Dreptul Civil

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 463 în total
Cuvinte : 212847
Mărime: 548.55KB (arhivat)
Publicat de: Tania Buta
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dana Cigan

Extras din curs

TITLUL I – INTRODUCERE ÎN DREPTUL CIVIL

CAPITOLUL I – NOŢIUNI INTRODUCTIVE

La o simplă analiză, fără a fi necesare ample cercetări sau studii a căror valoare să fie transformată în sume cu multe cifre, se poate constata că oricărei forme de viaţă îi sunt specifice anumite reguli ce permit supravieţuirea, iar în cazuri complexe chiar evoluţia.

Poate trăsătura cea mai importantă care trebuie subliniată în cazul drepturilor care vor face obiect de cercetare pentru studenţi este aceea că acestora le corespund obligaţii, iar subiectele raporturilor juridice se află într-o continuă relaţie de interdependenţă, fiind în acelaşi timp titulare de drepturi şi obligate să respecte, la rândul lor, drepturile altora.

Secţiunea 1. Noţiunea de drept

#1. Sensurile noţiunii

Cuvântul în sine îşi regăseşte rădăcinile într-o noţiune care desemnează ceea ce este conform legii – directum. În acelaşi sens sunt utilizate cuvintele right – în engleză, recht – în germană şi olandeză, derecho – în spaniolă, diritto – în italiană

În limita stabilită de ştiinţele juridice, noţiunea de drept poate îmbrăca mai multe înţelesuri, şi anume :

Sub un prim aspect, prin drept se înţelege totalitatea regulilor de conduită care reglementează relaţiile sociale dintre persoane Aceste reguli există independent de aplicarea lor la un moment dat, ele mai fiind desemnate prin expresiile “drept obiectiv” sau “drept pozitiv”, deducându-se ideea de drept al unei ţări oarecare, în speţă dreptul românesc.

Dintr-un alt punct de plecare al analizei, prin drept se înţelege o anumită capacitate – recunoscută de dreptul obiectiv – de a avea o anumită conduită juridică şi de a pretinde de la toate celelalte subiecte de drept (de regulă nedeterminate, dar posibil determinate) adoptarea unei anumite conduite, concomitent cu posibilitatea de a solicita dacă se impune, ajutorul statului pentru a se obţine executarea obligaţiei ce revine celorlalte persoane, în anumite condiţii. În limitele în care această capacitate este indisolubil legată de un anumit subiect, dreptul astfel determinat va fi denumit “drept subiectiv”.

Sub un ultim aspect, prin drept se înţelege un domeniu aparte al ştiinţei, care se ocupă cu cercetarea sistemului juridic şi a drepturilor recunoscute de lege subiectelor de drept, fiind identificat prin expresia “ştiinţe juridice”.

Deşi dreptul înmănunchează legea şi acţiunea prin care executarea obligaţiilor este garantată, reprezentând un întreg unitar privit ca un produs al activităţii statului, din punct de vedere ştiinţific şi didactic se impune divizarea acestuia în mai multe părţi, respectiv ramuri.

#2. Dreptul obiectiv şi subiectiv; dreptul public şi privat

Dreptul obiectiv reprezintă ansamblul normelor de conduită socială care reglementează relaţiile interumane (noţiunea fiind sinonimă cu aceea de lege ca totalitate a normelor juridice care reglementează relaţii sociale), în timp ce dreptul subiectiv cuprinde libertăţile pe care persoanele le au unele faţă de altele – inclusiv faţă de stat şi comunitatea internaţională -

Dreptul pozitiv – însumând reguli de conduită care reglementează relaţii sociale între persoane – se divide în drept public şi în drept privat, deosebirea dintre acestea fiind determinată de modul în care statul intervine şi reglementează prin norme aceste relaţii.

În măsura în care statul realizează această intervenţie în calitate de autoritate, de titular al puterii publice, ne găsim în domeniul dreptului public, afirmându-se că acesta cuprinde acele norme juridice prin care se reglementează relaţii sociale ce exprimă un interes public, adică raportul dintre guvernanţi şi guvernaţi.

