Istoria contabilității Marii Britanii

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 12 în total
Mărime: 51.57KB (arhivat)
Publicat de: Livia Dumitrescu
Puncte necesare: 6

Extras din referat

Din cele mai vechi timpuri…

Începând din secolul al XVII-lea, o dată cu dezvoltarea economiei naţionale s-a simţit ȋn Marea Britanie, ȋntr-o măsută sporită, nevoia organizării unei contabilităţi perfecţionate, care să poată răspunde cerinţelor marilor ȋntreprinzători.

Din cele mai vechi timpuri…

Din conturile descoperite ȋn arhivele vechilor ȋntreprinderi s-a constatat că manufacturile din secolul al XVI-lea se aflau ȋn plină dezvoltare, folosind un număr de peste 500 de muncitori ţesători.

Din cele mai vechi timpuri…

Documentele contabile au mai relevant faptul că până ȋn 1719 capitalurile investite ȋn ȋntreprinderle industriale erau destul de mici. Dezvoltarea fortelor de producţie, apariţia maşinilor puse ȋn mişcare de forta aburului, ȋnfiinţarea de mari ȋntreprinderi, ȋn care au fost investite capitaluri importante, au făcut posibilă dezvoltarea contabilităţii.

Din cercetarea evoluţiei profesiunii de contabil ȋn Marea Britanie există dovezi că aceasta a luat naştere o dată cu ȋnfiinţarea primei asociaţii a contabililor din Edinburgh ȋn 1854, după care a urmat ȋnfiinţarea Institutului contabililor şi actuarilor din Glasgow.

EVOLUŢIE…

 Contabilitatea ca formă a unei evidenţe economice primare (numarare) datează din cele mai vechi timpuri, regăsindu-se în oricare dintre grupările sociale. Avem în vedere, ca etape ale istoriei contabilităţii, urmatoarele delimitări temporale :

I. Din cele mai vechi timpuri pâna la 1494;

II. De la 1494 pâna ȋn anii 1800;

III. 1800 pâna la 1989;

IV. 1989 până astăzi.

Caracteristici…

Trăsăturile esenţiale ale contabilităţii în Regatul Unit al Marii Britanii sunt:

simplitate;

libertatea judecăţii profesionale;

impunerea imaginii fidele.

Caracteristici…

Participarea nesemnificativă a statului la reglementarea contabilă;

Orientarea informaţiilor financiare către nevoile marilor societăţi comerciale;

Reglementarea şi evoluţia principiilor contabile prin efortul unei profesii liberale puternice;

Necesitatea realizării misiunii de control al conturilor, prin serviciile puse la dispoziţie de cabinetele de audit.

Concluzii…

Dacă mai ȋnainte sarcina contabililor se limita numai la simpla ȋnregistrare a averii şi la rezultatele ȋntreprinderii, contabilitatea teoretică şi practică a trecut mai târziu prin transformări adânci, ca urmare a introducerii partidei duble, preluată din Italia, după ce a fost introdusă şi aplicată cu success ȋn Olanda şi Germania.

Cea mai veche revistă de contabilitate a aparut ȋn Anglia ȋn 1874, sub numele de “The Accountant”.

Concluzii…

Contabilitatea era o profesiune importantă cu mult ȋnainte de ȋnfiinţarea societăţilor privilegiate, numai că atenţia contabililor era ȋndreptată mai mult spre contabilitatea financiară, ȋn care se ȋnregistrau ȋn principal operaţii privind constituiri, dizolvări, lichidări, falimente de societăţi, taxe, arbitraje etc.

Concluzii…

Revoluţia industrială britanică şi-a pus în mod decisiv amprenta asupra evoluţiei sistemului contabil. Ea a urgentat dezvoltarea sectorului manufacturier şi a comerţului internaţional. În acest proces de creştere economică şi-au adus contribuţia şi cucerirea rutelor maritime, precum şi existenţa unei aristocraţii care a fost un factor catalizator al progresului economic.

Conținut arhivă zip

  • Istoria Contabilitatii Marii Britanii.ppt

Te-ar putea interesa și

Normalizarea, armonizarea și convergentă în contabilitate - demersuri către o contabilitate internațională - reușite și provocări

Introducere Ca şi celelalte activităţi umane şi celelalte discipline care cad sub incidenţa ştiinţelor sociale, contabilitatea este în mod...

Optimizarea Poziției Financiare și a Performanțelor Întreprinderilor între Strategiile de Conservatorism și de Optimism Contabil

CAPITOLUL 1 Abordari în clasificarile contabile internationale si influenta lor asupra evaluarii si proiectarii strategiilor de dezvoltare...

Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei

Cap.I EVALUARE. NOŢIUNI GENERALE 1. DEFINIREA, COMPEXITATEA ŞI IMPORTANŢA EVALUARII Evaluarea, ca procedeu al metodei contabilităţii, reprezintă...

Studiu privind organizarea contabilității imobilizărilor corporale la SC Fotoxpress SRL

INTRODUCERE Contabilitatea este un instrument de cunoastere, gestiune, si control al patrimoniului si al rezultatelor obtinute care asigura...

Studiu comparativ contabilitate. România - Marea Britanie

Introducere Spre deosebire de multe alte profesii moderne, contabilitatea are o istorie care este, de obicei, discutată în termenii unui eveniment...

Sisteme Contabile din SUA și Marea Britanie

Introducere Lucrarea de față urmărește să realizeze un studiu comparativ intre sistemul contabil american și cel britanic. Cele două sisteme fac...

Studiu comparativ privind raportarea financiară a companiei AT&T din SUA și companiei Vodafone din Marea Britanie

INTRODUCERE Informaţia şi îndeosebi informaţia economică este astăzi prezentă în toate domeniile de activitate, fiind un element indispensabil al...

Comparație în sistemul contabil din Franța și cel din Marea Britanie

SISTEMUL CONTABIL DIN MAREA BRITANIE Contabilitatea, in ceea ce priveste tehnica si informatia, are obiectivul de a masura si de a trduce...

Ai nevoie de altceva?