Drept Comercial

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 56 în total
Cuvinte : 20344
Mărime: 567.15KB (arhivat)
Publicat de: Paulica Grecu
Puncte necesare: 0

Extras din curs

OBIECTIVELE CURSULUI.

Obiectivele cursului constau în deprinderea de către studenţi a:

- Contractelor comerciale cu aplecare asupra aspectelor generale reglementate de

legiuitor în privinţa contractelor profesionale şi analiza detaliată a următoarelor contracte comerciale: comision, agenţie, leasing, franciză, consignaţie, report, cont curent.

- Titulurilor comerciale de valoare, respectiv cambia, cecul şi biletul la ordin sub

aspectul noţiunii, naturii juridice şi funcţiilor acestora.

2. COMPETENŢE CONFERITE.

Competenţele menite a fi dobândite prin parcurgerea prezentului curs vizează înţelegerea aprofundată a principiilor şi mecanismelor de drept comercial, deprinderea contractelor comerciale (contractul de comision, de agenţie, de leasing, de franciză, de consignaţie, de report, de cont curent), precum şi cunoaşterea şi înţelegerea titlurilor comerciale de valoare, respectiv cambia, cecul şi biletul la ordin. În acest sens se vor avea în vedere acumularea de cunoştinţe specifice prin explicarea sensului, precum şi a conţinutului unor termeni caracteristici dreptului comercial, aprofundarea înţelegerii prin interpretarea normelor de drept comercial, precum şi dezvoltarea competenţelor în rezolvarea de speţe născute în legătură cu raporturile obligaţionale cu conţinut comercial.

O altă competenţă ce se doreşte a fi conferită o reprezintă dezvoltarea şi îmbunătăţirea abilităţilor de înţelegere şi asimilare a instituţiilor de drept comercial prin comparare cu vechea reglementare în materie, în condiţiile în care nu mai regăsim reglementări distincte în privinţa obligaţiilor civile şi comerciale.

Se urmăreşte totodată deprinderea unor abilităţi de triere a noilor informaţii, de sinteză a acestora şi comparare a lor cu cele asimilate anterior. În egală măsură, se impune dezvoltarea la studenţi a capacităţii de a gândi prin ei înşişi, punând astfel într-o perspectivă critică noţiunile de drept comercial ce le-au fost predate.

Alte competenţe pe care cursul de faţă îşi propune a le dezvolta sunt autonomia de gândire, munca în echipă, precum şi spiritul critic. Pentru a favoriza dezvoltarea autonomiei sale, studentul urmează a fi implicat în practica evaluării.

Totodată se va avea în vedere deprinderea unor abilităţi de învăţare şi pregătire continuă pe întreaga durată a derulării activităţilor didactice.

3. STRUCTURA CURSULUI.

Temele sunt următoarele:

Unitatea de învăţare 1:

Contractul de comision;

Unitatea de învăţare 2:

Contractul de agentie – Partea I;

Unitatea de învăţare 3:

Contractul de agentie – Partea a II a;

Unitatea de învăţare 4:

Contractul de leasing;

Unitatea de învăţare 5:

Contractul de franciza – Partea I;

Unitatea de învăţare 6:

Contractul de franciza – Partea a II a;

DREPT COMERCIAL 7

P

Unitatea de învăţare 7:

Contractul de consignatie;

Unitatea de învăţare 8:

Contractul de cont curent;

Unitatea de învăţare 9:

Contractul de report;

Unitatea de învăţare 10:

Cambia – Partea I;

Unitatea de învăţare 11:

Cambia – Partea a II a;

Unitatea de învăţare 12:

Biletul la ordin;

Unitatea de învăţare 13:

Cecul – Partea I;

Unitatea de învăţare 14:

Cecul – Partea a II a;

DREPT C 8 OMERCIAL

P

– Unitatea de învăţare 1 –

CONTRACTUL DE COMISION

1.1.Introducere 9

1.2.Competenţe 9

1.3.Reglementare, noţiune şi caractere juridice 9

1.4.Efectele contractului de comision între comisionar şi comitent 9

1.5. Efectele contractului de comision faţă de terţi 11

1.6.Rezumat…… 11

1.7.Test de evaluare 12

1.1. INTRODUCERE.

In cadrul acestei unitati de invatare ne-am propus o analiza a contractului de

comision, cu particularitatile sale. Vom porni de la aspecte introductive vizand reglementarea sa, acceptiunea notiunii de contract de comision si caracterele sale juridice. Nu vom omite din analiza noastra nici efectele acestui contract, atat cele generate intre comisionar si comitent, cat si cele fata de terti.

1.2. COMPETENŢE.

- introducerea cursanţilor în studiul contractului de comision;

- familiarizarea cursanţilor cu fiecare subcapitol al prezentei unitati de invatare;

- dezvoltarea capacităţii cursanţilor de a delimita elementele specifice fiecărui

element specific prezentat în această unitate de învăţare.

1.3. REGLEMENTARE, NOŢIUNE ŞI CARACTERE JURIDICE.

Contractul de comision este o formă de mandat fără reprezentare, fiind reglementat de NCciv. în cuprinsul art. 2043-2053.

Potrivit definiţiei legale, „contractul de comision este mandatul care are ca obiect achiziţionarea sau vânzarea de bunuri ori prestarea de servicii pe seama comitentului şi în numele comisionarului, care acţionează cu titlu profesional, în schimbul unei remuneraţii numită comision” [ art. 2043 din NCciv].

