Drept Civil

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 24 în total
Cuvinte : 6113
Mărime: 128.38KB (arhivat)
Publicat de: Teofil Nechita
Puncte necesare: 0

Extras din curs

CURS 1

Notiunea de Drept civil

Expresia de crept civil are mai multe întelesuri:

I. Dreptul civil este ramura care cuprinde totalitatea normelor de

drept civil, adicã dreptul obiectiv civil (dreptul pozitiv civil)

II. Dreptul civil este o posibilitate, o facultate recunoscutã de lege,

subiectului activ care este titularul dreptului în virtutea cãreia

acesta poate avea o conduitã si poate cere subiectului pasiv o

conduitã corespunzãtoare dreptului sãu, iar în caz de nevoie

poate apela la forta de constrângere a statului, vorbim aici de

dreptul subiectiv civil: de exemplu dreptul de proprietate, de

uz, dreptul la nume, etc.

III. Dreptul civil mai are si întelesul de ramurã a stiintei dreptului,

care are ca obiect de studiu dreptul civil caramurã de drepturi.

DREPTUL CIVIL – ca ramurã a dreptului cuprinde totalitatea

normelor juridice care reglementeazã raporturile patrimoniale si

nepatrimoniale stabilite între persoane aflate pe poyitii de egalitate

juridicã a acestora.

Dreptul civil este cea mai importantã ramurã a dreptului, lucru ce

rezultã din multitudinea si varietatea raporturilor pe care le

reglementeazã.

Mihai Lucian spunea „Dreptul civil cuprinde în reteaua normelor sale

întreaga viatã a omului, de la nastere, ba chiar de la zãmislire si pânã

la moarte si la urmarea ei patrimonialã, mostenirea.”

Dreptul civil principii:

Prin principii întelegem idei de bazã conducãtoare ale continutului

tuturor normrlor juridice.

a) Principiile fundamentale ale dreptului român:

- Principiul democretiei

- Principiul egalitãtii si ordinii de drept

b) Principiile fundamentale ale dreptului civil român:

- Principiul proprietãtii

- Principiul legalitãti în fata legii civile

- Principiul ocrotiri drepturilor subiective civile si a garãntãrii

lor

c) Principiile ale uneia sau a mai multor institutii de drept civil,

de exemplu:

- Principiul conservatorismului (la forma actului juridic civil)

- Principiul bunei-credinte în materia rãspunderii civile si a

drepturilor reale

Izvoarele dreptului civil

Normele de drept civil sunt regulile generele si abstracte care

reglementeazã conduita subiectelor.

Forma specificã de exprimare anormei de drept civil poartã

denumirea de iyvor de drept civil.

Principalele izvoare de drept civil sunt actele normative.

Categorii de acte normative:

- Constitutia

- Legile

- Ordonantele guvernului

- Hotãrârile de guvern

- Ordinele

- Instructiunile

- Regulamentele conducãtorilor organelor centrale ale

administratiei de stat

- Actele normative emise de autoritãtile Administratiei Publice

Locale

Sunt izvoare de drept civil conventiile, pactele si acordurile la care

România este parte dacã privesc relatii sociale ce intrã în obiectul

dreptului civil

Clasificarea normelor de drept civil:

A.Dupa caracterul conduitei prescrise,dupa cum partile pot sa deroge

de la ele

Normele se clasifica in:-norme imperative-----------onerative

-norme dispozitive -prohibitive

Normele onerative sunt acelea care prevad in mod expes obligatia

pentru subiectele raportului juridic de a avea o anumita

conduita.Exemplu:articolul 998 din codul civil spune ca orice fapta a

omului care cauzeaza altuia un prejudiciu obliga pe acela din a carui

greseala s-a ocazionat sa-l repare.