Drepul privat cuprinde acele norme juridice care reglementează relaţiile sociale dintre persoane particulare prin care se urmăreşte satisfacerea unor interese private.

Oricare dintre aceste două domenii poate fi analizat din punct de vedere internaţional sau intern.

În mod de netăgăduit, dreptul civil face parte din domeniul dreptului privat cu care, iniţial, s-a confundat. De-a lungul istoriei, dezvoltarea ştiinţifică a determinat apariţia unor relaţii sociale care au necesitat o reglementare specială ce s-a desprins din dreptul civil, fără a-şi nega însă veodată rădăcinile, astfel încât acesta îşi păstrează calitatea de drept comun. Această calitate implică o raportare permanentă la principiile şi regulile fundamentale ale dreptului civil în conexitate cu reglementările speciale.

#3. Dreptul civil în sistemul dreptului românesc

Persoanele stabilesc anumite relaţii între ele în vederea satisfacerii unor interese proprii, iar în măsura în care acestea sunt reglementate prin norme de drept civil, se circumscriu acestei ramuri de drept. O anumită elasticitate este întâlnită la acest nivel, lăsându-se o rezonabilă libertate de acţiune participanţilor la circuitul civil, în condiţiile în care istoria a dovedit că dezvoltarea se realizează ca urmare a manifestării libertăţii individuale de acţiune, reflectate într-o serie de măsuri şi iniţiative personale. Concomitent, se impune intervenţia statului prin norme imperative, în vederea asigurării coordonării acestei activităţi şi dirijării lor în direcţia dorită de societate.

În momentul în care se pune problema delimitării dreptului civil, trebuie avute în vedere subiectele de drept aflate în împrejurări private ale existenţei lor de zi cu zi, pornindu-se de la momentul apariţiei pe scena astfel creată şi care corespunde cu naşterea persoanei fizice şi până în ultimul moment al fiinţei sale, iar uneori chiar cu depăşirea acestor limite.

Dacă se poate imagina ca un subiect de drept să nu interfereze niciodată pe întreaga durată a existenţei sale cu norme de drept procesual sau chiar cu cele de drept material având un anumit specific (de exemplu penal), este imposibil ca un subiect de drept să se delimiteze de normele dreptului civil, în condiţiile în care numele fiecărui persoane fizice se supune unei reglementări din această sferă, iar cumpărarea unui bilet de tramvai reprezintă deja un veritabil act juridic supus unor condiţii de fond şi formă.