Preview document

Drept Comercial - Pagina 1
Drept Comercial - Pagina 2
Drept Comercial - Pagina 3
Drept Comercial - Pagina 4
Drept Comercial - Pagina 5
Drept Comercial - Pagina 6
Drept Comercial - Pagina 7
Drept Comercial - Pagina 8
Drept Comercial - Pagina 9
Drept Comercial - Pagina 10
Drept Comercial - Pagina 11
Drept Comercial - Pagina 12
Drept Comercial - Pagina 13
Drept Comercial - Pagina 14
Drept Comercial - Pagina 15
Drept Comercial - Pagina 16
Drept Comercial - Pagina 17
Drept Comercial - Pagina 18
Drept Comercial - Pagina 19
Drept Comercial - Pagina 20
Drept Comercial - Pagina 21
Drept Comercial - Pagina 22
Drept Comercial - Pagina 23
Drept Comercial - Pagina 24
Drept Comercial - Pagina 25
Drept Comercial - Pagina 26
Drept Comercial - Pagina 27
Drept Comercial - Pagina 28
Drept Comercial - Pagina 29
Drept Comercial - Pagina 30
Drept Comercial - Pagina 31
Drept Comercial - Pagina 32
Drept Comercial - Pagina 33
Drept Comercial - Pagina 34
Drept Comercial - Pagina 35
Drept Comercial - Pagina 36
Drept Comercial - Pagina 37
Drept Comercial - Pagina 38
Drept Comercial - Pagina 39
Drept Comercial - Pagina 40
Drept Comercial - Pagina 41
Drept Comercial - Pagina 42
Drept Comercial - Pagina 43
Drept Comercial - Pagina 44
Drept Comercial - Pagina 45
Drept Comercial - Pagina 46
Drept Comercial - Pagina 47
Drept Comercial - Pagina 48
Drept Comercial - Pagina 49
Drept Comercial - Pagina 50
Drept Comercial - Pagina 51
Drept Comercial - Pagina 52
Drept Comercial - Pagina 53
Drept Comercial - Pagina 54
Drept Comercial - Pagina 55
Drept Comercial - Pagina 56

Conținut arhivă zip

  • Drept Comercial.pdf

Alții au mai descărcat și

Contractul de leasing

INTRODUCERE Potrivit noii legislaţii fundamentale adoptate în România după 1989, economia de piaţă a fost instituita prin dispoziţii declarative...

Dreptul Mediului

OCROTIREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR- PROBLEMĂ VITALĂ A LUMII CONTEMPORANE 1.1. Dreptul – instrument important al protecţiei mediului Ființa umană a...

Drept Civil - Succesiuni

– Unitatea de învăţare 1 – INTRODUCERE 1.1.Obiectivele cursului. 7 1.2.Concepţia curriculară. 7 1.3.Scopul unităţilor de învăţare. 7...

Contractul de Leasing în Dreptul Român

Capitolul I NOŢIUNI INTRODUCTIVE Secţiunea A. Apariţia şi evoluţia operaţiunilor de leasing în dreptul comparat 1.1. Istoricul operaţiunilor de...

Drept constituțional și instituții politice I

Introducere Tematica de studiu a acestei discipline este astfel gândită încât să ofere cursanţilor o imagine coerentă şi desluşită despre...

Drept Financiar și Fiscal

CURSUL 1 Relaţiile financiare. Sistemul financiar. Dreptul financiar-ramură a sistemului de drept. Relaţiile financiare se definesc ca ansamblu...

Drept Comercial

1. Definitia dreptului. Norma juridica Ca definitie generica, dreptul este un ansamblu de reguli de conduita care consfiintesc anumite drepturi,...

Negocierea Contractelor Comerciale

În sens larg, negocierea este o formă concentrată şi interactivă de comunicare interumană în care două sau mai multe părţi aflate în dezacord...

Te-ar putea interesa și

Patrimoniul societății comerciale - organizarea fondului de comerț

Capitolul I. Noţiunea şi Definiţia Societăţii Comerciale. Secţiunea 1. Noţiunea de societate comercială. § 1- Societatea civilă şi societatea...

Drept Comercial

DREPT COMERCIAL Noţiunea, obiectul şi definiţia dreptului comercial Dreptul comercial şi dreptul civil sunt cele două ramuri distincte care...

Dreptul Comercial - Aspecte Generale

CONCEPTE PRIVIND DREPTUL COMERCIAL 1.1. Definiţia noţiunii de drept comercial Dreptul comercial este acea ramură a dreptului privat care cuprinde...

Originalitatea Dreptului Comercial

DREPTUL COMERCIAL CA DISCIPLINĂ COMPLEXĂ Cu privire la dreptul comercial există nişte întrebări, cum ar fi: Ce este dreptul comercial?, Cum şi,...

Izvoarele Dreptului Comercial - Drept Comercial

Dreptul comercial, ca ramură a dreptului privat, este alcătuit dintr-un ansamblu de norme juridice aplicate în raporturile juridice, în care cel...

Elemente de Drept

OBIECTIVELE CURSULUI  Însusirea de catre studenti a elementelor fundamentale ale dreptului, a trasaturilor esentiale si definitorii ale ordinii...

Dreptul Comercial

Scopul cursului este acela de a avea un corp de economisti bine pregatiti din punct de vedere juridic – comercial care sa poata raspunde cu...

Drept Comercial Român

Titlul I INTRODUCERE ÎN STUDIUL DREPTULUI COMERCIAL Capitolul I. NOŢIUNEA DE DREPT COMERCIAL Secţiunea I Definiţia şi obiectul dreptului...

Ai nevoie de altceva?