Controlul Financiar

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 32 în total
Cuvinte : 7083
Mărime: 35.80KB (arhivat)
Publicat de: Ina Biro
Puncte necesare: 0

Cuprins

  1. 1. INTRODUCERE ŞI ÎNSEMNĂTATEA CONTROLULUI FINANCIAR.
  2. 2. DEFINIREA NOŢIUNII DE CONTROL FINANCIAR.
  3. 3. ROLUL CONTROLULUI ÎN CONDUCEREA ACTIVITĂŢII ECONOMICO-SOCIALE.
  4. 4. OBIECTUL ŞI METODA CONTROLULUI FINANCIAR, SURSE DE DATE ŞI INFORMAŢIE.
  5. 5. FUNCŢIILE CONTROLULUI FINANCIAR.
  6. 6. FORMELE PRINCIPALE ALE SISTEMULUI DE CONTROL ECONOMICO-SOCIAL ŞI CLASIFICAREA FORMELOR DE CONTROL FINANCIAR.

Extras din curs

1. INTRODUCERE ŞI ÎNSEMNĂTATEA CONTROLULUI FINANCIAR.

Datele istorice atestă că, încă din timpuri străvechi, activitatea umană a fost supusă controlului sub diferite aspecte.

Apariţia controlulului ţine de suspiciunea omenească, de o anumită predispoziţie la rău a omului faţă de semeni, de nevoia celor buni sau /şi celor avuţi (proprietari) de a-şi proteja propriile interese afectate de cei răi sau neavuţi. Către zilele noastre, şi alte scopuri au devenit tot importante: eficacitatea (de a controla ce nu merge bine spre a îmbunătăţi acest mers prin măsuri de ordin operativ, tactic sau strategic); legalitatea (verificarea respectarii normelor instituite prin legi, şi de aplicare, dacă este cazul, a unor sancţiuni); oportunitatea (evenimentele să fie adecvate împrejurărilor, situaţiilor).

Termenul de control îl datorăm expresiei “contra rolus”, care înseamnă verificarea actului original după duplicatul care se încredinţează în acest scop unei alte persoane. În calitate de concept, controlul constă în verificarea programelor stabilite, a erorilor, abaterilor, lipsurilor, deficienţelor dintr-un anumit domeniu de activitate.

Apariţia statului a fost începutul avîntului activităţii de control care şi-a îmbunătăţit permanent metodele, tehnicile, scopurile şi obiectivele. El s-a impus ca o activitate umană utilă şi cerută de celelalte activităţi şi niciodată nu i-a scăzut rolul şi importanţa în societate. Perfecţionarea şi aprofundarea lui au avut urmări benefice asupra celor care l-au folosit, impunîndu-l ca o permanenţă legată de ideea de progres.

În epoca modernă controlul dobîndeşte o însemnătate deosebită, fiind exercitat în virtutea dreptului inalienabil al societăţii de a-şi apăra interesele sale generale, fundamentale. Prin intermediul controlului, societatea îşi manifestă exigenţele ei, omologînd numai acele activităţi şi practici economice sau de altă natură care sunt în concordanţă cu normele generale de comportament social, cu obiectivele şi programele sale prioritare şi numai acele rezultate care îndreptăţesc eforturile depuse.

2. DEFINIREA NOŢIUNII DE CONTROL FINANCIAR

Controlul financiar reprezintă o activitate de verificare a modului de respectare a legislaţiei financiare, cu scopul de a preveni angajarea de cheltuieli fără justificare economică şi de a asigura profit în folosirea resurselor materiale, financiare şi de muncă.

Deci, controlul financiar este un instrument financiar al politicii financiare a statului, fiind mijlocul prin care se previn faptele ilegale, se identifică deficienţele şi se stabilesc măsurile necesare pentru intrarea în legalitate, precum cercetează domeniul macro şi microeconomic, privită prin prisma corectitudinii operaţiilor, dar şi a eficienţei cu care sunt gospodărite, utilizate şi cheltuite resursele materiale, financiare şi umane.

Controlul asigură cunoaşterea temeinică şi detaliată a realităţilor economico-sociale, dar nu se poate limita la atît. El trebuia să facă judecăţi de valoare sau de confirmare, interpretînd stările de lucru sau relaţiile constatate printr-o raportare continuă a acestora la obiectele de atins, normele fixate anticipat sau regulile de desfăşurare prestabilite. În felul acesta controlul face posibilă determinarea abaterilor înregistrate, stabilind semnificaţia şi implicaţiile lor, cauzele care le-au generat şi măsurile ce se impun pentru perfecţionarea activităţii viitoare.