Preview document

Dreptul Civil - Pagina 1
Dreptul Civil - Pagina 2
Dreptul Civil - Pagina 3
Dreptul Civil - Pagina 4
Dreptul Civil - Pagina 5
Dreptul Civil - Pagina 6
Dreptul Civil - Pagina 7
Dreptul Civil - Pagina 8
Dreptul Civil - Pagina 9
Dreptul Civil - Pagina 10
Dreptul Civil - Pagina 11
Dreptul Civil - Pagina 12
Dreptul Civil - Pagina 13
Dreptul Civil - Pagina 14
Dreptul Civil - Pagina 15
Dreptul Civil - Pagina 16
Dreptul Civil - Pagina 17
Dreptul Civil - Pagina 18
Dreptul Civil - Pagina 19
Dreptul Civil - Pagina 20
Dreptul Civil - Pagina 21
Dreptul Civil - Pagina 22
Dreptul Civil - Pagina 23
Dreptul Civil - Pagina 24
Dreptul Civil - Pagina 25
Dreptul Civil - Pagina 26
Dreptul Civil - Pagina 27
Dreptul Civil - Pagina 28
Dreptul Civil - Pagina 29
Dreptul Civil - Pagina 30
Dreptul Civil - Pagina 31
Dreptul Civil - Pagina 32
Dreptul Civil - Pagina 33
Dreptul Civil - Pagina 34
Dreptul Civil - Pagina 35
Dreptul Civil - Pagina 36
Dreptul Civil - Pagina 37
Dreptul Civil - Pagina 38
Dreptul Civil - Pagina 39
Dreptul Civil - Pagina 40
Dreptul Civil - Pagina 41
Dreptul Civil - Pagina 42
Dreptul Civil - Pagina 43
Dreptul Civil - Pagina 44
Dreptul Civil - Pagina 45
Dreptul Civil - Pagina 46
Dreptul Civil - Pagina 47
Dreptul Civil - Pagina 48
Dreptul Civil - Pagina 49
Dreptul Civil - Pagina 50
Dreptul Civil - Pagina 51
Dreptul Civil - Pagina 52
Dreptul Civil - Pagina 53
Dreptul Civil - Pagina 54
Dreptul Civil - Pagina 55
Dreptul Civil - Pagina 56
Dreptul Civil - Pagina 57
Dreptul Civil - Pagina 58
Dreptul Civil - Pagina 59
Dreptul Civil - Pagina 60
Dreptul Civil - Pagina 61
Dreptul Civil - Pagina 62
Dreptul Civil - Pagina 63
Dreptul Civil - Pagina 64
Dreptul Civil - Pagina 65
Dreptul Civil - Pagina 66
Dreptul Civil - Pagina 67
Dreptul Civil - Pagina 68
Dreptul Civil - Pagina 69
Dreptul Civil - Pagina 70
Dreptul Civil - Pagina 71
Dreptul Civil - Pagina 72
Dreptul Civil - Pagina 73
Dreptul Civil - Pagina 74
Dreptul Civil - Pagina 75
Dreptul Civil - Pagina 76
Dreptul Civil - Pagina 77
Dreptul Civil - Pagina 78
Dreptul Civil - Pagina 79
Dreptul Civil - Pagina 80
Dreptul Civil - Pagina 81
Dreptul Civil - Pagina 82
Dreptul Civil - Pagina 83
Dreptul Civil - Pagina 84
Dreptul Civil - Pagina 85
Dreptul Civil - Pagina 86
Dreptul Civil - Pagina 87
Dreptul Civil - Pagina 88
Dreptul Civil - Pagina 89
Dreptul Civil - Pagina 90
Dreptul Civil - Pagina 91
Dreptul Civil - Pagina 92
Dreptul Civil - Pagina 93
Dreptul Civil - Pagina 94
Dreptul Civil - Pagina 95
Dreptul Civil - Pagina 96
Dreptul Civil - Pagina 97
Dreptul Civil - Pagina 98
Dreptul Civil - Pagina 99
Dreptul Civil - Pagina 100
Dreptul Civil - Pagina 101
Dreptul Civil - Pagina 102
Dreptul Civil - Pagina 103
Dreptul Civil - Pagina 104
Dreptul Civil - Pagina 105
Dreptul Civil - Pagina 106
Dreptul Civil - Pagina 107
Dreptul Civil - Pagina 108
Dreptul Civil - Pagina 109
Dreptul Civil - Pagina 110
Dreptul Civil - Pagina 111
Dreptul Civil - Pagina 112
Dreptul Civil - Pagina 113
Dreptul Civil - Pagina 114
Dreptul Civil - Pagina 115
Dreptul Civil - Pagina 116
Dreptul Civil - Pagina 117
Dreptul Civil - Pagina 118
