capitolul II Funcțiile controlului financiar- funcţia de
  3. constatare a situaţiei şi funcţia de corectare 6
  4. 3. Bibliografie 9

Extras din curs

CAPITOLUL I

Noțiuni și esența controlului financiar

Conform literaturii de specialitate, controlul reprezintă activitatea specific umană de verificare şi analiză permanentă, periodică sau inopinată a unor procese, fenomene, operaţii, informaţii rezultate dintr-un domeniu sau sector oarecare, în scopul preîntâmpinării şi lichidării eventualelor abateri şi neajunsuri.

El este pus în situaţia de a emite judecăţi de valoare sau de conformitate, interpretând stările de lucruri sau realităţile constatate printr-o raportare continuă a acestora la obiectivele de atins, normele fixate anticipat sau regulile de desfăşurare prestabilite. În acest context, controlul face posibilă determinarea abaterilor înregistrate, stabilind semnificaţia şi implicaţiile lor, cauzele care le-au generat şi măsurile ce se impun pentru evitarea repetării lor în viitor.

Pe cât de veche în istoria civilizaţiei, pe atât de necesară, activitatea de control, la origine, ţine de suspiciunea omenească faţă de semeni, de nevoia omului de a-şi proteja proprietatea şi propriile interese.Cu timpul, la acest scop primordial al controlului s-au adăugat şi scopuri legate de eficacitate, legalitate şi oportunitate.

Baza definiţiei activităţii de control îşi are originea în expresia latinească „contra rolus” care se poate traduce ca activitatea de verificare a actului original după duplicatul acestuia, activitate încredinţată unei persoane specializate.

Apariţia statului a fost începutul avântului activităţii de control care şi-a îmbunătăţit permanent metodele, tehnicile, scopurile şi obiectivele. El s-a impus ca o activitate umană utilă şi cerută de celelalte activităţi şi niciodată nu i-a scăzut rolul şi importanţa în societate. Perfecţionarea şi aprofundarea lui au avut urmări benefice asupra celor care l-au folosit, impunîndu-l ca o permanenţă legată de ideea de progres.

Noţiunea de „control” este utilizată în ştiinţele organizaţiilor încă de la începutul secolului al XX-lea, de vreme ce Frederick Winslow Taylor (Principiile managementului ştiinţific, 1911) sau Henry Fayol (Administraţie industrială şi generală, 1918) au atribuit conducerii întreprinderii şi funcţia de control.

La început, prin controlul unei organizaţii s-a înţeles un „control-sancţiune”, adică o formă de control care are drept scop de a verifica adecvarea unei norme prestabilite la rezultatul unei acţiuni. „Conducerea este un proces de cunoaştere, acţiune şi perfecţionare, un raport social între factorii de conducere şi cei conduşi. Conducere înseamnă prevedere, organizare, comandă, coordonare şi control” (H.Fayol, 1918).

Mai târziu, o dată cu extinderea standardizării producţiei şi muncii, controlul a evoluat în sensul unui „control bugetar”, trecând de la rolul de a supraveghea a posteriori producţia la acela de instrument al politicii previzionale a întreprinderii. Mutaţiile din mediul de afaceri contemporan (complexitatea sporită a organizaţiilor, apariţia de noi forme de concurenţă, globalizarea şi dereglementarea crescândă a pieţelor, schimbarea rapidă a tehnologiilor etc.) au dus la redefinirea noţiunii de control al organizaţiei, în sensul că acesta reprezintă o acţiune prin care se urmăreşte dominarea sau măcar influenţarea unui sistem.

Astfel, controlul unei organizaţii este definit ca „un proces care înainte de o acţiune orientează, în cursul desfăşurării acţiunii ajustează şi, odată acţiunea realizată, evaluează rezultatele sale pentru a trage învăţăminte utile..

Orice organizaţie (o întreprindere producătoare de bunuri, o bancă, un spital public, o asociaţie non-profit etc.) dispune de un ansamblu de dispozitive, care au rolul de a oferi o asigurare a calităţii deciziilor şi acţiunilor, referenţial denumit control organizaţional (pentru o întreprindere se vorbeşte de controlul întreprinderii). Controlul este universal la nivelul unei firme deoarece se aplică la toate deciziile şi la toate acţiunile care se derulează, de unde rezultă necesitatea unei structurări a controlului organizaţional.