Preview document

Controlul Financiar - Pagina 1
Controlul Financiar - Pagina 2
Controlul Financiar - Pagina 3
Controlul Financiar - Pagina 4
Controlul Financiar - Pagina 5
Controlul Financiar - Pagina 6
Controlul Financiar - Pagina 7
Controlul Financiar - Pagina 8
Controlul Financiar - Pagina 9
Controlul Financiar - Pagina 10
Controlul Financiar - Pagina 11
Controlul Financiar - Pagina 12
Controlul Financiar - Pagina 13
Controlul Financiar - Pagina 14
Controlul Financiar - Pagina 15
Controlul Financiar - Pagina 16
Controlul Financiar - Pagina 17
Controlul Financiar - Pagina 18
Controlul Financiar - Pagina 19
Controlul Financiar - Pagina 20
Controlul Financiar - Pagina 21
Controlul Financiar - Pagina 22
Controlul Financiar - Pagina 23
Controlul Financiar - Pagina 24
Controlul Financiar - Pagina 25
Controlul Financiar - Pagina 26
Controlul Financiar - Pagina 27
Controlul Financiar - Pagina 28
Controlul Financiar - Pagina 29
Controlul Financiar - Pagina 30
Controlul Financiar - Pagina 31
Controlul Financiar - Pagina 32

Conținut arhivă zip

  • Controlul Financiar.doc

Alții au mai descărcat și

Cercetări de Marketing

CAPITOLUL I: BAZELE CERCETĂRII DE MARKETING 1.1. Cercetarea de marketing şi aria sa O definiţie de referinţă a cercetării de marketing este cea...

Politica de creditare a băncilor comerciale

1.Orice banca isi asuma riscuri cind acorda credite si in mod cert toate bancile inregistreaza pierderi la portofoliul de credite atunci cind unii...

Metodologia de Creditare

Prelegere (2 ore): 1. Etapele procesului de creditare. 2. Etapa preliminară privind informarea – documentarea reciprocă banca – solicitant. 3....

Control Financiar

CURS 1 CONCEPTUL DE CONTROL FINANCIAR 1.-Prezentare generala a conceptului de control in general si a controlului financiar in special...

Economie Monetară și Financiară Europeană

Capitolul 1 EVOLU³IA PROCESULUI DE UNIFICARE MONETARÃ EUROPEANÃ 1.1. Încercãri de creare a unei zone de stabilitate monetarã Pânã în anul 1914,...

Control Financiar

CAPITOLUL I Noțiuni și esența controlului financiar Conform literaturii de specialitate, controlul reprezintă activitatea specific umană de...

Monedă și Credit

CAPITOLUL I MONEDA SI ROLUL SÃU ÎN VIATA ECONOMICO-SOCIALÃ 1.1. Concept, definire, forme Nu se poate aborda chestiunea monedei fãrã a face mai...

Teorii și Doctrine Economice

Cursul I Economia-stiinta teoretica fundamentala 1. Economia-componenta teoretica fundamentala 2. Aparitia si evolutia stiintei economice...

Te-ar putea interesa și

Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL

INTRODUCERE Controlul contabil arată, în adevăr, originile contabilităţii. Acum mai bine de 3000 de ani î.e.n.. au fost relevate legile comerciale...

Controlul financiar

Capitolul 1 ASPECTE GENERALE ALE CONTROLULUI FINANCIAR 1. 1 Noţiunea şi conceptul de control financiar. Desfăşurarea şi dezvoltarea...

Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila

Capitolul 1 - CONTROLUL FUNC|IE EFICENT~ A CONDUCERII 1.1 Necesitatea controlului agenţilor economici în cadrul economiei de piaţă...

Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Preventiv la SC Ramfi Instal SRL

CAP. 1. BAZELE CONCEPTUALE ALE CONTROLULUI 1.1. CONTROLUL FUNCŢIE ESENŢIALĂ A MANAGEMENTULUI Termenul de „control” îl datorăm expresiei contra...

Controlul Financiar de Gestiune la Agențiile CEC

CAP I. PROBLEME GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA CEC- SA. 1.1 SCURT ISTORIC AL CEC Sistemul bancar îşi are originea în trecutul îndepărtat , existând...

Baze teoretice ale controlului financiar

Introducere Etimologic, cuvântul control derivă din limba latină, “contra rolus”, care se definește ca fiind “cercetarea unui act duplicat după...

Control Financiar Preventiv

CONTROLUL FINANCIAR Controlul este funcţia managerială de măsurare şi corectare a performanţelor activităţii subordonaţilor, pentru ca planurile...

Metodologia de exercitare a controlului financiar prin cenzori la o firmă

I. Metodologia de exercitare a controlului financiar prin cenzori 1.1 Introducere Metodologia de exercitare a controlului financiar reprezintă...

Ai nevoie de altceva?