Dreptul Civil - Pagina 119
Dreptul Civil - Pagina 120
Dreptul Civil - Pagina 121
Dreptul Civil - Pagina 122
Dreptul Civil - Pagina 123
Dreptul Civil - Pagina 124
Dreptul Civil - Pagina 125
Dreptul Civil - Pagina 126
Dreptul Civil - Pagina 127
Dreptul Civil - Pagina 128
Dreptul Civil - Pagina 129
Dreptul Civil - Pagina 130
Dreptul Civil - Pagina 131
Dreptul Civil - Pagina 132
Dreptul Civil - Pagina 133
Dreptul Civil - Pagina 134
Dreptul Civil - Pagina 135
Dreptul Civil - Pagina 136
Dreptul Civil - Pagina 137
Dreptul Civil - Pagina 138
Dreptul Civil - Pagina 139
Dreptul Civil - Pagina 140
Dreptul Civil - Pagina 141
Dreptul Civil - Pagina 142
Dreptul Civil - Pagina 143
Dreptul Civil - Pagina 144
Dreptul Civil - Pagina 145
Dreptul Civil - Pagina 146
Dreptul Civil - Pagina 147
Dreptul Civil - Pagina 148
Dreptul Civil - Pagina 149
Dreptul Civil - Pagina 150
Dreptul Civil - Pagina 151
Dreptul Civil - Pagina 152
Dreptul Civil - Pagina 153
Dreptul Civil - Pagina 154
Dreptul Civil - Pagina 155
Dreptul Civil - Pagina 156
Dreptul Civil - Pagina 157
Dreptul Civil - Pagina 158
Dreptul Civil - Pagina 159
Dreptul Civil - Pagina 160
Dreptul Civil - Pagina 161
Dreptul Civil - Pagina 162
Dreptul Civil - Pagina 163
Dreptul Civil - Pagina 164
Dreptul Civil - Pagina 165
Dreptul Civil - Pagina 166
Dreptul Civil - Pagina 167
Dreptul Civil - Pagina 168
Dreptul Civil - Pagina 169
Dreptul Civil - Pagina 170
Dreptul Civil - Pagina 171
Dreptul Civil - Pagina 172
Dreptul Civil - Pagina 173
Dreptul Civil - Pagina 174
Dreptul Civil - Pagina 175
Dreptul Civil - Pagina 176
Dreptul Civil - Pagina 177
Dreptul Civil - Pagina 178
Dreptul Civil - Pagina 179
Dreptul Civil - Pagina 180
Dreptul Civil - Pagina 181
Dreptul Civil - Pagina 182
Dreptul Civil - Pagina 183
Dreptul Civil - Pagina 184
Dreptul Civil - Pagina 185
Dreptul Civil - Pagina 186
Dreptul Civil - Pagina 187
Dreptul Civil - Pagina 188
Dreptul Civil - Pagina 189
Dreptul Civil - Pagina 190
Dreptul Civil - Pagina 191
Dreptul Civil - Pagina 192
Dreptul Civil - Pagina 193
Dreptul Civil - Pagina 194
Dreptul Civil - Pagina 195
Dreptul Civil - Pagina 196
Dreptul Civil - Pagina 197
Dreptul Civil - Pagina 198
Dreptul Civil - Pagina 199
Dreptul Civil - Pagina 200
Dreptul Civil - Pagina 201
Dreptul Civil - Pagina 202
Dreptul Civil - Pagina 203
Dreptul Civil - Pagina 204
Dreptul Civil - Pagina 205
Dreptul Civil - Pagina 206
Dreptul Civil - Pagina 207
Dreptul Civil - Pagina 208
Dreptul Civil - Pagina 209
Dreptul Civil - Pagina 210
Dreptul Civil - Pagina 211
Dreptul Civil - Pagina 212
Dreptul Civil - Pagina 213
Dreptul Civil - Pagina 214
Dreptul Civil - Pagina 215
Dreptul Civil - Pagina 216
Dreptul Civil - Pagina 217
Dreptul Civil - Pagina 218
Dreptul Civil - Pagina 219
Dreptul Civil - Pagina 220
Dreptul Civil - Pagina 221
Dreptul Civil - Pagina 222
Dreptul Civil - Pagina 223
Dreptul Civil - Pagina 224
Dreptul Civil - Pagina 225
Dreptul Civil - Pagina 226
Dreptul Civil - Pagina 227
Dreptul Civil - Pagina 228
Dreptul Civil - Pagina 229
Dreptul Civil - Pagina 230
Dreptul Civil - Pagina 231
Dreptul Civil - Pagina 232
Dreptul Civil - Pagina 233