În epoca modernă, controlul dobândeşte o însemnătate deosebită, fiind exercitat în virtutea dreptului inalienabil al societăţii de a-şi apăra interesele sale generale, fundamentale. Prin intermediul controlului, societatea îşi manifestă exigenţele ei, omologând numai acele activităţi şi practici economice sau de altă natură care sunt în concordanţă cu normele generale de comportament social, cu obiectivele şi programele sale prioritare şi numai acele rezultate care îndreptăţesc eforturile depuse.

Dar ce se înţelege prin control? În mod concis, prin control se înţelege verificare şi supraveghere. Într-o manieră foarte simplă, controlul ar putea fi definit prin aprecierea conformităţii cu o normă, un standard sau un model.

Preview document

Control Financiar - Pagina 1
Control Financiar - Pagina 2
Control Financiar - Pagina 3
Control Financiar - Pagina 4
Control Financiar - Pagina 5
Control Financiar - Pagina 6
Control Financiar - Pagina 7
Control Financiar - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Control Financiar.docx

Alții au mai descărcat și

Alocarea resurselor și piața

Introducere Functionarea oricarei economii se bazeaza pe o anumita arhitectura institutionala, care este, in mare parte, rezultatul actiunii...

Control Financiar

CURS 1 CONCEPTUL DE CONTROL FINANCIAR 1.-Prezentare generala a conceptului de control in general si a controlului financiar in special...

Controlul Financiar

1. INTRODUCERE ŞI ÎNSEMNĂTATEA CONTROLULUI FINANCIAR. Datele istorice atestă că, încă din timpuri străvechi, activitatea umană a fost supusă...

Concurența

Pentru crearea unor mårci puternice, este nevoie de o foarte bunå cunoaştere a concurenţei –concurenţå care devine tot mai crâncenå, de la an la...

Piața terenurilor agricole din raionul orhei

Introducere: “Cumparati pamant pentru ca nu se mai fabrica.” Mark Twain Piata imobiliara din Republica Moldova este o piata relativ tinara si...

Modele Unifactoriale de Regresie

Modelul 1. Consumul ca funcŃie de Venitul disponibil În scopul evaluării influenŃei pe care variaŃia Venitului Disponibil o are asupra...

Economia Întreprinderii

Tema: Economia întreprinderii – aspecte generale de studiu prin prisma activităţii cooperatiste 1. Obiectul de studiu al disciplinei „Economia...

Aspecte Practice Privind Auditul Sistemelor Calității

In contextul preocuparilor actuale de implementare a unor sisteme ale calităţii, potrivit standardelor din familia ISO, auditul este considerat un...

Te-ar putea interesa și

Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL

INTRODUCERE Controlul contabil arată, în adevăr, originile contabilităţii. Acum mai bine de 3000 de ani î.e.n.. au fost relevate legile comerciale...

Controlul financiar

Capitolul 1 ASPECTE GENERALE ALE CONTROLULUI FINANCIAR 1. 1 Noţiunea şi conceptul de control financiar. Desfăşurarea şi dezvoltarea...

Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila

Capitolul 1 - CONTROLUL FUNC|IE EFICENT~ A CONDUCERII 1.1 Necesitatea controlului agenţilor economici în cadrul economiei de piaţă...

Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Preventiv la SC Ramfi Instal SRL

CAP. 1. BAZELE CONCEPTUALE ALE CONTROLULUI 1.1. CONTROLUL FUNCŢIE ESENŢIALĂ A MANAGEMENTULUI Termenul de „control” îl datorăm expresiei contra...

Controlul Financiar de Gestiune la Agențiile CEC

CAP I. PROBLEME GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA CEC- SA. 1.1 SCURT ISTORIC AL CEC Sistemul bancar îşi are originea în trecutul îndepărtat , existând...

Baze teoretice ale controlului financiar

Introducere Etimologic, cuvântul control derivă din limba latină, “contra rolus”, care se definește ca fiind “cercetarea unui act duplicat după...

Control Financiar Preventiv

CONTROLUL FINANCIAR Controlul este funcţia managerială de măsurare şi corectare a performanţelor activităţii subordonaţilor, pentru ca planurile...

Metodologia de exercitare a controlului financiar prin cenzori la o firmă

I. Metodologia de exercitare a controlului financiar prin cenzori 1.1 Introducere Metodologia de exercitare a controlului financiar reprezintă...

Ai nevoie de altceva?