Preview document

Drept Civil - Pagina 1
Drept Civil - Pagina 2
Drept Civil - Pagina 3
Drept Civil - Pagina 4
Drept Civil - Pagina 5
Drept Civil - Pagina 6
Drept Civil - Pagina 7
Drept Civil - Pagina 8
Drept Civil - Pagina 9
Drept Civil - Pagina 10
Drept Civil - Pagina 11
Drept Civil - Pagina 12
Drept Civil - Pagina 13
Drept Civil - Pagina 14
Drept Civil - Pagina 15
Drept Civil - Pagina 16
Drept Civil - Pagina 17
Drept Civil - Pagina 18
Drept Civil - Pagina 19
Drept Civil - Pagina 20
Drept Civil - Pagina 21
Drept Civil - Pagina 22
Drept Civil - Pagina 23
Drept Civil - Pagina 24
Drept Civil - Pagina 25

Conținut arhivă zip

  • Drept Civil.pdf

Alții au mai descărcat și

Aspecte teoretice și practice cu privire la termenele, cauzele și efectele suspendării, întreruperii și repunerii în termenul de prescripție extinctivă

Prescriptia extinctiva este cunoscuta în toate ramurile de drept, de aceea, aceasta institutie juridica este susceptibila de analiza temeinica atât...

Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului

Introducere Deşi noţiunile de rezoluţiune, reziliere, revocare nu sunt noi pentru sistemul nostru de drept, reglementare a principiilor...

Prescripția extinctivă

CAPITOLUL 1. CONCEPTUL DE PRESCRIPTIE EXTINCTIVA. 1.1. Notiunea prescriptiei extinctive. Prescriptia extinctiva nu este definita in legea civila...

Principiile Efectelor Nulității Actelor Juridice Civile

1.1 Definitia actului juridic civil Prin act juridic civil se întelege manifestarea de vointa facuta cu intentia de a produce efecte judiciare,...

Aspecte teoretice și practice în problema răspunderii pentru fapta altei persoane

I.1 Reglementarea delictelor si cvasidelictelor In categoria faptelor ilicite, ca izvoare de obligatii, intra in delictele cvasidelictele. De...

Moduri de stingere a obligațiilor civile

1. Notiunea de obligatie civila “Obligatia civila constituie raportul juridic dintre doua sau mai multe persoane fizice sau persoane juridice, ori...

Răspunderea civilă delictuală, formă a răspunderii juridice - conexiunile răspunderii civile delictuale cu alte forme de răspundere juridică

NOŢIUNI GENERALE Noţiunea de răspundere nu este specifică în exclusivitate dreptului, ea fiind folosită în toate domeniile vieţii sociale. Astfel,...

Cursul prescripției extinctive

NOȚIUNI GENERALE DESPRE PRESCRIPȚIA EXTINCTIVĂ Prescripția extinctivă reprezintă o sancțiune civilă ce constă în stingerea dreptului material la...

Te-ar putea interesa și

Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil

INTRODUCERE Viaţa socială fiind eminamente o viaţă colectivă presupune existenţa unei mari diversităţi de raporturi, interacţiuni între agenţii...

Răspunderea civilă și delictuală

INTRODUCERE În această scurtă introducere la lucrarea de faţă voi încerca să fac o succintă prezentare a motivelor ce m-au determinat să susţin...

Legi Aplicabile Persoanelor Fizice și Juridice

ARGUMENT În lucrarea de faţă încercam să dezbatem problema legată de legile ce se aplică asupra persoanelor fizice şi juridice, accentuând ideea...

Principiile Dreptului Civil

CAP. I. DREPTUL CIVIL – RAMURĂ ÎN SISTEMUL DREPTULUI 1.1 Noţiunea de drept civil român Etimologic, expresia „drept civil” îşi are sorgintea în...

Abuzul de Drept

INTRODUCERE Dreptul apare odată cu statul, ca produs al aceleaşi dezvoltări sociale. Existenţa statului în epoca modernă se afirmă în corelarea...

Drept Civil - Ramură de Drept

Introducere Actualitatea temei Prezentarea cît mai largă a dreptului, ca totalitate a normelor juridice, i-a preocupat din cele mai vechi...

Locul și Rolul Dreptului Civil în Sistemul de Drept

Introducere a) Expunerea obiectivelor propuse Dreptul nu este altceva decît o disciplină care are ca scop reglementarea acţiunilor omeneşti,...

Uzucapiunea - Mod de Dobândire a Proprietății Private

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE Dintre toate drepturile pe care o persoană le poate avea asupra unui lucru, cel mai complet este dreptul de proprietate...

Ai nevoie de altceva?