Dreptul Civil - Pagina 234
Dreptul Civil - Pagina 235
Dreptul Civil - Pagina 236
Dreptul Civil - Pagina 237
Dreptul Civil - Pagina 238
Dreptul Civil - Pagina 239
Dreptul Civil - Pagina 240
Dreptul Civil - Pagina 241
Dreptul Civil - Pagina 242
Dreptul Civil - Pagina 243
Dreptul Civil - Pagina 244
Dreptul Civil - Pagina 245
Dreptul Civil - Pagina 246
Dreptul Civil - Pagina 247
Dreptul Civil - Pagina 248
Dreptul Civil - Pagina 249
Dreptul Civil - Pagina 250
Dreptul Civil - Pagina 251
Dreptul Civil - Pagina 252
Dreptul Civil - Pagina 253
Dreptul Civil - Pagina 254
Dreptul Civil - Pagina 255
Dreptul Civil - Pagina 256
Dreptul Civil - Pagina 257
Dreptul Civil - Pagina 258
Dreptul Civil - Pagina 259
Dreptul Civil - Pagina 260
Dreptul Civil - Pagina 261
Dreptul Civil - Pagina 262
Dreptul Civil - Pagina 263
Dreptul Civil - Pagina 264
Dreptul Civil - Pagina 265
Dreptul Civil - Pagina 266
Dreptul Civil - Pagina 267
Dreptul Civil - Pagina 268
Dreptul Civil - Pagina 269
Dreptul Civil - Pagina 270
Dreptul Civil - Pagina 271
Dreptul Civil - Pagina 272
Dreptul Civil - Pagina 273
Dreptul Civil - Pagina 274
Dreptul Civil - Pagina 275
Dreptul Civil - Pagina 276
Dreptul Civil - Pagina 277
Dreptul Civil - Pagina 278
Dreptul Civil - Pagina 279
Dreptul Civil - Pagina 280
Dreptul Civil - Pagina 281
Dreptul Civil - Pagina 282
Dreptul Civil - Pagina 283
Dreptul Civil - Pagina 284
Dreptul Civil - Pagina 285
Dreptul Civil - Pagina 286
Dreptul Civil - Pagina 287
Dreptul Civil - Pagina 288
Dreptul Civil - Pagina 289
Dreptul Civil - Pagina 290
Dreptul Civil - Pagina 291
Dreptul Civil - Pagina 292
Dreptul Civil - Pagina 293
Dreptul Civil - Pagina 294
Dreptul Civil - Pagina 295
Dreptul Civil - Pagina 296
Dreptul Civil - Pagina 297
Dreptul Civil - Pagina 298
Dreptul Civil - Pagina 299
Dreptul Civil - Pagina 300
Dreptul Civil - Pagina 301
Dreptul Civil - Pagina 302
Dreptul Civil - Pagina 303
Dreptul Civil - Pagina 304
Dreptul Civil - Pagina 305
Dreptul Civil - Pagina 306
Dreptul Civil - Pagina 307
Dreptul Civil - Pagina 308
Dreptul Civil - Pagina 309
Dreptul Civil - Pagina 310
Dreptul Civil - Pagina 311
Dreptul Civil - Pagina 312
Dreptul Civil - Pagina 313
Dreptul Civil - Pagina 314
Dreptul Civil - Pagina 315
Dreptul Civil - Pagina 316
Dreptul Civil - Pagina 317
Dreptul Civil - Pagina 318
Dreptul Civil - Pagina 319
Dreptul Civil - Pagina 320
Dreptul Civil - Pagina 321
Dreptul Civil - Pagina 322
Dreptul Civil - Pagina 323
Dreptul Civil - Pagina 324
Dreptul Civil - Pagina 325
Dreptul Civil - Pagina 326
Dreptul Civil - Pagina 327
Dreptul Civil - Pagina 328
Dreptul Civil - Pagina 329
Dreptul Civil - Pagina 330
Dreptul Civil - Pagina 331
Dreptul Civil - Pagina 332
Dreptul Civil - Pagina 333
Dreptul Civil - Pagina 334
Dreptul Civil - Pagina 335
Dreptul Civil - Pagina 336
Dreptul Civil - Pagina 337
Dreptul Civil - Pagina 338
Dreptul Civil - Pagina 339
Dreptul Civil - Pagina 340
Dreptul Civil - Pagina 341
Dreptul Civil - Pagina 342
Dreptul Civil - Pagina 343
Dreptul Civil - Pagina 344
Dreptul Civil - Pagina 345
Dreptul Civil - Pagina 346
Dreptul Civil - Pagina 347
Dreptul Civil - Pagina 348
