Drept Civil

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 9147
Mărime: 43.02KB (arhivat)
Publicat de: Isidor Ispas
Puncte necesare: 0

Extras din curs

scopul producerii de efecte juridice.

Există două accepţiuni asupra actului juridic:

-negotium iuris – efectiv actul juridic realizat; Ex: contract de vânzare –cumpărare, de închiriere

-instrumentum probationis – actele în forma lor materializată; este proba existenţei lui negotium

Clasificarea actelor juridice:

1.după numărul părţilor:

-unilaterale –voinţa unei singure părţi în scopul producerii de efecte juridice; Ex: testamentul , declaraţia de recunoaştere a filiaţiunii unui copil

-bilaterale, multilaterale – mai multe voinţe ale părţilor care concordă; Ex: contract de vânzare cumpărare, locaţiune, împrumut, schimb

2.după scopul lor:

-cu titlu oneros – în care toate părţile urmăresc realizarea unui folos

-comutative –obligaţiile părţilor şi întinderea lor se cunosc din momentul formării contractului; Ex: contract de vânzare-cumpărare

-aleatorii – existenţa şi întinderea obligaţiilor nu este cunoscută la momentul încheierii contractului; Ex: biletul la loto

-cu titlu gratuit – numai una dintre părţi urmăreşte un folos

-liberalităţi – presupun modificări patrimoniale; Ex: donaţia

-acte dezinteresate – nu presupun modificări patrimoniale; Ex: împrumutul fără dobândă

3.după modul de formare:

-consensuale – pentru a căror formare este suficient acordul de voinţă, fără îndeplinirea vreunei alte formalităţi; Ex: contractul de vânzare cumpărare, schimb, locaţiunea, mandatul

-solemne – realizate la notariat, au forma de înscris autentic ad validitatem, adică dacă negotium nu este făcut la notariat nu este valabil; Ex: donaţia, ipoteca

-reale – presupune acordul de voinţă, dar în plus se cere şi remiterea (predare, tradiţiune) materială a unui bun fără de care actul juridic nu-şi produce efectele; Ex: contractul de depozit, de împrumut, amanetul

4.după raportul dintre ele :

-principale – are existenţă de sine stătătoare, marea majoritate a actelor sunt principale; Ex: vânzarea-cumpărarea, înprumutul

-accesorii – stau întotdeauna pe lângă unul principal; Ex: contractul de gaj, de ipotecă, de fidejusiune (de giranţi)

5.după modul de executare:

-cu executare dintr-o dată – în care obligaţiile constau într-o singură prestaţie; Ex: contractul de vânzare cumpărare; în cazul neîndeplinirii cu vinovăţie a obligaţiei se poate cere rezoluţionarea contractului care reprezintă modalitatea de încetarea acestuia cu efecte retroactive, repunând părţile în situaţia anterioară încheierii actului, rezoluţionarea se pronunţă de către judecător

-cu executare succesivă – există prestaţii succesive; Ex: contractul de închiriere, renta viageră; în acest caz rezilierea este modalitatea de încetare a actului juridic datorită neîndeplinirii obligaţiei de una dintre părţi, dar are efect numai pentru viitor

6.după efectele pe care le produc:

-constitutive – prin care se nasc drepturi noi inexistente anterior; Ex: dreptul de uzufruct

-declarative – definitivează drepturi preexistente; Ex: partajul, contractul de tranzacţie

-translative de proprietate – se transferă proprietatea asupra unui bun; Ex: donaţia, schimbul, vânzarea-cumpărarea, mutuum

7.după legătura cu modalităţile:

-pure şi simple – îşi produc efectele aşa cum sunt ele prevăzute

-afectate de modalităţi – îşi produc efectele numai în raport de modalitatea care afectează actul respectiv; modalităţile sunt: termenul, condiţia, sarcina

8.după momentul în care produc efecte:

-inter vivos – produc efecte în timpul vieţii persoanelor care le-au încheiat; Ex: vânzarea-cumpărarea, donaţia, împrumut, locaţiune, depozit, mandat

-mortis causa – efectele se produc numai în cazul decesului unei persoane; Ex: testamentul

Aplicarea normelor juridice în timp

Principii Excepţii

Neretroactivităţii legii – o lege nu se aplică situaţiilor trecute, conform art 1 Codul Civil De retroactivitate – situaţii în care legea prevede că se aplică şi unor fapte din trecut; Ex: legea penală mai blândă

Aplicării imediate a legii noi – o dată intrată în vigoare legea nouă se aplică de îndată Ultra-activitatea legii vechi – ceea ce semnifică faptul că legea veche tinde să se aplice şi situaţiilor noi apărute după publicarea legii noi

Aplicarea normelor juridice în spaţiu

Principii Excepţii

Teritorialităţii legii – legea se aplică numai pe teritoriul statului care a emis-o Extrateritorialitate – orice cetăţean român este obligat să respecte legea română oriunde s-ar afla, dar este şi protejat de aceasta, orice cetăţean din altă ţară care aduce un prejudiciu cetăţeanului român poate fi tras la răspundere conform legii române

Imunităţii de jurisdicţie – imunitatea pe care o au ambasadele statelor străine pe teritoriul României este valabilă şi în cazul reciprocităţii

Aplicare normelor juridice cu privire la persoane

Legea se aplică egal tuturor persoanelor indiferent de rasă, sex etc. Principiul este principiul egalităţii persoanelor în faţa legii.