Dreptul Civil - Pagina 349
Dreptul Civil - Pagina 350
Dreptul Civil - Pagina 351
Dreptul Civil - Pagina 352
Dreptul Civil - Pagina 353
Dreptul Civil - Pagina 354
Dreptul Civil - Pagina 355
Dreptul Civil - Pagina 356
Dreptul Civil - Pagina 357
Dreptul Civil - Pagina 358
Dreptul Civil - Pagina 359
Dreptul Civil - Pagina 360
Dreptul Civil - Pagina 361
Dreptul Civil - Pagina 362
Dreptul Civil - Pagina 363
Dreptul Civil - Pagina 364
Dreptul Civil - Pagina 365
Dreptul Civil - Pagina 366
Dreptul Civil - Pagina 367
Dreptul Civil - Pagina 368
Dreptul Civil - Pagina 369
Dreptul Civil - Pagina 370
Dreptul Civil - Pagina 371
Dreptul Civil - Pagina 372
Dreptul Civil - Pagina 373
Dreptul Civil - Pagina 374
Dreptul Civil - Pagina 375
Dreptul Civil - Pagina 376
Dreptul Civil - Pagina 377
Dreptul Civil - Pagina 378
Dreptul Civil - Pagina 379
Dreptul Civil - Pagina 380
Dreptul Civil - Pagina 381
Dreptul Civil - Pagina 382
Dreptul Civil - Pagina 383
Dreptul Civil - Pagina 384
Dreptul Civil - Pagina 385
Dreptul Civil - Pagina 386
Dreptul Civil - Pagina 387
Dreptul Civil - Pagina 388
Dreptul Civil - Pagina 389
Dreptul Civil - Pagina 390
Dreptul Civil - Pagina 391
Dreptul Civil - Pagina 392
Dreptul Civil - Pagina 393
Dreptul Civil - Pagina 394
Dreptul Civil - Pagina 395
Dreptul Civil - Pagina 396
Dreptul Civil - Pagina 397
Dreptul Civil - Pagina 398
Dreptul Civil - Pagina 399
Dreptul Civil - Pagina 400
Dreptul Civil - Pagina 401
Dreptul Civil - Pagina 402
Dreptul Civil - Pagina 403
Dreptul Civil - Pagina 404
Dreptul Civil - Pagina 405
Dreptul Civil - Pagina 406
Dreptul Civil - Pagina 407
Dreptul Civil - Pagina 408
Dreptul Civil - Pagina 409
Dreptul Civil - Pagina 410
Dreptul Civil - Pagina 411
Dreptul Civil - Pagina 412
Dreptul Civil - Pagina 413
Dreptul Civil - Pagina 414
Dreptul Civil - Pagina 415
Dreptul Civil - Pagina 416
Dreptul Civil - Pagina 417
Dreptul Civil - Pagina 418
Dreptul Civil - Pagina 419
Dreptul Civil - Pagina 420
Dreptul Civil - Pagina 421
Dreptul Civil - Pagina 422
Dreptul Civil - Pagina 423
Dreptul Civil - Pagina 424
Dreptul Civil - Pagina 425
Dreptul Civil - Pagina 426
Dreptul Civil - Pagina 427
Dreptul Civil - Pagina 428
Dreptul Civil - Pagina 429
Dreptul Civil - Pagina 430
Dreptul Civil - Pagina 431
Dreptul Civil - Pagina 432
Dreptul Civil - Pagina 433
Dreptul Civil - Pagina 434
Dreptul Civil - Pagina 435
Dreptul Civil - Pagina 436
Dreptul Civil - Pagina 437
Dreptul Civil - Pagina 438
Dreptul Civil - Pagina 439
Dreptul Civil - Pagina 440
Dreptul Civil - Pagina 441
Dreptul Civil - Pagina 442
Dreptul Civil - Pagina 443
Dreptul Civil - Pagina 444
Dreptul Civil - Pagina 445
Dreptul Civil - Pagina 446
Dreptul Civil - Pagina 447
Dreptul Civil - Pagina 448
Dreptul Civil - Pagina 449
Dreptul Civil - Pagina 450
Dreptul Civil - Pagina 451
Dreptul Civil - Pagina 452
Dreptul Civil - Pagina 453
Dreptul Civil - Pagina 454
Dreptul Civil - Pagina 455
Dreptul Civil - Pagina 456
Dreptul Civil - Pagina 457
Dreptul Civil - Pagina 458
Dreptul Civil - Pagina 459
Dreptul Civil - Pagina 460
Dreptul Civil - Pagina 461
Dreptul Civil - Pagina 462
Dreptul Civil - Pagina 463

Conținut arhivă zip

  • Dreptul Civil.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte teoretice și practice cu privire la termenele, cauzele și efectele suspendării, întreruperii și repunerii în termenul de prescripție extinctivă

Prescriptia extinctiva este cunoscuta în toate ramurile de drept, de aceea, aceasta institutie juridica este susceptibila de analiza temeinica atât...

Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului

Introducere Deşi noţiunile de rezoluţiune, reziliere, revocare nu sunt noi pentru sistemul nostru de drept, reglementare a principiilor...

Instituția reprezentării în dreptul civil al Republicii Moldova

Activitatea omului este atît de vastă încît tot ceea cel îl înconjoară , în afară de pamînt şi alte resurse naturale, reprezintă creaţii ale...

Prescripția extinctivă

CAPITOLUL 1. CONCEPTUL DE PRESCRIPTIE EXTINCTIVA. 1.1. Notiunea prescriptiei extinctive. Prescriptia extinctiva nu este definita in legea civila...

Principiul Relativității Actului Juridic Civil

CAPITOLUL I EFECTELE ACTULUI JURIDIC CIVIL SECŢIUNEA I CONSIDERAŢII GENERALE 1. Definiţia efectelor actului juridic civil Prin efectele...

Principiile Efectelor Nulității Actelor Juridice Civile

1.1 Definitia actului juridic civil Prin act juridic civil se întelege manifestarea de vointa facuta cu intentia de a produce efecte judiciare,...

Aspecte teoretice și practice în problema răspunderii pentru fapta altei persoane

I.1 Reglementarea delictelor si cvasidelictelor In categoria faptelor ilicite, ca izvoare de obligatii, intra in delictele cvasidelictele. De...

Reprezentarea în dreptul civil - legislația Republicii Moldova

Introducere În prezent activitatea de zi cu zi a oamenilor este de neînchipuit fără existenţa posibilităţii de a încredinţa altora încheierea de...

Te-ar putea interesa și

Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil

INTRODUCERE Viaţa socială fiind eminamente o viaţă colectivă presupune existenţa unei mari diversităţi de raporturi, interacţiuni între agenţii...

Răspunderea civilă și delictuală

INTRODUCERE În această scurtă introducere la lucrarea de faţă voi încerca să fac o succintă prezentare a motivelor ce m-au determinat să susţin...

Legi Aplicabile Persoanelor Fizice și Juridice

ARGUMENT În lucrarea de faţă încercam să dezbatem problema legată de legile ce se aplică asupra persoanelor fizice şi juridice, accentuând ideea...

Principiile Dreptului Civil

CAP. I. DREPTUL CIVIL – RAMURĂ ÎN SISTEMUL DREPTULUI 1.1 Noţiunea de drept civil român Etimologic, expresia „drept civil” îşi are sorgintea în...

Abuzul de Drept

INTRODUCERE Dreptul apare odată cu statul, ca produs al aceleaşi dezvoltări sociale. Existenţa statului în epoca modernă se afirmă în corelarea...

Drept Civil - Ramură de Drept

Introducere Actualitatea temei Prezentarea cît mai largă a dreptului, ca totalitate a normelor juridice, i-a preocupat din cele mai vechi...

Locul și Rolul Dreptului Civil în Sistemul de Drept

Introducere a) Expunerea obiectivelor propuse Dreptul nu este altceva decît o disciplină care are ca scop reglementarea acţiunilor omeneşti,...

Uzucapiunea - Mod de Dobândire a Proprietății Private

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE Dintre toate drepturile pe care o persoană le poate avea asupra unui lucru, cel mai complet este dreptul de proprietate...

Ai nevoie de altceva?