Preview document

Drept Civil - Pagina 1
Drept Civil - Pagina 2
Drept Civil - Pagina 3
Drept Civil - Pagina 4
Drept Civil - Pagina 5
Drept Civil - Pagina 6
Drept Civil - Pagina 7
Drept Civil - Pagina 8
Drept Civil - Pagina 9
Drept Civil - Pagina 10
Drept Civil - Pagina 11
Drept Civil - Pagina 12
Drept Civil - Pagina 13
Drept Civil - Pagina 14
Drept Civil - Pagina 15
Drept Civil - Pagina 16
Drept Civil - Pagina 17
Drept Civil - Pagina 18
Drept Civil - Pagina 19
Drept Civil - Pagina 20
Drept Civil - Pagina 21
Drept Civil - Pagina 22
Drept Civil - Pagina 23
Drept Civil - Pagina 24
Drept Civil - Pagina 25

Conținut arhivă zip

  • Drept Civil.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte teoretice și practice cu privire la termenele, cauzele și efectele suspendării, întreruperii și repunerii în termenul de prescripție extinctivă

Prescriptia extinctiva este cunoscuta în toate ramurile de drept, de aceea, aceasta institutie juridica este susceptibila de analiza temeinica atât...

Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului

Introducere Deşi noţiunile de rezoluţiune, reziliere, revocare nu sunt noi pentru sistemul nostru de drept, reglementare a principiilor...

Prescripția extinctivă

CAPITOLUL 1. CONCEPTUL DE PRESCRIPTIE EXTINCTIVA. 1.1. Notiunea prescriptiei extinctive. Prescriptia extinctiva nu este definita in legea civila...

Principiile Efectelor Nulității Actelor Juridice Civile

1.1 Definitia actului juridic civil Prin act juridic civil se întelege manifestarea de vointa facuta cu intentia de a produce efecte judiciare,...

Aspecte teoretice și practice în problema răspunderii pentru fapta altei persoane

I.1 Reglementarea delictelor si cvasidelictelor In categoria faptelor ilicite, ca izvoare de obligatii, intra in delictele cvasidelictele. De...

Moduri de stingere a obligațiilor civile

1. Notiunea de obligatie civila “Obligatia civila constituie raportul juridic dintre doua sau mai multe persoane fizice sau persoane juridice, ori...

Răspunderea civilă delictuală, formă a răspunderii juridice - conexiunile răspunderii civile delictuale cu alte forme de răspundere juridică

NOŢIUNI GENERALE Noţiunea de răspundere nu este specifică în exclusivitate dreptului, ea fiind folosită în toate domeniile vieţii sociale. Astfel,...

Cursul prescripției extinctive

NOȚIUNI GENERALE DESPRE PRESCRIPȚIA EXTINCTIVĂ Prescripția extinctivă reprezintă o sancțiune civilă ce constă în stingerea dreptului material la...

Te-ar putea interesa și

Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil

INTRODUCERE Viaţa socială fiind eminamente o viaţă colectivă presupune existenţa unei mari diversităţi de raporturi, interacţiuni între agenţii...

Răspunderea civilă și delictuală

INTRODUCERE În această scurtă introducere la lucrarea de faţă voi încerca să fac o succintă prezentare a motivelor ce m-au determinat să susţin...

Legi Aplicabile Persoanelor Fizice și Juridice

ARGUMENT În lucrarea de faţă încercam să dezbatem problema legată de legile ce se aplică asupra persoanelor fizice şi juridice, accentuând ideea...

Principiile Dreptului Civil

CAP. I. DREPTUL CIVIL – RAMURĂ ÎN SISTEMUL DREPTULUI 1.1 Noţiunea de drept civil român Etimologic, expresia „drept civil” îşi are sorgintea în...

Abuzul de Drept

INTRODUCERE Dreptul apare odată cu statul, ca produs al aceleaşi dezvoltări sociale. Existenţa statului în epoca modernă se afirmă în corelarea...

Drept Civil - Ramură de Drept

Introducere Actualitatea temei Prezentarea cît mai largă a dreptului, ca totalitate a normelor juridice, i-a preocupat din cele mai vechi...

Locul și Rolul Dreptului Civil în Sistemul de Drept

Introducere a) Expunerea obiectivelor propuse Dreptul nu este altceva decît o disciplină care are ca scop reglementarea acţiunilor omeneşti,...

Uzucapiunea - Mod de Dobândire a Proprietății Private

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE Dintre toate drepturile pe care o persoană le poate avea asupra unui lucru, cel mai complet este dreptul de proprietate...

Ai nevoie de altceva?